Александар Цветковић, сарадник у настави

122
aleksandar.cvetkovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студије Уставно право
Мастер студије —————
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година —————
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Годинауписао докторске студије 2021 (у току)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Магистратура/мастер
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Диплома
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески
користислужи се француским језиком

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Студентска конференција из теорије и филозофије права 2018. године

Студентска конференција из теорије и филозофије права 2019. године

Студентска конференција из теорије и филозофије права 2020. године

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан је редакције часописа „Еудаимониа – Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију“ који издају заједно Универзитет у Београду – Правни факултет и Српско удружење за правну и социјалну филозофију

Члан организационог одбора Међународне студентске конференције из теорије и филозофије права у организацији Универзитета у Београду – Правног факултета и Српског удружења за правну и социјалну филозофију.

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Материјали за вежбе и сва обавештења су доступни на https://lms.ius.bg.ac.rs/course/view.php?id=287

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве