др Александар Јакшић, редовни професор

кабинет 245 (види на мапи зграде)
011 3027 653
diplexaj@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право
Међународно приватно право
Мастер студијеАрбитражно право
Међународно грађанско процесно право
Докторске студијеГрађанско процесно право
Међународно приватно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско процесно право
Међународно приватно право
Арбитражно право
Докторат
Година1989
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Обезбеђење извршења обавеза у међународном приватном праву
Магистратура/мастер
Година1986
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Признање и извршење страних арбитражних одлука у упоредном праву
Диплома
Година1982
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

UNIDROIT-Рим (6 месеци, 1985);

Правосудни испит (1986);

Швајцарски институт за упоредно право-Лозана (12 месеци, 1988);

Max-Planck Институт за инострано и међународно приватно право-Хамбург (3 месеца-1989);

Курс луксембуршког права (1993);

Max-Planck Институт за јавно и међународно јавно право-Хајделберг (3 месеца, 2005, 2006 и 2007);

Max-Planck Институт за грађанско процесно право-Луксембург (6 месеци , 2013/2014)

Познавање страних језика

говоринемачки, енглески, француски
користируски

Библиографија

Елементи за једно уговорно право, Београд, 1995. г.

Међународна трговинска арбитража, Београд, 2003. г.

Европска Конвенција о људским правима и основним слободама-Коментар, Београд, 2006. г.

Међународно приватно право, уџбеник, 2008. г.

Грађанско процесно право, уџбеник, 6. издање, 2012. г.

Међународно грађанско процесно право, Београд-Правни факултет, 2016. г.

Међународно приватно право-општа теорија, Београд-Правни факултет, 2017. г.

Међународно приватно право-уџбеник, Београд, Службени гласник, 2021. г.

Arbitration and Human Rights, Peter Lang Verlag, Frankfurt/M et al., 2002.

NATO Intervention in the former Yugoslavia: individulal damage compensation claims: jurisdiction and applicable law, Belgrade, 2008.

Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Konkursentscheidungen in der BR Jugoslawien, 12 Recht in Ost und West (1998) 320-327.

IPR und Staatensukzession, 2 IPRаx (1999) 118-123.

Die Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit in Ehesachen, IPRаx (2001) 313-318.

Procedural Guarantees of Human Rights in Arbitration Proceedings-A Still Unsettled Problem?, 2 Journal of International Arbitration (2007) 159-173.

Überlegungen zur Übertragung der Schiedsabrede, 3 Zeitschrift für Rechtsvergleichung (2008) 123-131.

Direktklagen von Kriegsopfern gegen Staaten Erläutert anhand aktueller Fälle, mit genauerem Blick auf NATO Operation „Allied Force“ in der BR Jugoslawien: 10 Jahre später, Humanitäres Völkerrecht (2009) 211-227.

The Execution of Final Judgments and Vested Rights 3 Russian Law Journal (2014) 62-79

Discrepancies arising out of the Russian-German Consular Convention of 1958, 4 Russian Law Journal (2015) 75-101

An Essay on Inconsistency of the Method of Adjustment in the Conflict of Laws, Yearbook of Private International Law, Volume XVII (2015/2016) 527-550.

Учешћа на конференцијама

Universalität der Menschenrechte-Kulturelle Pluralität, Trier, 2008.

Arbitration of merger and acquisition disputes, Assossiation suisse de l’arbitrage, Bâle, 2005.

Копаоничка школа природног права од 1992. до 2003. са чланцимa

Second Siberian Legal Forum, “Administrative Justice: Comparative and Russian Contexts” Tyumen City, September 29-30, 2016

Учешће на научним пројектима

МеђународниAdministrative Justice in Comparative Context

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Регионални експерт ОЕБС за Грађанско процесно право Европске Уније

Награде и признања

Остало

Директор правног сектора у „SANDS Holding AG“ Zürich (1989-1991)

Paralegal у адвокатском друштву „Faltz et Associés» Луксембург (1992-1997)

Професор по уговору на Правном Факултету Универзитета у Триру-Немачка (1997-2000)

Судски тумач за енглески, немачки и француски језик (Београд-1990)

Судски тумач за енглески, немачки и француски, српско-хрватски језик (Луксембург-1995)

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти да ће се консултације за време трајања КОВИД пандемије обављати искључиво online.

Студенти консултацијама приступају преко Wебеxа-а, путем следећег линка:
https://ppma.webex.com/meet/jaksic

Консултације ће се одржавати средом у 10,30 до 12 часова и четвртком од 17,00 до 18,30 часова.

У договору са студентима могућа је промена термина, према жељи и броју студената.

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

Писмени елиминациони тест из предмета Међународно приватно право:

  • Обавезе полагања теста су ослобођени студенти који имају прелазну оцену са вежби; они имају директну проходност на усмени део теста али су дужни да се појаве на иницијалној прозивци у време заказано за почетак испита.
  • Примери елиминационих тестова: пример 1, пример 2.

Студентима се препоручује да претходно положе испит из ГПП.

Материјал за спремање испита МПП

За редовне студије:

Обавезна литература:

Опција 1:

Варади, Бордаш, Кнежевић, Павић, Међународно приватно право, 15. издање, Правни факултет, Београд (2016) (увек користити последње издање)

Александар Јакшић, Међународно приватно право-уџбеник, Београд-Службени гласник (2021) стр. 399-423, 551-557, 563-569.

Опција 2:

Александар Јакшић, Међународно приватно право, Службени гласник, Београд (2021).

Опција 3:

Маја Станивуковић, Мирко Живковић, Међународно приватно право-општи део, 6. издање, Службени гласник, Београд (2015).

Маја Станивуковић, Петар Ђундић, Међународно приватно право, посебан део, Нови Сад (2008)

Додатна литература:

  • Станивуковић – Живковић: „Међународно приватно право (општи део)“, Београд, 2008.
  • Станивуковић – Ђундић,: „Међународно приватно право (посебни део)“, Нови Сад, 2008.
  • Јакшић: „Практикум из међународног приватног права“, Београд 2004.
  • Кнежевић – Павић: „Арбитража и АДР“, Београд 2010.
  • Јакшић: „Међународна трговинска арбитража“, Београд 2004.

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО

  • за спремање испита увек користити најновије издање уџбеника.

Од децембарског испитног рока 2014.г. сви студенти су обавезни да пре усменог дела испита полажу писмени квалификаторни тест за ГПП.

Од септембарског испитног рока 2017: А. Јакшић, ГПП, 9. издање (2017)

  • за спремање испита увек користити најновије издање уџбеника.

ПРАВА СТРАНАЦА

Општи део

Китић, Права странаца, Београд, 1991.

Посебни део

Рад са студентима на посебном делу је менторски. Састоји се у идентификацији и анализи српског позитивног права у области права странаца, као и у изради семинарских радова и усменог излагања појединих тема (концесије, страна улагања, и сл.).

Литература за спремање испита „Извршни поступак“ на мастер студијама

Литература за спремање усменог докторског испита из предмета „Грађанско процесно право“

АРБИТРАЖНО ПРАВО

Пре него што приступе полагању испита „Арбитражно право“, студенти су дужни да положе испите из предмета Грађанско процесно право и Међународно приватно право.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве