др Бојана Тодоровић, асистент са докторатом

502
bojana.todorovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУправно право
Номотехника (вештина писања правних аката)
Правна клиника за еколошко право (Жан Моне Катедра за европско еколошко право 2019-2022)
Мастер студијеИзвођење курса „Управни уговори и јавно-приватна партнерства“, у оквиру предмета Промене у управном праву и еколошки acquis (Жан Моне Катедра за европско еколошко право 2019-2022)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управно право
Докторат
Година2015. – у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Механизми решавања спорова из управних уговора
Мастер академске студије (LL.M.)
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Начела добре управе – примена у домаћем управно-процесном праву (управноправна ужа научна област)
Мастер академске студије (LL.M.)
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Turkey’s EU Integration Path: (Non)compliance with the Copenhagen Political Criteria (POGESTEI Tempus Master in European Integration)
Основне академске студије (LL.B.)
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправни смер

Стручна и научна усавршавања

У периоду септембар-новембар 2021. године, у оквиру пројекта Convenzione SCR – Contratti publici ed etichettatura, на позив проф. Роберта Каранте борави на Правном факултету Универзитета у Торину, где обавља истраживање за израду докторске дисертације и похађа бројне семинаре и конференције у организацији SAPIENS (Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems) мреже. Такође као гостујући истраживач држи предавање на семинару намењен студентима докторских студија, као и курс Comparative procurement remedies за докторанде SAPIENS програма.

Као Leonhard Euler стипендиста за 2020/2021. годину, борави на EuropaInstitut-у Сарланд Универзитета, где обавља истраживање за израду докторске дисертације од јуна до августа 2021. године.

Као стипендиста Немачке службе за академску размену намењене студентима докторских студија (DAAD Research Grant for Doctoral Students), у јануару 2020. године борави на Немачком истраживачком институту за јавну управу (German Research Institute for Public Administration) у Шпајеру (Немачка), под менторством проф. др Улриха Штелкенса.

Јула 2021. године похађа онлајн курс о правној заштити понуђача у систему јавних набавки САД-а (U.S. Bid Protests – GW Summer series), у организацији George Washington University Government Procurement Law Program.

Јула 2020. године похађа онлајн курс о концесијама у француском праву у организацији.Centre national de la fonction publique territoriale/ France université numériqueFUN MOOC.

У фебруару 2020. године на Université Libre de Bruxelles (Белгија) похађа радионицу намењену докторандима и младим истраживачима, на тему Convergence and Differentiation in European and Comparative Administrative Law.

Септембра 2019. године на Универзитету у Лајдену (Холандија) похађа конференцију и летњу школу намењену докторандима и младим истраживачима на тему Europeanisation of national administrative law through general principles of law: from resistance to voluntary adoption.

Као стипендиста Конрад Аденауер фондације, 2016. године похађа радионицу о грађанском активизму у контексту европских интеграција (Encounter Europe! Current challenges of European Integrationcivic participation in best practice), у организацији Конрад Аденауер фондације, Фондације АСКО Европа и Европске академије у Оценхаузену (Немачка).

Курс: Принцип правна држава, одржан на Правном факултету Универзитета у Београду, у организацији Фондације Центар за јавно право и Правног факултета Универзитета у Београду 2014. године.

Курс: Процес европских интеграција, у организацији Канцеларије за европске интеграције и Правног факултета Универзитета у Београду 2013. године.Школа еколошког права, у организацији OECD Мисије у Србији и Архус центра, Крагујевац, априла 2013. године.

Познавање страних језика

говориенглески (C1), немачки (C1), шпански (C1)
користифранцуски (B1)

Библиографија

 1. Приказ књиге: Public-Private Partnerships and Concessions in the EU: An Unfinished Legislative Framework, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1/221, стр. 83-91.
 2. CommentstoArticles 90-94 у: Roberto Caranta and Albert Sanchez Graells (Еds.), European Public Procurement: Commentaryon Directive 2014/24/EU, Edward Elgar (Elgar Commentaries Series), 2021. година, стр. 905-931.
 3. The Story of the Civil Supervisor: A Missed Opportunity to Strengthen Civil Control of Public Procurement in the Republic of Serbia, Balkan Yearbook of European and International Law (BYEIL), Z. Meškić, I. Kunda, D.V. Popović, E. Omerović (Eds.), Springer 2020.
 4. Chronicle on Serbian Administrative Law for 2019, European Review of Public Law (ERPL/REDP), Vol. 31, No. 4, winter/hiver 2019.
 5. Much Ado about the New Law on Personal Data Protection – One Step Closer or Two Steps Further Away from European Standards?, European Review of Public Law, Vol. 30, No. 4 (110), winter/hiver 2018, стр. 1491-1526.
 6. Право-економска анализа корупције у јавним набавкама – случај Србије у процесу европских интеграција, Право и привреда, 7-9/2018 (коауторски рад), стр. 234-250.
 7. Вагање између заштите јавног интереса и права на заштиту података о личности – примена европских стандарда у праву Републике Србије, Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2017 – колективна монографија, Радмила Васић, Бојана Чучковић (ур.), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 89-118.
 8. The New General Administrative Procedure Act – A Stepping Stone towards a Modern and Efficient Public Administration in Serbia, European Review of Public Law, Vol. 29, No. 4, (106) 2017, стр. 1411-1443.
 9. Специјализација судија Управног суда у материји азила – увођење специјализованих већа као фактор унапређења ефикасности?, Свеске за јавно право бр. 26/2016, Фондација центар за јавно право, стр. 29-402.
 10. Начела добре управе – примена у управно-процесном праву Србије,Свеске за јавно правобр. 3/2016, Фондација центар за јавно право, стр. 50-65 (прерађени мастер рад).
 11. Електронска управа у Републици Србији – изазови модернизације јавне управе, Фондација Центар за јавно право, анализа, 2015, доступно на: http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Bojana_Todorovic.pdf.

Учешћа на конференцијама

SAPIENS Network Advanced Training Course & Inaugural Meeting, Turin University, Turin University Law Department, 28. септембра – 2. октобра 2021. године. Излагање у оквиру семинара за докторанде: Being a MSC Fellow PhD and how to do research on PP/SPP.

Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, 23. и 24. септембар 2021. године. Реферат: The Story of the Civil Supervisor: A Missed Opportunity to Strengthen Civil Control of Public Procurement in the Republic of Serbia.

Конференција намењена студентима докторских студија (PhD Colloquium), Правни факултет Универзитета у Београду, 8. и 9. април 2021. године. Представљено истраживање спроведено за потребе израде докторске дисертације.

Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, фебруара 2020. године. Реферат: Much Ado about the New Law on Personal Data Protection – One Step Closer or Two Steps Further Away from European Standards?

European Group of Public Law Annual Reunion, Тема: Public Law: 30 Years Later, 13-15. септембра 2019. године, Лагрена (Грчка).

PhD Colloquium: Public Procurement, Turin University, 22. март 2019. године. Представљено истраживање спроведено за потребе израде докторске дисертације.

Research NetworkPublic Contracts in Legal Globalization, Тема: Concessions and similar instruments, IRJS (Paris 1) – Sorbonne, Париз, 14. децембар 2018. године.

IRZ Alumni Workshop, Тема: Aktuelles aus dem deutschen Recht und den Rechten der Region, Немачка фондација за међународно-правну сарадњу, Београд, 7-9. децембар 2018. године. Излагање: Allgemeine vs. Spezielle Regelungen des Verwaltungsvertrags – Sind PPP und Konzessionenverträge Verwaltungsvertrage?

European Group of Public Law Annual Reunion, Тема: Brexit Лагрена, (Грчка), септембра 2018. године.XXVII Сусрет Правника у привреди Србије, Златибор, мај 2018. године. Реферат: Правно-економска анализа корупције у јавним набавкама – случај Србије у процесу европских интеграција.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиJean Monnet Chair for European Environmental Law, Додељена Правном факултету Универзитета у Београду од Европске комисије у оквиру ЕРАЗМУС+ програма (1. септембар 2019. године – 1. септембар 2022. године)
Convenzione SCR – Contratti publici ed etichettatura
Правни факултет Универзитета у Торину (1. септембар – 30. новембар 2021. године)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Futur du droit administratif/Future of administrative law: Међународна, билингвална (енглеско-француска) научно-истраживачка мрежа, са седиштем у Центру за јавно право у оквиру ULB-а, у сарадњи са универзитетима у Лиможу (Француска), Сантјагу де Компостела (Шпанија) и Торину (Италија)

Европска група за јавно право: Eвропска мрежа која укључује правнике теоретичаре и практичаре, основана 1989. године са циљем унапређења и усмеравања развоја јавног права у Европи, под окриљем Европске организације за јавно право (EPLO)

Чланство у факултетским телима:

Секретар Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду (од 2020. године).

Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду (од 2018. године).

Члан Библиотечког одбора Правног факултета Универзитета у Београду (од 2018. године). Члан Комисије за спровођење избора за представнике студентског парламента Универзитета у Београду (2018. године).

Награде и признања

Тим који је припремала у својству ментора за национално такмичење „Осуди дискриминацију“, освојио је прво место у писаној фази такмичења (за поднесак), 2017. године.

Стипендија Конрад Аденауер фондације за политички/друштвено ангажоване студенте, за 2015. годину.

Honorable Mention Advocate, Награда за једног од 10 најбољих правних заступника на такмичењу из Права страних улагања (2013. године).

Похвалнице Правног факултета за постигнут академски успех (2008-2012. године).

„Доситеја“ стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике Србије (2011-2013. године).Стипендиста града Београда (2009/2010. године).

Остало

Стручне праксе:

Европска комисија, Брисел (октобар 2016. године – фебруар 2017. године)

програм: Blue Book Traineeship

рад у оквиру Генералног директората за мобилност и транспорт (DG MOVE).

Немачки Бундестаг, Берлин (март – јул 2014. године)

програм: Internationales Parlaments Stipendium

Рад у канцеларији посланика проф. др Хериберта Хиртеа (ХДУ/CDU)

Додатно педагошко искуство:

Менторство приликом израде студентског рада, за потребестудентске конференције „Правнијада“, која је одржана од 8. до 11. априла 2021. године, у организацији Студентског парламента, на општу тему „Савремени изазови и право“. Рад на тему „(Не)оправдано ограничење људских права у доба пандемије: Случај Републике Србије биће објављен у Зборнику студентских радова.

Менторски рад са студентима на републичком такмичењу у симулацији суђења (Moot Court) „Осуди дискриминацију“ (2017. године).

Менторски рад и организација симулације рада Немачког Бундестага са студентима Факултета политичких наука Универзитета у Београду (2016. године).

Moot Court:

Foreign Direct Investment Moot 2013. године (Франкфурт, Немачка). Организатор: Немачка арбитражна институција (DIS). Тим Правног факултета освојио је трећу награду за тужбу.

VII Annual International Commercial Mediation Moot Competition, 2012. године (Париз, Француска). Организатор: Одељење за алтернативно решавање спорова Међународне трговинске коморе у Паризу.

Детаљна биографија

Рођена у Београду, 24. октобра 1989. године.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве