др Валерија Дабетић, асистент са докторатом

Кабинет 504
011 3027 774
valerija.dabetic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

За студентска питања – одговарам одмах osnovi.sociologije.prava@gmail.com

Консултације се заказују путем мејла osnovi.sociologije.prava@gmail.com

Предмети

Основне студијеОснови социологије права
Правна етика
Номотехника и писање правних аката

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Социологија права
Докторат
Година(тренутно је на III години докторских студија)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија државе и права, социологије права и филозофије права
Магистратура/мастер
Година2018.
ИнституцијаФилозофски факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Мастер академске студије социологије
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Мастер европских интеграција (Master in European Integration)
Диплома
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословно – правни смер

Стручна и научна усавршавања

1. Истраживачки боравак на Europa-Institut, Universität des Saarlandes (Saarland University), Немачка, 2018. год.

2. Мастер курс из методологије социолошко-правних истраживања „Socio-Legal Research: Theory and Practice“, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Оњати, Шпанија, 2017. год.

3. Курс на докторским студијама „The Political Construction of Judicial Independence”, Institut für Recht und Ökonomik, Хамбург, Немачка, 2017. год.

Познавање страних језика

говориeнглески (C1), шпански (DELE B2)

Библиографија

1. „Персонална независност судија у Србији – идеал или илузија?“, Зборник – Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд 2019;

2. „Савремено схватање духовне поруке Косовског мита“, Зборник Матице српске за друштвене науке 70(3), Београд 2019, (коауторски Борислав Гроздић и Валерија Дабетић);

3. „Serbia and Bosnia and Herzegovina: Challenges of Democratic Consolidation and Liberalisation“у: Abel, Richard et al. (ed.): Lawyers in Society – 30 Years Later, Hart Publishing, Oxford 2020, (књига у штампи) (коауторски Вуковић Данило, Валерија Дабетић и Самир Форић);

4. „Normative Endangerment of Institutional Independence of Judiciary in contemporary Serbia“, International Scientific Conference, Yearbook – Human Rights Protection – From Unlawfulness to Legality, Нови Сад 2018;

5. „Изазови правничке професије у неолиберализму – случај Србије“, Зборник – Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд 2018;

6. „Галиганово схватање Хартове теорије друштвених правила”, Зборник Правног факултета – Идентитетски преображај Србије, Београд 2017;

7. „Однос државе према професионалном удруживању судија – случај Друштва судија Србије” – Право и привреда бр. 10-12/2016 година, Београд;

8. „Hоw to Harmonize Serbian Environmental Legislation with the European Acquis? – the GMO Issue” – Studii Cercetari Juridice Europene (European Legal Studies and Research), International Conference of PhD Students in Law, 8th Edition, Teмишвар 2016.

Учешћа на конференцијама

“Current Issues in Human Rights Law” – 4th Summer School, Europa-Institut of Saarland University – Сарбрукен, Немачка 2019. год.

„Law and Citizenship beyond the states“, RCLS / SDJ Annual Meeting, Lisabon, Portugal 2018. год.

“PhD Colloquium 2018 – Current Challenges in European and International Law” – Europa-Institut of Saarland University – Сарбрукен, Немачка 2018. године

“Е-Learning Workshop” – Institut of Saarland University – Сарбрукен, Немачка 2018. год.

„Human Rights Protection – From Unlawfulness to Legality“, International Scientific Conference, Нови Сад, Србија 2018. год.

“International Conference of PhD Students in Law and Law Students” – 8th Edition – Teмишвар, Румунија 2016. год.

Трећа студентска конференција из теорије и филозофије права „Судска власт“, Правни факултет у Београду, 2016. год.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније
Међународни„New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study Program Law and Gender”

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Алумни члан ELSA-e (The European Law Students’ Association)

Награде и признања

Била је стипендиста Министарства просвете и науке Републике Србије и носилац награде Свети Сава, додељене од стране Правног факултета за сваку успешно завршену годину основних студија.

Остало

Била је ментор студентима који су учествовали и пласирали се у завршну фазу такмичења у симулацији суђења (Moot court) „Oсуди дискриминацију” 2016/2017 и 2017/2018 године;

Заједно са „Клубом за Уједињене нације” Правног факултета у Београду организовала је посету студената седишту Уједињених нација у Женеви и учествовала у реализацији овог семинара, 2018. године;

Испред Правног факултета je прошла обуку за писање пројеката „Horizon 2020“, 2017. год.

Детаљна биографија

Рођена је 22. фебруара 1989. године у Београду. Основну школу „Борислав Пекић“ и Девету београдску гимназију „Михаило Петровић – Алас“ завршила је са одличним успехом.

Материјали за наставу и испите

Основи социологије права

Курс Писање правних аката

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве