Василије Марковић, сарадник у настави ван радног односа

122
v.markovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 11:30-13;00
Четвртак 13:30-15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУправно право
Мастер студије —————
Докторске студије —————

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година —————
Институција —————
Област (тема) —————
Докторат
Година2021-
Институција —————
Област (тема) —————
Магистратура/мастер
Година2020-2021
ИнституцијаПравни факултет
Област (тема)Јавна овлашћења етноконфесионалних облика нетериторијалне аутономије у Републици Србији
Диплома
Година2015-2020
ИнституцијаПравни факултет
Област (тема) —————

Стручна и научна усавршавања

10.11.-10.12. 2023. студијски боравак на Правном факултету Универзитета у Фиренци (Università degli Studi di Firenze)

8.5.-11.5. 2023. Third ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network) Training School, Zagreb, Croatia

Познавање страних језика

говориЕнглески, Италијански
користи —————

Библиографија

—————

Учешћа на конференцијама

Third ENTAN Conference, „Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy“, ENTAN,  Констанца  14. мај 2022. године (online)

–           Међународна научна конференција „Ђорђу Тасићу у славу“, Српско социолошко друштво, Врање 24-25. септембар 2022. Године

–           Meђународна научна конференција „Савремено државно-црквено право“, Будва 12-14. октобар 2023. године.

–           Научна конференција „Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда“, Правни факултет Косовска Митровица, Косовска Митровица 20-21. мај 2022. године

–           Научна конференција  „Упоредноправни изазови у савременом праву – in memoriam Стефан Андоновић“, Крагујевац 10. јун 2022. године

–           Међународна научна конференција „Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку“, Бања Лука 15-16. септембар 2022. годинe

–           Научна конференција „60 година Устава из 1963. године – поглед из угла савременог права“,  Правни факултет Универзитета Унион, Београд 21. април 2023. године

–           Научна конференција „Прилози државно-црквеном праву Србије“, Институт за упоредно право, Сокоград 26-28. јун 2021. године

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

—————

Награде и признања

Награда „др Стефан Андоновић“ за најбољи научни рад младих истраживача за 2023. годину

Остало

—————

Детаљна биографија

Рођен 10.12.1996. године у Пећи. Основну школу и гимназију завршио у Херцег Новом. Правни факултет  Универзитета у Београду уписао 2015/2016 године на ком је  дипломирао 2020. године. Септембра 2021. године на управноправном подмодулу одбранио мастер тезу под називом „Јавна овлашћења етноконфесионалних облика нетериторијалне аутономије у Републици Србији“. Од децембра 2021. године запослен у Институту за упоредно право у звању истраживач приправник.

Материјали за наставу и испите

—————

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве