Вукашин Станојловић, асистент

кабинет 122 (види на мапи зграде)
011 3027 774
vukasin.stanojlovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Студенти који су компјутерски распоређени на вежбе из предмета Римско приватно право не могу да промене руководиоца вежби,не могу да промене терминвежби, нити да се пријаве на додатне вежбе из тог предмета.

Студенти који нису компјутерски распоређени на вежбе из предмета Римско приватно право могу да се пријаве на додатне вежбе из тог предмета.

Предмети

Основне студијеРимско приватно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Римско право
Докторат
Година2021. (у току)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правноисторијска ужа научна област – Римско право
Магистратура/мастер
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правноисторијска ужа научна област, романистички подмодул;
Диплома
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно правна наставна група

Стручна и научна усавршавања

 1. Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza, Република Италија, 7. јун – 7. август 2023.
 2. Радионице и курсеви на тему реторике, беседништва и јавног наступа.

Познавање страних језика

говориенглески и француски језик.
користииталијански и латински језик.

Библиографија

 1. Habitatio у римском и српском праву, мастер рад, Београд 2021.
 2. „Накнада трошкова одржавања предмета закупа у римском праву“, Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (ур. З. Петровић, В. Чоловић, Д. Обрадовић), Београд 2021, 529–542.
 3. „Настанак actio funeraria“, Зборник радова Правног факултета у Приштини, Косовска Митровица 2022, 181–194.
 4. „Одговорност послугопримца за штету у класичном римском праву“, Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (ур. З. Петровић, В. Чоловић, Д. Обрадовић), Београд 2022, 579–589.
 5. „Утицај епидемија на римска правила сахрањивања у претхришћанском периоду“, Епидемија, Право, Друштво. Прилози пројекту 2021. Колективна монографија (ур. Н. Лукић, Д. Ђукић), Београд 2022, 553–567.
 6. „Накнада погребних трошкова у римском праву“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду LVI 3/2022, Нови Сад 2022, 857–876.
 7. „Службеност употребе (usus) у римском и српском праву“, Анали Правног факултета у Београду LXXI 1/2023, Београд 2023, 157–175.
 8. „Историја преноса права својине по основу уговора о купопродаји“, Упоредноправни изазови у српском праву – in memoriam др Стефан Андоновић (ур. Ј. Рајић Ћалић), Београд 2023, 685–707.
 9. Лична дејства веридбе у претхришћанском периоду, семинарски рад на докторским студијама, Београд 2023.

Учешћа на конференцијама

 1. Београд-Мионица, 18. септембар 2021, XXIV Научни скуп са међународним учешћем „Проузроковање штете, накнада штете и осигурање“, Институт за упоредно право, Удружење за одштетно право и Правосудна академија: реферат „Naknada troškova održavanja predmeta zakupa u rimskom pravu“.
 2. Косовска Митровица, 20. мај 2022, Научни скуп са међународним учешћем „Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда”, Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици: реферат „Настанак actio funeraria“.
 3. Београд-Ваљево, 22. септембар 2022, XXV Научни скуп са међународним учешћем „Проузроковање штете, накнада штете и осигурање“, Институт за упоредно право, Удружење за одштетно право и Правосудна академија: реферат „Odgovornost poslugoprimca za štetu u klasičnom rimskom pravu“.
 4. Валенсија (Краљевина Шпанија), 4–6. мај 2023, IV Научни скуп студената докторских и постдокторских студија из Упоредне правне традиције (Fourth Postgraduate Conference in Comparative Legal History), Европско удружење за Упоредну правну традицију (European Society for Comparative Legal History – ESCLH): рефетар „Habitatio in Serbian Law“.
 5. Косовска Митровица, 20. мај 2023, Научни скуп са међународним учешћем „Право између идеала и стварности”, Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици: реферат „Правна природа и форма веридбе у римском праву“.
 6. Бања Лука (Босна и Херцеговина, Република Српска), 2. јун 2023, Научни скуп са међународним учешћем „Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку”, Универзитет у Бањој Луци: реферат „Веридба у римском праву – корак ка брачности или брак?“.
 7. Хелсинки (Финска Република), 22–26. август 2023, LXXVI Научни скуп са међународним учешћем Matérialité et immatérialité du droit ancien, Међународно друштво за античка права Фернанд де Вишер (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) (SIHDA). Универзитет у Хелсинкију, реферат: „The Right to Use in Roman and Serbian Law“.

Учешће на научним пројектима

 1. Савремени проблеми правног система Србије – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2022. годину.
 2. Савремени проблеми правног система Србије – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2023. годину.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Међународног друштва за античка права Фернанд де Вишер (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) (SIHDA).

Чланство у редакцијама, комисијама за израду закона и сл.

Технички секретар часописа Анали Правног факултета у Београду.

Награде и признања

 1. Стипендија Министарства просвете Републике Србије од 2015. до 2019. године.
 2. Стипендија Града Ваљева – Фонд за надарене ученике и студенте.
 3. Похвалница за најбоље студенте Правног факултета Универзитета у Београду.
 4. Треће место на међународном такмичењу из културне историје и латинског језика – „CERTAMEN IN CONCORDIAM EUROPAE REGIONUMQUE ORBIS – CICERO“, Унеска, 2012. и 2013. године.
 5. Носилац Вукове дипломе и Специјалне дипломе Министарства просвете Републике Србије из историје.

Остало

Детаљна биографија

Вукашин Станојловић рођен је 1996. године у Ваљеву. Основну школу „Сестре Илић“ и „Ваљевску гимназију“ завршио је као носилац Вукове дипломе и Специјалне дипломе Министраства просвете Републике Србије из историје. 2015. године уписао је основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао у јануару 2020. године.

Након дипломирања уписује мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на правноисторијском модулу, романистички подмодул, а завршава их у септембру 2021. године, одбранивши мастер рад „Habitatio у римском и српском праву“. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписује 2021. године у оквиру правноисторијске уже научне области. Сарадник је у настави на Правном факултету Универзитета у Београду на предмету Римско приватно право (Правноисторијска ужа научна област, Катедра за правну историју). Током 2021. и 2022. године био је ангажован као сарадник ван радног односа (демонстратор) на истом предмету. Претходно је обављао стручну праксу као адвокатски приправник. 

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве