Вукашин Станојловић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде)
011 3027 774
vukasin.stanojlovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 10:00-11:30
Среда 15:10-16:40

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Студенти који су компјутерски распоређени на вежбе из предмета Римско приватно право не могу да промене руководиоца вежби,не могу да промене терминвежби, нити да се пријаве на додатне вежбе из тог предмета.

Студенти који нису компјутерски распоређени на вежбе из предмета Римско приватно право могу да се пријаве на додатне вежбе из тог предмета.

Предмети

Основне студијеРимско приватно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Римско право
Докторат
Година2021. (у току)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правноисторијска ужа научна област – Римско право
Магистратура/мастер
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правноисторијска ужа научна област, романистички подмодул;
Диплома
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно правна наставна група

Стручна и научна усавршавања

1. Радионице и курсеви на тему реторике, беседништва и јавног наступа.

2. Пракса у кривичном одељењу II Основног суда у Београду.

Познавање страних језика

говориенглески, француски
користилатински језик

Библиографија

1. „Naknada troškova održavanja predmeta zakupa u rimskom pravu“, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (ur. Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović), Beograd 2021, 529-542.

2. Habitatio у римском и српском праву, мастер рад, Београд 2021.

3. „Настанак actio funeraria“, приступни рад, Београд 2022.

4. „Odgovornost poslugoprimca za štetu u klasičnom rimskom pravu“, Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje (ur. Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović), Beograd 2022, 579–589.

Учешћа на конференцијама

1. Београд-Мионица, 18. септембар 2021, XXIV Научни скуп са међународним учешћем „Проузроковање штете, накнада штете и осигурање“, Институт за упоредно право, Удружење за одштетно право и Правосудна академија: реферат „Naknada troškova održavanja predmeta zakupa u rimskom pravu“.

2. Косовска Митровица, 20. мај 2022, Научни скуп са међународним учешћем „Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда”, Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици: реферат „Настанак actio funeraria“.

3. Београд-Ваљево, 22. септембар 2022, XXV Научни скуп са међународним учешћем „Проузроковање штете, накнада штете и осигурање“, Институт за упоредно право, Удружење за одштетно право и Правосудна академија: реферат „Odgovornost poslugoprimca za štetu u klasičnom rimskom pravu“.

Учешће на научним пројектима

1. Епидемија. Право. Друштво. – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2021. годину.

2. Савремени проблеми правног система Србије – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2022. годину.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

  1. Стипендија Министарства просвете Републике Србије од 2015. до 2019. године.
  2. Стипендија Града Ваљева – Фонд за надарене ученике и студенте.
  3. Похвалница за најбоље студенте Правног факултета Универзитета у Београду.
  4. Треће место на међународном такмичењу из културне историје и латинског језика – „CERTAMEN IN CONCORDIAM EUROPAE REGIONUMQUE ORBIS – CICERO“, Унеска, 2012. и 2013. године.
  5. Носилац Вукове дипломе и Специјалне дипломе Министарства просвете Републике Србије из историје.

Остало

Детаљна биографија

Вукашин Станојловић рођен је 1996. године у Ваљеву. Основну школу „Сестре Илић“ и „Ваљевску гимназију“ завршио је као носилац Вукове дипломе и Специјалне дипломе Министраства просвете Републике Србије из историје. 2015. године уписао је основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао у јануару 2020. године.

Након дипломирања уписује мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на правноисторијском модулу, романистички подмодул, а завршава их у септембру 2021. године, одбранивши мастер рад „Habitatio у римском и српском праву“. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписује 2021. године у оквиру правноисторијске уже научне области. Сарадник је у настави на Правном факултету Универзитета у Београду на предмету Римско приватно право (Правноисторијска ужа научна област, Катедра за правну историју). Током 2021. и 2022. године био је ангажован као сарадник ван радног односа (демонстратор) на истом предмету. Претходно је обављао стручну праксу као адвокатски приправник. 

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве