Дарко Стевановић, сарадник у настави ван радног односа

кабинет 122 (види на мапи зграде)
011 3027 774
stevanovicdarko1998@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско право – општи део и Стварно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Магистратура/мастер
Година2021.-
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанскоправни модул
Диплома
Година2021.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународно правна наставна група (просечна оцена: 10,00)

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Council of Europe HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) courses: Human Trafficking (2020.); Refugee and migrant children (2021.)

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Током свих година студија награђиван похвалницама Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех на основним академским студијама (2018, 2019, 2020, 2021. год.)

Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2018/19. год.)

Прималац општинске стипендије за најбоље студенте (2019/20, 2020/21. год.)

Остало

ECDL Start Certificate (4 modules)

Учешће у “Школи еколошког права” (School of Environmental Law), одржаној на Правном факултету Универзитета у Београду, у сарадњи са Артхус центром и ОЕБС-ом, (2018. год.);

Члан Правне клинике за еколошко право током школске 2020/2021. год. (Jean Monnet Module)

Детаљна биографија

Дарко Стевановић рођен је 1. септембра 1998. године у Петровцу на Млави, Република Србија. Основну школу „Бата Булић“ у Петровцу на Млави, завршио је 2013. године као одличан ученик. Средњу школу „Младост“, у истом месту, уписује 2013/2014. године, коју завршава (2016/2017) као носилац тзв. Вукове дипломе, која се додељује ученицима који су током свих година свог средњошколског образовања остварили одличан успех (5,00) и запажене награде са такмичења (симулација судског процеса), те као најбољи ученик стручног одељења области права и економије. Правни факултет Универзитета у Београду уписује академске 2017/2018. године, где је и дипломирао 11. јуна 2021. године, са просечном оценом током основних академских студија 10,00. Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписује 2021. године, Грађанскоправни модул, Имовинскоправни под-модул.

Ангажован као демонстратор на Правном факултету Универзитета у Београду на предмету Грађанско право – општи део и Стварно право (Kатедра за грађанско право) од октобра 2021. године.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве