Ивана Бараћ Миловановић, асистент

510
011 3027 774
ivana.barac@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеПородично право
Наследно право
Номотехника и писање правних аката
Правна пракса

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година2019-
Магистратура/мастер
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Положај жене у вези са материнством и рађањем у домаћем и упоредном праву
Диплома
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски, шпански
користиИма основно познавање немачког језика

Библиографија

 1. Посредовање и арбитража као механизми АРС-а уз посебан осврт на посредовање у породичним споровима, Правни живот, 10/2019, 181 – 195;
 2. Положај жене у вези са материнством и рађањем – међународноправни стандарди и рефлексија њиховог утицаја на националне правне стандарде, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (ур. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, књига 9, Београд, 2019, 315 – 330;
 3. Приказ књиге Родна равноправност  у високом образовању: Концепти, праксе и изазови, (ур. Д. Вујадиновић, З. Антонијевић), Академска књига, Нови Сад, 2019, Анали Правног факултета у Београду, 2/2020, 227 – 239 (на енглеском);
 4. Прекид трудноће: нове тенденције и стари недостаци, Правни живот, 11/2020, 185 – 204;
 5. Оправданост могућности закључења уговора о доживотном издржавању између родитеља и деце – (зло)употреба права предвиђених законом, Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2020 – Колективна монографије, (ур. И. Крстић, С. Костић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар за издаваштво, 2021, 158 – 170.
 6. Биомедицински потпомогнуто оплођење и демографска политика, Политичка ревија, 4/2021, 173–195;
 7. Gender Perspective and Domestic Violence, одељак Gender Competent Family Law у Д. Вујадиновић, М. Фролих (М. Frölich), Т. Гигерих (Th. Giegerich) (ур.) Gender Competent Legal Education, Springer, Heidelberg, 2022 (коауторски рад са проф. др Урошем  Новаковићем);
 8. Surrogacy – A biomedical mechanism in the fights against infertility/Сурогат материнство –
 9. Механизам биомедицине у борби против инфертилитета, Анали Правног факултета у Београду, 2/2023, 259–289.
 10. Posthumous reproduction – Life after death? (прихваћено за објављивање у часопису Правни записи).

Учешћа на конференцијама

 1. Конференција Правног факултета Универзитета у Београду, Епидемија. Право. Друштво, коју је организовао Институт за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду, 2022. године.
 2. Конференција Правног факултета Универзитета у Београду, Идентитетски преображај Србије, Београд, 2021. године.
 3. Копаоничка школа природног права, Унификација права и правна сигурност, 2020. године.
 4. Копаоничка школа Природног права – Слободан Перовић, Право и снага умности, 2019. године.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије , Правни факултет Универзитета у Београду, 2019 – данас;
МеђународниErasmus + KA203 – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма Право и род ( New Quality in Education for Gender Equality –
Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND GENDER – LAWGEM ), 2019-данас;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

 1. Добитник SYLFF (Sasakawa young leaders fellowship fund) стипендије Комитета Токио фонда Универзитета у Београду за 2022. годину.
 2. Награда похвале Pieter Sanders за најбољу тужбу у оквиру студентског такмичења XXV Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, за 2018. годину.
 3. Награда похвале Eric E. Bergsten за један од 64 најбоља тима у усменим рундама у оквиру студентског такмичења XXV Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, за 2018. годину.
 4. Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2014/15., 2015/16. и 2016/17. годину.
 5. Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за школску 2013/2014, 2014/2015., 2015/16. и 2016/17. годину.

Остало

 • Један од предавача на Spring School Law and Gender/Pilot Master Law and Gender пројекту који је одржан на Правном факултету Универзитета у Београду 2023. године.
 • Административни асистент на пројекту Erasmus + KA203 Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма Право и род ( New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND GENDER – LAWGEM ), 2019 – данас.
 • Национално такмичење у симулацији суђења у области заштите од дискриминације (2015).
 • Међународно такмичење из области права Европске уније – учешће на регионалном финалу одржаном на Università degli Studi di Napoli Federico II, у Напуљу (2017);
 • Међународно такмичење из области међународне трговинске арбитраже – XXV Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2017/18).

Детаљна биографија

Ивана Бараћ је рођена у Приштини 1994. године. Завршила је Основну школу „Сутјеска“ и Девету београдску гимназију „Михаило Петровић Алас“. Основне академске студије завршила је 2017. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,43. Мастер академске студије права на Правном факултету Универзитета у Београду – Грађанскоправни модул, Под-модул Права детета завршила је 2019. године одбранивши мастер рад на тему „Положај жене у вези са материнством и рађањем у домаћем и упоредном праву“. У периоду од априла до новембра 2018. године радила је као сарадница у адвокатској канцеларији SOG/Samardžić, Oreški & Grbović.

У звање сарадника у настави за грађанскоправну ужу научну област (предмет Породично право) изабрана је у октобру 2019. године. У звање асистента на истом предмету изабрана је у новембру 2020. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве