Ивана Бараћ, асистент

510
011 3027 774
ivana.barac@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Четвртак 12:00 - 13:30
Петак 12:00 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПородично право
Наследно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година2019-
Магистратура/мастер
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Положај жене у вези са материнством и рађањем у домаћем и упоредном праву
Диплома
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски, шпански

Библиографија

 1. Посредовање и арбитража као механизми АРС-а уз посебан осврт на посредовање у породичним споровима, Правни живот, 10/2019, 181 – 195;
 2. Положај жене у вези са материнством и рађањем – међународноправни стандарди и рефлексија њиховог утицаја на националне правне стандарде, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (ур. С. Лилић), Правни факултет Универзитета у Београду, књига 9, Београд, 2019, 315 – 330;
 3. Приказ књиге Родна равноправност  у високом образовању: Концепти, праксе и изазови, (ур. Д. Вујадиновић, З. Антонијевић), Академска књига, Нови Сад, 2019, Анали Правног факултета у Београду, 2/2020, 227 – 239 (на енглеском);
 4. Прекид трудноће: нове тенденције и стари недостаци, Правни живот, 11/2020, 185 – 204;
 5. Оправданост могућности закључења уговора о доживотном издржавању између родитеља и деце – (зло)употреба права предвиђених законом, Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2020 – Колективна монографије, (ур. И. Крстић, С. Костић), Универзитет у Београду – Правни факултет, Центар за издаваштво, 2021, 158 – 170.
 6. Биомедицински потпомогнуто оплођење  – Иза кулиса правних норми (предато ради објаве).

Учешћа на конференцијама

Копаоничка школа природног права „Право и снага умности“, Посредовање и арбитража као механизми АРС-а уз посебан осврт на посредовање у породичним споровима, Правни живот, 10/2019, Копаоник, 2019;

Копаоничка школа природног права „Унификација права и правна сигурност“, Прекид трудноће: нове тенденције и стари недостаци, Правни живот, 11/2020, 2020;

Конференција Правног факултета Универзитета у Београду, „Идентитетски преображај Србије“, Београд, 2021;

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије , Правни факултет Универзитета у Београду, 2019 – данас;
МеђународниErasmus + KA203 – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма Право и род ( New Quality in Education for Gender Equality –
Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND GENDER – LAWGEM ), 2019-данас;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

 • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2014/15, 2015/16 и 2016/17 годину.
 • Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за школску 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 годину.

Остало

 • Административни асистент на пројекту Erasmus + KA203 Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма Право и род ( New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND GENDER – LAWGEM );
 • Национално такмичење у симулацији суђења у области заштите од дискриминације (2015);
 • Међународно такмичење из области права Европске уније – учешће на регионалном финалу одржаном на Università degli Studi di Napoli Federico II, у Напуљу (2017);
 • Међународно такмичење из области међународне трговинске арбитраже – XXV Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2017/18).

Детаљна биографија

Ивана Бараћ је рођена у Приштини 1994. године. Завршила је Основну школу „Сутјеска“ и Девету београдску гимназију „Михаило Петровић Алас“. Основне академске студије завршила је 2017. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,43. Мастер академске студије права на Правном факултету Универзитета у Београду – Грађанскоправни модул, Под-модул Права детета завршила је 2019. године одбранивши мастер рад на тему „Положај жене у вези са материнством и рађањем у домаћем и упоредном праву“. У периоду од априла до новембра 2018. године радила је као сарадница у адвокатској канцеларији SOG/Samardžić, Oreški & Grbović.

У звање сарадника у настави за грађанскоправну ужу научну област (предмет Породично право) изабрана је у октобру 2019. године. У звање асистента на истом предмету изабрана је у новембру 2020. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве