др Ивана Марковић, доцент

кабинет 130 (види на мапи зграде)
011 3027 693
ivana.markovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 15:00 - 16:30
Петак 13:30 - 15:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично право
Мастер студијеКривично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Кривично право
Докторат
Година2017.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Докторска дисертација „Помагање као облик саучесништва у кривичном праву“
Магистратура/мастер
Година2011.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)2011: „Материјално кривично право Европске уније“
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)2018: „Gender Equality in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights“
Диплома
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

1. новембар – 31. децембар 2017: истраживачки боравак на Правном факултету Хумболт универзитета у Берлину (стипендија Немачке академске службе размене DAAD)

8. јул – 8. август 2014: истраживачки боравак на Макс-Планк-Институту за страно и међународно кривично право у Фрајбургу, СР Немачка (стипендија Макс – Планк – Друштва)

1. – 30. новембар 2013: истраживачки боравак на Институту за кривично право и криминологију Универзитета у Бечу (стипендија Аустријске службе размене OeAD „One Month Visits/Benedek“)

јул – септембар 2012: истраживачки боравак на Макс-Планк-Институту за страно и међународно кривично право у Фрајбургу, СР Немачка (стипендија Немачке академске службе размене DAAD)

1. март – 31. јул 2008: Берлин, СР Немачка (IPS – Међународна парламентарна стипендија немачког Бундестага)

Познавање страних језика

говоринемачки, енглески, италијански
користишпански, француски, турски

Библиографија

2020: “Emotionalization of Criminal Law – in the Process of Adopting and Amending Criminal Legislation” (коаутор Милош Здравковић), Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 89, стр. 161 – 180.

2017: Kernaspekte der aktuellen Reform des Allgemeinen Teils in Serbien, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft Nr. 3, S. 885 – 908.

2017: Уништење непокретних културних добара – заштита према међународном кривичном праву, Српска политичка мисао бр. 3, стр. 131 – 147.

2015: The New Concept of Criminal Offenses of Terrorism in Serbian Law in the Context of Enemy Criminal Law, међународна научна конференција Archibald Reiss Days, Београд, Србија, 3 – 4. март, ISBN 978-86-7020-319-8, стp. 301 – 306.

2011: Пристанак повређеног у кривичном праву, у: Казнена реакција у Србији I део (ур. Ђ. Игњатовић), Београд, ISBN 978-86-7630-326-7, стр. 282-296.

Учешћа на конференцијама

2020: “Criminal Sanctions from Serbian Law in the Light of Article 3 of the European Convention on Human Rights”, Annual International Conference “70 years of the European Convention on Human Rights”, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss. Cyril and Methodius University, Скопје, Северна Македонија, 6. новембар

2019: “Community Service in the Serbian Context – Problems and Possibilities”, paper presented at the 2019 International Criminology Conference of the Policy Studies Organization, Вашингтон, САД, 31. октобар

2018: „The CSI Narrative and It´s Possible Effect on the Criminal Process“, Conference „Narratives in the Criminal Process“, Faculty of Law, University of Bergen, Норвешка, 30. новембар

2017: “Limits and Boundaries of Criminal Law – On the Approach of the Serbian Legislator”, Conference Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress, Faculty of Law, University of Latvia, Riga, 16. септембар

2016: „Euthanasia in German and Serbian Criminal Law“, International Symposium at the İstanbul Ticaret Üniversitesi, Истанбул, 8. март

2013: „Aktuelle Entwicklungen des serbischen Strafrechts“ (предавање), Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 24. јул

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Епидемија. Право. Друштво“, Правни факултет Универзитета у Београду
МеђународниLAWGEM – New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program Law and Gender

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

DiPLaP (Laboratorio Permanente di Diritto Penale), Милано, Италија (од 2014. године)

DAAD Alumnus (од 2012. године)

OeAD Alumnus (од 2013. године)

Национална координаторка алумниста Goerdeler-Kolleg-a (од 2021. године)

Награде и признања

Стипендије DAAD, OeAD и Макс-Планк-Друштва

Остало

  • Секретар Катедре за кривично право (од фебруара 2013 – октобар 2017)
  • Секретар Општег семинара (од 2014 – октобар 2017)
  • Секретар Организационог одбора конференције „Правни поредак НДХ“ (од 2014 – април 2017)
  • Секретар пројекта „Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе“ (од 2010 – октобар 2017)
  • Секретар часописа „Crimen“ (2010 – 2013)
  • Секретар Студија за иновацију (специјализацију) знања „Организовани криминалитет, тероризам и корупција“ (2011 – 2012)
  • Координатор сарадње између Правног факултета и SEELS (2011)
  • Члан Комисије за (ре)акредитацију Правног факултета, Универзитета у Београду (2012 – 2013)

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за кривично право

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од школске 2021/2022. године, литература за припремање испита из предмета Кривично право биће:

на основним академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд, или З. Стојановић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд

на мастер академским студијама: И. Вуковић, Кривично право, општи део, последње издање, Београд

и

– Н. Делић, Кривично право, посебни део, последње издање, Београд.

Испитна питања:

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ ИДУ У ПОСЕТУ ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У БЕОГРАДУ И СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Први колоквијум из Кривичног права биће одржан у понедељак, 15. априла у 15.20, односно у 17.10 часова у амф. VI.

Услов за добијање потписа на крају семестра јесу, између осталог, два урађена или барем потписана колоквијума.

Доц. др Ивана Марковић

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве