др Марија Драшкић, редовни професор

кабинет 285 (види на мапи зграде)
011 3027 664
maja@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 10:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Од 15. марта 2022. до уторка 12. априла 2022. консултације за студенте проф. др Марија Драшкић ће држати онлине. Они који су заинтересовани треба да се претходно најаве на мејл, па ћемо се договарати како да остваримо контакт зависно од ситуације.

Предмети

Основне студијеПородично право
Мастер студијеПородично право
Докторске студијеПородично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2000.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година1987.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Ванбрачна заједница – грађанскоправни ефекти заједничког живота изван брака“
Магистратура/мастер
Година1982.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Заснивање облигације издржавања у брачном праву Југославије“
Диплома
Година1976.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Институт за напредне правне студије (Insti­tute of Advanced Legal Studies), Лондон, Уједињено Краљевство, 1983, 3 месеца

Институт за напредне правне студије (Insti­tute of Advanced Legal Studies), Лондон, Уједињено Краљевство, 1989, 3 месеца

Европски универзитетски институт (Istituto Universitario Europeo,TEMPU S), Фиренца, Италија, 1992, 3 месеца

Европски универзитетски институт (Istituto Universitario Europeo, Jean Monnet Fellow), Фиренца, Италија, 1993-1994, 18 месеци

Централноевропски Универзитет (Central European University)Будимпешта,, 2000, 2 месеца

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, италијански

Библиографија

Књиге:

1. Коментар Породичног закона, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 708

2. Породично право и права детета, 9. издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016, стр. 439

3. Транссексуалитет и брак, Номос, Београд, 1994, стр. 160

4. Практикум за породично право, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1989, стр. 426

5. Ванбрачна заједница – грађанскоправни ефекти заједничког живота изван брака, Научна књига, Београд, 1988, стр. 249

Чланци:

1. Правни аспекти транссексуализма (gender dysphoria syndrome), у књизи »Транссексуализам – мултидисциплинарни феномен« (уредници Д. Дуишин и М. Ђорђевић, Београд, 2016, стр. 328-351.

2. Шта је стварно ново око Породичног закона, у књизи »Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије«, књига 5, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 45-66.

3. Право на регрес родитеља који је сам издржавао дете, у књизи »Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије«, књига 4, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014, стр. 28-41.

4. Права пацијената у Србији: старо вино у новој боци?, у књизи »Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије«, књига 3, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 28-41.

5. Устав Србије: стриктна или кооперативна одвојеност цркве и државе?, Свеске за јавно право, Фондација Центар за јавно право, Сарајево, бр. 12/2013, стр. 37-46.

6. Еволуција у јуриспруденцији Европског суда за људска права у погледу транссексуалних особа: еволуција и у Србији, у књизи: »Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије« књига 2, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 57-76.

7. Биомедицински потпомогнуто оплођење: право детета на сазнање података о донору генетског материјала, у књизи: »Odsev medicine in prava v sodobni družbi«, Марибор, 2012, стр. 29-37.

8. Право детета на одржавање личних односа са блиским особама, у књизи »Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије« књига 1, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 89-106.

9. Family Law Protection from Domestic Violence: Serbian Response to the Legal Consequences of the Disintegration of Families, Споменица Валтазара Богишића, Службени гласник – Институт за упоредно право – Правни факултет Универзитета у Нишу, књига 2, Београд, 2011, стр. 227-232.

10. Cadaver procurement for anatomy teaching: legislative challenges in a transition-related environment, (са Б. Штимцем и J.H.D. Faselom), Medicine, Science and the Law, Nо. 1/2010, стр. 45-49.

11. Financing the Romance: Marriage Contract in the Serbian Family Act, у књизи »Family Finances«, Jan Sramek Verlag, Vienna, 2009, стр. 381-393.

12. Transsexual Persons: Right to Marry in the Countries of Former Yugoslavia, у књизи »Marriage and Quasi-Marital Relationships in Central and Eastern Europe« (Edited by Lynn D. Wardle and A. Scott Loveless), BYU Academic Publishing, Provo, USA, 2008, стр. 251-264.

13. Family Mediation, у књизи »Family Law: Balancing Interests and Pursuing Priorities« (Edited by Lynn D. Wardle), Buffalo, New York, 2007, стр. 533-541.

14. On Religious Instruction in Public Schools: A second time, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, 2007, стр. 164-180.

15. The New Family Act of Serbia (са Г. К. Станић), The International Survey of Family Law, 2006 Edition, стр. 357-374.

Учешћа на конференцијама

1. Конференција »Српски грађански законик – 170 година«, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 25. март 2016.

2. Међународна конференција »Secularism and Religion: Bosnia and Herzegovina and the Region«, Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 25. април 2015.

3. Међународна конференција »Ending hate crime and violence«, IDAHO 2015 Forum, Будва, 19-22. мај 2015.

4. Округли сто »Јавност седница Уставног суда Србије«, Фондација Центар за јавно право, Београд, 6. новембар 2015.

5. Међународна конференција » Modern tendencies of the constitutional judiciary: The relationship between national and international law«, Виљнус, 4-7. септембар 2013.

6. Међународна конференција »How to ensure greater participation of national courts in the Convention system?«, Стразбур, 27. јануар 2012.

7. Међународна конференција »Days of German law«, Фондација Центар за јавно право, Сарајево, 29-30. новембар 2012.

8. Регионална конференција Међународног удружења за породично право (International Society of Family Law – ISFL ), Насау, 17-19. март 2011.

9. XV Конгрес Конференције европских Уставних судова, Букурешт, 22-27. мај 2011.

10. XIII Међународни конгрес европског и упоредног уставног права, Регенсбург, 1-2. јули 2011.

Учешће на научним пројектима

Домаћи»Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије«, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2016).
»Идентитетски преображај Србије«, Правни факултет Универзитета у Београду (2015 -)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Међународно удружење за породично право (International Society of Family Law – ISFL)

Центар за права детета

Центар за биоетику

Награде и признања

Остало

  • судија Уставног суда (2007 – 2016)
  • заменица председника Уставног суда (2011 – 2014)
  • продеканица за наставу Правног факултета Универзитета у Београду, (1997-1998)
  • чланица Комисије за помиловања Председника Републике Србије (2003)
  • чланица Етичког комитета Клиничког центра Србије (2001-2005)
  • чланица Етичког комитета Медицинског факултета Универзитета у Београду (2004-2006)
  • чланица Комитета експерата за децу и породицу (Committee of Experts on Children and Families) Савета Европе (2003-2006)
  • чланица Суда части Универзитета у Београду (2005-2006)
  • чланица Савета за права деце Владе Републике Србије (2002-2007)
  • управница Правне клинике Правног факултета Универзитета у Београду (2003-2014)

Детаљна биографија

Рођена је у Београду 1954. године.

Материјали за наставу и испите

Породично право

Медицинско право

Распоред предавања из Медицинског права у летњем семестру школске године 2021/2022

ИСПИТИ

Списак студената који су положили испит из породичног права

Породично право испити 7. фебруар 2022.

Породично право испити 14. фебруар 2022.

Породично право испити 4. април 2022.

Породично право испити 7. април 2022.

Породично право испити 30. мај 2022.

Породично право испити 6. јун 2022.

Породично право испити 21. јун 2022.

Породично право испити 27. јун 2022.

Породично право испити 31. август 2022.

Породично право испити 21. септембар 2022.

Породично право испити 30. септембар 2022.

Породично право испити 16. јануар 2023.

Породично право испити 23. јануар 2023.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве