др Марија Драшкић, редовни професор у пензији

кабинет 285 (види на мапи зграде)
011 3027 664
maja@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 10:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПородично право
Медицинско право
Правна клиника
Мастер студијеНови и реформисани институти Породичног права
Медијација
Насиље у породици
Докторске студијеПородично право
Права детета

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2000.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година1987.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Ванбрачна заједница – грађанскоправни ефекти заједничког живота изван брака“
Магистратура/мастер
Година1982.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Заснивање облигације издржавања у брачном праву Југославије“
Диплома
Година1976.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Институт за напредне правне студије (Insti­tute of Advanced Legal Studies), Лондон, Уједињено Краљевство, 1983, 3 месеца

Институт за напредне правне студије (Insti­tute of Advanced Legal Studies), Лондон, Уједињено Краљевство, 1989, 3 месеца

Европски универзитетски институт (Istituto Universitario Europeo,TEMPU S), Фиренца, Италија, 1992, 3 месеца

Европски универзитетски институт (Istituto Universitario Europeo, Jean Monnet Fellow), Фиренца, Италија, 1993-1994, 18 месеци

Централноевропски Универзитет (Central European University)Будимпешта,, 2000, 2 месеца

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, италијански

Библиографија

Библиографија

Књиге:

1. М. Драшкић, Коментар Породичног закона, 2. измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2020, стр. 723.

2. М. Драшкић, Породично право и права детета, 12. издање, Правни факултет Унивезитета у Београду, Београд,  2022, стр. 436.

3. М. Драшкић,  Право на поштовање приватног и породичног живота (чл. 8) и Право на склапање брака (чл. 12), у књизи Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (уредници Д. Поповић, Т. Маринковић и М. Радојевић),Службени гласник, Београд, 2017, стр. 160-213 и 334-337.

4.М. Драшкић, Транссексуалитет и брак, Номос, Беог­рад, 1994, стр. 116.

5. М. Драшкић, Практикум за породично право, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,  1989, стр.  426

6. М. Драшкић, Ванбрачна заједница – грађанскоправни ефекти заједничког живота изван брака, Научна књига, Београд, 1988, стр. 249

Чланци:

1.М. Драшкић, Авоидинг мандаторy цовид-19 ваццинатион: арроганце тоwард сциенце анд лацк оф респецт фор цоммон сенсе, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4/2022, стр. 1049-1076.

2. М. Драшкић, Тешка поремећеност брачних односа као бракоразводни узрок: креација професора Михаила Константиновића, Анали Правног факултета у Београду – свечани број у част проф. Михаила Константиновића, 2022, стр. 265-287.

3. М. Драшкић, Уговор о сурогат материнству – између пуноважности и ништавости, у књизи Зборник Треће регионалне конференције о обвезном праву (уредници М. Баретић и С. Никшић), Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2022, стр. 341-373.

4. М. Драшкић, Забрана телесног кажњавања деце и Конвенција о правима детета, у књизи Зборник радова  30 година примене Конвенције Уједињених нација о правима детета – савремени аспекти (уредници Т.Варади и Г. Ковачек Станић), САНУ, 2021, стр. 27-45.

5. М. Драшкић, Ванбрачна заједница в. истополна заједница: различито, али равноправно?,  у књизи Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (уредник С. Лилић), књига 11, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, стр. 51-63.

6. М. Драшкић, Ј. Арсић, Један покушај (Живојина Перића) из области женског питања, у књизи Зборник радова са научног скупа Живојин Перић – живот и дело (уредници М. Драшкић и Н. Кршљанин), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 131-146.

7. М. Драшкић, Уставни суд Србије: Облигациона права као људска права у књизи Одабране теме облигационог права (уредници М. Караникић Мирић и М. Ђурђевић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 110-127.

8. М. Драшкић, Уставна жалба у Србији: простор за тензије између Уставног суда и Врховног (касационог) суда, у књизи Уставна жалба у правном систему Србије (уредници  Е. Шарчевић и Д. Симовић), Фондација Центар за јавно право, Сарајево 2019, стр. 111-135.

9. М. Драшкић,  Обавезна вакцинација деце: право пацијената или интерес јавног здравља?, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2018, стр. 7-30.

10. М. Драшкић,  Новела Закона о матичним књигама: признање статуса за трансродне особе?, у  књизи Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (уредник С. Лилић), књига 8, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 42-55.

11. B. Štimac, M. Draškić, J.H.D. Fasel, Cadaver procurement for anatomy teaching: legislative challenges in a transition-related environment, Medicine, Science and the Law, No. 1/2010, pp. 45-49.

12. M. Draškić, Financing the Romance: Marriage Contract in the Serbian Family Act, „Family Finances“ (Editor B. Verschraegen), Jan Sramek Verlag, Vienna, 2009, pp. 381-393.

13.M. Draškić, Transsexual Persons: Right to Marry in the Countries of Former Yugoslavia, Marriage and Quasi-Marital Relationships in Central and Eastern Europe (Edited by Lynn D. Wardle and A. Scott Loveless),  BYU Academic Publishing, Provo, USA, 2008, pp. 251-264.

14.M. Draškić, Family Mediation, Family Law: Balancing Interests and Pursuing Priorities (Edited by Lynn D. Wardle), Buffalo, New York, 2007, pp. 533-541.

15. M. Draškić, On Religious Instruction in Public Schools: A second time, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, No. 3/2007, pp.164-180.           

16. M. Draškić, G. Kovaček Stanić, The New Family Act of Serbia, The International Survey of Family Law, 2006 Edition, pp. 357-374.

Учешћа на конференцијама

1. Трећа регионална знанствена конференција из обвезног права, Загреб, 21. и 22. јун 2021.
2.Конференција 30 година примене Конвенције о правима детета – савремени аспекти, Београд, 10. децембар 2020.
3. Друга регионална научна конференција из облигационог права, Београд, 14. и 15. новембар 2019.
4. Конференција Правосуђе у процесу европских интеграција: изазови и могућности за делотворну заштиту људских права, Бритисх Цоунцил и Правосудна академија, Београд, 10. март 2017.
5. Међународна конференција Кодификација грађанског права у Црној Гори, Министарство правде Црне Горе и АИРЕ Центре, Подгорица, 29. март 2017.
6. Пети међународни научни скуп Дани породичног права: Одјеци праксе Европског суда за људска права у националним породичним правима, Правни факултет Универзитета у Мостару и ИРЗ, Мостар, 31. март и 1. април 2017.
7. Саветовање Породични закон – 12 година после, Правни факултет Универзитета Унион, Београд, 3. и 4. новембар 2017.
8. International Conference The role and significance of Rule of law checklist adopted at the 16th Plenary Session of the Venice Commission -The role of Constitutional Court in overcoming legal gaps and legal uncertainty, Jerevan, 20-23. oktobar 2016.
9. International Conference Ending hate crime and violence, IDAHO 2015 Forum, Budva, 19-22 maj 2015.
10. International Conference Modern tendencies of the constitutional judiciary: The relationship between national and international law, Viljnus, 4-7. septembar 2013.
11. Regional Conference of the International Society of Family Law (ISFL), Nassau, The Bahamas, 17-19. mart 2011.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиСавремени проблеми правног система Србије (2022-2023)
Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (2010-)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Међународно удружење за породично право (International Society of Family Law  – ISFL)

Удружење за медицинско право Србије (УМПС)

Центар за права детета

Савет за права детета Владе Републике Србије (2021-)

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођена 8. маја 1954. године у Београду. Дипломирала (1976) са просечном оценом 9,96 и награђена као најбољи студент генерације на Универзитету у Београду.

Магистрирала (1982) и докторирала (1987) на Правном факултету Универзитета у Београду.

Усавршавала се на Институту за унапређење правних студија (Insti­tute of Advanced Legal Studies) у Лондону (1983. и 1989), на Европском универзитетском институту (Istituto Universitario Europeo) у Фиренци као стипендисткиња ТЕМПУС програма (1992) и као стипендисткиња фондације Јеан Monnet (1993-1994), те на Централноевропском универзитету (Central European University) у Будимпешти (2000) у оквиру програма под називом „Health Care Law from a Comparative and European Perspective“.

Радила као судијска приправница у Другом општинском суду у Београду (1977-1978).

За асистенткињу приправницу на предмету Породично право на Правном факултету Универзитета у Београду изабрана 1978. године и од тада је бирана у звања асистенткиње (1983), доценткиње (1988), ванредне професорке (1995) и редовне професорке (2000).

За судију Уставног суда Србије изабрана је 2007. године на период од девет година (2007-2016), а функцију заменице председника Уставног суда обављала је од 2011. до 2014. године.

Чланица је Међународног удружења за породично право (ISFL) те чланица и оснивачица Југословенског центра за права детета и Центра за биоетику.

Била је продеканица за наставу Правног факултета Универзитета у Београду (1997-1998), чланица Комисије за помиловања Председника Републике Србије (2003), чланица Етичког комитета Клиничког центра Србије (2001-2005), чланица Етичког комитета Медицинског факултета Универзитета у Београду (2004-2006), чланица Комитета експерата за породично право Савета Европе (Council of Europe Committee of Experts on family law /CJ-FA/)  (2003-2006), чланица Суда части Универзитета у Београду (2005-2006), чланица Савета за права детета Владе Републике Србије (2002-2007), управница Правне клинике Правног факултета Универзитета у Београду (2003-2014) и шефица Катедре за грађанско право Правног факултета Универзитета у Београду (2018-2021).

Ауторка је десет књига и преко сто чланака из области породичног и медицинског права.

Учеснца је у десетак научних пројеката.

Удата је и има два сина.

Материјали за наставу и испите

Породично право

Медицинско право

Распоред предавања из Медицинског права у летњем семестру школске године 2021/2022

ИСПИТИ

Списак студената који су положили испит из породичног права

Породично право испити 7. фебруар 2022.

Породично право испити 14. фебруар 2022.

Породично право испити 4. април 2022.

Породично право испити 7. април 2022.

Породично право испити 30. мај 2022.

Породично право испити 6. јун 2022.

Породично право испити 21. јун 2022.

Породично право испити 27. јун 2022.

Породично право испити 31. август 2022.

Породично право испити 21. септембар 2022.

Породично право испити 30. септембар 2022.

Породично право испити 16. јануар 2023.

Породично право испити 23. јануар 2023.

Породично право испити 6. фебруар 2023.

Породично право испити 13. фебруар 2023.

Породично право испити 5. април 2023.

Породично право испити 10. април 2023.

Породично право испити 12. јун 2023.

Породично право испити 26. јун 2023.

Породично право испити 28. август 2023.

Породично право испити 4. септембар 2023.

Породично право испити 18. септембар 2023.

Породично право испити 25. септембар 2023.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве