др Марко Давинић, редовни професор

Шеф Катедре за јавно право

кабинет 411 (види на мапи зграде)
011 3027 698
markod@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 18:00 - 19:30
Среда 11:00 - 12:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно-процесно право
Мастер студијеУправно право
Европски омбудсман и лоша управа
Мастер европских интеграција: Geopolitical Perspectives And Consequences of the EU Enlargement, Immigration And Asylum Policy of the EU
Докторске студијеУправно право
Европски омбудсман и лоша управа

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управно право
Докторат
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Европски омбудсман и лоша управа (maladministration)
Магистратура/мастер
Година2004
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Концепција управног права Сједињeних Америчких Држава
Диплома
Година1997
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Универзитет у Оксфорду, Ст. Џонс колеџ, (Oxford University, St. John’s College), Докторско истраживање, Чивнинг стипендија (Chevening Scholarship), Оксфорд, Велика Британија, октобар 2006 – јул 2007.

Универзитет Џорџ Вашингтон, Факултет за јавну политику и јавну управу, (George Washington University, School of Public Policy and Public Administration), Junior Faculty Development Program (JFDP), Вашингтон, САД, август 2004 – јул 2005 (пракса у Националној академији за јавну управу САД, мај – јул 2005).

Међународни програм размене у области јавне управе, (International Visitors Program in Public Administration), Вашингтон, Њујорк, Питсбург, САД, мај – јун 2003.

Институт за европску политику из Берлина (Institut für Europäische Politik, Berlin), Програм тренинг тренера у области права ЕУ, Београд, Берлин (Немачка), Брисел (Белгија), јануар 2002 – април 2003.

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки

Библиографија

Монографије

Независна контролна тела у Републици Србији, Досије, Београд 2018.

Право на азил – међународни и домаћи стандарди , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013 (са И. Крстић).

Европски омбудсман и лоша управа ( maladministration ) , Заштитник грађана, Београд, 2013.

Globalization and Governance: New Challenges for American Leadership, The George Washington Center for the Study of Globalization, 2007.

Стручно усавршавање државних службеника у Републици Србији , Удружење за јавну управу, Службени гласник, Београд, 2012 (са Д. Миловановићем и Ј. Ничићем).

Концепција управног права Сједињ e них Америчких Држава , Досије, Београд, 2004.

Чланци

„Serbia: Legal Response to Covid-19“ (co-author I. Krstić), in Jeff King and Octávio LM Ferraz et al (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (OUP 2021), Oxford University Press: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-occ19/law-occ19-e7 (категорија М13).

„Europeanization of General Administrative Procedure in Serbia“ (co-author V. Cucić), Review of Central and East European Law 2/2021, pp. 153 – 178: https://brill.com/view/journals/rela/46/2/article-p153_153.xml (категорија M23 – SSCI).

„Организација и деловање управних судова у новој држави“, у Сто година од уједињења – формирање државе и права (приредили: Б. Беговић и З. Мирковић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, стр. 143 – 169 (категорија М44).

„Правна средства у управном спору“, у Зборнику радова 150 година управног спора у Републици Србији 1869 – 2019 (уредник В. Цуцић), Управни суд Републике Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019, стр. 221 – 272 (категорија М44).

 “Free Access to Information in Serbia(co-authors D. Milovanović and V. Cucić), The Laws of Transparency in Action, A European Perspective (eds. D. Dragos, P. Kovač, A. Marseille), Palgrave Macmillan, International Institute of Administrative Sciences (IIAS), 2019, pp. 501 – 541 (категорија М13).

“Protection of migrants from extradition in Serbia due to Risk of Persecution“ (co-author I. Krstić), International migration 1/2019, pp. 163 – 176: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12496 (категорија M23 – SSCI).

 “The Institution of Local Ombudsman in the Republic of Serbia – Success Story or Missed Opportunity?“ (co-author I. Krstić), Lex localis – Journal of Local Self-Government 3/2018, pp. 551 – 568 (категорија M22 – SSCI).

“The Capacity of the Administrative Court in Serbia to Deal with Asylum Cases” (co-author I. Krstić), Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 4/2018  (категорија M24).

“The EU Enlargement and Accession Procedure – The Case of Western Balkan Countries“, in Zeitschrift für Europarechtliche Studien 4/2017, “The European Union as a Global Actor” (eds. M. Bungenberg, C. Calliess, T. Giegerich, M. Hahn, T. Stein), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden, 2017, pp. 513 – 526. (категорија М13).

“The Role of Public Administration of the Republic of Serbia in Managing the Migrant Crisis”, in Die Kieler Ostrechts-Notizen, Migrationsrecht im östlichen Europa (M. Boguslawskij, L. Chanturia, A. Trunk, V. Yarkov, F. Zoll, eds.), Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel, 2017, pp. 29 – 37 (категорија М14).

“The European Administrative Space – Instrument for Transforming the Serbian Administrative Law System“ (co-author V. Cucić), in Enlargement of the European Administrative SpacePublic Administration Reforms on the road to E.U. Membership (A. Matei, C. Sandu, eds.), Scholars’Press, 2017, pp. 223-246 (категорија М14).

„Правно устројство и деловање војних и полицијских снага НДХ“, у зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске (уредници Б. Беговић, З. Мирковић), Универзитет у Београду, Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд 2017, стр. 107 – 152 (категорија М44).

“The Efficiency of Serbian Asylum Procedure” (co-author I. Krstić), in Asyl und Migration in Europe – rechtliche Herausforderungen und Perspektiven, Zeitschrift für Europarechtliche Studien, Sonderband 2016 (M. Bungenberg, T. Giegerich, T. Stein, eds.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2016, pp. 207 – 219 (категорија М13).

“The Legalization of Informal Roma Settlements in the Republic of Serbia – A Necessary Step Prior to Legitimation”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 1/2016, pp. 132 – 153 (категорија M24).

“The European Ombudsman, The Champion of Transparency within Brussels Bureaucracy”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade , Belgrade Law Review, 2013, No. 3, pp. 119 – 134 (категорија M24).

“Efficiency of the Administrative Appeal (The Case of Serbia)”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 37 E/2012, pp. 95 – 111 (са Д. Миловановићем и В. Цуцићем), (категорија M23 – SSCI).

Учешћа на конференцијама

  • Конференција „150 година управног спора у Републици Србији“, 28. новембар 2019, Управни суд Републике Србије, ОЕБС, Београд (Србија), презентован рад: „Правна средства у управном спору“ (рад је објављен у Зборнику радова 150 година управног спора у Републици Србији 1869 – 2019, уредник В. Цуцић, Управни суд Републике Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019, стр. 221 – 272).
  • Годишња конференција Европске  групе   за   јавну   управу (EGPA) Међународног института за управне науке (IIAS), 28. август – 1. септембар 2017. године, Милано (Италија), презентован рад: “The capacity оf the Administrative court in Serbia to deal with asylum cases” (рад је објављен у Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 4/2018, pp. 56 – 83, коаутор И. Крстић). 
  • Конференција „Правни поредак Независне Државе Хрватске“, 30. март 2017, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд (Србија), презентован рад: „Правно устројство и деловање војних и полицијских снага НДХ“ (рад је објављен у зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске,  Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, 2017, стр. 107 – 152).
  • Међународна конференција “The European Union as a Global Actor“, 8 – 12. новембар 2016, Европски институт, Универзитет у Сарленду, Сарбрикен (Немачка), презентован рад: “The EU Enlargement and Accession Procedure – The Case of Western Balkan Countries“ (рад је објављен у Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 4/2017, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden, 2017,  pp. 513 – 526).
  • Годишња конференција Америчког удружења за јавну управу (ASPA – American Society for Public Administration): New Traditions in Public Administration: Reflecting on Challenges, Harnessing Opportunities, 18 – 22. март 2016, Сијетл (САД), презентован рад: “The Role of Public Administration of the Republic of Serbia in Managing the Migrant Crisis” (рад је објављен у Die Kieler Ostrechts-Notizen, Migrationsrecht im östlichen Europa, Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel, 2017, pp. 29 – 37).

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Епидемија. Право. Друштво.“, Правни факултет Универзитета у Београду
„Интердисциплинарни програми кратког трајања из области креирања и анализе јавних политика“, експерт Правног факултета на курсу: Јавни сектор и јавна управа: увод у менаџмент и организацију
МеђународниLex Atlas – Covid 19 Project, Oxford University Press, национални експерт
ANETREC Project, експерт Правног факултета
LawGem Project, експерт Правног факултета на курсу: Public Law and Gender Equality

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

2005 до данас Америчко удружење за јавну управу (АСПА)

2006 – 2007 Удружење студената права Универзитета у Оксфорду

2003 до данас Удружење за јавну управу Србије

2001 до данас Удружење правника Србије

Награде и признања

Chevening Scholar (Oxford University, St. John’s College), 2006-2007.

JFDP Scholar (George Washington University, School of Public Policy and Public Administration), 2004-2005.

Остало

Био је члан Савета Правног факултета и члан више стручних тела у оквиру Факултета и Универзитета. Од 2016. године заменик је шефа Катедре за јавно право. Од 2018. до 2021. године био је председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду. Био је члан више радних група за израду нацрта закона (између осталих, нацрта Закона о општем управном поступку и нацрта Закона о управним споровима). Одржао је већи број гостујућих предавања у земљи и иностранству (између осталих, на Универзитету у Оксфорду, Универзитету Џорџ Вашингтон и Универзитету Џорџтаун).

Детаљна биографија

Рођен је 26. јула 1972. године у Београду, где је завршио основну школу и Пету београдску гимназију. Упоредо је завршио основну (Стеван Мокрањац) и средњу музичку школу (Корнелије Станковић) у Београду (одсек кларинет).

Материјали за наставу и испите

Начин полагања испита на предметима Управно право и Управно-процесно право

Управно право

Докторске студије

Аудио предавање о управном спору

Предавање о управном спору садржи Power Point презентацију пропраћену аудио снимком предавања. Презентација садржи кључне тезе. Аудио снимак активира се покретањем презентације од почетка (Slide Show – Play from Start).

Предавање о управном спору

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве