др Марко Давинић, редовни професор

Шеф Катедре за јавно право

кабинет 411 (види на мапи зграде)
011 3027 698
markod@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно-процесно право
Мастер студијеУправно право
Европски омбудсман и лоша управа
Мастер европских интеграција: Geopolitical Perspectives And Consequences of the EU Enlargement, Immigration And Asylum Policy of the EU
Докторске студијеУправно право
Европски омбудсман и лоша управа

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управно право
Докторат
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Европски омбудсман и лоша управа (maladministration)
Магистратура/мастер
Година2004
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Концепција управног права Сједињeних Америчких Држава
Диплома
Година1997
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Универзитет у Оксфорду, Ст. Џонс колеџ, (Oxford University, St. John’s College), Докторско истраживање, Чивнинг стипендија (Chevening Scholarship), Оксфорд, Велика Британија, октобар 2006 – јул 2007.

Универзитет Џорџ Вашингтон, Факултет за јавну политику и јавну управу, (George Washington University, School of Public Policy and Public Administration), Junior Faculty Development Program (JFDP), Вашингтон, САД, август 2004 – јул 2005 (пракса у Националној академији за јавну управу САД, мај – јул 2005).

Међународни програм размене у области јавне управе, (International Visitors Program in Public Administration), Вашингтон, Њујорк, Питсбург, САД, мај – јун 2003.

Институт за европску политику из Берлина (Institut für Europäische Politik, Berlin), Програм тренинг тренера у области права ЕУ, Београд, Берлин (Немачка), Брисел (Белгија), јануар 2002 – април 2003.

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки

Библиографија

Монографије

Gender Competent Public Law and Policies, Marko Davinić and Svetislav Kostić (eds.), Springer 2022.

Закон о општем управном поступку, Закон о управним споровима (уводна разматрања), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, стр. 9 – 50.

Водич за примену релевантних прописа у области азила и миграција (коаутор И. Крстић), Група 484, Београд 2019.

Независна контролна тела у Републици Србији, Досије, Београд 2018.

Право на азил – међународни и домаћи стандарди , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013 (са И. Крстић).

Европски омбудсман и лоша управа ( maladministration ) , Заштитник грађана, Београд, 2013.

Globalization and Governance: New Challenges for American Leadership, The George Washington Center for the Study of Globalization, 2007.

Стручно усавршавање државних службеника у Републици Србији , Удружење за јавну управу, Службени гласник, Београд, 2012 (са Д. Миловановићем и Ј. Ничићем).

Концепција управног права Сједињ e них Америчких Држава , Досије, Београд, 2004.

Одабрани чланци

“Gender Equality Aspects of Public Law” (co-authors Eleonor Kristoffersson and Tanasije Marinković), in Gender-Competent Legal Education, Dragica Vujadinović, Mareike Fröhlich and Thomas Giegerich (eds.), Springer 2023, pp. 305–340 (категорија М13).

“The role of the European Ombudsman in strengthening gender equality within the EU”, in Gender Competent Public Law and Policies, Marko Davinić and Svetislav Kostić (eds.), Springer 2022, pp. 23 – 41 (категорија М13).

„Serbia: Legal Response to Covid-19“ (co-author I. Krstić), in Jeff King and Octávio LM Ferraz et al (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (OUP 2021), Oxford University Press: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-occ19/law-occ19-e7 (категорија М13).

„Europeanization of General Administrative Procedure in Serbia“ (co-author V. Cucić), Review of Central and East European Law 2/2021, pp. 153 – 178: https://brill.com/view/journals/rela/46/2/article-p153_153.xml (категорија M23 – SSCI).

„Организација и деловање управних судова у новој држави“, у Сто година од уједињења – формирање државе и права (приредили: Б. Беговић и З. Мирковић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, стр. 143 – 169 (категорија М44).

„Правна средства у управном спору“, у Зборнику радова 150 година управног спора у Републици Србији 1869 – 2019 (уредник В. Цуцић), Управни суд Републике Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019, стр. 221 – 272 (категорија М44).

 “Free Access to Information in Serbia(co-authors D. Milovanović and V. Cucić), The Laws of Transparency in Action, A European Perspective (eds. D. Dragos, P. Kovač, A. Marseille), Palgrave Macmillan, International Institute of Administrative Sciences (IIAS), 2019, pp. 501 – 541 (категорија М13).

“Protection of migrants from extradition in Serbia due to Risk of Persecution“ (co-author I. Krstić), International migration 1/2019, pp. 163 – 176: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/imig.12496 (категорија M23 – SSCI).

 “The Institution of Local Ombudsman in the Republic of Serbia – Success Story or Missed Opportunity?“ (co-author I. Krstić), Lex localis – Journal of Local Self-Government 3/2018, pp. 551 – 568 (категорија M22 – SSCI).

“The Capacity of the Administrative Court in Serbia to Deal with Asylum Cases” (co-author I. Krstić), Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 4/2018  (категорија M24).

“The EU Enlargement and Accession Procedure – The Case of Western Balkan Countries“, in Zeitschrift für Europarechtliche Studien 4/2017, “The European Union as a Global Actor” (eds. M. Bungenberg, C. Calliess, T. Giegerich, M. Hahn, T. Stein), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden, 2017, pp. 513 – 526. (категорија М13).

“The Role of Public Administration of the Republic of Serbia in Managing the Migrant Crisis”, in Die Kieler Ostrechts-Notizen, Migrationsrecht im östlichen Europa (M. Boguslawskij, L. Chanturia, A. Trunk, V. Yarkov, F. Zoll, eds.), Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel, 2017, pp. 29 – 37 (категорија М14).

“The European Administrative Space – Instrument for Transforming the Serbian Administrative Law System“ (co-author V. Cucić), in Enlargement of the European Administrative SpacePublic Administration Reforms on the road to E.U. Membership (A. Matei, C. Sandu, eds.), Scholars’Press, 2017, pp. 223-246 (категорија М14).

„Правно устројство и деловање војних и полицијских снага НДХ“, у зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске (уредници Б. Беговић, З. Мирковић), Универзитет у Београду, Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, Београд 2017, стр. 107 – 152 (категорија М44).

“The Efficiency of Serbian Asylum Procedure” (co-author I. Krstić), in Asyl und Migration in Europe – rechtliche Herausforderungen und Perspektiven, Zeitschrift für Europarechtliche Studien, Sonderband 2016 (M. Bungenberg, T. Giegerich, T. Stein, eds.), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2016, pp. 207 – 219 (категорија М13).

“The Legalization of Informal Roma Settlements in the Republic of Serbia – A Necessary Step Prior to Legitimation”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 1/2016, pp. 132 – 153 (категорија M24).

“The European Ombudsman, The Champion of Transparency within Brussels Bureaucracy”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade , Belgrade Law Review, 2013, No. 3, pp. 119 – 134 (категорија M24).

“Efficiency of the Administrative Appeal (The Case of Serbia)”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 37 E/2012, pp. 95 – 111 (са Д. Миловановићем и В. Цуцићем), (категорија M23 – SSCI).

Учешћа на конференцијама

  • Конференција „150 година управног спора у Републици Србији“, 28. новембар 2019, Управни суд Републике Србије, ОЕБС, Београд (Србија), презентован рад: „Правна средства у управном спору“ (рад је објављен у Зборнику радова 150 година управног спора у Републици Србији 1869 – 2019, уредник В. Цуцић, Управни суд Републике Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2019, стр. 221 – 272).
  • Годишња конференција Европске  групе   за   јавну   управу (EGPA) Међународног института за управне науке (IIAS), 28. август – 1. септембар 2017. године, Милано (Италија), презентован рад: “The capacity оf the Administrative court in Serbia to deal with asylum cases” (рад је објављен у Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Belgrade Law Review 4/2018, pp. 56 – 83, коаутор И. Крстић). 
  • Конференција „Правни поредак Независне Државе Хрватске“, 30. март 2017, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд (Србија), презентован рад: „Правно устројство и деловање војних и полицијских снага НДХ“ (рад је објављен у зборнику радова Правни поредак Независне Државе Хрватске,  Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд, 2017, стр. 107 – 152).
  • Међународна конференција “The European Union as a Global Actor“, 8 – 12. новембар 2016, Европски институт, Универзитет у Сарленду, Сарбрикен (Немачка), презентован рад: “The EU Enlargement and Accession Procedure – The Case of Western Balkan Countries“ (рад је објављен у Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 4/2017, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden, 2017,  pp. 513 – 526).
  • Годишња конференција Америчког удружења за јавну управу (ASPA – American Society for Public Administration): New Traditions in Public Administration: Reflecting on Challenges, Harnessing Opportunities, 18 – 22. март 2016, Сијетл (САД), презентован рад: “The Role of Public Administration of the Republic of Serbia in Managing the Migrant Crisis” (рад је објављен у Die Kieler Ostrechts-Notizen, Migrationsrecht im östlichen Europa, Institut für Osteuropäisches Recht der Universität Kiel, 2017, pp. 29 – 37).

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Епидемија. Право. Друштво.“, Правни факултет Универзитета у Београду
„Интердисциплинарни програми кратког трајања из области креирања и анализе јавних политика“, експерт Правног факултета на курсу: Јавни сектор и јавна управа: увод у менаџмент и организацију
МеђународниLex Atlas – Covid 19 Project, Oxford University Press, национални експерт
ANETREC Project, експерт Правног факултета
LawGem Project, експерт Правног факултета на курсу: Public Law and Gender Equality

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

2005 до данас Америчко удружење за јавну управу (АСПА)

2006 – 2007 Удружење студената права Универзитета у Оксфорду

2003 до данас Удружење за јавну управу Србије

2001 до данас Удружење правника Србије

Награде и признања

Chevening Scholar (Oxford University, St. John’s College), 2006-2007.

JFDP Scholar (George Washington University, School of Public Policy and Public Administration), 2004-2005.

Остало

Био је члан Савета Правног факултета и члан више стручних тела у оквиру Факултета и Универзитета. Од 2016. године заменик је шефа Катедре за јавно право. Од 2018. до 2021. године био је председник Одбора за статутарна питања Универзитета у Београду. Био је члан више радних група за израду нацрта закона (између осталих, нацрта Закона о општем управном поступку и нацрта Закона о управним споровима). Одржао је већи број гостујућих предавања у земљи и иностранству (између осталих, на Универзитету у Оксфорду, Универзитету Џорџ Вашингтон и Универзитету Џорџтаун).

Детаљна биографија

Рођен је 26. јула 1972. године у Београду, где је завршио основну школу и Пету београдску гимназију. Упоредо је завршио основну (Стеван Мокрањац) и средњу музичку школу (Корнелије Станковић) у Београду (одсек кларинет).

Материјали за наставу и испите

Начин полагања испита на предметима Управно право и Управно-процесно право

Управно право

Докторске студије

Аудио предавање о управном спору

Предавање о управном спору садржи Power Point презентацију пропраћену аудио снимком предавања. Презентација садржи кључне тезе. Аудио снимак активира се покретањем презентације од почетка (Slide Show – Play from Start).

Предавање о управном спору

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве