др Марко Станковић, ванредни професор

кабинет 22A (види на мапи зграде)
011 3027 714
prof.marko.stankovic@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУставно право
Право локалне самоуправе

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

I Монографије

 1. Белгијски федерализам, Правни факултет Универзитета у Београду и Јавно предузеће Службени гласник, Београд, 2009, стр. 234.
 2. Уставно судство у савременим федерацијама, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012, стр. 342.
 3. Локална самоуправа у Србији – прошлост, садашњост, будућност, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2015, стр. 179.
 4. Преображаји федералне државе – десет расправа о промењеној природи и суштини федерализма , Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, стр. 409.

II Уџбеници

 1. Право локалне самоуправе, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 206.
 2. Људска права (коауторство са Д. Симовићем и В. Петровим), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 409.

III Чланци

 1. „Some Aspests of the Constitutional Reform in Serbia – Outstanding Questions of Constitutional Changes in Serbia“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2006. (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2007, стр. 59-66.
 2. „Политичка одговорност владе уставном систему Србије“, Правни живот, 14/2007, том VI, стр. 889-901.
 3. „Аустралијски федерализам – изазови на почетку другог века примене савезног устава“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2007, стр. 141-155.
 4. „Политичка одговорност владе – уставноправна студија“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2007 (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2008, стр. 164-190.
 5. „Федерализам у Африци: Случај Етиопије“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2008, стр. 242-261.
 6. „The ‘Spoiled’ Principles of Federation in Belgium in Comparison with Other Federal Countries“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2008 (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2009, стр. 256-266.
 7. „Немачки федерализам и Европска унија – перспектива Савезног уставног суда СР Немачке“, Правна ријеч, 22/2010, Бања Лука 2010, стр. 337-348.
 8. „Шест деценија Основног закона СР Немачке – прилог анализи немачког концепта федерализма и правне државе“, Правни живот, 12/2010, том IV, стр. 963-972.
 9. „Judicial Review in the Federation and the Principle of Participation of Federal Units“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2010 (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2011, стр. 133-145.
 10. „Одсуство судске контроле уставности закона у савременим демократијама: случај Холандије“, Право и друштво, 2011/II, стр. 113-123.
 11. „Прилог расправи о легитимности и демократској природи судске контроле уставности закона“, Правна ријеч, бр. 27, Бања Лука 2011, стр. 227-239.
 12. „Уставне одредбе о судству – да ли је судство у Србији заиста власт?“, Зборник радова Правног факултета у Нишу и Правног факултета у Крагујевцу, Тематски број: Устав Републике Србије – пет година после (2006-2011) , Ниш 2011, стр. 201-206.
 13. „Уставни суд као активни нормотворац – О интерпретативним одлукама уставних судова“, Правни живот, 12/2011, том IV, стр. 889-900.
 14. „О мишљењу Венецијанске комисије о изменама и допунама Закона о избору народних посланика“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 1 (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2011, стр. 209-219.
 15. „Извршна власт, примена закона и скупштинска контрола извршне власти“, Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2011 (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2012, стр. 203-214.
 16. „Швајцарски модел судске контроле уставности према Уставу од 1999. године“, Правна ријеч, бр. 31, Бања Лука 2012, стр. 249-258.
 17. „Природа посланичког мандата – теоријски модели и наша уставна пракса“, Зборник радова Интеркатедарског састанка наставника и сарадника на предмету Уставно право, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2012, стр. 79-91.
 18. „Пола века уставног судства у Србији – У сусрет педесетој годишњици Уставног суда Србије “, Правни живот, 12/2012, том IV, стр. 911-923.
 19. „Измене и допуне Закона о Уставном суду – критички поглед“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 2 (приредио проф. др Стеван Лилић), Београд 2012, стр. 241-257.
 20. „Одлука Уставног суда Шпаније о уставности Статута Каталоније и њене последице“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2012, стр. 234-255.
 21. „Федерални систем Републике Аустрије – искуства и парспективе“, Правна ријеч, бр. 35/2013, Бања Лука 2013, стр. 295-306.
 22. „Обавезно гласање на изборима – теоријска основа и примена у савременим уставним системима“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 1/2013, стр. 256-263.
 23. „Број и величина општина у Србији“, Правни живот, 12/2013, том IV, стр. 597-608.
 24. „Судска власт у Уставу Србије од 2006. – критички поглед“, Судије у правном систему – избор судија у Србији и земљама региона (уредили Един Шарчевић и Владан Петров), Сарајево 2013, стр. 71-83.
 25. „Уставни суд Србије – првих пет деценија“, НБП – Журнал за криминалистику и право / NBP – Journal of Criminalistics and Law, Vol. XVIII, No. 3, 2013, 107-122.
 26. „Уставни систем Краљевине Србије уочи Великог рата: Локална (само)управа“, Српска политичка мисао, 2/2014, год. 21, вол. 44, стр. 17-33.
 27. „Шеста државна реформа у Белгији: нови, али не и последњи стадијум деволуције“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2014, стр. 115-132.
 28. „Два века норвешког Устава – владавина права у окриљу парламентарне монархије и државне религије“, Правни живот, 12/2014, том IV, стр. 595-606.
 29. “The Significance of Judicial Review of Sub-National Constitutions and Laws in Federal States”, Annals FLB – Belgrade Law Review, Year LXII, 2014, Но. 3, стр. 74-86.
 30. „Уставно судство дејтонске Босне и Херцеговине“, Правна ријеч, бр. 42/2015, Бања Лука 2015, стр. 223-234.
 31. „Законодавна еволуција локалне самоуправе у Србији од 1990. до данас“, Правни живот, 12/2015, том IV, стр. 623-641.
 32. „Социјална права у Републици Србији – правна регулатива и остваривање у пракси“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 2015/1, стр. 225-249.
 33. “Die Verfassung der Republik Serbien” (co-autor mit C. Hofstätter), Aktuelle Verfassungsentwicklungen in Südosteuropa, Osteuropa-Recht, 3/2016, пп. 272-290.
 34. „Утицај система власти на начело партиципације у савременим федерацијама“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2016, стр. 105-124.
 35. „Начело федералне партиципације против начела демократије – Кроз призму случаја Сејдић и Финци против БиХ“, Правни живот, 12/2016, том IV, стр. 523-534.
 36. „Комитет региона – демократска снага Европске уније“ (коауторство са Б. Милисављевићем), Европско законодавство, 56-57/16, стр. 34-42.
 37. „Економска права у уставном систему Србије: Право на рад“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2016/1, стр. 253-267.
 38. „Јавна својина и локална самоуправа у Републици Србији“, Правна ријеч, бр. 50/2017, Бања Лука 2017, стр. 297-309.
 39. „Босна и Херцеговина и уставно судство“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2017, стр. 193-207.
 40. „Република Србија као ‘регионална држава’? Прилог расправи о изменама Устава од 2006“, Правни живот, 12/2017, том IV, стр. 603-614.
 41. “Reform of Local Self-Government in Serbia – Internal Legal Framework and EU Integration” (co-author B. Milisavljevic), Lex Localis, Vol. 16, Issue 1, January 2018, pp. 25-45.
 42. „Право на правну помоћ у уставном систему Републике Србије – прилог расправи о доношењу закона о бесплатној правној помоћи“, Правна ријеч, бр. 54/2018, Бања Лука 2018, стр. 165-179.
 43. „Право на образовање – међународноправни и уставноправни аспекти“, Европско законодавство, 65/18, стр. 167-179.
 44. “Administrative Districts in the Republic of Serbia – Constitutional Status and Perspectives” („Administrativnыe okruga v Respublike Serbiя – konstitucionnый status i perspektivы“), Pravo i upravlenie. XXI vek (Journal of Law and Administration – MGIMO University), No. 2 (2018), str. 3-12.
 45. „Слабости положаја судске власти у Уставу Републике Србије од 2006. и у радној верзији амандмана од 2018“, Сведочанство припреме за промену Устава од 2006. године и струка (приредило Друштво судија Србије), Београд 2018, стр. 342-356.
 46. „Измене у законодавству о локалној самоуправи у Републици Србији – ‘плишана’ реформа од 2018“, Правни живот, 12/2018, том IV, стр. 495-519.
 47. “Judiciary in the Serbian Constitution of 2006 and a Critical Review of Draft Amendments”, Annals FLB – Belgrade Law Review, Year LXVI, 2018, No. 4, str. 114-126.
 48. „Системи уставног судства – упоредноправни модели и уставни суд Србије“, Правна ријеч, бр. 58/2019, Бања Лука 2019, стр. 63-81.
 49.  “Amendments to Serbian Law on Local Self-Government 2018 – Goals and Achievements” (co-author V. Vuletic), Lex Localis, Vol. 17, Issue 4, October 2019, pp. 917-938.
 50. “The Constitution of Serbia – Weaknesses and Suggestions for Their Elimination”, Archibald Reiss Days, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade 2019, pp. 423-445.
 51. „Право на имовину у јуриспруденцији Европског суда за људска права“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2019, стр. 304-317.
 52. „Успостављање БиХ федерализма: агрегација или деволуција?“, Свеске за јавно право, 38/2019, стр. 37-43.
 53. „Град Београд у уставном систему Републике Србије – оцена измена и допуна Закона о главном граду од 2019“, Правни живот, 12/2019, том IV, стр. 599-611.
 54. „Територијална организација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевине Југославије)“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2019, стр. 1033–1045.
 55. „Седам деценија Основног закона СР Немачке – у сусрет обележавању века и по федералног уређења“, Архив за правне и друштвене науке, 1-2/2019, стр. 81-102.

IV Остали радови

 1. Приказ књиге: Sotirios A. Barber, James E. Fleming, „Constitutional Interpretation – The Basic Questions“ (Oxford University Press, New York 2007, стр. XVI+201), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ – прилози пројекту 2009 (приредио проф. др Светислав Табороши), Београд 2010, стр. 287-290.
 2. „Предговор: О промењеној улози законодавца и законодавства на почетку XXИ века“, Номотехника и правничко расуђивање (ур. Радмила Васић), Београд 2018, стр. 9-12.
 3. “Weaknesses in the Position of the Judiciary in the 2006 Constitution of Serbia and Constitutional Amendments Proposed in 2018”, Testimony – Preparation for the Changes to the 2006 Constitution and the Legal Profession (The Judges’ Association of Serbia), Belgrade 2018, pp. 299-300.
 4. Правна помоћ у уставном систему Републике Србије – стручно мишљење, (коауторство са В. Петровим и С. Орловићем), стр. 13, доступно на овом линку

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Марко Станковић рођен је 16. августа 1980. у Београду. Године 1995. завршио је Основну школу “Светозар Марковић” на Врачару као носилац дипломе “Вук Караџић”, а 1999. и Трећу београдску гимназију са одличним успехом.

На Правни факултет Универзитета у Београду уписао се 1999, а дипломирао је 2003, са просечном оценом 9,90. Током студија био је стипендиста Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Последипломске магистарске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (Смер за уставно право и политички систем) уписао је 2003. Априла 2004. додељена му је стипендија Министарства науке и заштите животне средине за 200 младих талената за магистарске студије и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте. Учествовао је у пројекту „Унапређење организационе структуре“ на Економском институту у Београду. Јуна 2005. положио је усмени магистарски испит, а марта 2007. одбранио је („са одликом“) магистарску тезу под насловом „Белгијски федерализам“. Ова теза је објављена као монографија у издању „Службеног гласника“ и Правног факултета Универзитета у Београду.

27. октобра 2010. одбранио је („са одликом“) докторску дисертацију под насловом „Уставно судство у савременим федерацијама” на Правном факултету Универзитета у Београду. Допуњена дисертација објављена је као монографија у издању Правног факултета Универзитета у Београду.

За асистента-приправника за Уставно право на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је септембра 2004. Након што је стекао академски назив магистра правних наука, септембра 2007. је унапређен у звање асистента. За доцента за предмет Уставно право изабран је марта 2011. Од 2012. изводи и наставу из предмета Право локалне самоуправе на свим нивоима студија. Његова књига Локална самоуправа у Србији – прошлост, садашњост, будућност, објављена фебруара 2015, одлуком Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, користи се као уџбеник за предмет Право локалне самоуправе.

У звање ванредног професора за ужу Уставноправну научну област – предмети Уставно право и Право локалне самоуправе изабран је 22. марта 2016.

Августа и септембра 2006. користио је стипендију Летњег универзитета Института за федерализам у Фрибуру (Швајцарска) на тему „Федерализам, децентрализација и различитост“. Током рада на докторској дисертацији, септембра 2008. је боравио у Немачкој, у Франкфурту на Одри и у Берлину, где је обавио истраживање и прикупио литературу за израду докторске дисертације и похађао летњу школу на тему „Европски систем заштите људских права“.

Учествовао је са научним рефератима на више домаћих и међународних стручних скупова из области уставног права. Члан је Српског удружења за уставно право. Од 2009. до 2011. обављао функцију секретара Катедре за јавно право. Осим на српском, стручну литературу прати и на енглеском, руском и француском језику.

Материјали за наставу и испите

Поштовани студенти,

У складу са Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“ бр. 30 од дана 15. марта 2020. године), обавештавам вас да ће се сва даља обавештења и материјали за наставу  из предмета Уставно право и Право локалне самоуправе у наредном периоду налазити на moodle платформи.

Уставно право – предавања – послеподневна смена moodle

Уставно право- вежбе moodle

Право локалне самоуправе – предавања moodle

УСТАВНО ПРАВО

Нови уџбеник из Уставног права аутора проф. др Владана Петрова и проф. др Марка Станковића, као и нова испитна питања, важиће од јунског рока за генерацију уписану школске 2020/2021. године.

За старије генерације, закључно са роком септембар II, важиће уџбеник проф. др Ратка Марковића и испитна питања која су формулисана према том уџбенику.

План рада вежби

ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве