др Маша Мишковић, доцент

Секретар Катедре за грађанско право

140
011 3027 757
masa.miskovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 11:30 - 13:00
Уторак 17:00 - 18:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеТрговинско право (вежбе)
Торговое право (предавања на руском језику у оквиру студентске размене са Правним факултетом Белгородског државног универзитета из Русије)
Номотехника и писање правних аката

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област, предмет Трговинско право
Докторат
Година2014 – 2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2017 – 2020
ИнституцијаУниверзитет у Београду
Област (тема)Рачунарство у друштвеним наукама
Магистратура/мастер
Година2013 – 2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Трговинско-правни модул
Диплома
Година2009 – 2013
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправни смер

Стручна и научна усавршавања

Training and Research for Academic Newcomers – обука за универзитетске наставнике у оквиру пројекта Train у трајању од једног семестра, сертификована од стране Сената БУ, Ректорат Универзитета у Београду, 2014-2015.

Познавање страних језика

говориенглески (C2), руски (C2)
користинемачки

Библиографија

 1. Правна природа аукције, докторска дисертација (необјављена), Правни факултет Универзитета у Београду, 2021, 258 страна.
 2. Рим Опалев, Вук Цуцић, Маша Мишковић, Административное судопроизводство Республики Сербия (Управно судство Републике Србије),Статут,Москва, 2021, 70 страна (М. Мишковић – коаутор превода Закона о управним споровима Србије).
 3. Рачунарски и правни аспекти обраде података о личности, мастер рад (необјављен), Универзитет у Београду, 2020, 91 страна.
 4. Справочник по сербскому торговому праву (Приручник за српско трговинско право – на руском), Правни факултет Универзитета у Београду, 2019, 103 стране.
 5. Уговор о продаји у англосаксонском праву, објављени мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, 133 стране.
 6. „Стицање својине на непокретним стварима у извршном и стечајном поступку“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2021, у штампи.
 7. „Утицај пандемије коронавируса на уговорне обавезе корисника кредита“, Liber Amicorum prof. dr Mirko Vasiljević (ур. Душан Поповић), Београд, 2021, стр. 239-259.
 8. „(Не)извршење уговорних обавеза услед пандемије корона вируса COVID-19“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2020, стр. 587-619.
 9. „Уговорна одговорност складиштара“, Право и привреда, бр. 2/2020, стр. 199-234.
 10. „Право на заборав – правни и рачунарски аспекти“, Интелектуална својина и интернет (2020) (ур. Душан Поповић), Београд, 2020, стр. 223-243.
 11. „Являются ли разные виды энергии товаром?“ („Да ли различите врсте енергије представљају робу?“), зборник радова Энергетическое право: модели и тенденции развития (Право енергетике: модели и тенденције развоја), Белгород, Русија, 2019, стр. 228-233.
 12. „Одговорност веб-сајтова код уговора о продаји закључених електронским путем“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2019, стр. 553-587.
 13. „Ко је организатор аукције?“, Право и привреда, бр. 4-6/2019, стр. 316-334.
 14. „Досрочное погашение кредита в российском и сербском праве“ („Превремена отплата кредита у руском и српском праву“), зборник радова Государство созидающее: правовые ресурсы формирования, Белгород, Русија, 2018, стр. 134-138.
 15. „Превремена отплата кредита“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2018, стр. 219-239.
 16. „Накнада код уговора о франшизингу“, Право и привреда, бр. 4-6/2018, стр. 722-739.
 1. „Последице једностраног раскида уговора о грађењу“, Право и привреда, бр. 1-3/2017, стр. 107-117.
 2. „Ослобођење од уговорне одговорности у руском праву“, Увод у право Русије (ур. Наташа Мрвић Петровић, Нина Кршљанин, Мина Зиројевић), Београд, 2017, стр. 315-328.
 3. „Разлози за једнострани раскид уговора о грађењу“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2016, стр. 416-440.
 4. „Остваривање права потрошача по основу несаобразности робе“, Право и привреда, бр. 7-9/2016, стр. 751-772.
 5. „Ослобођење од уговорне одговорности“, Право и привреда, бр. 4-6/2015, стр. 197-216.
 6. „Одговорност организатора путовања“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (ур. Вук Радовић), Београд, 2015, стр. 497-522.
 7. „Право путника на накнаду нематеријалне штете код уговора о организовању путовања“, стручни текст објављен у Правно-информационом систему Републике Србије, 2015.
 8. „Закључење уговора у common law систему“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (ур. Стеван Лилић), Vol. 4/2014, стр. 301-312.
 9. „Временски оквир за спровођење поступка у Закону о парничном поступку из 2011.“, Право и привреда, бр. 10-12/2014, стр. 126-137.
 10. „Концепција инвалидности у социјалном систему Републике Србије – са освртом на нека решења у ЕУ“, Harmonius, бр. 2/2013, стр. 145-160.
 11. „Ценовна дискриминација – пример тарифног система ЕПС-а“, Студентска ревија за привредно право, бр. 1, 2011/2012, стр. 33-40.

Учешћа на конференцијама

 1. XXIX Сусрет правника у привреди Србије, учешће са рефератом на тему „Уговорна одговорност складиштара“, онлајн, 2020.
 2. Конференција „Интелектуална својина и Интернет“, учешће са рефератом на тему „Право на заборав – правни и рачунарски аспекти“, онлајн, 2020.
 3. Други Међународни муниципални форум држава БРИКС, учешће са рефератом на тему „Защита потребителей и безопасность пищевой продукции во время пандемии коронавируса“ („Заштита потрошача и безбедност хране у време пандемије корона вируса“), онлајн, 2020.
 4. Међународна научно-практична конференција „Энергетическое право: модели и тенденции развития“ („Право енергетике: модели и тенденције развоја“), учешће са рефератом на тему „Являются ли разные виды энергии товаром?“ („Да ли различите врсте енергије представљају робу?“), Белгород, Русија, 2019.
 5. Други међународни форум „Развој парламентаризма“, у организацији Државне Думе Федералне скупштине Руске Федерације, учешће са рефератом на тему „Энергия молодежи и опыт старших как движущая сила парламентаризма“ („Енергија младих и искуство старијих као покретачка снага парламентаризма“), као и учешће у дискусији у оквиру секције „Дигитална привреда“, Москва, 2019.
 6. Међународна омладинска конференција „Вторая мировая война: правда во имя мира“ („Други светски рат: истина у име мира“) у организацији Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације, учешће са рефератом на тему „Попытки ревизии истории Второй мировой войны“ („Покушаји ревизије историје Другог светског рата“), Москва, 2019.
 7. XXVIII Сусрет правника у привреди Србије, учешће са рефератом на тему „Ко је организатор аукције?“, Златибор, 2019.
 8. BRICS међународни форум „Vision for Future 2019“, учешће са рефератом на тему „Sale and Lease of Agricultural Land“, Њу Делхи, 2019.
 9. XII Belgrade Pre-Moot такмичење из међународног привредног и арбитражног права – учешће у својству арбитра, Београд, 2019.
 10. Први Међународни конгрес омладинских парламената, учешће са рефератом на тему: „Влияние государственных цифровых сервисов на молодежь: перспективы развития“ („Утицај државних интернет сервиса на младе: перспективе развоја“), Москва, 2018.
 11. XXVII Сусрет правника у привреди Србије, учешће са рефератом на тему „Накнада код уговора о франшизингу“, 2018.
 12. Одржала је предавање на енглеском језику у оквиру Summer ELSA Law School на тему „Remedies for Breach of Sales Contract by Seller in Serbian and International Commercial Law“, 2018.
 13. Београдско Pre-Moot такмичење из међународног привредног и арбитражног права – учешће у својству арбитра, 2018.
 14. XXVI Сусрет правника у привреди Србије на тему „Привреда и судска и арбитражна пракса“, учешће са рефератом на тему „Последице једностраног раскида уговора о грађењу“, 2017.
 15. XXV Сусрет правника у привреди Србије, учешће са рефератом на тему „Остваривање права потрошача по основу несаобразности робе“, 2016.
 16. XXIV Сусрет правника у привреди Србије на тему „Привреда и нови Грађански законик Србије“, учешће са рефератом на тему „Ослобођење од уговорне одговорности“, 2015.
 17. Београдско Pre-Moot такмичење из међународног привредног и арбитражног права и VI Београдска арбитражна конференција на енглеском језику (VI Belgrade Arbitration Conference) – у својству арбитра, 2014.
 18. Београдско Pre-Moot такмичење из међународног привредног и арбитражног права и V Београдска арбитражна конференција на енглеском језику (V Belgrade Arbitration Conference) – као члан тима, 2013.
 19. Школа еколошког права у организацији Архус центра, 2014.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЕпидемија. Право. Друштво. – Правни факултет Универзитета у Београду, 2021.
Идентитетски преображај Србије – Правни факултет Универзитета у Београду, 2018 – 2020.
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2018 – 2021.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење правника у привреди Србије – члан управног одбора Удружења

Тренутно ангажовање у часописима:

 • Секретар часописа Право и привреда
 • Члан Издавачког савета часописа Студентска ревија за привредно право.

Претходно ангажовање у часописима:

 • Члан редакције часописа Студентска ревија за привредно право – 3 године
 • Секретар часописа Harmonius – 1 година.

Награде и признања

 1. Прво место за најбољу тужбу на међународном такмичењу у Бечу из међународног привредног и арбитражног права (Willem C. Vis International Commercial and Arbitration Moot) – 2013, члан тима Правног факултета
 2. Награда за најбољег студента генерације фондације „Професор др Мирко Васиљевић”, 2014
 3. Награда “Најбољи дипломирани студент  генерације 2009/2010” Правног факултета Универзитета у Београду, 2014
 4. Награда „International Digital Leader“ коју додељује Влада Индије – Министарство социјалне правде, BRICS International Forum и International Federation of Indo-Russian Youth Clubs, 2019
 5. Победник у области друштвених и хуманистичких наука у категорији до 27 година на конкурсу Ерсте Банке за младе таленте из Србије, 2014
 6. II место на конкурсу „Youth Heroes“ (српски млади хероји знања) у категорији образовања и науке, у организацији NIS a.d. и Exit фондације, 2019
 7. Награда за најбољи стручни рад студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, 2015
 8. Harmonius-ова годишња награда за најбољи мастер рад у региону Југоисточне Европе за 2015. годину из области правних студија приватног и пословног права
 9. II место на конкурсу „Ten outstanding young persons“ организације Junior Chamber International у категорији Лична унапређења и достигнућа, 2015
 10. Годишња награда „Плакета“ Привредне коморе Београда, која се додељује истакнутим појединцима за професионална достигнућа (као члану тима Правног факултета), 2013
 11. Ђак генерације у Руској гимназији и добитник Златне медаље (18. Златна медаља за дотадашњих 40 генерација), 2009
 12. Награда најбољег дипломца у Средњој музичкој школи „Мокрањац“, 2009
 13. Награда „Доситеја“ Фонда за младе таленте за изузетне успехе постигнуте на републичком такмичењу из клавира 2009.
 14. Ђак генерације у основној школи „Борислав Пекић“

Стипендије:

 • Стипендија SYLFF – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, коју додељује Tokyo Foundation for Policy Research
 • Министарства просвете, науке и технолошког развоја за најбоље студенте докторских академских студија у Републици Србији
 • Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта
 • Града Београда.

Остало

 • Секретар Катедре за грађанско право
 • Члан управног одбора фондације „Професор др Мирко Васиљевић“
 • Члан Комисије за унапређење квалитета наставе Правног факултета Универзитета у Београду
 • Уредник веб-сајта Удружења правника у привреди Србије
 • Била је члан Комисије за промоцију Правног факултета Универзитета у Београду.

Практично искуство:

 • Обављање правних послова у IT компанији ICL Services and Solutions d.o.o. – 2,5 године
 • Волонтирање за невладину организацију Pro Bono (бесплатна правна помоћ) – 3 месеца
 • Стручна пракса у компанији НИС а.д. у Дирекцији за корпоративна питања – 3 месеца
 • Стручна пракса у привредном друштву Енергопројект Холдинг а.д. – 1 месец.

Детаљна биографија

Маша Мишковић је рођена 22.9.1991. године у Београду. Завршила је основну школу, Руску гимназију при Амбасади у Београду и Средњу музичку школу „Мокрањац“, све као ђак генерације са успехом 5,00. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је као студент генерације са просечном оценом 10,00. На истом факултету завршила је мастер студије са просечном оценом 10,00 одбранивши мастер рад на тему „Уговор о продаји у англосаксонском праву“, који је објављен у издању Правног факултета Универзитета у Београду. Завршила је и мастер студије „Рачунарство у друштвеним наукама“ при Универзитету у Београду одбранивши са оценом 10 мастер рад на тему „Рачунарски и правни аспекти обраде података о личности“. Докторску дисертацију на тему „Правна природа аукције“ одбранила је са одликом априла 2021. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

По завршетку основних студија две и по године радила је у IT компанији ICL Services and Solutions d.o.o, прво као Правни саветник и Office Manager, а затим као Руководилац правно-административног сектора. Од октобра 2017. године запослена је на Правном факултету Универзитета у Београду као сарадник у настави, а од октобра 2018. године као асистент на предмету Трговинско право. Учествује у извођењу вежби из Трговинског права, у извођењу наставе из Трговинског права на руском језику у оквиру студентске размене, као и у извођењу наставе из правне вештине – Номотехника и писање правних аката.

До сада је објавила преко 20 стручних и научних радова у домаћим и међународним часописима и зборницима. Учествовала је на већем броју домаћих и међународних конференција, од којих се издвајају мајски Сусрети правника у привреди Србије од 2015 – 2020. године, конференције у Москви, Белгороду и Њу Делхију.

Добитник је великог броја домаћих и међународних награда и признања, међу којима се издвајају: награда „Најбољи студент генерације“ фондације „Професор др Мирко Васиљевић“, „Најбољи дипломирани студент генерације 2009/2010“ Правног факултета Универзитета у Београду, прво место за најбољу тужбу на међународном такмичењу у Бечу из међународног привредног и арбитражног права (Willem C. Vis International Commercial and Arbitration Moot), победник у области друштвених и хуманистичких наука у категорији до 27 година на конкурсу Ерсте Банке за младе таленте из Србије.

Члан је управног одбора Удружења правника у привреди Србије, члан управног одбора фондације „Професор др Мирко Васиљевић“, секретар Катедре за грађанско право, секретар часописа „Право и привреда“, члан Комисије за унапређење квалитета наставе, а била је и члан Комисије за промоцију Правног факултета Универзитета у Београду.

Течно говори енглески и руски језик и има средње знање немачког језика, укључујући језик правне струке.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве