Мина Кузминац, сарадник у настави

122
mina.kuzminac@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 15:00-16:30
Уторак 12:00-13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

—————

Предмети

Основне студијеРадно право
Мастер студије —————
Докторске студије —————

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радно право
Докторат
Година2020- у току
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Радноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област Радно и социјално право
ТемаУсклађеност домаћег законодавства и праксе са европским стандардима о    помирењу   професионалних и породичних дужности запослених
Диплома
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

—————

Познавање страних језика

говориГовори енглески, шпански и немачки језик.
користи —————

Библиографија

 1. Коауторски рад са Милицом Миџовић, “Racial Discrimination and COVID-19 in the European Union”, Modernising Euroepan Legal Education: Innovative Strategies to Address Urgent Cross-Cutting Challenges (eds. Oskar J. Gstrein, Mareike Fröhlich Caspar van den Berg, Thomas Giegerich), Springer, Cham, 2023, 255–273.
 2. „Посебна заштита материнства – (не)оправданост неједнаког поступања према запосленим женама и предузетницама“, Право и привреда, Vol. 61, бр. 1/2023, 207–232.
 3. „Забрана дискриминације кандидата за запослење на основу брачног и породичног статуса – осврт на питање података о личности“, Упоредноправни изазови у савременом свету – in memoriam др Стефан Андоновић (ур. Јована Рајић Ћалић), Институт за упоредно право, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Београд, 2023, 301–321.
 4. “Empowerment of Working Women with Disabilities regarding Motherhood – Finding an Exit from the Labyrinth of Stereotypes and Discrimination”, Intersectional Discrimination of Women and Girls with Disabilities and Means of their Empowerment (eds. Ljubinka Kovačević, Marco Evola, Dragica Vujadinović), Faculty of Law of the University of Belgrade, Belgrade, 2022, 545–572.
 5. „Положај запослених са породичним дужностима у току епидемије COVID-19“, Епидемија, право, друштво (ур. Наталија Лукић, Далибор Ђукић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022, 497–514.
 6. „Правда и правичност – радно време у праву Европске уније са посебним освртом на судску праксу Суда правде Европске уније“, Судски поступак – правда и правичност: Зборник радова са 35. Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић (ур. Јелена С. Перовић Вујачић), Том 3, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд, 2022, 63–84.
 7. “The Relation between Family Duties and Gender Pay Gap as Manifestation of Gender Inequality in the European Union”, Law and Gender in Practice and Education (eds. Isabel Ribes Moreno, Teresa Pontón Aricha), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022, 69–82.
 8. “The Path towards Equality in Serbia – How to Overcome Gender- based Discrimination in Employment”, The Students’ Views on the European Integration of the Western Balkans (eds. Silvo Devetak, Franc Mlinar), ISCOMET –Institute for Ethnic and Regional Studies, Maribor, 2022, 263–280.
 9. „Достојанствен рад – на путу од идеје до стварности и назад“, РадноПравност на делу: Зборник радова полазница/ка Академије РадноПравности (ур. Бојан Урдаревић, Марија Јовановић), Фондација Ана и Владе Дивац, Београд, 2022, 89–97.
 10. „Обавезна имунизација запослених – нужна мера у време пандемије или неоправдана дерогација радних права?“, Eudaimonia: Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију, Vol. 6, бр. 1/2022, 21–46.
 11. Забрана конкуренције у уговору о раду – (не)оправдано ограничење слободе рада“, Гласник Адвокатске коморе Војводине, књига 82, бр. 2/2022, 416–465;
 12. „Примена права и правна (не)сигурност – начело једнаке зараде за исти рад или рад исте вредности: између мита и стварности“, Примена права и правна сигурност: Зборник радова 34. Сусрета Копаоничке школе природног права Слободан Перовић (ур. Јелена С. Перовић Вујачић), Том 4, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд, 2021, 7–24.
 13. „Прековремени рад као вид радне експлоатације“, Социолошки преглед, Vol. 55, бр. 2/2021, 509–537.
 14. „Положај запослених са породичним дужностима у европском праву“, Европско законодавство, год. XX, бр. 75, 2021, 91–106.
 15. „Положај мигранткиња из перспективе запошљавања и радних односа – пут ка равноправности и изазови поред пута“, Eudaimonia: Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију, Vol. 5, бр. 2/2021, 5–28.
 16. „Домашај независности и непристрасности вештака ког именује странка у арбитражном поступку“, Harmonius: Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 1/2020, 317–340.
 17. „Породичне дужности као неоправдани основ разликовања запослених и кандидата за запослење“; Зборник Београдске отворене школе: Завршни радови студената и студенткиња генерација 2017/18 и 2018/19 (ур. Маринко Вучинић), Београдска отворена школа, Београд, 2019, 171–180.
 18. Борба против ропства – законодавство, теорија и пракса“, Eudaimonia: Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију, бр. 3/2019, 165–189.
 19. „Берачи туђе чоколаде – дечји рад у XXI веку“, сажетак рада објављен у Зборнику сажетака са међународног научног скупа „Право између идеала и стварности“ (ур. Душко Челић, Страхиња Миљковић), Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Институт за Упоредно право, Косовска Митровица, 2023.
 20. “Seventy Years of the UN Convention on the Status of Refugees – the Enduring Question of the Ability to Create a (More) Just World”.

Учешћа на конференцијама

 • Међународни научни скуп „Право између идеала и стварности“, организован од стране Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Института за упоредно право у мају 2023. године;
 • Mеђународнa научнa конференцијa “Law and beyond, у оквиру Modernising European Legal Education (MELE) пројекта на Универзитету у Гронингену, Холандији, у априлу 2023. године;
 • 35. Сусрет Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић под називом „Правда и правичност“, у децембру 2022. године и 34. Сусрет Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић под називом „Примена права и правна сигурност“, у децембру 2021. године;
 • Више пута, у својству ауторке и коментаторке, на Студентској конференцији из теорије и филозофије права,организованој од стране Српског удружења за правну и социјалну филозофију и Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Београду (2022, 2021, 2019. и 2018. године);
 • Јесењи семинар о међурелигијском и међукултурном дијалогу 2022, 2019. и 2017. године;
 • Излагање на летњој школи “EU Policy towards Western Balkans with Emphasis on Regional Cooperation, based on Reconciliation- Results and Challenges”, одржаној у оквиру Academic Network Supporting the EU policy towards Western Balkans with Emphasis on Regional Cooperation based on Reconciliation  (ANETREC) пројекта у Битољу у септембру 2022. године;
 • Међународни конгрес Gender and Law in Practice and Education”, организован од стране Универзитета у Кадизу као део LAWGEM пројекта у јулу 2021. године;
 • Симулација рада Организације Уједињених нација (Model United Nations of Malmö) у Малмеу, Шведској, у новембру 2018. године;
 • XXII Annual Forum of Young Legal Historians, организован од стране Удружења младих правних историчара (Association of young legal historians), а одржан на Правном факултету Универзитету у Београду у мају 2016. године.
 • Фестивал беседништва “Lux verbi” у Сремској Митровици у новембру 2015. године

Учешће на научним пројектима

Домаћи —————
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Чланица Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог Правног факултета Универзитета у Београду и чланица студентског уређивачког одбора часописа Eudaimonia: Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију, као и организационог одбора Студентске конференције из теорије и филозофије права.

Награде и признања

 • Рад насловљен The Path towards Equality in Serbia – How to Overcome Gender-based Discrimination in Employment је изабран као један од најбољих на конкурсу за студентске радове у оквиру пројекта Academic Network Supporting the EU policy towards Western Balkans with Emphasis on Regional Cooperation based on Reconciliation – ANETREC, 2022. године;
 • Прво место на конкурсу за награду „Професор Слободан Перовић“ за најбоље радове младих учесника Копаоничке школе природног права за 2021. годину, за рад под називом „Примена права и правна (не)сигурност – начело једнаке зараде за исти рад или рад исте вредности: између мита и стварности“;
 • Прво место на регионалном такмичењу за најбољи студентски рад из међународног избегличког права који су организовали Правни факултет Универзитета у Београду и UNHCR, за рад под називом “Seventy years of the UN Convention on the status of refugees – the enduring question of the ability to create a (more) just world”, 2021. године:
 • Друго место на конкурсу за најбољи предлог јавне политике који су организовали секретаријат CEFTA-а и Центар за европске политике, за рад под насловом, “Call for Innovative Policy Proposals – The Central European Social Model – Stepping on the Ladder of solidarity in the CEFTA region”, 2021. године;
 • Прво место на конкурсу посвећеном Марини Благојевић, а који је расписао Центар за људска права Правног факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са мисијом ОЕБС у Београду, за рад под називом „Положај запослених са породичним дужностима у току епидемије COVID-19“, 2020. године;
 • У току свих година студија је била похваљена од стране Правног факултета за постигнут одличан успех у учењу и стицању знања;
 • Добитница SYLFF (The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) стипендије, 2023. године;
 • Добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија у академској 2022/2023. и 2021/2022. години;
 • Добитница стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за изузетно надарене студенте академске 2019/2018. године, 2018/2017. године и 2017/2016. године.

Остало

Завршила је пролећну школу Law and Gender (Spring School/Pilot Master Law and Gender), која је организована у оквиру New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program Law and Gender (LAWGEM) пројекта на Правном факултету Универзитета у Београду у мају и јуну 2023. године, као и јесењу школу Law and Gender, организовану у оквиру пројекта SEE|EU Cluster of Excellence in European and International Law од стране Института Европа (Универзитета у Сарланду), уз подршку Савезног министарства за образовање и истраживање Савезне Републике Немачке и Немачке службе за академску размену (DAAD), у октобру 2021. године. Такође је завршила и “16th Online Course on International Refugee Law for Postgraduate Students”, који је организовао Међународни институт за хуманитарно право у Санрему у фебруару 2022. године;

Успешно је завршила „Академију РадноПравности“, посвећену радном праву и родној равноправности, организовану од стране Фондације Ана и Владе Дивац у периоду од новембра 2021. до јуна 2022. године, као и „Студије будућности“ Београдске отворене школе у академској 2018/2019. године.

У академској 2019/2020. години је била чланица тима Правног факултета Универзитета у Београду на међународном такмичењу Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, док је претходно учествовала у “Vis Moot School Switzerland”, школи посвећеној припреми за такмичење Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, одржаној у Цириху у октобру 2018. године;

Детаљна биографија

Мина Кузминац је рођена 1996. године у Сремској Митровици. Завршила је основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду и на Филолошком факултету Универзитета у БеМина Кузминац је рођена 1996. године у Сремској Митровици. Завршила је основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду и на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Катедра за иберијске студије, програм „Језик, књижевност, култура“). Завршила је мастер  академске студије на смеру Радно и социјално право на Правном факултету Универзитета, а тренутно је студенткиња докторских академских студија из Радноправне уже научне области. У академској 2022/2023. години је била демонстратор на предмету Радно право на Правном факултету Универзитета у Београду, а у периоду од 2021. до 2023. године је водила образовни програм „Студије будућности“ Београдске отворене школе. Претходно је радила као адвокатски приправник у адвокатској канцеларији Gecić Law.

Материјали за наставу и испите

—————

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве