др Мирко Васиљевић, професор емеритус

vaske@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Трговинско право
Право осигурања
Саобраћајно право
Берзанско право
Стечајно право
Јавнобележничко право
Међународно трговинско право
Банкарско право
Право телекомуникација
Мастер студијеКомпанијско право
Међународно трговинско право
Стечајно право
Транспортно осигурање
Трговинскоправни послови
Англосаксонско уговорно право
Банкарско уговорно право,
Јавнобележничко право
Докторске студијеКомпанијско право
Трговинско право
Међународно привредно право
Берзанско право
Стечајно право
Право осигурања
Саобраћајно право
Банкарско право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година1990.
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Докторат
Година1980.
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)„Пословодни орган“
Магистратура/мастер
Година1976.
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)„Промењене околности и уговор о грађењу“
Диплома
Година1973.
ИнституцијаУниверзитет у Београду – Правни факултет
Област (тема)право

Стручна и научна усавршавања

Као стипендиста француске владе провео је школску 1983/84. годину на Правном факултету Париз I – Сорбона (Pantheon-Sorbonne), специјализирајући област привредних (трговачких) друштава, као дела трговачког (пословног) права. У више наврата био је на једномесечним или двомесечним студијским боравцима у Паризу, Берну, Познању, Хамбургу (Max Planck Institute) и Лондону. Држао је предавања на последипломским студијама у Београду, Новом Саду, Подгорици, Марибору, Скопљу, Бања Луци и Ханг Џоу у Кини.

Познавање страних језика

говорифранцуски, енглески, руски

Библиографија

1. Компанијско право – право привредних друштава (десет издања), десето измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд 2017.

2. Компанијско и трговинско право : приручници за полагање правосудног испита (осам издања), осмо измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд 2017.

3. Arbitrability Ratione Materiae in Company Law “, Правни живот 11/2017, 45-62.

4. Теоријске основе права несагласних акционара“ (коаутор: Вук Радовић), Анали Правног факултета у Београду 3/2017, 7-27.

5. „Објективна арбитрабилност у компанијском праву“ , Двадесет пето саветовање судија привредних судова Републике Србије, Привредни апелациони суд – Златибор 2017, 43-63.

6. „Арбитражное соглошение и доктрина ’компетенции-компетенции’: современныe тенденции“, Международный коммерческий арбитраж: вызовы c овремености – Сборник, Киев 2017, 57-73.

7. Трговинско право (петнаест издања), четрнаесто измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2016.

8. Изабране беседе, (три издања), треће издање, Удружење правника у привреди Републике Србије, Београд, 2016.

9. Commercial and Economic Law : International Encyclopedia of Laws : Supplement 32 : Serbia (Трговинско и привредно право), коаутори: Милена Ђорђевић и Марко Јовановић, треће измењено и допуњено издање на енглеском језику, Kluwer Law International, The Netherlands, 2016.

10. „Право и привредно пословање“, Право и привреда 4-6/2016.

11. International Encyclopedia of Laws: Corporations and Partnerships , коаутор др Татјана Јевремовић Петровић, Kluwer Law International, The Netherlands, 2015.

12. „Привреда и нови Грађански законик Србије”, Право и привреда 4-6/2015, 13-33.

13. „Реформа права у привреди”, Право и привреда 4-6/2014, 13-34..

14. „Морализовање компаније”, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, 40/2014, 623-648.

15. „Страна улагања у српску привреду и одговорност државе”, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније , Правни факултет Универзитета у Београду, 2014, 9-27.

16. Корпоративно управљање – изабране теме, Удружење правника у привреди Републике Србије , Београд, 2013.

17. „Друштвена одговорност компанија (Од политике, преко морала, до права)”, Анали Правног факултета у Београду 1/2013, 5-28.

18. „Држава и привреда”, Право и привреда 4-6/2013.

19. „Закони и привреда“, Право и привреда 4-6/2012, 13-34.

20. „Civil Law and Business Judgment Rule”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, LX, No 3/2012, 7-38; „Грађанско право и Business Judgment Rule”, Правни живот 11/2011.

21. „Competition Law Enforcement in Serbia: Six Years of Staggering Along”(коаутор са Душаном Поповићем), European Business Organization Law Review Vol. 13, Issue 1, T. M. C. Asser Press, Cambridge University Press, 2012, 141-158.

22. Водич за примену Закона о привредним друштвима, Intermex, Београд, 2011.

23. Право, правда, привреда (ППП), Правни факултет, Београд-Бања Лука, 2009, промотивна беседа поводом избора за члана Академије наука и умјетности Републике Српске.

24. Корпоративно управљање: правни аспекти, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007.

25. Company Law: Law of Commercial Companies of Serbia and the EU (издање на енглеском језику), Faculty of Law, Belgrade, 2006.

26. Commercial and Economic Law (English edition), Kluwer Law International, The Hague, 1997.

Учешћа на конференцијама

1. XVIII International Congress of Comparative Law , у организацији Међународне академије за упоредно право, Вашингтон, 2010.

2. Private Law in Eastern Europe – Autonomous Developments or Legal Transplants ?, у организацији Института Макс Планк за упоредно и међународно приватно право из Хамбурга и Института за источноевропско право Правног факултета Универзитета Кристијан Албрехт из Кила, Хамбург, 2009.

3. The Impact of Uniform Law on National Law: Limits and possibilities ; y oрганизацији Међународне академије за упоредно право, Мексико, 2008.

4. Тридесет година Закона о облигационим односима – de lege lata и de lege ferenda, Крагујевац, 2008.

5. Актуелности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Неум, 2008.

6. The Lisbon Treaty – an (un)completed reform , Бугарска, 2008.

7. Bicentennial Symposium of the French Code of Commerce , Париз, 2007.

8. Сусрети правника у привреди Србије са међународним учешћем, 1991-2016.

9. Копаоничка школа природног права, 1990-2015.

10. IOSCO конгреси: Токио, 1994; Монтреал, 1996; Тајпеј, 1997; Најроби, 1998; Сиднеј, 2000;

11. ICCA конгреси (међународна арбитража): Сеул, 1996; Њу Делхи, 2000.

Учешће на научним пројектима

Домаћи1. Пројекат Министарства просвете и науке: „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“
2. Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду: „Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Оснивач је и председник Удружења правника у привреди Југославије (Србије и Црне Горе), сада Србије (1991 – ) .

Главни је и одговорни уредник часописа Право и привреда, чији је издавач горње удружење (1991 – ).

Главни је и одговорни уредник часописа Анали Правног факултета у Београду (2015 – ).

Члан је комисије Владе Републике Срби је за израду Грађанског законика Републике Србије.

Председник је Споњнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије (2014 – ).

Арбитар је више других институционалних арбитража при привредним коморама: Русије, Украјине, Румуније, Бугарске, Македоније, Словеније, Републике Српске, Црне Горе, Малезије.

Председник је Суда части Привредне коморе Београда.

Арбитар је Комисије за решавање спорова поводом регистрације rs домена при Привредној комори Србије.

Члан је Арбитражног суда при ICC (као овлашћени представник Републике Србије) и Комисије за арбитражу Међународне трговинске коморе у Паризу.

Арбитар је Арбитраже за решавање инвестиционих спорова (ICSID, Вашингтон).

Члан је комисије Министарства правде Републике Србије за полагање правосудног испита.

Члан је комисије Министарства правде Републике Србије за полагање јавнобележничког испита.

Био је члан Савезног правног савета Југославије и члан Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште (1992-2001).

Оснивач је годишњих Сусрета-конгреса правника у привреди Југославије (сада Србије), који се традиционално одржавају сваке године у Врњачкој Бањи у последњој декади маја (1991-2016 – двадесет и пет Сусрета) и окупљају редовно сваке године око петстотина правника из привреде, као и афирмисане професоре из земље и иностранства.

Члан је Међународне академије за упоредно право ( International Academy of Comparative Law), са седиштем у Паризу (изабран јуна 2007).

Члан је Председништва Удружења правника Србије и Председништва Савеза удружења правника Србије и Републике Српске.

Изабран је за члана Академије наука и умјетности Републике Српске (2008).

Члан је Пословног савета Привредне коморе Београда (2008).

Члан је Економског савета Патријаршијског управног одбора Српске православне цркве (2010).

Члан је Управног одбора Задужбине „Доситеј Обрадовић“ (2012).

У два мандата је био председник Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије (1995-2001).

Био је главни и одговорни уредник часописа Арбитража.

Био је арбитар и председник арбитражних већа више институционалних арбитража, комерцијалних и инвестиционих, као и ad hoc арбитража.

Награде и признања

Добитник је Ордена Светог Саве, други ред (2007).

Почасни је грађанин Врњачке Бање (2010) – Плакета са златним амблемом за изузетан допринос на промоцији и афирмацији Врњачке Бање у сегменту конгресног туризма.

Добитник је, заједно са породицом, Архијерејске грамате, признања епископа милешевског Филарета за ктиторство у изградњи конака манастира Светих мученика и бесребреника Козме и Дамјана на Воденој Пољани на Златару (2010).

Остало

Оснивач је Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“, чији је циљ помоћ најбољим и студентима са социјалним потребама који студирају на основним академским студијама Правног факултета Универзитета у Београду, као подстицај за даљи наставак академског образовања, пре свега у области трговинског, компанијског, стечајног, берзанског и саобраћајног права.

Ктитор је конака манастира Светих мученика и бесребреника Козме и Дамјана на Воденој Пољани на Златару.

Дародавац је два звона за цркву брвнару на Воденој Пољани.

Значајно подржава и лично доприноси активностима прве студентске хуманитарне фондације „Осмех на дар“ и фондације „Стара Рашка“.

Руководилац експертских тимова за израду више привредних закона, од којих посебно треба издвојити:

а) Нацрт Закона о предузећима (1996),

б) Нацрт Закона о својинској трансформацији (1997),

в) Нацрт закона о тржишту хартија од вредности (2001),

г) Нацрт Закона о привредним коморама (2015).

Водећи правни експерт за израду нацрта Закона о привредним друштвима Србије (2004).

За Владу Републике Србије припремио је пројект „Закон о посебним правилима приватизације јавних и комуналних предузећа“ и пројект оснивања Националног приватизационог фонда Републике Србије (2006).

Руководилац стручног тима Привредне коморе Србије за израду Кодекса корпоративног управљања (2006) и Кодекса пословне етике (2006).

Члан стручног тима за припрему реорганизације Привредне коморе Србије (2008).

Члан Радне групе за израду Нацрта закона о посредовању – медијацији (2008).

У водећим акционарским друштвима радио је као члан експертских тимова за приватизацију, преузимање или докапитализацију.

Детаљна биографија

Мирко Васиљевић је рођен 11. октобра 1949. године у селу Правошево, општина Пријепоље. Основну школу завршио је у родном селу, Милешеви и Пријепољу. Гимназију је завршио у Новој Вароши, као најбољи ученик генерације. На Правни факултет Универзитета у Београду уписао се 1969. године, где је дипломирао јуна 1973. године као одличан студент. На истом факултету је и магистрирао 1976. године и докторирао 1980. године.

По дипломирању је две године радио у Фабрици аутомобила у Прибоју, у правној служби, а за асистента за предмет Привредно право на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је 1975. године. За доцента за исти предмет изабран је 1980. године, за ванредног професора 1985. године, а за редовног професора 1990. године. Био је продекан Правног факултета Универзитета у Београду у периоду 1985-1987. годинe. Оснивач је предмета Компанијско право на овом факултету. Изабран је за декана Правног факултета у Београду за школске 2004/2005. и 2005/2006. годину, реизабран за други мандатни период 2006/2009. и други пут реизабран за трећи мандатни период 2009/2012. Шеф је Катедре за грађанско право.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве