др Наталија Лукић, ванредни професор

кабинет 234 (види на мапи зграде)
011 3027 693
natalija.lukic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Консултације понедељком се заказују путем мејл natalija.lukic@ius.bg.ac.rs

Предмети

Основне студијеКриминологија
Право извршења кривичних санкција
Организовани криминалитет
Политика сузбијања криминалитета
Мастер студијеКриминологија са правом извршења кривичних санкција
Пенологија
Организовани криминалитет
Политика сузбијања малолетничког криминалитета
Докторске студијеКриминологија
Пенологија са правом извршења кривичних санкција
Виктимологија
Политика сузбијања криминалитета

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2018
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Криминологија, Право извршења кривичних санкција, Организовани криминалитет
Докторат
Година2009-2017
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Криминалитет компанија (просек 10.00, докторска теза одбрањена са одликом у октобру 2017.)
Магистратура/мастер
Година2008-2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Тема: Ризичне професије, просек 9.50
Диплома
Година2004-2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правосудно-управни смер, просек 9.88

Стручна и научна усавршавања

Предавања, Кривична одговорност правних лица и криминалитет компанија у Србији на Правном факултету Универзитета Сарланд у Немачкој, новембар 2019.

Истраживање на Макс-Планк институту за међународно кривично право у Фрајбургу у октобру 2015. године, у јулу 2013. године и у новембру 2012. године

У јануару 2012. године обавила истраживање на Слободном универзитету у Берлину

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

Монографије:

 1. Криминалитет компанија – криминолошки аспект (прерађени део докторске дисертације Криминалитет компанија), Београд, 2021, стр. 201.
 2. Сузбијање организованог криминалитета – компаративни приступ, Београд, 2014, стр. 170.

Чланци:

 1. Стопа убистава у Србији (1951-2019) у поређењу са другим европским државама, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 11 .део, Београд, 2021, стр. 292-311.
 2. Евалуација мера криминалне политике према малолетним учиниоцима кривичних дела, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 10 .део, Београд, 2020, стр. 300-328.
 3. Криминалитет малолетница у Београду – студија о идентификацији подгрупа, Crimen, 3/2019, стр. 257-277.
 4. Насилнички криминалитет жена, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 9.део, Београд, 2019, стр.327-348.
 5. Казнена политика према женама – Теоријска анализа и стање у Србији, у: Р.Васић, Б.Чучковић (ур.), Идентитетски преображај Србије, Прилози пројекту 2017, Београд, 2018, стр. 243-258.
 6. Третман осуђеника зависних од психоактивних супстанци – теоријска разматрања, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 8.део, Београд, 2018, стр. 292-306.
 7. Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности – (не)успели покушај осавремењивања кривичног права (коауторски рад са доц. др Јеленом Лепетић), Анали Правног факултета у Београду, бр.2/2018, стр. 106-138.
 8. Структура и динамика привредног криминалитета и криминалитета компанија, у: Р. Васић, М. Караникић-Мирић (ур.), Идентитетски преображај Србије – прилози пројекту 2016, Београд, 2017, стр. 263-277.
 9. О легитимности деловања органа формалне контроле, у: Ђ. Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 5.део, Београд, 2015, стр. 272-284.
 10. Criminology and Crime in Serbia (коаторски рад са проф.др Ђ.Игњатовићем), у: Mapping the Criminological Landsc ape of the Balkans (Getoš A., Albreht H. and Kilchling M. eds.), Berlin (Duncker & Humbolt), 2014. pp. 329-352.
 11. Појам и карактеристике привредног кривичног права, у: Ђ.Игњатовић (ур.), Казнена реакција у Србији, 4.део, Београд, 2014, стр. 268-284.
 12. Дефиниција организованог криминалитета у Немачкој, Српска правна мисао, 47/2014, стр. 121-140.
 13. Етиологија сексуалног криминалитета и рецидивизма његових учинилаца, у- (Ђ.Игњатовић, ур.), Казнена реакција у Србији 3. део, Београд, 2013, стр. 280-294.
 14. Организована криминална група у европском кривичном праву, у- (Р.Васић, И.Крстић, ур.), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Београд, 2013, стр. 170-182.
 15. Убиство на мах: криминолошко-правни осврт, Правни живот, 9/2012, стр. 359-374.
 16. Поврат: карактеристике и кажњавање-у: Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Београд, 2012, стр.60-76.
 17. Истраживање почетка криминалне каријере, Казнена реакција у Србији 2. део, Београд, 2012, 289-305.
 18. Насиље међу парнерима-анализа карактеристика и узрока, Казнена реакција у Србији, Београд, 2011., стр.269-281.
 19. Дело злоупотребе овлашћења у привреди-правни и криминолошки аспект, Српска правна мисао, 44/2011, стр. 155-168.
 20. Дефиниција криминалитета корпорација – у: Ђ. Игњатовић (ур.), Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања IV, Београд, 2010, стр. 299-307.
 21. Ризичне професије- у: Ђ. Игњатовић (ед.), Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања бр.3, Београд 2009. стр. 408-416.

Преводи:

 1. М.Фелсон, Злочин и свакодневни живот, Београд, 2011, превод са енглеског језика, укупно страница 115.

Прикази:

 1. Историјат кривичних доктрина, Jean PradelАнали Правног факултета1/2009, стр.32-306;
 2. Corporate crime, Sally Simpson, Carole Gibbs (ed.), Crimen 2/2010, Београд, стр. 315-320; 
 3. Теорије у криминологији, Ђорђе Игњатовић, Социолошки преглед, 4/2010, Београд, стр. 661-665; 
 4. Hate crimes, Phyllis Gerstenfeld, Crimen, 1/2011, Београд, стр. 161-165; 
 5. Development of Persistent Criminality, Joanne Savage (ed.), Crimen, 2/2011, Београд, стр. 270-276; 
 6. What is Crime?, Stuart Henry, Mark M.Lanier, Crimen 2/2012, Београд, стр.288-292;
 7. The Dual Nature of Legitimacy in the Prison Environment, an Inquiry in Slovenian Prisons, Gorazd Meško, Rok Hacin, Crimen 2/2020, str. 198-200;
 8. Dirty Money. On Financial Delinquency, Vincenzo Ruggiero, Crimen 3/2020, str. 372-377.

Учешћа на конференцијама

Juvenile Crime Trends in Serbia and Penal Policy – Is There a Relation? The X International Scientific Conference Archibald Reiss Days, conference in Belgrade 19.11.2020. Published at http://eskup.kpu.edu.rs/dar/article/view/183

Недозвољена трговина на друштвеним мрежама – теоријска анализа и студија случаја, у: „Улога друштва у сузбијању корупције“ (ур.Јелена Костић, Александар Стевановић), Институт за упоредно право и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, међународна конференција одржана 8. 10.2020. у Београду, стр.15-30.

Characteristics of criminal careers of sex offenders in comparison to other perpetrators , 15. годишња конференција Европског удружења за криминологију, Порто, 2-5. септембар 2015. године (коауторски рад са проф.др Ђ.Игњатовићем)

Imprisonment in SerbiaLegal Framework and Statistical Overview , 2. годишња конференција Макс-Планк партнерске групе за криминологију Балкана, Сарајево, 17-19.септембар, 2015. године.

Criminology and Crime in Serbia , 1. годишња конференција Макс-Планк партнерске групе за криминологију Балкана, Загреб, 28-30. август, 2014.године. Убиство на мах- криминолошко-правни осврт, Копаоничка школа природног права, децембар 2012. године.

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Казнена реакција у Србији“ (руководилац Ђ.Игњатовић)
„Идентитетски преображај Србије“ (пројекат Правног факултета Универзитета у Београду)
МеђународниLaw and Gender (руководилац проф.др Драгица Вујадиновић) – Ерасмус стратешки пројекат за развој мастер програма „Право и род“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Европско удружење за криминологију, Секција за криминологију Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу

Награде и признања

Стипендија DAAD за једномесечни боравак на Макс-Планк Институту за међународно кривично право у Фрајбургу у новембру 2012. године.

У току студија била стипендиста Републике Србије (2005-2008), Скупштине града Београда (2006-2009), Српског пословног клуба „Привредник“(2007-2008).

Трећа награда на наградном темату Секције за криминологију Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу на тему “ Применљивост криминолошких идеја у контроли криминалитета у нашим условима“ 2008. године.

Остало

Секретар пројекта „Казнена реакција у Србији“, секретар Катедре за кривично право (2011-2013), секретар часописа Анали Правног факултета у Београду (2016-2017), часописа Crimen (2010-2013), секретар Секције за криминологију Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу (од 2009.године)

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Обавештење о семинарским радовима у школској 2019/20. години

Обавештавају се студенти стручних група из Криминологије који су добили тему за семинарски рад да је рок за слање семинарских радова 1. мај 2020. године. Радове слати на мејл natalija.lukic@ius.bg.ac.rs

У случају да се семестар због уведеног ванредног стања не настави, семинарски радови који су добили одобрење за одбрану биће накнадно уписани у индексе и без усмене одбране.

доц.др Наталија Лукић

Наставни програм предмета Криминологија

Испитна питања из предмета Криминологија

Оријентациони списак тема за семинарске радове

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ ИДУ У ОБИЛАЗАК ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА И СПЕЦИЈАЛНЕ ЗАТВОРСКЕ БОЛНИЦЕ 15.5

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве