др Никола Бодирога, редовни професор

кабинет 35A (види на мапи зграде)
011 3027 722
bodiroga@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право
Мастер студијеИзвршни поступак
Докторске студијеПарнично процесно право
Извршно процесно право
Грађанско процесно право ЕУ

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право – Грађанско процесно право
Докторат
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међупресуда
Магистратура/мастер
Година2006
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Приговор у извршном поступку
Диплома
Година2002
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Универзитет у Ајови (САД)

Макс Планк Институт за упоредно право и међународно приватно право, Хамбург (СР Немачка)

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, француски

Библиографија

„О престанку судијске функције навршењем радног века“, Анали Правног факултета у Београду 2/2020;

Закон о парничном поступку, Београд 2020;

Уставна јемства у парничном поступку, Београд 2019;

Коментар Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу, Београд 2019;

Нови извршни поступак, Београд 2017;

„O уставности извршења потраживања путем извршитеља“, Анали Правног факултета у Београду 1/2014;

Водич за примену Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку, Београд 2013;

Учешћа на конференцијама

Култура и идентитети, Србија, БИХ (2019);

Годишња конференција извршитеља Балкана, Црна Гора (2019);

Казањски арбитражни дани, Русија(2016);

Регионално образовање јавних бележника и јавних извршитеља, Београд, Србија (2015).

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПерспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије
Епидемија. Право. Друштво.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан скупштине Удружења правника у привреди Србије

Члан радне групе за израду Закона о парничном поступку (2011, 2012, 2021), радне групе за израду Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу (2018, 2019)

Награде и признања

Студент генерације Правног факултета и Универзитета у Београду 2001/2002

Остало

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Грађанско процесно право

Александар Јакшић, Грађанско процесно право, Београд 2017

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Право извршног поступка

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве