др Никола Илић, доцент

Секретар Катедре за правно-економске науке

кабинет 225 (види на мапи зграде)
011 3027 774
nikola.ilic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 9:00 - 10:30 online
Среда 15:00 - 16:30 уживо

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОснови економије
Финансијска тржишта
Економска анализа права
Мастер студијеЕкономска анализа права
Economics of EU Integration

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економска анализа права
Докторат
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Пословноправна ужа научна област
Магистратура/мастер
Година2019
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Економска анализа и политика
Магистратура/мастер
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Пословноправни смер
Диплома
Година2013
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Теоријскоправни смер

Стручна и научна усавршавања

University of Torino, IEL International PhD Program in Comparative Analysis of Institutions, март-мај 2020.

University of Chicago School of Law, The CoaseSandor Institute for Law and Economics, јун-јул 2019.

Europa-Institute, Saarland University – SEEï EU Cluster of Excellence in European and International Law, PhD Colloquium, децембар 2018.

Radboud University, European Banking: Strategic and Regulatory Issues (Summer Seminar), август 2018.

Utrecht University, Highlights of Law and Economics (Summer Seminar), јун 2018.

GIZ, Winter Seminar on Foreign Investment Law, новембар 2017.

Europa-Institute, Saarland University – SEEï EU Cluster of Excellence in European and International Law, Research Stay, јул-август 2016. The Ronald Coase Institute, Workshop on Institutional Analysis, мај 2016.

Познавање страних језика

говориенглески
користируски

Библиографија

I) чланци у зборницима радова

Begović Boris, Nikola Ilić. 2021. FTC v. Facebook or Breaking Up Dominant Digital Platforms in the Time of Covid-19: Motives, Rationale, and Possible Alternatives From a Competition Law Perspective. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Issue 6, eds. Aleksandar Erceg, Dubravka Akšamović. Osijek: Faculty of Economics and Faculty of Law, 85-109; (M14)

Јовановић, Александра, Никола Илић. 2021. Својина запослених као подстицај: право запосленог на удео у друштву с ограниченом одговорношћу. Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. Вук Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, прихваћено за објављивање; (М44)

Радуловић, Бранко. Никола Илић. 2020. Стечајно право у време пандемије COVID 19. Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. Вук Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 78-98. (М44)

Илић, Никола. 2020. Пракса Суда правде Европске уније у вези са уговорима о кредиту који су индексирани у швајцарским францима. Rebus sic Stantibus: Раскид уговора о кредиту због промењених околности, ур. Катарина Доловић, Ана Одоровић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 132-155. (М44)

Илић, Никола. 2020. Правноекономске последице увођења царине oд 100% на робу из Србије и БиХ., Правна традиција и интегративни процеси, ур Душко Челић. Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 305-335. (М44)

Илић, Никола. 2019. Улога и значај Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији. Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ, ур. Вук Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду. 236-251; (М44)

Илић, Никола. 2018. Индикатори вредности патента. Идентитетски преображај Србије, ур. Радмила Васић, Бојана Чучковић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 229-243; (M44)

Илић, Никола. 2018. Стицање права својине одржајем на територији Косова и Метохије – студија случаја, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. Вук Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 549-560; (М44)

Илић, Никола. 2018. Заштита интелектуалне својине на основу међународних инвестиционих споразума. Универзално и особено у праву,  ур. Oгњен Вујовић. Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 423-443; (М44)

Ilić, Nikola. 2018. Patent Pledge as Innovative Business Strategy. Entrepreneurship and Business: Theory, Methodology, and Practical Issues of Effective Management, eds. И. A. Меркулина, A. A. Осариев. Москва: Financial University of the Russian Federation, у изводу, 82-85; (M34)

Ilić, Nikola. 2016. The Employees’ Right to Patent Protection in Industrial Society in Europe. Monuments of Law over the Centuries, eds. Walega Judyata, Zwolski Artur. Krakow: Jagelonian University 132-143; (M33)

II) чланци у часописима

Илић, Никола. 2019. Кредити индексирани швајцарским францима и инвестициона арбитража: случај Републике Србије. Право и привреда, 4-6/2019, 505-521; (М52)

Тодоровић Бојана, Никола Илић. 2018. Правноекономска анализа корупције у јавним набавкама. Право и привреда, 7-9/2018.
234-250; (M51)

Ilić, Nikola. 2017. Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: Current State of Affairs in Serbia. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 4/2017, 15316-9; (M24)

Беговић, Борис, Никола Илић. 2017. Порекло заблуде о сврси валутне клаузуле. Анали Правног факултета у Београду, 2/2017,
26-42; (M24)

Беговић, Борис. Никола Илић. 2017. Корак напред, четири корака назад: Врховни касациони суд још једном о валутној клаузули.
Право и привреда, 10-12/2017,  7-25; (M51)

Илић, Никола. 2017. Теоријска концепција самосталности централне банке и правни статус Народне банке Србије. Банкарство, 2/2017, 32-49; (M51)

III) прикази књига у часописима

Ilić, Nikola. 2021. Kahneman, Daniel, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein. 2021. Noise: A Flaw in Human Judgement. New York, Boston, London: The Little, Brown Spark, 464. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 69, 3/2020, accepted for publication; (M24)

Ilić, Nikola. 2020. Karampatzos Antonios. 2020. Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis – The Mandated-choice Model. New York and Oxon: Routledge, 438, Journal of European Consumer and Market Law, Vol. 9, Issue 4, 2020, 177-179; (M23)

Ilić, Nikola. 2020. Bernanke S. Ben, Timothy F. Geithner, and Henry M. Paulson, Firefighting: The Financial Crisis and Its Lessons. New York: Penguin Books, 2019, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 68, 4/2020, 204-210; (M24)

Ilić, Nikola. 2019. Posner Eric, Glen Weyl, 2018. Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. Princeton: Princeton University Press, 338, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 67, 4/2019, 275-287; (M24)

Илић, Никола. 2018. Guido Calabresi. 2016. The Future of Law and Economics. London: Yale University Press, 228. Анали Правног факултета у Београду, 1/2018, 275-287; (M24)

Илић, Никола. 2018. Jonathan Haskel, Stian Westlake. 2018. Capitalism without Capital. Princeton: Princeton Univ. Press, 278. Анали Правног факултета у Београду, 2/2018, 295-299. (M24)

Илић, Никола. 2017. Joseph Stiglitz. 2016. The Euro and its Threat to the Future of Europe. London: Allen Lane, 496. Анали Правног факултета у Београду, 3/2017, 231-236; (M24)

Илић, Никола. 2017. Martin Sandbu. 2015. Europe’s Orphan. Princeton: Princeton University Press, 313. Анали Правног факултета у Београду, 1/2017, 251-256; (M24)

IV) Остали радови

Илић, Никола. 2021. Правноекономска анализа патентне заштите проналазака у радном односу. Докторска дисертација. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Учешћа на конференцијама

Free Market Roadshow – FMRS, Austrian Economic Center, Беч (online),14. април 2021;

Free Market Roadshow – FMRS, Austrian Economic Center, Беч (online), 29. април 2020;

International Conference in Law & Economics: Open Innovation, Гренобл, 13-14 јун 2019;

Конференција, XXVIII сусрет правника у привреди Србије, Златибор, 27-29 мај 2019;

Научни скуп, Право у функцији развоја друштва, Косовска Митровица 24-25 мај 2019;

Financing Growth: The European Banking Summit, Брисел, 27-28 септембар 2018;

Конференција, XXVII сусрет правника у привреди Србије, Златибор, 28-30 мај 2018;

VI International scientific congress, Entrepreneurship and Business: Theory, Methodology and Practical Issues of Effective Management, Финансијски универзитет, Москва, 24-25 мај 2018;

Научни скуп, Универзално и особено у праву, Косовска Митровица, 18-20 мај 2018; 5th Polish Law and Economics Conference, Polish Association of Law and Economics, Warsaw School of Economics, Варшава, 17-19 мај 2017;

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЕпидемија. Право. Друштво, Правни факултет Универзитета у Београду;
Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ
, Правни факултет Универзитета у Београду.
МеђународниWestern Balkans Debt Resolution and Business Exit Project, World Bank;
Law and Gender – LAWGEN Project, Erasmus +.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Секретар Српског удружења за економску анализу права (SLEA);

Члан Америчког удружења за економску анализу права (ALEA).

Секретар часописа Анали Правног факултета у Београду – The Annals of the Faculty of Law in Belgrade;

Секретар Катедре за правно-економске науке Правног факултеа Универзитета у Београду.

Награде и признања

Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) у оквиру „SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law“ (2016. и 2018.);

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских академских студија (2015. и 2016.);

Награда фондације „Радивој Б. Васовић“ за најбољег студента мастер студија на Правном факултету Универзитета у Београду (2014.);

Награда Европског покрета у Србији (2013.); Награда Привредне коморе града Ужица (2013.).

Остало

Положен правосудни испит и адвокатски испит пред Адвокатском комором Београда;

Ментор факултетског тима за „The Fletcher International Insolvency Law Moot“.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Основи економије

Основи економије – Распоред предавања за академску 2021/2022. годину

Основи економије – План рада на вежбама за академску 2021/2022. годину

Основи економије – испитна питања важе за студенте уписане 2006. године и касније. Ова испитна питања важе почев од јануарског испитног рока 2010. године (академска 2009/10).
Обавезна литература за припремање испита: Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић, „Економија за правнике“ Правни факултет, Београд, 2008. година

Распоред предавања за зимски семестар 2018/19. године

Наставни програм школске 2018/19.године

Moodle – курс Основи економије

Обавештење о полагању испита

Упутство за израду семинарског рада

Финансијска тржишта

Распоред предавања школска 2021/22. година

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве