др Никола Илић, доцент

Секретар Катедре за правно-економске науке

кабинет 225 (види на мапи зграде)
011 3027 774
nikola.ilic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 9:00 - 10:30
Среда 15:00 - 16:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОснови економије
Финансијска тржишта
Економска анализа права
Мастер студијеЕкономска анализа права
Economics of EU Integration
Докторске студијеМикроекономска теорија
Економска анализа институција
Економска анализа конкуренције

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економска анализа права
Докторат
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Економска анализа права
Магистратура/мастер
Година2019
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Економска анализа и политика
Магистратура/мастер
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Пословноправни смер
Диплома
Година2013
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема) Теоријскоправни смер

Стручна и научна усавршавања

Study Center Gerzensee, Foundation of the Swiss National Bank, Law and Economics Course: Law and Economics of Consumer Contracts and Privacy (Bern, 2023);

Droit & Croissance Institute, Seminar on the Methods of Law & Finance (Paris, 2023)

George Mason University, Antonin Scalia Law School, Law & Economics Center, The Forum on Economic and Legal Foundations of Capitalism (Los Angeles, 2022).

George Mason University, Antonin Scalia Law School, Law & Economics Center, Workshop for Law Professors on Teaching Capitalism (Denver, 2022).

University of Torino, The Institutions, Economics and Law, International PhD Program in Comparative Analysis of Institutions (Torino, 2020).

University of Chicago Law School, The Coase–Sandor Institute for Law and Economics, Law and Economics Workshop (Chicago, 2019).

Utrecht University Law School, Highlights of Law and Economics Workshop (Utrecht, 2018).

Radboud University, European Banking: Strategic and Regulatory Issues Workshop (Nijmegen, 2018).

German Agency for International Cooperation (GIZ), Seminar on Foreign Investment Law (Durres, 2017).

Europa-Institute, Saarland University, The SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law, PhD Colloquium (Saarbrücken, 2018), and Research Stay (Saarbrücken, 2016).

The Ronald Coase Institute, Workshop on Institutional Analysis (Talin, 2016).

Познавање страних језика

говориенглески
користируски

Библиографија

I) чланци у часописима

Karampatzos Antonios, Nikola Ilić. 2023. Law and Economics of the Withdrawal Right in EU Consumer Law. Review of Law and Economics, Vol.19, Iss. 3.

Ilić Nikola. 2023. Značaj prava konkurencije za (potencijalnog) stečajnog dužnika. Poslovni izazovi, 1/2023, 227-245.

Ilić Nikola, Stefan Savić. 2023. Doktrina neophodnih kapaciteta i zaštita konkurencije u Srbiji: sektor telekomunikacija. Pravo i privreda, 1/2023, 83-112.

Ilić Nikola. 2022. Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments: Current State of Affairs in India. UPES Law Review, Vol. VII, 70-86.

Begović Bors, Nikola Ilić. 2022. Nenajavljeni uviđaj i (ne)srazmera između ovlašćenja i obaveza Komisije za zaštitu konkurencije. Pravni zapisi, 1/2022, 54-75.

Ilić Nikola. 2022. The Klobuchar Bill: Is Something Rotten in the U.S. Antitrust Legislative Reform? Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 1/2022, 101-120.

Илић Никола. 2019. Кредити индексирани швајцарским францима и инвестициона арбитража, Право и привреда, 4-6/2019, 505-521.

Тодоровић Бојана, Никола Илић. 2018. Правноекономска анализа корупције у јавним набавкама. Право и привреда, 7-9/2018, 234-250.

Ilić Nikola. 2017. IP Rights as Foreign Direct Investments: Current State of Affairs in Serbia. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 4/2017, 153-169.

Беговић Борис, Никола Илић. 2017. Порекло заблуде о сврси валутне клаузуле. Анали Правног факултета у Београду, 2/2017, 26-42.

Беговић Борис, Никола Илић. 2017. Корак напред, четири корака назад: ВКС још једном о валутној клаузули. Право и привреда, 10-12/2017.

Илић, Никола. 2017. Теоријска концепција самосталности централне банке и правни статус Народне банке Србије. Банкарство, 2/2017, 32-49.

II) чланци у зборницима радова

Ilić Nikola, Bojan Ristić. 2023. Kolektivna tužba kao instrument politike zaštite konkurencije. Pravo između ideala i stvarnosti, ur. D.Čelić. Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 369-387.

Begović Boris, Nikola Ilić. 2021. FTC v. Facebook or Breaking Up Dominant Digital Platforms in the Time of Covid-19. EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), Issue 6, eds. A. Erceg, D. Akšamović. Osijek: University of Osijek Faculty of Economics and Faculty of Law, 85-109.

Јовановић Александра, Никола Илић. 2021. Својина запослених као подстицај: право запосленог на удео у друштву с ограниченом одговорношћу. Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. Вук Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 11-25.

Радуловић Бранко, Никола Илић. 2020. Стечајно право у време пандемије COVID 19. Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. В. Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 78-98.

Илић Никола. 2020. Пракса Суда правде Европске уније у вези са уговорима о кредиту у швајцарским францима. Rebus sic Stantibus: Раскид уговора о кредиту због промењених околности, ур. К. Доловић, А. Одоровић. Београд: Правни факултет у Београду, 132-155.

Илић Никола. 2020. Правноекономске последице увођења царине oд 100% на робу из Србије и БиХ. Правна традиција и интегративни процеси, ур. Д. Челић. Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 305-335.

Илић Никола. 2019. Улога и значај Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији. Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ, ур. В. Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 236-251.

Илић Никола. 2018. Индикатори вредности патента. Идентитетски преображај Србије, ур. Р. Васић, Б. Чучковић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 229-243.

Илић Никола. 2018. Стицање права својине одржајем на територији Косова и Метохије – студија случаја, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, ур. В. Радовић. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 549-560.

Илић Никола. 2018. Заштита интелектуалне својине на основу међународних инвестиционих споразума. Универзално и особено у праву,  ур. O. Вујовић. Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 423-443.

Ilić Nikola. 2018. Patent Pledge as Innovative Business Strategy. Entrepreneurship and Business: Theory, Methodology, and Practical Issues of Effective Management, eds. И. A. Меркулина, A. A. Осариев. Москва: Financial University of the Russian Federation, у изводу, 82-85.

III) прикази књига у часописима

Ilić Nikola. 2022. Devlin, Alan J. 2021. Reforming Antitrust. Cambridge, the UK, New York, United States: Cambridge University Press, 330. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 70, 2/2022, 625-630.

Ilić Nikola. 2021. Kahneman, Daniel, O. Sibony, C. R. Sunstein. 2021. Noise: A Flaw in Human Judgement. London: Brown Spark, 464. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 69, 3/2020, 711-715.

Ilić Nikola. 2020. Karampatzos Antonios. 2020. Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis. New York: Routledge, 438, Journal of European Consumer and Market Law, Vol. 9, Issue 4, 2020, 177-179.

Ilić Nikola. 2020. Bernanke S. Ben, T. F. Geithner, and H. M. Paulson, Firefighting: The Financial Crisis and Its Lessons. New York: Penguin, 2019, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 68, 4/2020, 204-210.

Ilić Nikola. 2019. Eric Posner, G. Weyl, 2018. Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. Princeton University Press, 338, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 4/2019, 275-287.

Илић Никола. 2018. Guido Calabresi. 2016. The Future of Law and Economics. London: Yale University Press, 228. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 1/2018, 275-287.

Илић Никола. 2018. Haskel, Westlake. 2018. Capitalism without Capital. Princeton: Princeton University Press, 278. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 2/2018, 295-299.

Илић Никола. 2017. Josef Stiglitz. 2016. The Euro and its Threat to the Future of Europe. London: Allen Lane, 496. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 3/2017, 231-236.

Илић Никола. 2017. Martin Sandbu. 2015. Europe’s Orphan. Princeton: Princeton Univrsity Press, 313. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 1/2017, 251-256.

IV) остали радови

Анализа економских последица кривотворења и пиратерије, GIZ, 2019.

Заштита проналазака у јавном сектору, Секретаријат за јавне политике, 2019.

Учешћа на конференцијама

Међународне:

SECOLA conference – European Sales Law in the 21st Century, Zurich, 2022.

LAWGEM conference – Feminist Legacy in Theory and Practice, Belgrade, 2022.

Austrian Economic Center (AEC) – The Free Market Roadshow, FMRS, Vienna (Online), 2021.

Jean Monnet Module Conference of EU and Comparative Competition Law Issues – Competition Law: Challenges and Reforms, Osijek University School of Law and School of Economics, Osijek, 2021.

International Conference in Law & Economics: Open Innovation, Grenoble Applied Economy Lab, 2019.

IV International Scientific Congress, Entrepreneurship and Business, Financial University, Moscow, 2018.

V Polish Law and Economics Conference, Polish Association of Law and Economics (PALE), Warsaw, 2017.

Домаће:

Правни факултет Универзитета у Новом Саду, научна конференција – Правна традиција и нови правни изазови, Нови Сад, 2022.

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Научни скуп поводом дана Правног факултета – Противрјечја савременог права, Пале, 2021.

Правни факултет Универзитета у Приштини, Научни скуп – Правна традиција и интегративни процеси, Косовска Митровица, 2020.

Удружења правника у привреди,  XXVIII Сусрет правника у привреди – Привреда и привредна друштва, Златибор, 2019.

Правни факултет Универзитета у Приштини, Научни скуп – Универзално и особено у праву, Косовска Митровица, 2018.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиЕпидемија. Право. Друштво,
Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду.
Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ,
Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.
МеђународниLaw and Gender – LAWGEN Project,
Erasmus + Project.
Creating Effective Links between the National IP Strategies and the Innovation Ecosystem,
World Intellectual Property Organization (WIPO) Project.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду.

Секретар Катедре за правно-економске науке Правног факултета у Београду.

Секретар Српског удружења за економску анализу права (SLEA).

Члан Америчког удружења за економску анализу права (ALEA).

Члан Европског удружења за економску анализу права (EALE)

Секретар часописа Анали Правног факултета у Београду.

Члан Удружења за европско уговорно право (SECOLA).

Члан Српског фискалног друштва (СФД).

Награде и признања

Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) у оквиру програма „SEE EU Cluster of Excellence in European and International Law“ (2018 и 2016).

Стипендија Центра за Либерално-демократске студије (ЦЛДС) за мастер академске студије на Економском факултету Универзитета у Београду (2017).

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за најбоље студенте докторских академских студија (2016 и 2015).

Награда фонда „Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица“ (2014).

Стипендија Фонда за младе таленте Доситеја (2013 и 2014).

Награда Привредне коморе града Ужица (2013). Награда Европског покрета у Србији (2013).

Остало

Положен правосудни испит и адвокатски испит пред Адвокатском комором Београда;

Ментор факултетског тима за „The Fletcher International Insolvency Law Moot“.

Детаљна биографија

Рођен је 25. априла 1990. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве