др Нина Кршљанин, доцент

кабинет 246 (види на мапи зграде)
011 3027 712
nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеСрпска правна историја (предавања и вежбе)
Упоредна правна традиција (вежбе)
Србија у међународним односима
Мастер студијеИсторија српског права

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2015
ИнституцијаПравни факултет УБ
Област (тема)правна историја / предмет Српска правна историја
Докторат
Година2014
ИнституцијаПравни факултет УБ
Област (тема)Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика
Магистратура/мастер
Година2009
ИнституцијаПравни факултет УБ
Област (тема)Правни режим земљишта у нововековној Србији до доношења Српског грађанског законика: обичајно право и судска пракса
Диплома
Година2008
ИнституцијаПравни факултет УБ

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, руски
користинемачки, латински, старогрчки, старословенски

Библиографија

1. „Наслеђивање земљишта у нововековној Србији пре Српског грађанског законика: женско право наслеђивања?“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2009, 273-288.

2. „Изузимање (искључивање) из наслеђа и питање намене Душанове
кодификације“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2010, 281-301.

3. „‘On the Scientific Elaboration of the History of Slavic Law’ – Now and Then“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 3/2011, 249-271.

4. “ ‘О научној обради историје словенскога права’ – некад и сад“, Споменицa Валтазарa Богишић a о стогодишњици његове смрти, књига 1, Београд 2011, 433-455.

5. „Колективна одговорност у Душановом законику“, Правни живот, 10/2011, том 2, 413-428.

6. „Сталешка неједнакост у казненом праву Душановог законика“, Страни правни живот, 3/2012, 41-68.

7. „Валтазар Богишић – социолошки приступ праву и правној историји“, Социолошки преглед, 1/2012 (Посебно издање), 88–108.

8. „‘О проклети христіанскомь’: анализа члана 5. Душановог законика“, Зборник радова: 1700 година Миланског едикта, Ниш 2013, 309-322.

9. „Положение тюремных заключенных в средневековой Сербии: роль мирских и церковных властей в обеспечении гуманного отношения к заключенным“, Вестник Самарского юридического института, 3(11)/2013, 59-67.

10. „Мере против корупције у српском средњовековном праву“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2013, 230-244.

11. „Колизионе норме § 46. Српског грађанског законика“, Српски грађански законик – 170 година (ур. Милена Полојац, Зоран С. Мирковић и Марко Ђурђевић), Београд 2014, 113-126.

12. „Установа квалификованих посланика по Уставу Србије од 1888. године“, Устав Краљевине Србије од 1888 – 125 година од доношења: зборник радова са научног скупа (ур. Владан Петров et al.), Београд 2015, 217-234.

13. „Ostvarivanje prava po Splitskom statutu“, Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, Split 2015, 269-310.

14. „Српско право“, Казивање о Србима кроз векове (прир. Богдан М. Златар), Београд 2015, 1226-1245.

15. „Правна регулатива лова у Књажеству Србији: Први кораци ка модерном ловном законодавству“, Животиње и право (ур. Марија Караникић Мирић, Марко Давинић и Игор Вуковић), Београд 2016, 31-52.

16. „Interrupted evolution: the Serbian medieval assembly (Sabor)“ – рад са конференције, чека објављивање.

17. „Саучесништво у средњовековном српском праву“ – рад са конференције, чека објављивање.

18. „Идея самодержавия в Сербии и России“ – рад са конференције, чека објављивање.

19. „Критика исторической школы права В. Богишича и современная перспектива: право как зеркало народной жизни“ – рад са конференције, чека објављивање.

20. „The land reform of the 1830s in Serbia: the impact of the shattering of the Ottoman feudal system“ – рад са конференције, чека објављивање.

Учешћа на конференцијама

1. Копаоничка школа природног права – Право и одговорност , Копаоник, децембар 2011.

2. Сто година социологије у Србији , у организацији Српског социолошког друштва и Правног факултета Универзитета у Београду, Авала, 1-2. септембар 2012.

3. 750 година Сплитскога статута , у организацији Књижевног круга Сплит, Правног факултета у Сплиту и Филозофског факултета у Сплиту, Сплит (Хрватска), 24-25. септембар 2012.

4. 1700 година Миланског едикта , у организацији Правног факултета Универзитета у Нишу, Ниш, 17-18. мај 2013.

5. Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт , у организацији Самарског Правног инситута Федералне службе за извршење кривичних санкција Руске федерације, Тужилаштва Самарске области, Института права Самарског државног економског Универзитета и Међународне невладине организације „Penal Reform International“, Самара (Русија), 21-22. јун 2013.

6. Устав Краљевине Србије од 1888. године: 125 година од доношења Устава , у организацији Правног факултета Универзитета у Београду и Криминалистичко-полицијске академије, Београд, 23. децембар 2013.

7. Making Constitutions, Building Parliaments , 66-та конференција Међународне комисије за историју представничких и парламентарних установа (ICHRPI), Лондон (Уједињено Краљевство), 30. јун – 3. јул 2015.

8. 125 година од рођења А. В. Соловјева , у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, 18-19. септембар 2015. (Учесник и члан организационог одбора.)

9. Право и государство: российская модель государственности в прошлом, настоящем и будущем (са пратећим округлим столом: Право и государство в их соотношении: Теоретическое наследие исторической школы права), у организацији Правног факултета државног Универзитета у Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург (Русија), 10-11. децембар 2015.

10. Old and New Worlds: The Global Chalenges of Rural History , у организацији Rural RePort, SEHA и CIES IUL, Лисабон (Португал), 27-30. јануар 2016.

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

ICHRPI

Награде и признања

Остало

Потпредседник Клуба љубитеља римског права и антике „Forvm Romanvm“

Детаљна биографија

Нина Кршљанин је рођена 1. априла 1988. године, у Београду. Основну и средњу школу завршила је при амбасади Руске Федерације у Београду са златним атестом.

Правни факултет Универзитета у Београду уписала је 2004. године. Дипломирала је 26. јуна 2008. године, са просечном оценом 10, као студент генерације.

Изабрана је 2009. године за сарадника у настави на предмету Национална историја државе и права, сада Српска правна историја, на Правном факултету Универзитета у Београду. (Осим матичног предмета, држала је вежбе и из предмета Упоредна правна традиција и Римско право.) На мастер студијама учествује у настави на предмету Историја српског права.

17. септембра 2009. године одбранила је на матичном факултету мастер рад под називом „Правни режим земљишта у нововековној Србији до доношења Српског грађанског законика: обичајно право и судска пракса“.

На Правном факултету Универзитета у Београду изабрана је 2010. године у звање асистента на предмету Национална историја државе и права; реизабрана је 2013. године.

Докторску дисертацију под називом „Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика“ одбранила је 10. јуна 2014. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Ментори при изради тезе су јој били проф. др Зоран Мирковић и проф. др Мирјана Стефановски.

У звање доцента Правног факултета Универзитета у Београду изабрана је 3. фебруара 2015. године, а реизабрана 21. маја 2020. године.

Вршила је дужност секретара Катедре за правну историју од 2010. до 2013. године и секретара Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Београду од 2016. до 2018. године. Од 2018. године је члан Института за правне и друштвене науке и уредник сајта Правног факултета Универзитета у Београду.

Од 2005. године је члан Клуба љубитеља римског права и антике „Forvm Romanvm“, а од 2015. је један од два потпредседника. Од 2016. године је члан Међународне комисије за историју представничких и парламентарних установа (ICHRPI) и Српског удружења за правну и социјалну филозофију (IVRSerbia). Од 2019. године члан је Међународног центра за православне студије.

Од фебруара 2019. године је члан управног одбора Института за новију историју Србије. Од новембра исте године је члан Стручне комисије Фонда за младе таленте Републике Србије.

Била је члан комисије за одбрану већег броја мастер радова, а у једном случају и ментор.

Од 2021. године је учесник пројекта Правног факултета Универзитета у Београду „Епидемија. Право. Друштво.“ (Претходно је учествовала на пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“, 2010-2015, и „Идентитетски преображај Србије“, 2015-2020.) Од 2019. године је учесник Erasmus Plus KA203 пројекта „New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of a Master`s Study Program LAW AND GENDER – LAWGEM“.

Од 2020. године је главни уредник међународног студентског часописа „Весник правне историје / Herald of Legal History“ и члан редакције часописа „Нови архив“.

Течно говори, чита и пише енглески и руски језик; служи се немачким, француским, старословенским, латинским и старогрчким; учи италијански.

Аутор је четрдесетак чланака и приказа и уредник или коуредник шест зборника радова. Учествовала је са саопштењем на више од тридесет конференција у земљи и иностранству, а за неколико њих је и била члан организационог одбора, укључујући међународну студентску конференцију „Iustoria“, која се одржава једном годишње почев од 2020.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве