Сава Војновић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде)
011 3027 774
sava.vojnovich@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 10:30 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022/2023
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија, социологија и филозофија права
Магистратура/мастер
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теоријско-правни подмодул
Диплома
Година2020
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

  • Vojnović Sava, “Revitalizacija Radbruhove formule u teoriji Roberta Aleksija”, Eudaimonia – Revija za pravnu, političku i socijalnu teoriju i filozofiju, IVR Srbija – Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Vol. 5 No. 2, 2021: 93-135.
  • Војновић Сава, „Критичка допуна Радбрухове теорије о моралној одговорности судства“, Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду 2020, 263-281.
  • Vojnovic Sava, „Roman IV Century Legislation Against Magic“, Law, Magic and Oratory (Ed. Gerhard Thür, Sima Avramović, Andreja Katančević), University of Belgrade Faculty of Law 2020, 143-153.

Учешћа на конференцијама

2022. одбрана рада „(Не)кажњавање грађанске непослушности“ на светском конгресу Међународног удружења за правну и социјалну филозофију у Букурешту – Justice Community and Freedom, у оквиру радионице The Crisis of Democratic Legitimation и на годишњој конференцији Work in Progress у оквиру Српског удружења за за правну и социјалну филозофију.

2022. године одбрана рада „(Не)кажњавање грађанске непослушности“ на годишњој конференцији Work in Progress у оквиру Српског удружења за за правну и социјалну филозофију, Београд, Филозофски факултет Универзитета у Београду

2018. године излагање рада „Roman IV Century Legislation Against Magic“ на међународној конференцији „Право и магија“, у Београду, који је потом објављен у зборнику са саме конференције.

2019. године излагање рада „Критичка допуна Радбрухове теорије о моралној одговорности судства“ на међународној конференцији „Судство између права и политике“, у Београду, који је објављен у зборнику Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“.

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Учешће у активностима BLGT (Belgrade Legal Theory Group) организације.

Тренутно је члан Организационог одбора часописа за политичку, правну и социјалну теорију „Eudaimonia”, а био је и члан прве редакције историјско-правног студентског часописа „Весник правне историје“.

Награде и признања

Награда фондације „Prof. dr. Ljubica Škaro Vidojević i prof. dr. Obrad Vidojević“ за најбољег студента треће године

Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за сваку годину студирања

Стипендиста организације „Доситеја – Фонд за младе таленте Републике Србије“

Остало

Тренутно:

Студент докторских студија, из области теорије државе и права, социологије и филозофије права, на Правном факултету Универзитета у Београду и

Студент мастер студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру „Демократија и демократизација“.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве