др Урош Новаковић, ванредни професор

A10
011 3027 712
uros.novakovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 17:00 - 18:30
Среда 12:30 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПородично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2016.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година2016.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Правона поштовање породичног живота“
(са одликом)
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Насиље у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“

Стручна и научна усавршавања

 • мај 2012. године, студијски боравак у циљу прикупљања литературе за докторску дисертацију, Немачка, Tüebingen ( Eberhard Karls Universität Tüebingen);
 • јул 2014. године, студијски боравак у циљу израде докторске дисертације, Немачка, Hamburg ( Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht studies).

Познавање страних језика

говориенглески, руски

Библиографија

1. „Социолошки и правни аспекти личних односа детета и родитеља који не врши родитељско право након развода брака или престанка заједнице живота родитеља“, Српска политичка мисао, vol. 48, број 2/2015, стр. 295-311.

2. „Утврђивање повреде права на поштовање породичног живота пред судовима у Републици Србији“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 1, 2015, стр. 257-272.

3. „Улога центра за социјални рад и суда као носилаца јавних овлашћења у поступку лишења пословне способности у Републици Србији“, Свеске за јавно право, број 21/2015, стр. 67-77.

4. „Вршење родитељског права, преношење родитељског права и лични односи детета, сродника и блиских особа у немачком, француском, руском и ирском праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 1, 2014, стр. 223-235.

5. „Развој права детета у међународном праву током XX века“, Зборник радова са конференције „Владавина права“, Источно Сарајево, 2014, стр. 272-285.

6. „Одлуке Европског суда за људска права против Србије у вези са вршењем родитељског права и односима родитеља и деце“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 1, 2013, стр. 235-255;

7. „Обим контакта између детета и родитеља који не врши родитељско право“, Правни живот 10/2013, стр. 185-205.

8. „Лишење пословне способности у одлукама Европског суда за људска права“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 2, 2012, стр. 285-302;

9. „Право детета на изражавање мишљења“, Зборник радова са конференције „Права детета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, Источно Сарајево 2012, стр. 183-199.

10. „Право детета на добијање и размену информација и заштита детета од штетних информација“, Правни живот бр. 10/2012, стр. 155-172.

11. „Joint custody у упоредном праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига I, 2011, стр. 260-270;

12. „Најбољи интерес детета – заједничко вршење родитељског права“, Правни живот 10/2011, стр. 115-136;

13. „Старатељство за посебне случајеве“, Анали Правног факултета у Београду 2/2010, стр. 187-212;

14. „Други случајеви привременог старатељства“, Правни живот 10/2010, стр. 227-243;

15. „Чланови породице код института насиља у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“, Правни живот 10/2009, стр. 1077-1092;

16. „Дејства брака на личне односе супружника у шеријатском праву“, Правни живот 10/2008, стр. 501-517;

17. „Јединствени лични регистар усвојења у Породичном закону Србије“, Анали Правног факултета у Београду 2/2007, стр. 202-222;

18. „Право на поштовање породичног живота у пракси Европског суда за људска права“, Страни правни живот 3/2007, стр. 174-194;

19. „Насиље у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“, мастер рад.

Учешћа на конференцијама

 • мај 2004. године, Београд, Министарство иностраних послова СЦГ: „Мultirateral Diplomacy“;
 • октобар-децембар 2004. године, Правни факултет у Београду: „ Introduction in the Legal System of the United States “;
 • септембар 2005. године, Правни факултет у Београду: „ Introduction into European Union Law“;
 • децембар 2006., 2008., 2009., 2011, 2013. године Међународни семинар „ Копаоничка школа природног права
 • мај 2011. године, Београд, регионална конференција, „ Транформација резиденцијалних установа дечије заштите “;
 • мај 2012. године, Брисел, конференција, „ Breaking the Link B etween Mental Health and Labour Exclusion in Europe “;
 • новембар 2013. године, конференција „ Владавина права“, Источно Сарајево.
 • мај 2016. године, конференција „ Правна сигурност као кључни фактор за владавину права у савременим друштвима , Охрид, Македонија

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитески преображај Србије
Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

За време факултетског школовања (2000.-2004.) био је награђиван стипендијама:

 • градоначелника града Београда
 • Министарства просвете и спорта Републике Србије
 • Универзитета у Београду

Априла 2006. године додељена му је стипендија Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије за младе таленте и њихово укључивање у научно-истраживачке и развојне пројекте које финансира министарство. Том приликом распоређен је као истраживач-стипендиста у Институт за упоредно право где је ангажован на пројекту „Право СЦГ и међ ународне судске институције“. Након запослења на Правном факултету наставља да ради на пројекту „Право Србије и међународне судске институције“

Остало

 • децембар 2005. – мај 2006. године запослен у Управи града Београда, Секретаријат за образовање;
 • октобра 2007. године изабран на место сарадника у настави на предмету Породично право;
 • децембра 2009. године изабран на место асистента на предмету Породично право;
 • јуна 2016. године изабран за доцента на предмету Породично право;
 • децембар 2007. – септембар 2012. године, обављао дужност секретара Општег семинара Правног факултета;
 • децембар 2007. – јануар 2012. године, руководио програмом волонтирања у Народној канцеларији председника Републике за Правни факултет у Београду;
 • јун – септембар 2011. године, члан радне групе за формирање музеја Правног факултета у Београду;
 • јун – октобар 2010. године, сарадник – консултант на пројекту Министарства рада и социјалне политике Републике Србије и УНИЦЕФА „ Формирање Фонда за помоћ породицама са децом са сметњама у развоју ”;
 • децембар 2011.- јануар 2013. године, консултант на пројекту кабинета Потпредсеника владе за Европске интеграције „ Лишење пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији ”;
 • август 2012. – август 2013. године, члан радне групе Повереника за заштиту равноправности и Омбудсмана која је имала за циљ „ Анализу правних прописа и давање препорука за измену законодавтсва у области дискриминације особа са инвалидитетом “;
 • април 2014. године – децембар 2014. године, консултант на пројекту кабинета Потпредсеника владе за Европске интеграције„ Анализа успостављања Алиментационог фонда у Републици Србији “;
 • јануар 2016. године, заменик председника управног одбора Задужбине „Луке Ћеловића и Миливоја Јовановића“.

Детаљна биографија

 • рођен 08.01.1981. године
 • 1988. – 1996. година, Основна школа „ Стеван Синђелић“ у Београду, одличан успех, просек 5.00;
 • 1996. – 2000. година, VI београдска гимназија (природно-математички смер), одличан успех; матурира 2000. године са просечном оценом 4.74;
 • школске 2000/2001 године уписује Правни факултет Универзитета у Београду као редован студент;
 • дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду марта 2005. године са просечном оценом 9,52.

Материјали за наставу и испите

Обавештавају се студенти да ће се испит из Породичног права у септембарском и октобарском року 2020. године изводити у писаној форми.

План рада вежби из Породичног права 2010/11

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве