др Урош Новаковић, ванредни професор

A10
011 3027 712
uros.novakovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 17:00 - 18:30
Среда 12:30 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Испити у јунском I и јунском II испитом року се одржавају форми писменог елиминационог теста.

Испит се може спремати из оба уџбеника, део права детета из уџбеника проф. др Драшкић

Предмети

Основне студијеПородично право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2016.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Породично право
Докторат
Година2016.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Правона поштовање породичног живота“
(са одликом)
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Насиље у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“

Стручна и научна усавршавања

 • мај 2012. године, студијски боравак у циљу прикупљања литературе за докторску дисертацију, Немачка, Tüebingen ( Eberhard Karls Universität Tüebingen);
 • јул 2014. године, студијски боравак у циљу израде докторске дисертације, Немачка, Hamburg ( Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht studies).

Познавање страних језика

говориенглески, руски

Библиографија

1. „Социолошки и правни аспекти личних односа детета и родитеља који не врши родитељско право након развода брака или престанка заједнице живота родитеља“, Српска политичка мисао, vol. 48, број 2/2015, стр. 295-311.

2. „Утврђивање повреде права на поштовање породичног живота пред судовима у Републици Србији“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 1, 2015, стр. 257-272.

3. „Улога центра за социјални рад и суда као носилаца јавних овлашћења у поступку лишења пословне способности у Републици Србији“, Свеске за јавно право, број 21/2015, стр. 67-77.

4. „Вршење родитељског права, преношење родитељског права и лични односи детета, сродника и блиских особа у немачком, француском, руском и ирском праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига 1, 2014, стр. 223-235.

5. „Развој права детета у међународном праву током XX века“, Зборник радова са конференције „Владавина права“, Источно Сарајево, 2014, стр. 272-285.

6. „Одлуке Европског суда за људска права против Србије у вези са вршењем родитељског права и односима родитеља и деце“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 1, 2013, стр. 235-255;

7. „Обим контакта између детета и родитеља који не врши родитељско право“, Правни живот 10/2013, стр. 185-205.

8. „Лишење пословне способности у одлукама Европског суда за људска права“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , књига 2, 2012, стр. 285-302;

9. „Право детета на изражавање мишљења“, Зборник радова са конференције „Права детета и равноправност полова – између нормативног и стварног“, Источно Сарајево 2012, стр. 183-199.

10. „Право детета на добијање и размену информација и заштита детета од штетних информација“, Правни живот бр. 10/2012, стр. 155-172.

11. „Joint custody у упоредном праву“, Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије, књига I, 2011, стр. 260-270;

12. „Најбољи интерес детета – заједничко вршење родитељског права“, Правни живот 10/2011, стр. 115-136;

13. „Старатељство за посебне случајеве“, Анали Правног факултета у Београду 2/2010, стр. 187-212;

14. „Други случајеви привременог старатељства“, Правни живот 10/2010, стр. 227-243;

15. „Чланови породице код института насиља у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“, Правни живот 10/2009, стр. 1077-1092;

16. „Дејства брака на личне односе супружника у шеријатском праву“, Правни живот 10/2008, стр. 501-517;

17. „Јединствени лични регистар усвојења у Породичном закону Србије“, Анали Правног факултета у Београду 2/2007, стр. 202-222;

18. „Право на поштовање породичног живота у пракси Европског суда за људска права“, Страни правни живот 3/2007, стр. 174-194;

19. „Насиље у породици у законодавствима држава некадашње СФРЈ“, мастер рад.

Учешћа на конференцијама

 • мај 2004. године, Београд, Министарство иностраних послова СЦГ: „Мultirateral Diplomacy“;
 • октобар-децембар 2004. године, Правни факултет у Београду: „ Introduction in the Legal System of the United States “;
 • септембар 2005. године, Правни факултет у Београду: „ Introduction into European Union Law“;
 • децембар 2006., 2008., 2009., 2011, 2013. године Међународни семинар „ Копаоничка школа природног права
 • мај 2011. године, Београд, регионална конференција, „ Транформација резиденцијалних установа дечије заштите “;
 • мај 2012. године, Брисел, конференција, „ Breaking the Link B etween Mental Health and Labour Exclusion in Europe “;
 • новембар 2013. године, конференција „ Владавина права“, Источно Сарајево.
 • мај 2016. године, конференција „ Правна сигурност као кључни фактор за владавину права у савременим друштвима , Охрид, Македонија

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитески преображај Србије
Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

За време факултетског школовања (2000.-2004.) био је награђиван стипендијама:

 • градоначелника града Београда
 • Министарства просвете и спорта Републике Србије
 • Универзитета у Београду

Априла 2006. године додељена му је стипендија Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије за младе таленте и њихово укључивање у научно-истраживачке и развојне пројекте које финансира министарство. Том приликом распоређен је као истраживач-стипендиста у Институт за упоредно право где је ангажован на пројекту „Право СЦГ и међ ународне судске институције“. Након запослења на Правном факултету наставља да ради на пројекту „Право Србије и међународне судске институције“

Остало

 • децембар 2005. – мај 2006. године запослен у Управи града Београда, Секретаријат за образовање;
 • октобра 2007. године изабран на место сарадника у настави на предмету Породично право;
 • децембра 2009. године изабран на место асистента на предмету Породично право;
 • јуна 2016. године изабран за доцента на предмету Породично право;
 • децембар 2007. – септембар 2012. године, обављао дужност секретара Општег семинара Правног факултета;
 • децембар 2007. – јануар 2012. године, руководио програмом волонтирања у Народној канцеларији председника Републике за Правни факултет у Београду;
 • јун – септембар 2011. године, члан радне групе за формирање музеја Правног факултета у Београду;
 • јун – октобар 2010. године, сарадник – консултант на пројекту Министарства рада и социјалне политике Републике Србије и УНИЦЕФА „ Формирање Фонда за помоћ породицама са децом са сметњама у развоју ”;
 • децембар 2011.- јануар 2013. године, консултант на пројекту кабинета Потпредсеника владе за Европске интеграције „ Лишење пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом у Републици Србији ”;
 • август 2012. – август 2013. године, члан радне групе Повереника за заштиту равноправности и Омбудсмана која је имала за циљ „ Анализу правних прописа и давање препорука за измену законодавтсва у области дискриминације особа са инвалидитетом “;
 • април 2014. године – децембар 2014. године, консултант на пројекту кабинета Потпредсеника владе за Европске интеграције„ Анализа успостављања Алиментационог фонда у Републици Србији “;
 • јануар 2016. године, заменик председника управног одбора Задужбине „Луке Ћеловића и Миливоја Јовановића“.

Детаљна биографија

 • рођен 08.01.1981. године
 • 1988. – 1996. година, Основна школа „ Стеван Синђелић“ у Београду, одличан успех, просек 5.00;
 • 1996. – 2000. година, VI београдска гимназија (природно-математички смер), одличан успех; матурира 2000. године са просечном оценом 4.74;
 • школске 2000/2001 године уписује Правни факултет Универзитета у Београду као редован студент;
 • дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду марта 2005. године са просечном оценом 9,52.

Материјали за наставу и испите

Обавештавају се студенти да ће се испит из Породичног права у септембарском и октобарском року 2020. године изводити у писаној форми.

План рада вежби из Породичног права 2010/11

Резултати писаног дела испита из Породичног права 20.01.2022. године

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве