Ђорђе Степић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде)
djordje.stepic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација путем електронске поште у договору са студентима

Предмети

Основне студије Српска правна историја
Мастер студије
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2023.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Година
Институција
Област (тема)
Магистратура/мастер
Година2022.
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)„Баштинске цркве у српском средњовековном правуˮ
Диплома
Година2021.
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)

Стручна и научна усавршавања

International summer seminar for ancient legal history and Roman law, Belgrade, 28-30. April, 2018.

“U.S. Constitutional Law and Federal Civil Trial Practice”, Belgrade, 21-31. October 2019.

Напредни курс „Теорија и пракса правног расуђивања“, Београд, 26-29. Април 2021.

Summer school: Pax Byzantino-Slava, 5-10. July 2021.

Познавање страних језика

говори —————
користифранцуски, старословенски и латински (служи се)

Библиографија

„Европски универзализам – историјски и правни аспект”, Eudaimonia 3/2019, 221 – 239.

„Однос државе и цркве у ЗЦВЗ – методи попуњавања правне празнине”, Весник правне историје  1/2020, 339-357

„Правни положај жене у Душановом Законику са посебним освртом на властелинке”, Весник правне историје 2/2020, 9-38

„Баштинске цркве у српском средњовековном правуˮ, мастер рад, одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду, 3. 10. 2022, 1-67.

„Цртице о правном уређењу болница у средњовековној Србијиˮ, Весник  правне историје 2/2022, 9-28.

„Око садржаја и превода норме о штетном имању из главе 47. Законоправила – прилог проучавању рецепције праваˮ, Жељко Мирјанић, Игор Милинковић, Бојан Влашки (ур.), Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијеку, Бања Лука 2022, 471-485.

Прикази:

Нина Кршљанин, Урош Станковић (ур.)„150 година од доношења Намесничког уставаˮ, Анали ПФБГ 3/2022.

Lӧhnig Martin, Masheva Ivelina (eds.). 2022. Commercial Law in Southeastern Europe – Legislation and Jurisdiction from Tanzimat Times until the Eve of the Great War. Vienna – Cologne: Bӧhlau Verlag, 135 – Анали ПФБГ 4/2022.

Учешћа на конференцијама

Међународна студентска конференција Iustoria 2022 (Право и медицина), 25-27. март 2022.

200 година од рођења Димитрија Матића, Београд, децембар 2021

Међународна студентска конференција Iustoria 2022 (Право и медицина), 25-27. март 2022.

Публицистика у развоју друштва и државе II, Краљево, 17-18. август 2022.

„Изазови и перспективе развоја правних система у XXI вијекуˮ, Бања Лука, 15-16. септембар 2022.

“(Un)fit to rule: body, mind, gender and spirit on the throne”, Београд, 26-28. октобар 2022.

Међународна студентска конференција Iustoria 2022 (Право и казна), Београд, 23-25. март 2023.

Кнез Михаило – владар, личност и дело, Београд, 19-21. април 2023. Свети Сава и Доментијан, Ниш – Студеница, 26-28. мај 2023.

Учешће на научним пројектима

Домаћи„Савремени проблеми правног система Србијеˮ
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Весник правне историје – члан редакције (2020-2021), заменик уредника (2021-)

Награде и признања

Похвалнице за остварен успех у току основних студија (2017-21)

Стипендија за изузетно надарене студенте (2019/20)

Награда Фондације Алан Вотсон за рад у области правних транспланата (2020)

Стипендија Фонда за младе таленте „Доситеја“ (2021)

Похвалница за одличан успех у току студија (2021)

Остало

Члан Kлуба љубитеља римског права Forvm Romanvm

Детаљна биографија

Рођен је у Београду 1999. године. Основну школу и гимназију завршио је у Обреновцу, као носилац Вукове дипломе, те као ђак генерације 2016/17. Основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду уписао је 2017, а завршио 2021. године, са просечном оценом 10,00. Мастер студије завршио је на истом факултету 2022. године, са просечном оценом 10,00, одбранивши мастер рад на тему „Баштинске цркве у српском средњовековном правуˮ. Докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду започео је 2022. године.

Био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (студентска стипендија 2018/19, стипендија за изузетно надарене студенте 2019/20, 2020/21 и 2021/22 године) и фонда „Доситеја“ при Министарству омладине и спорта (2016, 2021. и 2022 године). Награђен је и студентском наградом општине Обреновац 2019, 2020. и 2022. године.

Члан је уредништва (од 2020.) и заменик уредника (од 2021.) у часопису „Весник правне историјеˮ.

Учествује у раду организационих одбора конференција: “(Un)fit to rule: body, mind, gender and spirit on the throne”, одржане 26-28. октобра 2022. године, „Кнез Михаило – владар, личност и делоˮ, одржане 19-21. априла 2023. године, као и конференције Iustoria 2024, која ће се одржати марта 2024. године, у својству секретара.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве