Ђорђе Степић, сарадник у настави

кабинет 122 (види на мапи зграде)
djordje.stepic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 15:10-16:40
Уторак 13:50-15:20

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студије Српска правна историја
Мастер студије
Докторске студије

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2022.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)
Докторат
Година
Институција
Област (тема)
Магистратура/мастер
Година
Институција
Област (тема)
Диплома
Година2021.
Институција Правни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)

Стручна и научна усавршавања

International summer seminar for ancient legal history and Roman law, Belgrade, 28-30. April, 2018.

“U.S. Constitutional Law and Federal Civil Trial Practice”, Belgrade, 21-31. October 2019.

Напредни курс „Теорија и пракса правног расуђивања“, Београд, 26-29. Април 2021. Summer school: Pax Byzantino-Slava, 5-10. July 2021.

Познавање страних језика

говори —————
користифранцуски, старословенски и латински (служи се)

Библиографија

„Европски универзализам – историјски и правни аспект”, Eudaimonia 3/2019, 221 – 239.

„Однос државе и цркве у ЗЦВЗ – методи попуњавања правне празнине”, Весник правне историје  1/2020, 339-357 „Правни положај жене у Душановом Законику са посебним освртом на властелинке”, Весник правне историје 2/2020, 9-38

Учешћа на конференцијама

Пета студентска конференција из теорије, филозоије и социологије права, Београд, 7-8. децембар 2018.

Међународна студентска конференција Iustoria 2021 (Жене и законици), 14-16. новембар 2020.

Седма студентска конференција из теорије, филозоије и социологије права, Београд, 3-4. децембар 2018.

Међународна студентска конференција Iustoria 2021 (Право и религија), 25-27. март 2021. Међународна студентска конференција Iustoria 2022 (Право и медицина), 25-27. март 2022.

Учешће на научним пројектима

Домаћи
Међународни —————

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Весник правне историје – члан редакције (2020-2021), заменик уредника (2021-)

Награде и признања

Стипендија за изузетно надарене студенте (2019/20)

Награда Фондације Алан Вотсон за рад у области правних транспланата (2020)

Стипендија Фонда за младе таленте „Доситеја“ (2021) Похвалница за одличан успех у току студија (2021)

Остало

Члан Kлуба љубитеља римског права Forvm Romanvm

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве