Објављени радови др Драгице Вујадиновић

Доступни онлајн

 1. D. Vujadinovic, Civil Society in the Contemporary Context, Belgrade 2009 
 2. Д. Вујадиновић, Цивилно друштво и политичке институције, Београд 2009.
 3. D. Vujadinovic and V. Goati, in Serbia at the Political Crossroads, Belgrade 2009.
 4. D. Vujadinovic, Serbia in the Maelstrom of Political Changes, Belgrade 2009. 
 5. D. Vujadinovic, Family Structures and Civil Society Perespectives in Present-Day Serbia, in The Golden Chain, Berghahn, NY-Oxford (P. Ginsborg et al), 2013. 
 6. D. Vujadinovic, European Civil Society in M. Jovanovic, D. Vujadinovic and R. Etinski, Democracy and Human Rights in the EU, Belgrade 2009.
 7. European Constitutionalism – Historical and Contemporary Perspectives (57-75) 
 8. Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy
 9. D. Vujadinovic, Machiavelli’s republican political theory, Philosophy and Social Criticism, SAGE 2013.
 10. Перспектива имплементације европских стандарда у Правни систем Србије, књига 4 (71 – 87)
 11. Перспектива имплементације европских стандарда у Правни систем Србије, књига3 (60 – 81)
 12. Правни капацитет Србије књига 4
 13. D. Vujadinovic, Gender Mainstreaming in Law and Legal Education, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2015.
 14. D. Vujadinovic and N. Petrusic, Gender mainstreaming in Legal Education in Serbia – Pilot Analysis of Curricula and Textbooks, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2017
 15. H. Brunkhorst, D. Vujadinovic and T. Marinkovic eds. European Democracy in Crisis, Eleven International Publishing, Hague 2018. , book cover
 16. D. Vujadinovic, Global Civil Society as Concept and Practice in the Process of Globalization, Synthesis Philosophica, Zagreb 2008.
 17. Д. Вујадиновић, Доприноси и ограничења политичке филозофије Рондалда Дворкина, у: Б. Ђорђевић и М. Здравковић, Наслеђе политичке и правне филозофије Рондалда Дворкина, Београд 2015.
 18. D. Vujadinovic, On European identity, synthesis Philosophica, Zagreb 1/2011 (117-132)
 19. D. Vujadinovic, N. Petrusic, Gender Mainstreaming in Legal Education in Serbia – Pilot Analysis of Curricula and Textbooks, Annals International 2018.
 20. Невена Петрушић, Драгица Вујадиновић, Од родно слепог до родно инклузивног високог образовања, Социологија, 573
 21. REFERENCES Susanne Baer Annals 2018
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве