Studije

Po broju studenata Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od najvećih u regionu, sa oko 8.000 studenata na osnovnim studijama, oko 1.280 studenata na master akademskim studijama i oko 260 studenata na doktorskim akademskim studijama. Na studijama za inovaciju – specijalizaciju znanja iz različitih oblasti svake godine se upiše oko 50 polaznika. 

Informacije o svim oblicima studija, od upisa do diploma svih stepena možete saznati izborom odgovarajućeg studijskog programa u produžetku, dok je spisak diplomiranih studenata dostupan ovde.

Osnovne akademske studije

Osnovne studije na Pravnom fakultetu traju 4 godine (osam semestara) a njihov uspešan završetak donosi diplomu visoke školske spreme i zvanje diplomirani pravnik.

Master akademske studije prava

Od školske 2006/2007. godine Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje master akademske studije prava koje traju dva semestra, završavaju se izradom i odbranom završnog rada, donose 60 ESPB bodova i akademski naziv master pravnik iz odgovarajuće uže naučne oblasti.

Master evropskih integracija

Osnovan 2005. godine, MEI je prestižni master program na engleskom jeziku koji pohađaju i domaći i strani studenti – imali smo studente sa svih kontinenata! Akreditovan je i kao jednogodišnji i kao dvogodišnji program (60 ili 120 ESPB), a njegovim završavanjem se stiče titula Master of Laws in European Integration.

Menadžment javnih nabavki – MPPM

Master in Public Procurement Management (Menadžment javnih nabavki – MPPM) realizuje ce na osnovu sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Departmana za ekonomiju i finansije „Tor Vergata“ Univerziteta u Rimu.

Doktorske studije

Doktorske akademske studije se izvode na osnovu akreditovanog studijskog programa, traju tri školske godine (šest semestara) sa obimom od 180 ESPB bodova i njihovim završetkom se stiče naučni naziv doktor nauka.

Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja

Studije traju dva semestra i obuhvataju 100 časova (predavanja, vežbe, popunjavanje poreskih prijava, rešavanje slučajeva i dr.). Po završetku Studija, polaznici dobijaju uverenje Fakulteta o pohađanju Studija, odnosno uverenje o položenom završenom ispitu.