Forvm Romanvm: Проф. др Зоран Мирковић одржао предавање „Уводна правила и увођење у живот Српског грађанског законика“

15. новембра 2019. друго предавање у циклусу посвећеном Српском грађанском законику и Јовану Хаџићу одржао је наш декан, проф. др Зоран Мирковић. Назив предавања био је „Уводна правила и увођење у живот Српског грађанског законика“, а професор се фокусирао на први део уводних одредби Законика, који је на први поглед довољно сличан уводним нормама Аустријског грађанског законика да их је већина аутора сматрала преузетим оданде, док заправо показују висок степен разликовања и оригиналности. Анализу самих одредби проф. Мирковић је спојио са приказивањем прилика које су важиле у време доношења Законика, попут масовне неписмености српских судија или режима капитулација који је још увек важио за стране поданике на српском тлу, будући да је Србија још увек била део Османског царства. На тај начин, показао је мотивацију Јована Хаџића за увођење одређених решења која могу деловати необично (нпр. норме срочене тако да сугеришу персонални принцип примене права) или барем одступају од аустријског узора (нпр. увођење обичаја као супсидијарног извора права), али и објаснио како је морао изгледати почетак примене овог акта који је представљао прекретницу у развоју права Кнежевине Србије. Публика је пратила предавање са великим интересовањем, те се на крају развила изузетно богата дискусија.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве