Општи семинар: одржан разговор о студији проф. др Танасија Маринковића

На Правном факултету је 9. новембра 2021. одржана седница Општег семинара, која је била посвећена расправи о студији професора др Танасија Маринковића „Одговорност председника Републике за повреде Устава – забрана утицаја на вршење судијске функције“. Пред бројном публиком и представницима медија, седницу је пригодним речима отворио управник Општег семинара, доцент др Милош Здравковић, а затим је проф. др Горан Дајовић, који је модерирао дискусију, истакао значај које овакве врсте стручних и критичких дебата имају у друштву у којем је простор за отворене и аргументоване расправе веома сужен. У дискусији која је уследила, професор др Миодраг Јовановић је тематизовао проблем правне одговорности председника илуструјући га примерима из упоредног права и праксе других држава. У том смислу је истакао да је од правних механизама којима се ова одговорност утврђује, а који су дубоко прожети политичким утицајима, за спутавање власти шефа државе од истог ако не и од већег значаја слободно јавно мњење. Без развијене правне и политичке културе, сматра Јовановић, јавност тешко може да оствари своју функцију одвраћања носилаца власти од прекорачења уставних и законских надлежности. Потом се присутнима обратио професор др Драгољуб Поповић, чије мишљење је да институт правне одговорности председника Републике на известан начин има непоправљив „системски дефект“ и да је ефикаснија предохрана против неограниченог ширења моћи председника у промени начина организације власти од полупредседничког ка парламентарном систему. Најзад, аутор студије, професор Танасије Маринковић је резимирао главне увиде из своје расправе.  Описао је главне теоријске тезе из студије, а затим је на основу опсежне анализе медијски пропраћених изјава и наступа председника Александра Вучића у периоду од 2017. до 2020. године изнео закључак да велики број тих изјава може да се квалификује као повреда члана 149, ст. 2 Устава Републике Србије према којој је забрањен „сваки утицај на судију у вршењу судијске функције“. Осим тога, аутор сматра да председник Републике у својим изјавама често омаловажава права и обавезе судија да јавно бране Устав и да се боре за своју независност и оспорава начина на који поједине судије пресуђују, односно на који тужилаштво поступа. Такво поступање Маринковић квалификује као „говор мржње и узнемиравање и понижавајуће поступање“, дакле као дискриминацију по политичкој основи, која је такође Уставом забрањена. Након излагања учесника, разговор о теми семинара настављен је коментарима и питањима неколицине присутних, као и оних који су семинар пратили преко интернета.

Студију Танасија Маринковића издао је Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС) из Београда и јавно је доступна на сајту Центра.

Фотографије можете погледати у галерији овде

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве