Трибина „Осуђиваност – препрека за посао“

У четвртак, 22. јуна 2023. године, у конференцијској сали Правног факултета Универзитета у Београду одржана је трибина посвећена теми: „Осуђиваност – препрека за посао“. Трибину је организовао Центар за превенцију криминала и постпеналну помоћ НЕОСТАРТ, у сарадњи са Студентским парламентом Правног факултета Универзитета у Београду, Фондацијом Траг, Центром за социјалну политику и Коалицијом за развој солидарне економије. Након поздравних речи организатора, уследила су излагања трију уводничарки. Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић је говорила о осуђиваности као основу дискриминације, уз анализу најмаркантнијих предмета из праксе овог независног контролног тела. У наставку програма, професорка Факултета безбедности Универзитета у Београду др Александра Илић разматрала је важније пенолошке аспекте радног ангажовање осуђеника како током, тако и након издржавања кривичних санкција. Коначно, професорка Правног факултета Универзитета у Београду др Љубинка Ковачевић је говорила о осуђиваности као сметњи за заснивање радног односа, и то из угла (не)допуштених ограничења права на рад, института правне последице осуде и предуговорне дужности обавештавања.

Након излагања уследила је занимљива дискусија у којој је закључено да је питање запошљавања бивших осуђеника неоправдано запостављена тема у јавној сфери и да превазилажење овог осетљивог друштвеног проблема посебно отежавају предрасуде и стереотипи због којих се бивши осуђеници традиционално суочавају с тешкоћама да пронађу и очувају запослење, као и да напредују у професионалној каријери. Као могући одговори на ове изазове предложени су подизање свести и едукација послодаваца и шире јавности о значају рада осуђеника за њихову ресоцијализацију (посебно имајући у виду ретрибутивну оријентисаност наше јавности), унапређење правног и институционалног оквира од значаја за спречавање и заштиту од дискриминације на основу осуђиваности, као и јачање сарадње Националне службе за запошљавање, послодаваца, организација за постпеналну подршку и Управе за извршење кривичних санкција/Повереничке службе.

 Након трибине, за учеснике је било организовано послужење које је припремио предузетник који је, по издржаној затворској казни, успео да, уз подршку за самозапошљавање, постане послодавац који сада запошљава бивше осуђенике.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве