др Александра Јовановић, редовни професор

Шеф Катедре за правно-економске науке

кабинет 213 (види на мапи зграде)
011 3027 637
sanja@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 11:30 - 13:00 у кабинету
Петак 11:30 - 13:00 онлајн

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају онлајн: линк

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОснови економије
Економска анализа права
Мастер студијеЕкономска анализа права
Докторске студијеМикроекономија I
Економска анализа институција

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економска анализа права (Економија и право)
Докторат
Година1992
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економска анализа права
„Утицај типа својине на понашање (ефикасност) самоуправног предузећа“
Магистратура/мастер
Година1887
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економска анализа права
„Функција циља југословенског предузећа“
Диплома
Година1980
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

London School of Economics, UK, 1988; Florida State University, US, 1991;

Texas A & M University, US and Academia Istropolitana, Bratislava, Slovakia, 1994;

CEU, Budapest, Hungary and World Bank, 1997;

International Center for Economic Research – ICER, Torino, Italy, January-April 1999;

International Center for Economic Research –ICER, Torino, Italy, January – May 2001;

Познавање страних језика

говориенглески
користифранцуски

Библиографија

Teorijske osnove ekonomske analize prava, (2008), Izdavački centar Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, ISBN 978 – 86 – 7630 – 100 – 3, 175.

Србија и економске импликације владавине права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 85/2019, ISSN  0350-8501, online ISSN 2560-3116, 55-71.

Multicultural Challenges for Democratic Order, co-author with D. Vujadinovic, From Individual to the European Integration. Discussion on the Future of Europe: Liber Amicorum in Honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak, S.Kraljic & J. Klojcnik, (Eds.), 547-569, University of Maribor Press, Maribor, 2019, ISBN 978-961-286-216-9.

Нова правила ЕУ регулативног оквира корпоративног управљања – ЕУ Директива 2017/828, Радовић, В., (Ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2017), Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање, 2017, 11-29,  ISBN 978-86-7630-727-2.

У сусрет новој ЕУ стратегији о корпоративној друштвеној одговорности, Радовић, В., (Ур.) Усклађивање пословног права Србије са правом Европске Уније (2015), Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање  2015, 31-50, ISBN 978-86-7630-601-5.

(Нео)институционална економија, међународни извештаји о институционалном напретку и структурне реформе у Србији, Васић, Р., (Ур), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ,Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за издаваштво и информисање 2015, ISBN 978-86-7630-567-4.

The Legal Origin, Economic Freedom and Economic Crisis, in Law, Rules and Economic Performance, Jovanović, A. and Madžar, Lj., (Eds.), University of Belgrade Faculty of Law and Dosije, Belgrade, 2013, 194-214, ISBN 978-86-7630-417-2.

Democracy, the Rule of Law, and the Institutional Trap of the Serbian Economy, Crisis and Quality of Democracy in Eastern Europe Eleven International Publishing, Jovanović, M. and Pavićević, Dj., (Eds.), The Hague, The Netherlands, 2012, ISBN 978-94-90947-67-5.

Transfer and Reception of New Institutional Economics: An Example of Two Universities in Serbia, , Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 6, No. 1, 2011, co-author with Aleksandar Stevanovic, ISSN 0353-1589.

Developing the Rule of Law in Serbia and Market Economy, (2009), Rule of Law in the Market Economy, Center for Research Into the Post-Communist Economies CRCE, London, ISBN 978-0-948027-56-7.

Ronald Coase – Ekonomisti nobelovci, (2004), Ekonomski anali, br. 161.

10 Years of Privatization – Lessons for Yugoslavia, (2002), co-author with B.Mijatović, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, March.

Uvod u ekonomsku analizu prava, (1998), Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 150, ISBN 86 – 80769 – 56 / X.Participativna ekonomija: Uticaj tipa svojine na ponašanje (efikasnost) preduzeća, (1993), Centar za publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, 174.

Учешћа на конференцијама

1980 – 2020 From Past to the Future: Ideas and Actions for a Free Society, Mont Pelerin Society, Hoover Institution, Stanford University, California, US, January 15 -17, 2020.

Contentious Issues In Classical Liberalism, Mont Pelerin Society, South Methodist University/Cox O’ Neil Center for Global Markets & Freedom and Texas Tech University Free Market Institute, Fort Worth, Texas, US, May 19-22, 2019.

Економска политика у 2018. години – Квалитет институција и економски раст, Економски факултет Универзитета у Београду и Научно друштво економиста Србије, Београд, 22.  децембар 2017.

Changing the Models in University Education Funding Acquisition of Resources and It’s Budgeting in Higher Education, JYVASKULA, Finland, March 24 – 28, 2014.

Armen Alchian’s Contributions to Liberty, Political Economy and the Rule of Law, Liberty Fund, the US, Alpbach, Austria, May 15 – 18, 2014.

G. Warren Nutter and The Political Economy of Liberty”, Liberty Fund,the US,Alpbach, Austria, October 25-28, 2012.

Law, Rules and Economic PerformanceA Conference in Honor of Svetozar Pejovich, International Conference Faculty of Law, University of Belgrade, September 9-10, 2012.

Crisis and Quality of Democracy in South East European Countries, International Conference Faculty of Political Science, Belgrade, November  27, 2011.

Uloga teorijske ekonomije u obrazovanju ekonomista, pravnika i politikologa: Iskustva i prijedlozi bolonjskog sustava visokoškolskog obrazovanja, University of Zagreb Faculty of Economics, Zagreb, Croatia, November 28 – 29, 2011.

Rule of Law in the Market Economy, organized by Centre for Research Into the Post-Communist Economies, London, Kranj, Slovenia, October 2008.

Legal Framework for the Market Economy,the  RIGAS NETWORK Conference, Centre for European Constitutional Law, Athens, 2000. www.cecl.gr/Rigas Network (2000).

Учешће на научним пројектима

ДомаћиKonstitucionalizam i vladavina pava u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije, пројект 47026, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2007-2021);
Усклађивање Пословног права Србије са правом ЕУ, пројект 179077,  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2007-2021);
Епидемија. Право. Друштво, пројект Правног факултета – Универзитет у Београду(2021);
међународниCBHE Erasmus+ Project Financial Technology and Digital Innovation to Modernize and Develop Curricula of Vietnamese and Philippines Universities – TRUST”, coordinated by University Uni Marconi, Rome (2019-2022),Project No. 610256-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Оснивач је и председник Српског удружења за економску анализу права (2017) и члан је American Law and Economics Association.

Члан је Научног друштва економиста Србије и Удружења правника у привреди. Учествовала/учествује у оснивању и раду једног броја невладиних организација: Центра за либерално-демократске студије (1999), оснивач је Центра за унапређивање правних студија (1998), оснивач је Алтернативне академске образовне мреже (1998), била је члан и секретар невладине организације Група17 (1997-2001) и члан Савета Београдског центра за људска права (1995).

Била је управник (2004–2009) Одељења за институционалне и правне реформеИнститута за економску и социјалну политику – ЕСПИ (бивши Г17Институт).

Члан је ширег Уређивачког одбора часописа «Финансије», била је члан Савета Редакције „The Review of International Affairs“ и била је члан Редакције „Привредника“– часописа за примену прописа у пракси, правне и економске науке.

Била је координатор Радне групе за финансирање високог образовања у оквиру израде Закона о високом образовању (2015-2016), била је именована за члана Радне групе за вредновање високошколских установа и повезивање са тржиштем рада и за члана Радне групе за израду платформе за вредновање квалитета и финансирање високог образовања (2018).

Учествовала је (2006) у пројекту израде Нацрта Закона о преузимању и Нацрта измена и допуна Закона о тржишту хартија од вредности.

Награде и признања

Била је коаутор, кодиректор и предавач на пројекту Freedom and Development који je u 2001. години награђен на међународном конкурсу Atlas Economic Research Foundation. Захваљујући овом Пројекту, поставила је мастер програм Економска анализа права на Правном факултету Универзитета у Београду, а затим је и на основним студијама од 2006. уведен предмет Економска анализа права.

Александра Јовановић и њени радови су, заједно са неколико колега са Катедре за правно-економске науке и Факултета, уврштени у енциклопедију: Bouckaert, Boudewijn and De Geest Gerrit (eds.), (2000), Encyclopedia of Law and Economics, у одредници која демонстрира допринос који су поједини аутори дали развоју Економске анализе права (Law and Economics). Књига „Увод у економску анализу права“ је 2001. године приказана у међународном часопису “European Journal of Law and Economics”  (12:1; Kluwer Academic Publishers).

Остало

Била је продекан за финансије Правног факултета у четири мандата (2004–2006, 2006-2009, 2012-2015, 2015-2018). Члан је Већа области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду (2015-2018, 2018-2021). Шеф је Катедре за правно-економске науке (2018). Била је заменик шефа Катедре у периоду 2012-2015. и 2015-2018. Била је члан Научног већа Института за правне и друштвене науке (2012-2015 и 2015-2018). Члан је Етичке комисије Правног факултета Универзитета у Београду (2018). Била је члан Савета Правног факултета у периоду 1987-89. године, у периоду 1995-97. године и 1997–1998. (до доношења Закона о Универзитету 1998. године).

Предавала је на летњој школи Law and Economics, Central-European University, Budapest, Hungary. Држала је семинар на Економском факултету Универзитета у Торину, Италија. Од 1999. године је сарадник International Center for Economic Research, Торино, Италија. Предавала на последипломским студијама „Предузетничка економија“ на Економском факултету Универзитета у Подгорици, а од школске 2007/2008. године предаје на Факултету за међународну економију, финансије и бизнис у Подгорици, Црна Гора.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

Политичка економија – испитна питања важи за студенте уписане 2005. године и раније. Обавезна литература за припремање испита: Мирољуб Лабус, „Основи економије“ шесто измењено и допуњено издање, 2006. или седмо допуњено и измењено издање, 2007. године.

Основи економије – испитна питања важи за студенте уписане 2006. године и касније. Ова испитна питања важе почев од јануарског рока 2010. године (школска 2009/10). Обавезна литература за припремање испита: Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић, „Економија за правнике“ Правни факултет, Београд, 2008. година

Основи економије – презентације са предавања

Економска анализа права

Настава на предмету Економска анализа права ће се, према договору са студентима, изводити уживо од 1.03.2022., уторком од 13.30 у семинару 217.

Испитна питања – Економска анализа права

Распоред предавања – Економска анализа права- школска 2020/2021. година

Специјалистичке студије – КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Економска анализа права

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве