др Бранко Радуловић, редовни професор

кабинет 216 (види на мапи зграде)
011 3027 640
bradulovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеОснови економије
Економска анализа права

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Бранко Радуловић (1972) је ванредни професор економије на Правном факултету Универзитета у Београду. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, магистрирао је са одликом на Универзитету у Бирмингему, а докторирао је на међународном програму Компаративне анализе економије, права и институција на Универзитету у Торину са највишим оценама. У више наврата боравио је на дужим и краћим усавршавањима у иностранству (Cornell University, CEU, Università Roma Tre, World Bank Institute). Области његовог професионалног интересовања обухватају економску анализу права, примењену микроекономску анализу и примењену економетрију. На Правном факултету Универзитета у Београду предаје Основе економије, Економску анализу права, као и већи број предмета на мастер и докторским студијама. У досадашњој професионалној каријери био је истраживач у више института и невладиних организација (Економски институт, ЕСПИ, НАЛЕД, Балкански центар за регулаторну реформу).

Члан је Савета Правног факултета, Универзитета у Београду, Научног већа НАЛЕД-а и неколико редакција часописа у земљи и иностранству. Као експерт за развој приватног и финансијског сектора Светске банке био је укључен у већи број пројеката у области реструктурирања реалног и финансијског сектора, као и пројеката у области регулаторне реформе. Досад је објавио већи број чланака у домаћим и међународним часописима као и три монографије и уџбеника: Case Studies of Privatisations in Serbia (2015) и Економска анализа права (2019) и Економска анализа корпоративног стечајног права (2020).

Материјали за наставу и испите

Основи економије

Економска политика

Економска политика – испитна питања

Економска политика (мастер) – moodle

Економска анализа права

Економска анализа права – основне и мастер (сајт је намење и једној и другој групи) – moodle

Рачуноводство за правнике (мастер) – moodle

Economics of EU Integration – moodle

EU Trade Policy and Law – moodle

Испитна питања – Економска анализа права

Распоред предавања – Економска анализа права – школска 2020/2021. година

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве