др Вук Цуцић, ванредни професор

кабинет 131 (види на мапи зграде)
011 3027 616
vukcucic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно процесно право
Мастер студијеУправно право
Судска контрола управе у упоредном праву
Докторске студијеУправно право
Управно процесно право
Судска контрола управе у упоредном праву

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управно право
Докторат
Година2015.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управни спор пуне јурисдикције – Модели и врсте
Магистратура/мастер
Година2009.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правила и стандарди Савета Европе у домаћем управном спору
Диплома
Година2007.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

 1. Правни факултет Универзитет у Генту, Белгија, девет месеци, размена докторских студената, 2010. године;
 2. Оксфорд Универзитет, Уједињено Краљевство, Летњи институт глобалне медијске политике, две недеље, 2011. године;
 3. Обука о хармонизацији законодавства земаља југоисточне Европе са тековинама ЕУ, Драч, Албанија, недељу дана, 2012. године;
 4. Макс Планк институт за упоредно јавно право и међународно право, Хајделберг, Немачка, истраживачки боравак, три месеца, јул-август 2013. године, август 2014. године.

Познавање страних језика

говориенглески (C1)
користифранцуски (B2), немачки (B2)

Библиографија

 • Примена права на правично суђење у управном спору“, Правни живот, Удружење правника Србије, бр. 10/2009, стр. 261 – 271 (рад са научног скупа објављен у целини) (категорија М51);
 • Стразбуршки стандарди у управном спору“, Анали Правног факултета у Београду, Правни факултет Универзитета у Београду, бр. 2/2009, стр. 247 – 272 (категорија М24).
 •  “Extraordinary Administrative Legal Remedies in Serbian Law“ – 8th Biennial International Conference, Universul Juridic, Bucharest, 2011, pp. 74 – 84 (рад са научног скупа објављен у целини);
 • Administrative Appeal in Serbian Law“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 32 E/2011, pp. 50 – 73;
 • Appeals in Special Administrative Domains“, Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 34 E/2011, pp. 63 – 79;
 • Efficiency of the Administrative Appeal (the Case of Serbia)”, (коауторски са Добросавом Миловановићем и Марком Давинићем), Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 37 E/2012, pp. 95 – 111;
 • Регистрација јавних гласила”, Зборник Правног факултета у Нишу,  тематски број, “Медији и људска права“, бр. 61/2012, стр. 421 – 438 (рад са научног скупа објављен у целини);
 • “Француско управно судство: Величанствено дело Француске историје“, Правни живот бр. 10/2013, Удружење правника Србије, Београд, стр. 283 – 302 (рад са научног скупа објављен у целини);
 • “Interne und externe Kontrolle der serbischen Polizei“, (коауторски са Christoph Hofstaetter), “Polizei Recht in Osteuropa“, Osteuropa Recht, no. 1/2014, Berlin, pp. 42 -59;
 • “Serbia as a Part of the European Administrative Space: ADR Tools Applied to Administrative Law“, Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, Dacian, Dragos, Bogdana, Neamtu (eds.), Springer, 2014, pp. 461-488.
 • Спровођење и контрола поступка јавних набавки, Службени гласник, Београд, 2020, стр. 174.
 • Практикум за примену Закона о општем управном поступку (коауторски са Зораном Томићем и Добросавом Миловановићем), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2017, стр. 271
 • Управни спор пуне јурисдикције – Модели и врсте, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016.
 • Приручник за полагање државног стручног испита – Управни поступак (коауторски са Зораном Томићем и Добросавом Миловановићем), Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, 2017, стр. 81.
 • Збирка прописа из области управног права, Службени гласник, Београд, 2019, стр. 684.
 • ”The Pan-European General Principles of Administrative Law – the Serbian Legislator’s Inspiration and Conscience”, in Good Administration and the Council of Europe: Law, Principles, and Effectiveness, Stelkens, Ulrich, Andrijauskaité, Agné (eds.), Oxford University Press, 2020.
 • ”The Privilege of Silence in Serbian Administrative Law”, in The Sound of Silence in European Administrative Law, Dragos, Dacian et alia (eds.), Springer, 2020, pp. 371-398.
 • ”Free Access to Information in Serbia” (with Dobrosav Milovanovic and Marko Davinic), in The Laws of Transparency in Action – A European Perspective, Dragos, Dacian C., Kovač, Polonca, Marseille, Albert T. (eds.), Palgrave Macmillan, 2019, pp. 501-541.
 • ”The European Administrative Space – Instrument for Transforming the Serbian Administrative Law System” (with Marko Davinic), in Matei, A., Sandu, C., Enlargement of the European Administrative Space. Public Administration Reforms on the road to E.U. Membership, Scholars’ Press, 2017, стр. 223-246.
 • ”Фино подешавање Закона о општем управном поступку”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2018, стр. 139-163.
 • Нова решења Нацрта закона о општем управном поступку у контексту реформе јавне управе у Србији“, (коауторски са Добросавом Миловановићем), Правни живот, бр. 10/2015, стр. 95-110.
 • Реформа управног судства”, (коауторски са Добросавом Миловановићем), Правни живот, бр. 10/2016, стр. 151-164.
 • ”Поступак решавања управних спорова”, ”The procedure of resolution of administrative disputes”, Зборник радова 150 година управног спора у Србији: 1869-2019, Collection of Papers 150th Anniversary of the Administrative Dispute in the Republic of Serbia, Вук Цуцић (ур.), Управни суд Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, стр. 135-175 (рад је у истом зборнику објављен на српском и енглеском језику).
 • Унапређење пословног окружења у Србији у светлу нових решења Нацрта закона о општем управном поступку“, (коауторски са Добросавом Миловановићем), Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ (ур. Вук Радовић), 2015, стр. 445-469.
 • ”Унапређење система јавних набавки у циљу побољшања пословног окружења” (коауторски са Добросавом Миловановићем и Блаженком Стојановић), Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ (ур. Вук Радовић), 2016, стр. 146-171.
 • ”Historical and contemporary development of judical control of administration in Serbia”, Зборник Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, стр. 181-202. Превод наведеног рада објављен је и на руском језику – ”История развития и актуальное состояние судебного контроля за деятельностью административных органов в Сербии”, Журнал Судья, Врховни суд Руске Федерације, бр. 3/2018, стр. 53-64.
 • Europeanization of General Administrative Procedure in Serbia”, Review of Central and East European Law, no. Vol. 46, Issue 2, 2021, pp 153-178.
 • Administrative Law Challenges of Post-Clearance Audit in Serbia”, Belgrade Faculty Law Review, Faculty of Law of the University of Belgrade, no. 1/2021, pp. 231-249.

Учешћа на конференцијама

Копаоничка школа природног права, Копаоник, 2009.

8th Biennial International Conference, Универзитет у Темишвару, Темишвар, 2010.

Научни скуп „Живот и дело Славољуба Поповића“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2010.

Копаоничка школа природног права, 2015. године.

Europeanization of Administrative Law and Codification of Administrative Procedure, Клуж, Румунија, 2016.

The development of pan-European general principles of good administration by the Council of Europe and their impact on the administrative law of its Member States, Шпајер, 2017. и 2018.

GPA Annual Conference 2018, Лозана, Швајцарска, 2018.

Международная научно-практическая конференция ”Административное судопроизводство: проблемы и перспективы развития”, Москва, Русија, 2018.

Идентитетски преображај Србије, Београд, 2019.

10 Years of ReNEUAL, Фрајбург, Немачка, 2019.

Contemporary Challenges in Administrative Law from an Interdisciplinary Perspective, Букурешт, Румунија, 2020.

Таможенные споры: теория и практика, Москва, 2020.

Развој јавне управе, Вуковар, 2021.

EGPA 2021 Conference, Брисел, 2021.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду
МеђународниThe development of pan-European general principles of good administration by the Council of Europe and their impact on the administrative law of its Member States”, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

ReNEUAL (Research Network for EU Administrative Law)

Удружење за јавну управу Србије

Члан Радне групе за израду нацрта следећих прописа и стратешких докумената: Закон о општем управном поступку (2012-2016), Закона о управним споровима (2014-2016), Закона о инспекцијском надзору (2013), Стратегије реформе јавне управе (2013), Закона о регионалном развоју (2013), Закона о локалној самоуправи (2012), Закона о информисању (2012).

Награде и признања

Макс Планк институт за упоредно јавно право и међународно право, Хајделберг, Немачка, стипендија за боравак током августа 2014. године;

Erasmus Mundus External Window Cooperation – Basileus Project – стипендија за боравак током размене студената докторских студија на Правном факултету Универзитета у Генту, Белгија (фебруар – октобар 2010);

Стипендија Фондације за развој уметничког и научног подмлатка, 2006, 2007;

Eurobank EFG стипендија, 2006;

Стипендија Фондације Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Универзитет у Београду, 2005;

Републичка стипендија за најбоље студенте за 2003/04;

Остало

Радно искуство: По завршетку факултета од децембра 2007. године до јуна 2008. године радио је у адвокатској канцеларији Моравчевић Војновић Здравковић ОАД као адвокатски приправник. Од октобра 2008. године до октобра 2009. године био је запослен на Правном факултету Универзитета у Београду у звању сарадника у настави на предмету Управно право. Децембра 2009. године је изабран у звање асистента на истом предмету. Од новембра 2012. до фебруара 2014. године био је посебни саветник министра правде и државне управе задужен за државну управу. Од марта до краја децембра 2014. године био је ангажован као консултант за систем управног судства у Министарству правде и државне управе (касније Министарству правде) на пројекту „Подршка судском систему“ (Justice Sector Support), који је финансиран од стране Multi Donors Trust Fund, а којим су управљали Светска банка и Министарство правде и државне управе (касније Министарство правде). Био је задужен за припрему анализа и преднацрта прописа за увођење двостепеног управног судства.

Додатно педагошко искуство: 1) у зимском семестру 2009/2010. године био је координатор курса Право интернета на Правном факултету Универзитета у Београду; 2)  од 2011. године је тренер тима Правног факултета Универзитета у Београду за међународно студентско такмичење из медијског права, Monroe E. Price International Media Law Moot CourtCompetition, које се сваке године одржава у Оксфорду, Уједињено Краљевство. 2011. године је тим који је тренирао освојио прво место на овом такмичењу, како у категорији писаних поднесака, тако и у категорији укупног победника такмичења (overallwinner). Тренутно организује регионално такмичење из медијског права, на основу којег ће се тимови из региона Југоисточне Европе квалификовати за светско такмичење у Оксфорду (South East Europe Rounds of the Monroe E. Price International Media Law Moot CourtCompetition); 3)држао је предавања на курсу Управно право на мастер студијама на Војној академији у школској 2013/2014; 4) одржао курс European Administrative Judiciary на универзитетима у Грацу, Аустрија, Брну, Чешка и  Бјалистоку, Пољска.

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве