др Горан Дајовић, ванредни професор

кабинет 280 (види на мапи зграде)
011 3027 699
gorand@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 12:00 - 13:30
Уторак 15:00 - 16:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Номотехника и писање правних аката
Технике тумачења права
Мастер студијеТеорија државе и права
Правно расуђивање
Докторске студијеТеорија државе и права
Правно расуђивање
Методи научног истраживања и вештине

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Докторат
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Магистратура/мастер
Година2001
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Диплома
Година1991
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

Значајнији чланци:

 • Правни позитивизам у „кризи средњих година“? (Страни правни живот, Београд, бр. 1-2/2007, стр. 25-38.)
 • Јуснатурализам и правни позитивизам – у чему је разлика? (Правни живот, Београд, бр.14 2007, том 6, стр. 491-506).
 • Јединственост косовског случаја (Правни живот, Београд, бр.15, 2008, том 5, стр. 663-673).
 • Хартова теорија права – основне црте (Страни правни живот, Београд, бр. 3/2011, стр. 9-28, ИССН 0039 2138)
 • The relationship between rule of recognition and constitutional rules, (u Legal and political theory in the Post-National Age, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2011, str. 18-29, ISSN 2191-8317).
 • Оправдање интелектуалне својине (коауторски рад с др Катарином Дамњановић, Правни живот, Београд, бр.11/ 2011, том ИИИ, стр. 657-669, ИССН 0350-0500).
 • The Nature of Jurisprudence (u Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2012, str. 48-55, ISSN 2191-8317).
 • The Subject Matter of Jurisprudence (u The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2014, str. 41-49, ISSN 2191-8317).
 • О међусобној неускалеђености закона (М53, у зборнику Демократска транзиција Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, стр. 40-53, ИСБН 978-86-7630-670-1).
 • Правда и право: нови одговори на старо питање (Анали Правног факултета, бр.1/2017, стр. 82-108, ИССН 0003-2565).
 • Проучавање права – правна наука, теорија и филозофија (Правни записи, бр. 2/2017, стр. 222-248, ИССН  2217-2815)
 • Rule of Recognition and Constitution. (u Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Sellers M., Kirste S. (eds), Springer, Dordrecht, 2017. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_378-1).
 • Правно и фактичко питање (Идентитетски преображаја Србије – прилози пројекту 2018, колективна монографија, ур. Ивана Крстић и Маја Лукић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, стр. 139-159, ИСБН 978-86-7630-832-3)
 • Доктрина “четврте инстанце” и право на образложену пресуду у пракси Европског суда за људска правакоауторски рад с Бојаном Спаићем (Анали Правног факултета, бр.3/2019, стр. 166-195, ИСБН 0003-2565).
 • Схватити аналогију озбиљно: улога законске аналогије у стварању и тумачењу права (Правни записи, бр. 2/2020, стр. 461-503, ИССН  2217-2815).
 • Few Remarks about Analogy (zbornik radova s konferencije The Law of the Future – The Future of Law, 19.11.2020, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, str. 731-752, ISBN:978-80-89453-72-6).
 • Нормативност међународног права (Правни записи, бр. 2/2021,  ИССН  2217-2815).

Књиге:

 • Правна обавезност и важење права, Службени гласник-Правни факултет, Београд, 2008.
 • Увод у право, Радмила Васић, Миодраг Јовановић и Горан Дајовић, Правни факултет Универзитета у Београду и Досије студио, Београд, 2014, стр. 391
 • Оглед о метајуриспруденцији, Горан Дајовић, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2015, стр. 166.
 • Право на образложену пресуду: Пракса Европског суда за људска права / Ригхт то а Реасонед Триал: Працтице оф Тхе Еуропеан Цоурт оф Хуман Ригхтс (коауторски са Бојаном Спаићем, Центар за демократску транзицију, Подгорица, 2016, стр. 117.

Уредник:

 • Демократска транзиција Србије (коуредник са Бојаном Вранићем, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, стр. 230, ИСБН 978-86-7630-670-1).
 • Српско правосуђе на уставној странпутици (уредник, Центар за правосудна истраживања, Београд, 2019, стр. 176, ИСБН 978-86-901122).
 • Нормативна контрола уставности као основна(?) надлежност уставног суда Србије (2009 – 2019) (уредник, Центар за правосудна истраживања, Београд, 2021, стр. 108, ИСБН-978-86-901122-5-8).

Учешћа на конференцијама

Konferencija “Authority of Law” (2010), Pravni fakultet UB, Beograd.

Konferencija  “Legal and political theory in the Post-National Age” – Drugi CEE forum (21-22 maj 2010), Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law, Budimpešta, Mađarska.

Konferencija  “Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century”(25-26. Mart 2011), Pravni fakultet UB, Beograd.

Konferencijа „Important Features of Law and Contemporary State: Functions, Position and Crisis Management” – šesti CEE Forum (9 i  10 maj 2014),  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Konferencija „Demokratska tranzicija Srbije –Rekapitulacija prvih 15(25) godina”, Zrenjanin, 28.11.2015

Кonferencija Principles, facts, socio-legal studies, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVRS), 18. March 2019., University of Belgrade Faculty of Law.

Кonferencija Jurisprudence in central and eastern Europe (u okviru xiv CEENJ Foruma), Bratislava, 12 i 13 septembar 2019.

Konferencija Sudstvo kao vlast,  Beograd, 29-30. novembar 2019, Fakultet političkih nauka (organizatori: Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Centar za studije  konstitucionalizma Fakulteta političkih nauka i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVRS).

Кonferencija The Law of the Future – The Future of Law, 19.11.2020, Paneurópska vysoká škola, Bratislava.

Konferencija Work in Progress, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 26.11.2020.

Simpozijum Filozofija međunarodnog prava, Belgrade Legal Theory Group, Pravni fakultet, Beograd, 18.6.2021. Referat „Normativnost međunarodnog prava“.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиКонституционализам и владавина прва у изградњи националне државе – случај Србије (пројекат који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
Уставни суд и правосуђе (руководилац, пројекат Центра за правосудна истраживања /ЦЕПРИС/ који финансира ФОД Србија.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан ЦЕПРИС (2017-данас)

Члан председништва и један од оснивача Српског удружења за правну и социјалну филозофију (2010-данас)

Члан Српског удружења за уставно право (2012- данас)

Члан редакције часописа Страни правни живот, који издаје Институт за упоредно право (2013- данас)

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 1967. год. у Пљевљима, Црна Гора. Основну и средњу школу завршио у Старој Пазови. Правни факултет у Београду уписао 1986. године а завршио 1991, с просечном оценом 9,58. У току студија у више наврата је награђиван за постигнути успех. Исте године уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду последипломске студије – смер теорија права. У току ових студија објавио је неколико радова. Усмени магистарски испит положио је с одликом 1996. године. У фебруару 2001. године одбранио је магистарски рад на под називом ”Правна обавезност и важење права”. На истом факултету одбранио је у мају 2009. године и докторску тезу под насловом “Претпоставке за једну хартовско-разовску теорију о нормативности права.”

Од 1989. до 1994 био је стипендиста Републичког фонда за развој научног подмлатка, а 1995. стипендиста Републичког министарства за науку. Од 01.01.1996. запослио се у Институту за упоредно право у Београду као истраживач-приправник. У јуну 2001. Научно веће Института изабрало га је у звање истраживача-сарадника. У току рада на Институту учествовао је у више научноистраживачких пројеката, писао елаборате, чланке и приказе књига, домаћих и страних прописа. У том периоду учествовао је у раду више међународних стручних скупова и радионица.

У звање асистента за предмет Увод у право на Правном факултету УБ изабран 1.10.2001, а реизабран 1.10.2005. Од избора у звање асистента сваке школске године руководио је вежбама које је похађао значајан број студената (4-8 група). У звање доцента изабран је у октобру 2009. (реизабран у октобру 2014) и од тада изводи наставу на предмету Увод у право (предавања и вежбе). У звање ванредног професора изабран у јануару 2016. године. Руководилац је на вештини с основних студија Номотехника и писање правних аката. Изводи наставу на вештини Технике тумачења права. На докторским студијама изводи наставу на предмету Методи научноистраживачког рада и вештине. Учествовао у извођењу наставе и на предметима са смера на основним студијама, Право и правда и Увод у филозофију права, Секретар Катедре за теорију, социологију и филозофију права (2001-2004). Члан Савета ПФ 2010-2013. Члан дисциплинске комисије ПФ од 2010-2015. Члан Научног већа Института за правне и друштвене науке од 2016.

Дуго година активан у кошаркашком спорту, у телима и комисијама КСС. Од 2010 до 2014 члан Правне комисије светске кошаркашке федерације за Европу (FIBA- Europe), и председник Правне комисије КСС (2007-2010 и 2015-2016).

Поседује знање енглеског, а служи се и француским језиком.

Материјали за наставу и испите

Основне студије – Увод у право

Материјали

Номотехника

Резултати писменог испита 19.9.2022. године

Резултати писменог испита 19.11.2022. године

Резултати писменог испита 13.12.2022. године

Резултати писменог испита 13.1.2023. године

Резултати писменог испита 24.1.2023. године

Резултати писменог испита 9.2.2023. године

Резултати писменог испита 13.2.2023. године

Докторске студије

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве