др Горан Дајовић, редовни професор

кабинет 280 (види на мапи зграде)
011 3027 699
gorand@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 12:00 - 13:30
Уторак 15:00 - 16:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Номотехника и писање правних аката
Технике тумачења права
Мастер студијеТеорија државе и права
Правно расуђивање
Докторске студијеТеорија државе и права
Правно расуђивање
Методи научног истраживања и вештине

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2021
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Докторат
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Магистратура/мастер
Година2001
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Теорија права
Диплома
Година1991
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

говориенглески, француски

Библиографија

Значајнији чланци:

 • Правни позитивизам у „кризи средњих година“? (Страни правни живот, Београд, бр. 1-2/2007, стр. 25-38.)
 • Јуснатурализам и правни позитивизам – у чему је разлика? (Правни живот, Београд, бр.14 2007, том 6, стр. 491-506).
 • Јединственост косовског случаја (Правни живот, Београд, бр.15, 2008, том 5, стр. 663-673).
 • Хартова теорија права – основне црте (Страни правни живот, Београд, бр. 3/2011, стр. 9-28, ИССН 0039 2138)
 • The relationship between rule of recognition and constitutional rules, (u Legal and political theory in the Post-National Age, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2011, str. 18-29, ISSN 2191-8317).
 • Оправдање интелектуалне својине (коауторски рад с др Катарином Дамњановић, Правни живот, Београд, бр.11/ 2011, том ИИИ, стр. 657-669, ИССН 0350-0500).
 • The Nature of Jurisprudence (u Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2012, str. 48-55, ISSN 2191-8317).
 • The Subject Matter of Jurisprudence (u The Rule of Law and the Challenges to Jurisprudence, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, 2014, str. 41-49, ISSN 2191-8317).
 • О међусобној неускалеђености закона (М53, у зборнику Демократска транзиција Србије, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, стр. 40-53, ИСБН 978-86-7630-670-1).
 • Правда и право: нови одговори на старо питање (Анали Правног факултета, бр.1/2017, стр. 82-108, ИССН 0003-2565).
 • Проучавање права – правна наука, теорија и филозофија (Правни записи, бр. 2/2017, стр. 222-248, ИССН  2217-2815)
 • Rule of Recognition and Constitution. (u Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Sellers M., Kirste S. (eds), Springer, Dordrecht, 2017. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6730-0_378-1).
 • Правно и фактичко питање (Идентитетски преображаја Србије – прилози пројекту 2018, колективна монографија, ур. Ивана Крстић и Маја Лукић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019, стр. 139-159, ИСБН 978-86-7630-832-3)
 • Доктрина “четврте инстанце” и право на образложену пресуду у пракси Европског суда за људска правакоауторски рад с Бојаном Спаићем (Анали Правног факултета, бр.3/2019, стр. 166-195, ИСБН 0003-2565).
 • Схватити аналогију озбиљно: улога законске аналогије у стварању и тумачењу права (Правни записи, бр. 2/2020, стр. 461-503, ИССН  2217-2815).
 • Few Remarks about Analogy (zbornik radova s konferencije The Law of the Future – The Future of Law, 19.11.2020, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, str. 731-752, ISBN:978-80-89453-72-6).
 • Нормативност међународног права (Правни записи, бр. 2/2021,  ИССН  2217-2815).

Књиге:

 • Правна обавезност и важење права, Службени гласник-Правни факултет, Београд, 2008.
 • Увод у право, Радмила Васић, Миодраг Јовановић и Горан Дајовић, Правни факултет Универзитета у Београду и Досије студио, Београд, 2014, стр. 391
 • Оглед о метајуриспруденцији, Горан Дајовић, Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2015, стр. 166.
 • Право на образложену пресуду: Пракса Европског суда за људска права / Ригхт то а Реасонед Триал: Працтице оф Тхе Еуропеан Цоурт оф Хуман Ригхтс (коауторски са Бојаном Спаићем, Центар за демократску транзицију, Подгорица, 2016, стр. 117.

Уредник:

 • Демократска транзиција Србије (коуредник са Бојаном Вранићем, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, стр. 230, ИСБН 978-86-7630-670-1).
 • Српско правосуђе на уставној странпутици (уредник, Центар за правосудна истраживања, Београд, 2019, стр. 176, ИСБН 978-86-901122).
 • Нормативна контрола уставности као основна(?) надлежност уставног суда Србије (2009 – 2019) (уредник, Центар за правосудна истраживања, Београд, 2021, стр. 108, ИСБН-978-86-901122-5-8).

Учешћа на конференцијама

Konferencija “Authority of Law” (2010), Pravni fakultet UB, Beograd.

Konferencija  “Legal and political theory in the Post-National Age” – Drugi CEE forum (21-22 maj 2010), Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law, Budimpešta, Mađarska.

Konferencija  “Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century”(25-26. Mart 2011), Pravni fakultet UB, Beograd.

Konferencijа „Important Features of Law and Contemporary State: Functions, Position and Crisis Management” – šesti CEE Forum (9 i  10 maj 2014),  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Konferencija „Demokratska tranzicija Srbije –Rekapitulacija prvih 15(25) godina”, Zrenjanin, 28.11.2015

Кonferencija Principles, facts, socio-legal studies, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVRS), 18. March 2019., University of Belgrade Faculty of Law.

Кonferencija Jurisprudence in central and eastern Europe (u okviru xiv CEENJ Foruma), Bratislava, 12 i 13 septembar 2019.

Konferencija Sudstvo kao vlast,  Beograd, 29-30. novembar 2019, Fakultet političkih nauka (organizatori: Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), Centar za studije  konstitucionalizma Fakulteta političkih nauka i Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju (IVRS).

Кonferencija The Law of the Future – The Future of Law, 19.11.2020, Paneurópska vysoká škola, Bratislava.

Konferencija Work in Progress, Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 26.11.2020.

Simpozijum Filozofija međunarodnog prava, Belgrade Legal Theory Group, Pravni fakultet, Beograd, 18.6.2021. Referat „Normativnost međunarodnog prava“.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиКонституционализам и владавина прва у изградњи националне државе – случај Србије (пројекат који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
Уставни суд и правосуђе (руководилац, пројекат Центра за правосудна истраживања /ЦЕПРИС/ који финансира ФОД Србија.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан ЦЕПРИС (2017-данас)

Члан председништва и један од оснивача Српског удружења за правну и социјалну филозофију (2010-данас)

Члан Српског удружења за уставно право (2012- данас)

Члан редакције часописа Страни правни живот, који издаје Институт за упоредно право (2013- данас)

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен 1967. год. у Пљевљима, Црна Гора. Основну и средњу школу завршио у Старој Пазови. Правни факултет у Београду уписао 1986. године а завршио 1991, с просечном оценом 9,58. У току студија у више наврата је награђиван за постигнути успех. Исте године уписао је на Правном факултету Универзитета у Београду последипломске студије – смер теорија права. У току ових студија објавио је неколико радова. Усмени магистарски испит положио је с одликом 1996. године. У фебруару 2001. године одбранио је магистарски рад на под називом ”Правна обавезност и важење права”. На истом факултету одбранио је у мају 2009. године и докторску тезу под насловом “Претпоставке за једну хартовско-разовску теорију о нормативности права.”

Од 1989. до 1994 био је стипендиста Републичког фонда за развој научног подмлатка, а 1995. стипендиста Републичког министарства за науку. Од 01.01.1996. запослио се у Институту за упоредно право у Београду као истраживач-приправник. У јуну 2001. Научно веће Института изабрало га је у звање истраживача-сарадника. У току рада на Институту учествовао је у више научноистраживачких пројеката, писао елаборате, чланке и приказе књига, домаћих и страних прописа. У том периоду учествовао је у раду више међународних стручних скупова и радионица.

У звање асистента за предмет Увод у право на Правном факултету УБ изабран 1.10.2001, а реизабран 1.10.2005. Од избора у звање асистента сваке школске године руководио је вежбама које је похађао значајан број студената (4-8 група). У звање доцента изабран је у октобру 2009. (реизабран у октобру 2014) и од тада изводи наставу на предмету Увод у право (предавања и вежбе). У звање ванредног професора изабран у јануару 2016. године. Руководилац је на вештини с основних студија Номотехника и писање правних аката. Изводи наставу на вештини Технике тумачења права. На докторским студијама изводи наставу на предмету Методи научноистраживачког рада и вештине. Учествовао у извођењу наставе и на предметима са смера на основним студијама, Право и правда и Увод у филозофију права, Секретар Катедре за теорију, социологију и филозофију права (2001-2004). Члан Савета ПФ 2010-2013. Члан дисциплинске комисије ПФ од 2010-2015. Члан Научног већа Института за правне и друштвене науке од 2016.

Дуго година активан у кошаркашком спорту, у телима и комисијама КСС. Од 2010 до 2014 члан Правне комисије светске кошаркашке федерације за Европу (FIBA- Europe), и председник Правне комисије КСС (2007-2010 и 2015-2016).

Поседује знање енглеског, а служи се и француским језиком.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве