др Милан Шкулић, редовни професор

Шеф Катедре за кривично право

кабинет 412 (види на мапи зграде)
011 3027-660
skulic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 10:00 - 11:30
Понедељак 18:00 - 19:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеКривично процесно право
Криминалистика
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Организовани криминалитет
Мастер студијеКривично процесно право
Криминалистика
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Организовани криминалитет
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета
Докторске студијеКривично процесно право
Криминалистика
Међународно кривично право
Малолетничко кривично право
Организовани криминалитет

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Дужи/значајнији студијски боравци у иностранству и стипендије међународног значаја

У циљу научног и стручног усавршавања, проф. др Милан Шкулић је у неколико наврата боравио у иностранству на студијским боравцима, користећи одређене стипендије:

 1. Као стипендиста фондације Fritz Thyssen Fritz Thyssen Stiftung) од 1. маја 2001. до 30. јула 2001. године боравио је на Правном факултету у Гисену (Gießen) у Немачкој, где је радио на истраживачком пројекту на тему: «Кривичноправна заштита животне средине».
 2. Као стипендиста фондације Hermann und Marianne Staniak Heermann und Marianne Staniak-Stiftung), боравио је од 20. маја до 3. јуна 2002 године на Правном факултету у Базелу у Швајцарској, где је радио на истраживачком пројекту на тему: «Положај окривљеног у швајцарском кривичном поступку у односу на положај окривљеног у кривичном процесном праву Југославије, са посебним освртом на притвор».
 3. Као стипендиста Max-Planck друштва ( Max-Planck-Gesellschaft), од 11.11.2002. до 11.12.2002. године боравио је у Max-Planck Институту за страно и међународно кривично право ( MPI – Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht ), где је учествовао у пројекту пручавања националног кривичног гоњења међународних кривичних дела у међународном пројекту, о чему је написао рад: „Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen im internationalen Vergleich – Landesbericht Serbien und Montenegro“ (рад произишао из овог пројекта је написан на немачком језику, те објављен 2004. године и наведен је у списку монографских радова).
 4. Kao стипендиста Хумболтове фондације ( Alexander von Humboldt-Stiftung) од 1. децембра 2003 до краја. јануара 2005. године боравио је у Max-Planck Институту за страно и међународно кривично право ( MPI – Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht ), где је радио на истраживачком пројекту под насловом: «Међународни кривични суд – надлежност и поступак» ( Internationaler Strafgerichtshof – Zuständigkeit und Verfahren из чега је произишла монографија – „Међународни кривични суд – надлежност и поступак.
 5. Студијски боравак у Max -Planck институту за инострано и међународно кривично право у Фрајбургу у СР Немачкој, од 20. јула до 3. августа 2019. године (Max –PlanckInstitutfürausländischesundinternationalesStrafrechtinFreiburgvom 20. Julibis 3. August 2019) – алумни стипендија „Хумболтове фондације“ (AlexandervonHumboldtStiftung), ради истраживања на тему међународног кривичног права, а у циљу припремања новог уџбеника под насловом: „Међународно кривично право“.

Краћи студијски боравци ради стручног усавршавања

У циљу упознавања са искуствима других држава, те ради стицања знања из компаративног права, а посебно у вези са кривичним поступком и организацијом правосуђа, проф. др Милан Шкулић је у више наврата учествовао у краћим студијским посетама:

1. студијска посета Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, од 30. јануара до 4. фебруара 2005. године, у оквиру делегације Министарства правде Републике Србије, током које су размењена мишљења о правцима развоја новог кривичног процесног законодавства Србије;

2. студијска посета немачком Савезном министарству правде у Берлину, од 12. до 19. фебруара 2006. године, у оквиру делегације Министарства правде Републике Србије, током које је проф. др Милан Шкулић између осталог, излагао о концепцији новог Законика о кривичном поступку Србије и појединим процесним решењима;

3. студијска посета OLAF-u (Европски биро за сузбијање крупних финансијских превара) – у саставу делегације Пореске полиције Србије), Брисел, 29. мај до 2. јун 2006.;

4. студијска посета Царини Велике Британије, (у саставу делегације Пореске полиције Србије), Кардиф/Лондон, 5. до 11. јун 2006.;

5. студијска посета немачким правосудним институцијама које се баве малолетничком делинквенцијом (делегација Министарства правде Републике Србије), Бон/Келн, октобар, 2006.;

6. студијска посета правосудним органима и Високом савету правосуђа Краљевине Шпаније (делегација Републичког јавног тужилаштва и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије), новембар 2006. године;

7. студијска посета правосудним институцијама САД и канцеларијама ФБИ, Вашингтон и Сан Франциско, (делегација Министарства правде Републике Србије и Секретаријата за подршку спровођењу Националне стратегије реформе правосуђа), новембар-децембар 2006. године;

8. студијска посета правосудним органима и полицији Немачке, (делегација Министарства правде Републике Србије), Хамбург, 24 – 30. новембар 2007. године;

9. студијска посета Министарству правде Републике Немачке, Берлин, 2. до 5. децембар 2007., прослава годишњице немачке Фондације за међународну правну сарадњу (IRZ). Током ове посете проф. др Милан Шкулић је у својству госта из иностранства одржао предавање на тему: „Justizreform in Serbien“, Берлин, 4. децембар, 2007;

10. студијска посета Министарству правде и правосудним органима Португалије, (делегација Републичког јавног тужилаштва и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије), Лисабон, 19. до 23. фебруар 2008. године;

11. студијска посета Министарству правде Немачке – одељење у Бону и сталном Међународном кривичном суду (ICC) у Хагу, (делегација Министарства правде Републике Србије), Бон/Хаг, од 23. до 27. јуна 2008. године;

12. студијска посета Парламенту, судовима и државном тужилаштву Португалије – тема посете – The functional Independence of the State Prosecutor, Лиссабон, од 19. фебруара до 23. фебруара 2008. године.

13. студијска посета правосудним органима Канаде – канадским државним тужилаштвима и судовима, у оквиру делегације јавних тужилаца Србије, Отава и Монтреал, од 28. новембра до 8. децембра 2008. године.

14. Студијска посета немачком савезном Министарству правде – тема реформа кривичног поступка – Берлин, од 11. маја од 15. маја 2009.;

15. студијска посета Словенији и Аустрији – органима и телима који се баве заштитом конкуренција и антимонополским активностима – тема: нова српска решења о заштити конкуренције, Љубљана и Беч, од 21. септембра до 25. септембра 2009. године;

16. студијска посета Великој Британији – Шкотској, тема: алтернативне санкције, кућни притвор и електронски надзор, као и посета Министарству правде Шкотске, од 27. маја 2013. до 30. маја 2013. године;

17. студијска посета Министарству правде Аустрије, тема: систем кривичног правосуђа за малолетнике, Беч од 7. септембра 2014. до 11. септембра 2014. године.

18. студијска посета Министарству правде Француске, тема: алтернативне кривичне санкције и условни отпуст, посета затвору у Мелону, од 11. до 14. маја 2015.

19. студијска посета правосудним и другим институцијама Републике Ирске, које се баве заштитом жртава кривичних дела (кривични судови, државно тужилаштво, полиција и релевантне нво), делегација Министарства правде, ВСС-а, ДВТ-а и ОЕБСа – мисија у Србији, Даблин, од 2. до 5. децембра 2015.

20. студијска посета Служби за заштиту сведока у Краљевини Холандији, делегација Министарства правде, ВСС-а, ДВТ-а и ОЕБСа – мисија у Србији, 24. до 27. септембра 2016. године.

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

Професор др Милан Шкулић је објавио више чланака и монографских радова из области Кривичног процесног права, Криминалистике, Међународног кривичног права и Кривичног права:

А) Књиге ( уџбеници, друге научне и научно-стручне монографије и веће целине у тематским монографијама)

 1. „Криминалистика”, (коауторски рад са проф. др Живојином Алексићем), “Досије”, Београд, 1997., прво издање, стр. 467 и потом још шест издања, последње 2019.;
 2. “Увиђај и криминалистичке верзије – верзије и увиђај у кривичном поступку” (измењена и допуњена магистарска теза) – Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998. године, стр. 326;
 3. „Малолетни делинквенти у Србији – нека питања материјалног, процесног и извршног права, (коауторски рад са мр Иваном Стевановић), ЈЦПД Београд, 1999. стр. 430;
 4. Законик о кривичном поступку – са предговором, објашњенима и регистром појмова, (коауторски рад са проф. др Загорком Јекић), «Досије», Београд, 2002., стр. 278.
 5. «Малолетници као учиниоци и као жртве кривичних дела» (значајно измењена и допуњена докторска дисертација), «Досије», Београд, 2003., стр. 608;
 6. «Организовани криминалитет – појам и кривичнопроцесни аспекти», «Досије», Београд, 2003., стр. 432;
 7. «Лексикон криминалистике»,(коауторски рад са проф. др Живојином Алексићем и др Миланом Жарковићем прво издање, Београд, 2004., стр. 427;
 8. «Кривично процесно право», уџбеник за Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, (коатурски рад са проф. др Загорком Јекић), Источно Сарајево, 2005., стр. 443;
 9. «Међународни кривични суд – надлежност и поступак», Правни факултет у Београду и «Досије», Београд, 2005., стр. 592;
 10. «Кривично процесно право – општи део», Правни факултет Универзитета у Београду и «Службени гласник», прво издање Београд, 2006., стр. 359 и потом још три издања;
 11. „Новине и измене Законика о кривичном поступку из 2006. године у поређењу са Закоником о кривичном поступку из 2001. године“, Правни факултет у Београду и „Службени гласник“, Београд, 2007. (коауторски рад са асист. В.Бајовић); стр. 89;
 12. „Коментар Законика о кривичном поступку“, „Службени гласник“, Београд, 2007., стр. 1482;
 13.  Кривично процесно право – посебни део“, прво издање, , Правни факултет Универзитета у Београду и «Службени гласник», Београд, 2008., стр. 172 и потом још три издања;
 14. „Кривично процесно право“ – приручник за полагање правосудног испита, , Правни факултет Универзитета у Београду и «Службени гласник», Београд, 2008., стр. 267 и потом још три издања;
 15. Коментар Законика о кривичном поступку, Министарство правде Црне Горе и ОЕБС – мисија у Црног Гори, Подгорица, 2009., стр. 1310.
 16. „Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen“ – National Prosecution of International Crimes (A.Eser, U.Sieber und H.Kreicker, Hrsg.), Landesbericht – Serbien und Montenegro, Издавач: „Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht und Duncker & Humblot“, Berlin, 2004, str. 211 – 327.,
 17. Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009. године (обједињени општи и посебни део), потом још девет издања, углавном битно измењених и допуњених, а од 2013. године уџбеник писан по новом ЗКП-у, последње 10. издање, Беград, 2019. године.
 18. National Report – Serbia in: F.Dünnkel, J.Grzywa, P.Horsfield and I.Pruin (Eds.), Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and Reform Developments , Vol.3, „Forum Verlag Godesberg“, Greifswald, Germany, 2010., p. 1195 – 1243.
 19. Организовани криминалитет, (коауторски са проф. др Ђорђем Игњатовиће), проф. Шкулић је написао следеће делове: Материјални кривичноправни аспекти организованог криминалитета, Кривичнопроцесни аспекти реаговања на организовани криминалитет и Проширено одузимање имовинске користи), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010 и потом још два издања.
 20. Милан Шкулић., Малолетничко кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду и „Службени гласник“, Београд, 2011., стр. 428, ISBN 978-86-519-1005-3 (СГ), ISBN-978-86-7630-31-2 (ПФ), COBISS. SR-ID 186194700
 21. Милан Шкулић, Коментар Законика о кривичном поступку, Правни факултет Универзитета у Београду и„Службени гласник“, Београд, 2011., стр. 1355, ISBN 978-86-519-0681-0, COBISS.SR-ID 181267212
 22. Група аутора, Зборник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, „Усаглашеност домаћих прописа са институтима Европске Уније у области међународне правне помоћи у кривичним стварима и препоруке за хармонизацију, приређивач и написао Увод, стр. 9 -12. , Београд, 2011., ISSBN 978-86-87259-20-1, COBISS.SR-ID 183227148
 23. Група аутора, Ратни злочини и други основни институти међународног кривичног права , зборник радова, уредио проф. др Милан Шкулић, издавач Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2011, стр. 402, ISSBN 978-86-87259-27-0, проф. др Милан Шкулић је написао следеће делове:Појам међународног кривичног дела, Значај начела законитости у међународном кривичном праву, Кривично дело геноцида у српском законодавству и у упоредном кривичном праву, Агресија, те Поступак пред сталним Међународним кривичним судом, а заједно са др Гораном Илићем, Председником Удружења јавних тужилаца Србије, написао је: предговор и објашњење циља Пројекта, суђење у Нирнбергу и Токију, Неки покушаји формирања (пара)судова пред којима би се водили поступци за ратне злочине и друга међународна кривична дела, те Перспективе развоја међународног кривичног права.
 24. Милан Шкулић, Кривично процесно право, „CID“,Подгорица, 2012.
 25. Нови Законик о кривичном поступку Србије – Реформа у стилу „један корак напред – два корака назад“ (коауторски рад са др Гораном Илићем, замеником Републичког јавног тужиоца), (део који је писао Милан Шкулић: стр. 19 – 132. Заједнички предговор: стр. 15 – 18), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Правни факултет Универзитета у Београду и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012., 187 стр.
 26. Нови Законик о кривичном поступку Србије – Како је пропала реформа – шта да се ради ? (коауторски рад са др Гораном Илићем, замеником Републичког јавног тужиоца), Београд, 2012., (део који је писао Милан Шкулић: стр. 17 – 130. Заједнички предговор: стр. 13 – 16., 185 стр.
 27. Један поглед на Хашки трибунал и његово место у историји , монографски зборник Института за упоредно право: „Хашки трибунал између права и политике“, (прир. Јован Ћирић), Институт за упоредно право, Београд, 2013., (стр. 53 – 119. ( верзија на српском језику). ISBN 978-80059-86-0, COBIS.SR-ID 197436428).
 28. A View of ICTY and its Place in History , in: „The Hague Tribunal, between Law and Politics“, Institute for comparative law, Belgrade, 2013, (Ed. Jovan Ciric), p. 56 – 119. ( верзија на енглеском језику). (ISBN 978-80059-86-0, COBIS.SR-ID 197436428).
 29. Водич за примену новог Законика о кривичном поступку, „Параграф“, Београд, 2013., коауторски рад са др Гораном Илићем (део који је написао проф. др М.Шкулић – стр. 8- 120), стр. 286 (ISBN 978-86-89527-05-6, COBIS.SR-ID 199664908).
 30. Основне новине у кривичном процесном праву Србије – нови Законик о кривичном поступку из 2011. године, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013., 199 стр. (ISBN 978-86-7630-444-8, COBIS.SR-ID 200504588).
 31. Приручник за примену Законик о кривичном поступку, написана следећа поглавља: Мере за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка – Поглавље Пето  стр. 153 – 208 и Истрага – Поглавље седмо, стр. 245 – 262, (ур. С.Бејатовић, М.Шкулић и Г.Илић), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд, 2013., (ISBN 978-86-85207-97-6 ).
 32. Кривично право – материјално, процесно и извршно , (коауторски рад са проф. др Зораном Стојановићем и проф. др Миленком Радоманом), Удружење правника Србије, Београд, 2013. (део који је писао проф. др М.Шкулић – 235 – 432), 567 стр. (ISBN 978-867542-143-6, COBIS.SR-ID 279946759).
 33. National Report – Serbia , in: F.Dünkel, J.Grzywa-Holten, P.Horsfield (Ed.), Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stock-taking of legal issues implementation strategies and outcomes in 36 European countries, Vol. 2, Band 50/2 Forum Verlag Godesberg, Schriften zum Strafvolzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Greifswald, 2015, стр. 803 – 828. ISBN 978-3-942865-31-9, ISSN 0949-8354.
 34. National Report – Montenegro , in: F.Dünkel, J.Grzywa-Holten, P.Horsfield (Ed.), Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stock-taking of legal issues implementation strategies and outcomes in 36 European countries, Vol. 1, Band 50/1 Forum Verlag Godesberg, Schriften zum Strafvolzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie, Greifswald, 2015, стр. 529 – 550. ISBN 978-3-942865-31-9, ISSN 0949-8354.
 35. Заштита деце/малолетних лица као оштећених и сведока у кривичном поступку , у књизи: „Заштита деце жртава и сведока кривичних дела, Министарство правде Републике Србије и IMG (International Management Group), Београд, 2015., стр. 43 – 70.
 36. Кривично процесно право, (коауторски са проф. др Татјаном Бугарски),Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2015., 627 стр., ISBN 978-86-7774-156-3, COBIS.SR.ID 299781895 и потом још једно издање 2019.
 37. Организовани криминалитет – Појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак, „Службени гласник“, Београд, 2015., 672 стр., ISBN 978-86-519-1920-9, COBIS.SR.ID 216551180.
 38. Организовани криминалитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак, друго битно измењено и са око 20 % новог садржаја допуњено издање, «Службени гласник», Београд, 2018.
 39. Кривична дела против полне слободе, “Службени гласник”, Београд, 2019., 562. стр., ISBN 978-86-519-2280-3,COBISS.SR.ID277286924.
 40. Криминалистика (коауторски рад са проф. др Живојином Алексићем), Правни факултет Универзитета у Београду, 10. издање, Београд, Београд, 2020, 401 стр., ISBN 978-86-7630-893-4
 41. Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 11. издање, Беoград, 2020, 537 стр., ISBN 978-86-7630-899-6
 42. Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, „Службени гласник“, Београд, 2020, 562 стр., ISBN 978-86-519-2528-6, COBISS. SR-ID,19578121
 43. Међународно кривично право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2020, 549 стр., ISBN 978-86- 7630-898-9.
 44. Основи кривичног права Сједињених Америчких Држава, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021., 369 стр., ISBN 978-86-7630-953-5.
 45. „COVID-19 and its impact on prisons and penal policy”, The Impact of Covid-19 on Prison Conditions and Penal Policy (eds. Frieder Dünkel, Stefan Harrendorf and Dirk van Zyl Smit), London, Routledge, 2022, стр. 455 – 464, ISBN 9780367769727
 46. Основи кривичног права Сједињених Америчких Држава, Друго измењено и допуњено издање, едиција Crimen, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 2022, ISBN 978-86-6132-015-6, 383. стр.
 47. Међународно кривично право: просторно важење кривичног права, кривично право међународног порекла, међународна кривичноправна помоћ, зачеци кривичног права ЕУ, Београд, Службени гласник, 2022, ISBN 978-86-519-2769-3, 833. стр.
 48.  Малолетничко кривично право, 2. измењено и допуњено издање, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 2022, 473 стр., ISBN 978 -86-6132-006-4 – књига
  Криминалистика, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд 2022, ISBN 978-86-6132-031-6, 478 стр.
 49. Кривично процесно право, 13. издање, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 537 стр., ISBN 978-86-6132-028-6.
 50. Међународно кривично прaво, 2. издање, Универзитет у Београду – Правни факултет, Београд, 549 стр., ISBN 978 -86-6132-036-1.
 51. Милан Шкулић, Кривично право Сједињених Америчких Држава, Службени гласник, Београд, 2023.
 52. Милан Шкулић, Кривичноправни аспекти форензичког рачуноводства, Универзитет у Београду – Економски факултет, Београд, 2023.

Б) Научни чланци, стручни и научни радови објављени у зборницима

 1. ”Један поглед на положај оштећеног у кривичном поступку”, Зборник Удружења за кривично право и криминологију Југославије, (саветовање у Будви, Тема: Теоријски и практични проблеми југословенског казненог законодавства), Београд, 1996, стр. 227-234;
 2. “ Притвор у кривичном процесном праву Југославије”, коауторски рад са Проф. др Ж.Алексићем, Правни живот бр. 9, Београд, 1996,стр. 369-392;
 3. “Прилог дефинисању појма увиђаја”, коауторски рад са мр М.Жарковићем, мр Б.Бановићем и др К.Липовцем, наставницима на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну, Безбедност бр. 6, Београд, 1996, стр. 321-336;
 4. “ О неким аспектима кривичнопроцесног положаја оштећеног”, I део, (Избор судске праксе – стручно-информативни часопис, бр. 12/96, Београд, 1996., стр. 14-18;
 5. “О неким аспектима кривичнопроцесног положаја оштећеног” II део (Избор судске праксе – стручно-информативни часопис, бр. 1/97, Београд, 1997., стр. 15-19 ;
 6. “Принцип опортунитета у кривичном поступку према малолетницима” I део (Избор судске праксе стручно информативни часопис, бр. 7-8/97, Београд, 1997., стр. 66-68;
 7. “Принцип опортунитета у кривичном поступку према малолетницима” II део (Избор судске праксе стручно-информативни часопис бр. 9/97, Београд, 1997., стр. 62-65;
 8. “Аудио надзор телефонских и других разговора у кривичном поступку” (Безбедност бр. 1/97, Београд, 1997., стр. 15-26;
 9. “Увиђај у светлу одредаба југословенског Закона о кривичном поступку” – коауторски рад са др К. Липовцем, мр М. Жарковићем и мр Б. Бановићем, наставницима на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну) (“Безбедност бр 4/97, Београд, 1997., стр. 447-461;
 10. “Улога реконструкције и криминалистичког експеримента у проверавању криминалистичких верзија” (Прилози пројекта конституисање Србије као правне државе – Држава и право, политика и наука – Србија правна држава, бр. 13, Београд, 1997., стр. 61-74;
 11. “Идентификација лица утврђивањем генетског кода” (реферат на саветовању Српског удружења за кривично право – Тема: “Право и медицина – додирне тачке – спорна питања”, Копаоник, 1997., стр. 49-58;
 12. а) “Компјутерски криминалитет: да ли смо беспомоћни пред овом опасношћу” (Југословенски часопис за правну информатику – Компјутери и право, Вол. 5, број 2, Новембар, 1997., Београд, стр. 43-61 (верзија на српском језику); б) “Computer Crime: Are we Defenseless? (верзија на енглеском језику) – Компјутери и право, Вол. 5, бр. 2, Новембар, 1997. године, Београд, стр. 45-62;
 13. “Компјутерски криминалитет – како одговорити на изазов” (рад написан за саветовање о рачунарским наукама и информационим технологијама YU ИНФО 98 – програмска област – Правни аспекти информатике, на Копаонику у марту, 1998., стр. 1225-1230;
 14. “Специфичности компјутерског криминалитета” (рад написан за научно-стручни скуп Југословенског удружења за правну информатику, на Жабљаку од 28. фебруара до 8. марта 1998. године; Тема саветовања: “Информационе технологије – садашњост и будућност”, стр. 44 – 47;
 15. “Увиђај у светлу основних начела криминалистике” – коауторски рад са др К.Липовцем, мр М.Жарковићем и мр Б.Бановићем, наставницима на Вишој школи унутрашњих послова у Земуну – (Безбедност бр.6/97, Београд, 1997., стр. 791-805;
 16. “Убиство или самоубиство (диференцијална криминалистичка дијагноза)” – (рад написан за саветовање Српског удружења за кривично право, Тема: “Убиства и самоубиства у Југославији”, Копаоник, 1998., стр. 243-261;
 17. “Притвор у поступку према малолетницима” (рад написан за Копаоничку школу природног права – Тема: “Право и стварност”, Правни живот бр. 9, Том I, Београд, 1997., стр. 549-573;
 18. а) “Полицијски притвор и заштита уставних права и слобода” (“Темида”, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 2, Београд, 1998., стр. 21-28;
 19. б) “Protection of the Constitutional Right of Freedom and Police Detention” (“Темида” часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 2 – на енглеском, Београд, 1998., стр. 21-28;
 20. “Притвор у циљу обезбеђења присуства оптуженог на главном претресу”, (рад написан за Копаоничку школу природног права, Тема: “Моћ и немоћ права”, “Правни живот”, бр. 9/98, Том И, Београд, 1998.;
 21. “Компјутерски криминалитет” (коауторски рад са др Маринком Цетинић – реферат на интекатедарском састанку катедара за кривично право Правних факултета у Југославији и Републици Српској, у октобру 1998. године у Бања Луци;
 22. “Злоупотреба дрога и малолетничка делинквенција” (рад написан за саветовање Српског удружења за кривично право – Тема: “Спречавање злоупотребе дрога – савремени мултидисциплинарни концепт”, Копаоник, 26. – 29. март, 1999., стр. 107 – 122;
 23. “Процесно-циљна оријентација вештачења у кривичном поступку” I део, (Избор судске праксе – стручно-информативни часопис, бр. 3/99, Издавач: “Глосаријум”, Београд, 1999., стр. 20 – 22;
 24. “Примена Закона о кривичном поступку за време ратног стања”, Ванредни број “Избора судске праксе – стручно информативног часописа”, Издавач: “Глосаријум”, Београд, април, 1999., стр. 11 – 15;
 25. „Притвор у Уредби о примењивању Закона о кривичном поступку за време ратног стања“ – Ванредни број 2 Избора судске праксе – стручно информативног часописа, Издавач: „Глосаријум“, Београд, 1999., стр. 15 – 17.;
 26. „Масовна виктимизација становништва Југославије услед НАТО агресије“, „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 2, јун 1999., стр. 30 – 40.;
 27. „Кривичнопроцесни положај деце – жртава насиља“, „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 3-4, децембар, 1999., стр. 11 – 18.
 28. „Старосна граница кривичноправне одговорности“ – упоредноправна анализа“, Страни правни живот, бр. 1-2/1998., Београд, 1998. (наведени број часописа је изашао у јуну 1999.), стр. 57 – 80;
 29. „Лишење слободе од стране грађана“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3, јули-септембар 1999., (наведени број часописа је објављен у фебруару 2000. године), стр. 277 – 302.;
 30. „Кривичнопроцесни положај жена жртава насиља“, „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 1/2000., стр. 29 – 38.;
 31. „Основни типови кривичног поступка према малолетницима у упоредном праву“, Страни правни живот бр. 1-2/1999., стр. 39 – 54.;
 32. „Еколошка катастрофа у Панчеву услед бомбардовања хемијске индустрије током НАТО агресије – Бела књига;
 33. Стручни елаборат израђен за СМИП СР Југославије – „Еколошка катастрофа изазвана НАТО бомбардовањем СР Југославије као елемент злочина геноцида“. Наведени елаборат је уврштен у састав југословенске тужбе Међународном суду правде, против неких држава чланица НАТО-а. (International Court of Justice – Case Concerning Legality of Use of Force – Yugoslavia v. Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal and United Kingdom – Facts Related to Breaches of Obligations Related to Environment, p. 177 – 191);
 34. „Еколошка катастрофа у Југославији и масовно страдање становништва Југославије услед НАТО агресије – кривичноправни аспект“, „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 2/2000., стр. 51 – 65.;
 35. „Обезбеђење присуства оптуженог на главном претресу“, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 52/2000, стр. 79 – 105.;
 36. „Притвор у скраћеном поступку“, „Правни живот“ бр. 9, Београд, 2000. Том I, тематски број – Култура права и снага закона, стр. 323 – 339.;
 37. „Оштећени у кривичном поступку – како побољшати његов положај ?“, „Темида“ бр. 3-4, Београд, 2000., стр. 5 – 18.;
 38. „Принцип акузаторности у кривичном поступку“, „Архив за правне и друштвене науке“, бр. 3, Београд, 2000., стр. 295 – 317.
 39. «Кривичнопроцесни и криминалистички механизми спречавања секундарне виктимизације деце – жртава насиља», Зборник српског удружења за кривично право, саветовање: «Насиље и кривична одговорност – правно-медицински аспекти агресивног понашања и његовог сузбијања – Београд, 2001.; стр. 155 – 165.
 40. «Исказ сведока који је постао окривљени у истој кривичној ствари», «Избор судске праксе – стручно-информативни часопис – «Глосаријум», Београд, 2001., бр. 5, ст. 11 – 14;
 41. «Спречавање тортуре у преткривичном и кривичном поступку», „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 1, 4, аррил, 2001., стр. 3 – 13;
 42. «Кривичноправна заштита деце од злостављања (са посебним освртом на процесноправне одредбе), Зборник Института за јавну управу, правосуђе и локалну самоуправу Црне горе, семинар – Правно усавршавање – заштита деце од насиља у породици, Херцег Нови, 2001.; стр. 41 – 46.;
 43. «Кривичноправна заштита животне средине – доказни аспекти», «Правни живот» бр. 9, Београд, 2001., Том I, стр. 257 – 280.,
 44. «Деца – жртве сексуалног насиља (кривичноправни и кривичнопроцесни положај), „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 3, 4 октобар, 2001., стр. 3 – 17.
 45. «Забрана напуштања боравишта – нова мера за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку», Билтен окружног суда у Београду, бр. 56., Београд, 2002., стр. 15 – 35.
 46. „Деца у кривичном поступку“, „Мултидисциплинарно усавршавање стручњака у стварима заштите деце од занемаривања и злостављања“, Издавач: Центар за брак и породицу: „Жарко Албуљ“, Београд, 2002.;
 47. «Значај едукације полицајаца о заштити људских права у преткривичном и кривичном поступку», Реформа полицијског школства у Републици Србији – Округли сто са међународним учешћем – зборник радова, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 2002., стр. 307 – 323.,
 48. «Кривичнопроцесне могућности заштите жртава кривичних дела повезаних са трговином људским бићима», „Темида“, часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 2, Београд, 2002., стр. 5 – 17.
 49. «Начело слободне оцене доказа у кривичном поступку», «Архив за правне и друштвене науке», бр. 1-2, Београд, 2002., стр. 3 – 35.
 50. «Преглед посебних одредби о малолетним учиниоцима кривичних дела у упоредном кривичноправном законодавству европских земаља, (коауторски рад са мр Иваном Стевановић), Врховни суд Србије – «Билтен судске праксе», бр. 3, саветовање у Врњачкој Бањи, Службени гласник, Београд, 2002., стр. 331 – 363.
 51. «Разлози за одређивање притвора у савременом кривичном поступку», «Правни живот» бр. 9, Том I, Београд, 2002., стр. 383 – 417.
 52. «Нове методе и компјутерски системи у савременој криминалистици», «Безбедност» – часопис МУП-а Србије, бр. 1/03, Београд, 2003., стр. 12 – 29.
 53. «Командна одговорност – историјат, Римски статут и југословенско кривично право», Архив за правне и друштвене науке, бр. 4/02, Београд, 2002., стр. 489 – 532.
 54. «Основне кривичнопроцесне могућности за сузбијање организованог криминалитета», Билтен Окружног суда у Београд, бр. 59/03, Београд, 2003., стр. 5 – 39.
 55. «Историјски осврт на међународно кривично правосуђе и основне одлике поступка пред сталним Међународним кривичним судом», Први међународни научни скуп: «Релевантна питања међународног кривичног права» – уводни реферати, Тара, септембра 2003., стр. 77 – 112.
 56. «Кривични поступак Републике Српске – додатак уз књигу проф. др Загорке Јекић: Кривично процесно право» (у раду су објашњене основне разлике између тадашњег кривичног поступка СР Југославије и тада важећег кривичног поступка Републике Српске, а текст је на Правном факултету у Српском Сарајеву током школске 2000/2001. године коришћен као обавезна литература за припремање испита из кривичног процесног права.
 57. «Обезбеђење присуства окривљеног у поступку пред сталним Међународним кривичним судом», Правни живот бр. 9, I том, Београд, 2003.
 58. «Кривичнопроцесни садржај неких уставноправних гаранција», Зборник Правног факултета у Приштини, «Уставне промене у нас», Косовска Митровица, 2004., стр. 271 – 282.
 59. «Злочин против човечности – основни кривичноправни и доказни аспекти», Зборник: «Сузбијање криминалитета – деценија после смрти професора Водинелића», Правни факултет у Крагујевцу/Полицијска академија – Београд/Виша школа унутрашњих послова – Земун, Крагујевац, 2004., стр. 427 – 456.
 60. «Положај оштећеног у кривичним поступцима за кривична дела организованог криминалитета», Темида, Часопис Виктимолошког друштва Србије, бр. 1, Београд, 2004., стр. 17 – 29.
 61. «Међународно кривично процесно право и доминанте карактеристике поступка пред сталним Међународним кривичним судом», «Правни живот», бр. 9/2004, Београд, 2004., стр. 503 – 528.
 62. «Криминалистичка и кривичнопроцесна анализа догађаја у Рачку» (коауторски рад са Илијом Симићем), Зборник «Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља», Издавач зборника: Музеј жртава геноцида, Крагујевац-Београд, Институт за новију историју Србије: Београд, 2005., стр. 302 – 321.
 63. „Извршење кривичних санкција у Републици Србији“, (међународна конференција у Сарајеву, 21 – 23. септембар, 2005), зборник: „Како побољшати сигурност у заједници: Истраживање нових могућности у кривичној области и систему затвора“, Сарајево, 2005., стр. 61 – 77.
 64. «Нацрт Закона о државним органима у поступку за кривична дела оганизованог криминала и могуће модификације правила кривичног поступка за дела организованог криминала, Зборник Српског удружења за кривично право», (Саветовање на Копаонику: «Ново кривично законодавство Републике Србије, 17. до 19. март), Београд, 2005., стр. 217 – 256.
 65. «Облици учествовања у остварењу кривичног дела – (са)извршилаштво и саучесништво у Римском статуту, Међународни научни скуп: «Примена међународног кривичног права у националним законодавствима», Удружење за међународно кривично право и «Intermex«, Тара, 2005., стр. 103 – 149.
 66. «Прикривени иследник – законско решење и нека спорна питања», «Безбедност», бр. 3/05, Београд, 2005., стр. 373 – 397.
 67. «Законик о кривичном поступку и нова решења у Предлогу Кривичног законика Републике Србије», Удружење за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе, — XLII редовно саветовање удружења, Зборник: «Нове тенденције у савременој науци кривичног права и наше кривично законодавство», Златибор, септембар, 2005., стр. 367 – 370.
 68. „Законик о кривичном поступку и нова решења у Кривичном законику», «Ревија за криминологију и кривично право», април-децембар, број. 2-3, Београд, 2005, стр. 148 – 169.
 69. «Сведок сарадник у кривичном поступку за дела организованог криминала», Зборник Полицијске академије из Београда и Више школе унутрашњих послова из Земуна – «Организовани криминалитет – стање и мере заштите», Београд, 2005., стр. 212 – 264.
 70. «Кривично дело прикривеног иследника учињено у крајњој нужди», «Правни живот» бр. 9, Београд, 2005, стр. 661 – 690.
 71. „Основни концептуални правци у изради новог Законика о кривичном поступку Републике Србије, „Билтен Врховног суда Србије, број 4, Београд, 2006. стр. 200 – 262.
 72. „Рачак – криминалистичко-технички и кривичнопроцесно-доказни аспекти», у зборнику Илије Симића: «Истина о Рачку», «Чигоја штампа», Београд, 2006., стр. 551 – 576.;
 73. „Дејство одлука и гледишта неких међународних тела на кривичнопроцесни систем Републике Србије“, „Правни живот“, број 9, Том I, Београд, 2006., стр. 731 – 756.
 74. «Основне промене у Нацрту новог Законика о кривичном поступку у односу на позитивни ЗКП», у посебном издању радне верзије Нацрта Законика о кривичном поступку, за саветовање Српског удружења за кривично право на Копаонику, март 2006. године, издавач: Удружење за кривично право Србије, Копаоник, 2006, стр. 5 – 29.
 75. «Доказни значај у кривичном поступку фотографија, аудио и видео снимака када није у питању радња аудио и видео надзора из члана 232 Законика о кривичном поступку», Билтен Окружног суда у Београду, бр. 70, Београд, 2006, стр. 7 – 18.
 76. „Појам међународног кривичног дела“, Зборник Удружења за међународно кривично право, (саветовање на Тари: „Примена међународног кривичног права од стране међународних и домаћих судова“, „Интермекс“, Тара, 2006., стр. 83 – 116.;
 77. «Геноцид као злочин над злочинима», «Архив за правне и друштвене науке», јубиларни број – 1906-2006, број 3-4/06, Београд, 2006., стр. 1997 – 2034.
 78. „Планиране новеле у новом Законику о кривичном поступку», Зборник Српског удружења за кривично право: «Примена новог Законика о кривичном поступку Србије», Копаоник, 2007., стр. 215 – 236.;
 79. «Планиране новеле у новом Законику о кривичном поступку», Ревија за криминологију и кривично право, број 1/07, Београд, јануар-април, 2007., стр. 121 – 147.
 80. Предговор уз Законик о кривичном поступку, издавачи ABACEELI и USAID, 1. и 2. издање, Београд, 2007. године, стр. 9 – 63.
 81. Текст објављен уз Законик о кривичном поступку (коауторство са Миодрагом Вуковићем): „Објашњења основних правних института и решења новог Законика о кривичном поступку, који се тичу овлашћења и поступања Пореске полиције у претходној истрази код откривања пореских кривичних дела“, Законик о кривичном поступку, издавачи: Пореска полиција Републике Србије, Правосудни центар и GTZ, Београд, 2007., стр. 343 – 403.
 82. „Функција одбране и положај окривљеног у кривичном поступку Србије», Међународни зборник: «The rights of suspects and defendants in Criminal Proceedings in South East Europe, „Kondrad Adenauer Stiftung“, Editor: Stefanie Ricard Roos, Bucharest, 2007, стр. 205 – 237.;
 83. „Улога посебних доказних радњи у сузбијању организованог криминалитета“, Зборник Удружења за међународно кривично право, (саветовање на Тари: „Примена међународног кривичног права – организовани криминал“, „Интермекс“, Тара, 2007., стр. 35 – 48.
 84. „Alternative Sanctions. Some other Measures and Probations in the Criminal Law System of Republic of Serbia“, Зборник: «Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, I део, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007., стр. 198 – 212.
 85. «Basic Characteristics of the New Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia», Македонска ревија за казнено право и криминологија, осмо годишно советување на тема: 10 години примена на Законот за кривична постапка на Република Македонија, 27-27 септември, Охрид, 2007.;
 86. „Забрана напуштања боравишта и друга ограничења личне слободе као ефикасни супститут притвора у кривичном поступку“, „Правни живот“, број 9, Том I, Београд, 2007., стр. 587 – 609.
 87. „Посебне доказне радње у новом Законику о кривичном поступку“, „Ревија за безбедност – стручни часопис о корупцији и организованом криминалу“, Број 7, Београд, јануар, 2008., стр. 19 – 24.
 88. „Основна начела кривичног поступка према малолетницима“, Зборник српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, међународни научни скуп – „Кривичноправна питања малолетничке делинквенције“, Београд, 21 – 22. март, 2008., стр. 149 – 167.
 89. „Законик о кривичном поступку јача положај и важност тужилаца у правном систему“, Тужилачка реч, бр. 6-7, Београд, мај, 2007.; стр. 10 – 12.,
 90. „Боље сто криваца на слободи, него један невин човек у затвору“, Тужилачка реч, бр. 9, Београд, 2008. стр. 14 – 16.
 91. „Неки општи институти доказног права у кривичном поступку“, „Билтен судске праксе Окружног суда у Нишу“, број 1, Ниш, 2008., стр. 22 . 45.
 92. „Основи међународног кривичног процесног права“, зборник са међународног научног скупа: „Међународно кривично право и људске слободе“, Удружење за међународно кривично право, Тара, 2008. године.
 93. „Основне феноменолошке одлике организованог криминалитета и специјалне истражне технике у функцији његовог сузбијања“, зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008. стр. 115 – 139.
 94. „Забрана напуштања боравишта и друга ограничења личне слободе као рационална алтернатива притвору у кривичном поступку“, часопис Удружења судија/судаца у Федерацији Босне и Херцеговине – „Право и правда“, бр. 7, Сарајево, 2008., стр. 141 – 172.
 95. Basic Characteristics of the Serbian Juvenile Criminal Law System, Зборник „Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“, Правни факултет у Београду, Београд, 2008., стр. 148 – 161.
 96. „Основна феноменолошка обележја организованог криминалитета“, „Ревија за безбдност – стручни часопис о корупцији и организованом криминалу“, Број 10, Београд, октоба, 2008., стр. 22 – 27.
 97. „Начело опортунитета кривичног гоњења“, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, бр. 15/08, Бања Лука, 2008., стр. 89 – 101.
 98. „Специалните истражни техники во функција на субивањето на организираниот криминал“, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Издавач: Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, бр. 2-3/08, Скопје, 2008., стр. 635 – 656.
 99. „Разлози за притвор и заштита права на слободу“, „Правни живот“, број 9, Том I, Београд, 2008. стр. 555 – 584.
 100. „Међународно кривично дело“, Зборник Правног факултета у Подгорици, Подгорица, 2009.
 101. „Судска, тужилачка или страначка истрага ?, „Тужилачка реч“, Гласник Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, број 10-11, Београд, 2009., стр. 12 – 18.
 102. „Истрага у кривичном поступку“, „Бранич – часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије, број 1/09, Београд, 2009., стр. 71 – 94. ISSN 0353-9644.
 103. „Осврт на неке новине у Законику о кривичном поступку Србије“, „Бранич – часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије, број 2/09, Београд, 2009., стр. 29 – 50, ISSN 0353-9644.
 104. „Зачеци европског кривичног процесног права и основни нормативни механизми сузбијања корупције на нивоу Европе“, зборник Удружења за међународно кривично право Србије – међународни научни скуп: „Корупција и људске слободе“, Тара 2009., стр. 266 – 279. ISBN 978-86-83437-73-3, COBIS.SR-ID 139841548.
 105. „Алтернативне кривичне санкције – појам, могућности и перспективе, Зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу (уводни реферат), XLVIредовно саветовање Удружења, Златибор, 2009., стр. 30 – 57. ISBN 978-86-83437-75-7, COBIS.SR-ID 142920460.
 106. „Споразум о признању кривице“ „Правни живот“ – часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, број 10/09, Београд, 2009., стр. 287 – 305.UDK 34 (497.11) (05), YU ISSN 0350-0500.
 107. „Basic Element of the Position of Juvenile Offenders in Serbian Substantial Criminal Law“ зборник Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, III део, Београд, 2009., стр. 55 – 73. ISBN 978-86-7630-202-4, COBIS.SR.ID 168904716.
 108. „Доказно резоновање и заштита људских права у кривичном поступку“, „Правна ријеч“ – часопис за правну теорију и праксу, Бања Лука, 2009., стр. 455 – 477.ISSN 1840-0272.
 109. „Међународно кривично процесно право“, Зборник радова Правног факултета у Источном Сарајеву, Пале, 2009., стр. 89 – 113. ISBN 978-99938-57-17-4.
 110. „Посебне доказне радње као метод сузбијања организованог криминалитета“, зборник радова са Међународне научно-стручне конференције: „Корупција и прање новца (узроци, откривање, превенција), Сарајево, 2009., стр. 481 – 495. ISBN 978-99938-874-4-7.
 111. „Општеприхваћени правни стандарди о малолетничкој делинквенцији и начин њихове имплементације у малолетничко кривично законодавство Србије“, „Ревија за криминологију и кривично право, број 1/09, Београд, 2009., стр. 63 – 75. UDK 334, ISSN 1820-2969.
 112. „Степеновање сумње и доказна начела у кривичном поступку“, „Ревија за криминологију и кривично право, број 3/09, Београд, 2009., стр. 107 – 127, UDK 334, ISSN 1820-2969.
 113. „Основни међународни кривичнопроцесни стандарди, зборник радова са Саветовања правника – Будвански правнички дани: „Актуелна питања савременог законодавства“, Будва, 2009., стр. 33 – 55.
 114. „Суд као субјект тумачења казненоправне норме“, зборник: „Тумачење казненоправне норме и адекватност њене примене“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Удружење тужилаца Србије, Canada-Serbia Judicial Reform Project, Београд, 2009., стр. 69 – 103. ISBN 978-86-85993-28-2,COBIS.SR-ID 169626380.
 115. „Опште особености положаја оштећеног у кривичном поступку и основни начин кривичнопроцесне заштите оштећених“ (коауторски рад са Драганом Лукић), зборник Удружења тужилаца Србије, Canada-Serbia Judicial Reform Project: „Улога и могућност јавног тужиоца у заштити жртава кривичног дела“, Београд, 2009.,стр. 25 – 64. ISBN 978-86-87259-07-2., COBIS.SR-ID 169338124.
 116. „Основни елементи нормативне конструкције кривичног дела насиља у породици – нека спорна питања и дилеме“, зборник Удружења тужилаца Србије,Canada-Serbia Judicial Reform Project: „Насиље у породици“, Београд, 2009., стр. 10 – 22. ISBN 978-86-87259-08-9, COBIS.SR-ID 169909772.
 117. „Проблем телесног кажњавања деце или питање да ли је батина изашла из раја ?“, зборник Удружења тужилаца Србије, Canada-Serbia Judicial Reform Project: „Насиље у породици“, Београд, 2009., стр. 23 – 25. ISBN 978-86-87259-08-9, COBIS.SR-ID 169909772.
 118. „Кривични поступак у коме се појављује малолетно лице као оштећени“, зборник Удружења тужилаца Србије, Canada-Serbia Judicial Reform Project: „Насиље у породици“, Београд, 2009., стр. 49 – 67. ISBN 978-86-87259-08-9, COBIS.SR-ID 169909772.
 119.  Садашња, будућа и могућа концепција истраге у Законику о кривичном поступку“, зборник радова: „Законик о кривичном поступку и јавно тужилаштво“, Удружење тужилаца Србије, Canada-Serbia Judicial Reform Project, Београд, 2009., стр. 41 – 64. ISBN 978-86-87259-06-5, COBIS.SR-ID 168295692.
 120.  Начело опортунитета кривичног гоњења и малолетничка делинквенција“, зборник: „Опортунитет кривичног гоњења“, Удружење тужилаца Србије, Canada-SerbiaJudicial Reform Project, Београд, 2009., стр. 97 – 111. ISBN 978-86-906513-5-1, COBIS.SR-ID 157967372.
 121. „Начело опортунитета кривичног гоњења у поступку против правних лица“, зборник: „Опортунитет кривичног гоњења“, Удружење тужилаца Србије, Canada-SerbiaJudicial Reform Project, Београд, 2009., стр. 113 – 118. ISBN 978-86-906513-5-1, COBIS.SR-ID 157967372.
 122. „Старосна граница способности за сношење кривице у кривичноправном смислу“, зборник: „Улога јавног тужиоца у правном систему – са посебним освртом на проблематику ефикасности кривичног поступка и малолетничку делинквенцију“, Удружење јавни тужилаца Србије, , 2009., стр. 11 – 56. ISBN 978-86-87259-13-3,COBIS.SR-ID 174322188.
 123. „Основни модели поступка према малолетницима у упоредном праву“, зборник: „Улога јавног тужиоца у правном систему – са посебним освртом на проблематику ефикасности кривичног поступка и малолетничку делинквенцију“, Удружење јавни тужилаца Србије, , 2009., стр. 57 – 87. ISBN 978-86-87259-13-3,COBIS.SR-ID 174322188.
 124. „Поступак према малолетницима у Србији“, зборник: „Улога јавног тужиоца у правном систему – са посебним освртом на проблематику ефикасности кривичног поступка и малолетничку делинквенцију“, Удружење јавни тужилаца Србије, , 2009., стр. 88 – 120. ISBN 978-86-87259-13-3, COBIS.SR-ID 174322188.
 125. Начело законитости у кривичном праву, Анали Правног факултета Универзитета у Београд, број 1/2010, Београд, 2010., стр. 66 – 128, ISSN 0003-2565.
 126. Старосна граница способности за сношење кривице у кривичноправном смислу, зборник: Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања, Четврти део, приредио проф. др Ђ.Игњатовић, Београд, 2010., стр. 83 – 106
 127. Старосна граница способности за сношење кривице у кривичноправном смислу, Crimen, Београд, 2010., број 2.
 128. Начело правичног вођења кривичног поступка и начело истине у кривичном поступку, Правни живот бр. 9, Том први, Београд, 2010., стр. 587 – 611, издавач: Удружење правника Србије, YU ISSN 0350-0500
 129. Нацрт Законика о кривичном поступку Србије као израз лоше концепције и погрешних нормативних решења, „Бранич“ – Часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије, број 3-4/10, Београд, 2010., стр. 9 – 42, ISSN 0353-9644
 130. Погрешна концепција Нацрта Законика о кривичном поступку Србије, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, 2010., стр. 41 – 70, ISSN 1820-2969
 131. Оппта криминалистичка правила сузбијања привредног криминалитета, Ревија за криминологију и кривично право, Београд, 2010., стр. 63 – 85, ISSN 1820-2969
 132. Осврт на неке новине у Законику о кривичном поступку Републике Србије стр. 5 – 21, зборник: Новине у процесном законодавству Републике Србије, саветовање Удружења правника Београда, уводни реферати, Београд, 5 – 6 март 2010.
 133. Основи упоредног кривичног процесног права и основи проблеми реформе кривичног поступка Србије, зборник „Казнена реакција у Србији“ (прир. проф. др Ђорђе Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, стр. 54 – 125, ISBN 978-86—7630-326-7
 134. Модификације кривичног законодавства Србије у време економске кризе – неке грешке у српском КЗ-у и катастрофално лоша концепција Нацрта Законика о кривичном поступку Србије, зборник: „Заштита људских права и слобода у време економске кризе, Удружење за међународно кривично право, уредник проф. др Срето Ного, Београд, 2011, стр. 129 – 154, ISSBN 978-86-83437-73-3, COBISS.SR-ID 139841548
 135. Право на здраву животну средину као људско право, зборник: „Приручник за заштиту животне средине“, Издавач: удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, уредник мр Марина Матић, Београд, 2011., стр. 95 – 104, ISSBN 978-86-87259-19-5, COBISS.SR-ID 183228172
 136. Међународноправна заштита животне средине – права и обавезе држава, зборник: „Приручник за заштиту животне средине“, Издавач: удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, уредник мр Марина Матић, Београд, 2011., стр. 105 – 140, ISSBN 978-86-87259-19-5, COBISS.SR-ID 183228172.
 137. Специјалне истражне технике у функцији сузбијања организованог криминалитета, рад у зборнику: «Друштвени аспекти организованог криминалитета» (Ур. А.Фатић и Б.Бановић), Институт за међународну политику и привредну, Београд, 2011., стр. 201 – 225. ISBN 978-86-7067-151-5.
 138. Реформа кривичног поступка Србије, Међународни научни скуп: Актуелна питања у примјени кривичног законодавства, зборник радова, издавачи: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, Бања Лука, 2011., стр. 163 – 199, ISSBN 978-99938-50-49-6
 139. Погрешна концепција Нацрта Законика о кривичном поступку Србије, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2/10, Београд, 2010 (изашао 2011.),
 140. Разлози за притвор у кривичном поступку , Правни живот бр. 9, Том први, Београд, 2011., стр. – издавач: Удружење правника Србије, YU ISSN 0350-0500
 141. Основи криминалистичке стратегије, специјални број Ревије за криминологију и кривично право, посвећене проф. др Ж.Алексићу, Београд, 2011., стр. 71 – 98.
 142. (Не)могућност непосредне примене међународног кривичног права у Србији , зборник Удружења за међународно кривично право Србије – међународни научни скуп: „Корупција и људске слободе“, Тара 2012., стр.
 143. Неке поруке суђења у Нирнбергу, рад објављен у зборнику: «Од Нирнберга до Хага – поуке историје , Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2012., стр. 131 – 159. ISBN 978-86-83965-37-3.
 144. Критичка анализа новог Законика о кривичном поступку Србије (I), Бранич – часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије, бр. 1 – 2 Београд, 2012. стр. 9 – 39. ISSN 0353-9644.
 145. Критичка анализа новог Законика о кривичном поступку Србије , Бранич – часопис за правну теорију и праксу Адвокатске коморе Србије, бр. 3 – 4, Београд, 2012., стр. 9 – 40., ISSN 0353-9644.
 146. Тајни аудио и видео надзор – правила новог Законика о кривичном поступку Србије из 2011. године и упоредноправна анализа, Казнена реакција у Србији (зборник II део), прир. Ђ.Игњатовић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012., стр. 50 – 80. ISBN 978-86-7630-397-7.
 147. Зачеци европског кривичног процесног права, Зборник школе права Европске Уније, Универзитет Доња Горица, Факултет политичких наука, Подгорица, 2012., стр. 73 – 88., ISBN 978-9940-560-02-7.
 148. Насиље у породици, Ревија за криминологију и кривично право, издавачи: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу (посебно издање, бр. 1 – 2) Београд, 2012., стр 117 – 141., ISSN 1820-2969.
 149. Непосредна примена међународног кривичног права у Србији , Анали Правног факултета Универзитета у Зеници, број 10, Зеница, 2012., стр. 73 – 100., ISSN: 1986-5791.
 150. Основне карактеристике великих упоредних кривичнопроцесних модела и њихов утицај на реформу кривичног поступка Србије , Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, број 33/2012, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2012., стр. 467 – 486., ISSN 1840-0272.
 151. Противуставни карактер новог Законика о кривичном поступку Србије, Правни живот – часопис за правну теорију и праксу, Удружење правника Србије, број 9, Београд, 2012., стр. 767 – 784., YU ISSN 0350-0500.
 152. Главни претрес у новом Законику о кривичном поступку Србије , зборник са конференције: Актуелна питања кривичног законодавства (нормативни и практични аспекти), организатор: Српско удружења за кривичноправну теорију и праксу XLIX редовно годишње саветовање удружења, Златибор, септембар, 2012., стр. 88 – 124.
 153. (Не)могућност непосредне примене међународног кривичног права у Србији , зборник са конференције: „Релевантна питања примене међународног кривичног права у националном парву; организатор: Удружење за међународно кривично право“, Тара, јун 2012., стр. 113 – 133.
 154. Кривично дело насиља у породици, зборник са конференције: „Насиље у породици међународни научни скуп; организатор: Правни факултет Универзитета у Београду“, Београд, 9. марта 2012., стр. 71 – 107.
 155. Начело законитости у кривичном праву и (не)могућност непосредне примене међународног права у националном кривичноправном систему, Зборник школе права Европске Уније, IV сесија, Универзитет Доња Горица, Факултет правних наука, Бар, 2013., стр. 67 -94. ISBN 978-9940-560-03-4, COBIS.CG-ID 22196496).
 156. Основни европски стандарди у кривичном поступку Србије, зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања: „Криминал, државна реакција и хармонизација са европским стандардима“, (прир. Л. Крон и А.Југовић), Београд, 2013., стр. 29 – 55. (ISBN 978-83287-67-3, COBIS.SR-ID 198666508).
 157. Агресија као злочин против мира , зборник Удружења за међународно кривично право – дванаести тематски међународни научни скуп: „Међународна кривична дела“, Тара, јуна 2013., стр. 56 – 79. (ISBN 978-86-83437-73-3, COBIS.SR-ID 139841548).
 158. Основна обележја привредног криминалитета уз посебан осврт на кривичноправне и криминалистичке аспекте прања новца , зборник Привредног апелационог суда, 21. саветовање судија привредних судова Републике Србије, Златибор, септембар, 2013., стр. 33 – 58.
 159. Нови Законик о кривичном поступку – очекивања од примене (уводни реферат на 50. редовном годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, зборник: „Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена“, Златибор, 2013., стр. 33 – 68. (ISBN 978-86-83437-98-0, COBIS.SR-ID 192714764).
 160. Однос начела истине и поједностављених форми кривичног поступка , зборник са регионалне конференције – „Поједностављене форме поступања у кривичним стварима – регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени“, (ур. Иван Јовановић и Мирољуб Станисављевић), мисија ОЕБС-а у Београду, Београд, 2013., стр. 67 – 87. ( верзија на српском језику). (ISBN 978-86207-94-5, COBIS.SR-ID 198898444).
 161. Relation between the Principle of Truth and Simplified Forms of Criminal Proceedings, in: „Simplified forms of Procedure in criminal matters – regional criminal procedure legislation and experiences in application“ (Ed. Ivan Jovanovic and Miroljub Stanisavljevic), OSCE Mission to Serbia, Belgrade, 2013, , p. 72 – 92( верзија на енглеском језику). (ISBN 978-85207-94-5, COBIS.SR-ID 198898444).
 162. Нови Законик о кривичном поступку – очекивања од примене, Ревија за криминологију и кривично право, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2013., број 2/2013, стр. 9 – 48. (ISSN 1820-2969).
 163. Специфичности поступања са малолетницима у прекршајном поступку , Зборник: „Поступање са малолетницима у прекршајном поступку – програм обуке за судије прекршајних судова“, Правосудна академија Републике Србије и USAID Србија, Београд, 2013., стр. 65 – 88.
 164. Тајни аудио и видео надзор у упоредном праву и у Законику о кривичном поступку Србије, зборник Министарства правде Републике Српске и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу: „Тешки облици криминалитета и државна реакција“, Требиње, 2013., стр. 113 – 147. ISBN 978-99955-691-6-7, COBIS.BH-ID 3621912).
 165. Начело истине и основна доказна правила у новом Законику о кривичном поступку Србије, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, број 37/2013, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2013., стр. 489-513 (ISSN 1840-0272).
 166. Основи малолетничког прекршајног права, зборник: Казнена реакција у Србији, III deo, (прир. Ђорђе Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013., стр. 41 – 64. (ISBN 978-86-7630-454-7).
 167. Доминантне карактеристике основних великих кривичнопроцесних система и њихов утицај на реформу српског кривичног поступка, Crimen – часопис за кривичне науке, Правни факултет Универзитета у Београду и Институт за упоредно право, Београд, 2013.,стр. 176 – 234. (ISSN 2217-219X).
 168. Основни облици кршења права на правично суђење у новом Законику о кривичном поступку Србије, Правни живот – часопис за правну теорију и праксу, тематски број: „Право и достојанство“, Београд, 2013., Том I, број 9/2013., стр. 691 – 713. (YU ISSN 0350-0500).
 169. Погрешна концепција и бројне правно-техничке грешке новог Законика о кривичном поступку – шта даље и како реформисати реформу српског кривичног поступка ?, Зборник: „Реформа кривичног права“, конференција на Копаонику, април, 2014, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Копаоник, 2014. , стр. 23 – 65, ISBN 978-86-83437-99-3, COBIS.SR-ID206169612;
 170. Привредни криминалитет као вид криминалитета «белих крагни» и облик злоупотребе моћи , тринаести тематски међународни научни скуп: «Злоупотреба моћи», зборник Удружења за међународно кривично право, Тара, јун 2014., стр. 130 – 147. ISBN 978-86-6411-000-5, COBIS:SR-ID 207523084;
 171. Улога Државног већа тужилаца у правном систему Србије, зборник: «Ко бира судије редовних судова ?» (ур. Един Шарчевић), «Фондација за јавно право» – „Stiftung Kompetenzzentrum für Öffentliches Recht“, Сарајево, 2014., стр. 183 – 206. ISBN 978-9958-1960-9-6, COBIS.BH-ID 21401606;
 172. Степен (не)остварености права на правично суђење у новом Законику о кривичном поступку , „Правни инструктор – часопис за правну теорију и праксу“, „Параграф“, Београд, 2014.,стр. 46 – 56, ISSN 2217-7027.
 173. Жалба против првостепене пресуде по новом Законику о кривичном поступку, часопис:„Адвокатска канцеларија“, „Профисистем“, Смедерево, 2014., стр. 13 – 20, ISBN 2406-0348,0 COBIS.SR-ID 209581836.
 174. Алтернативне кривичне санкције, зборник: „Казнена политика као инструмент државне политике на криминалитет“, Министарство правде Републике Српске, град Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, 2014., стр. 245 – 275, ISBN 978-99938-22-40-0, COBIS. RS-ID 4199448.
 175. Насиље у породици: неки проблеми законске инкриминације и судске праксе, Зборник радова: „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, Криминалистичко-полицијска академија и фондација „Ханс Заједел,научно-стручни скуп са међународним учешћем, Тара, 21 – 23. октобар, Београд, 2014., ISBN 978-86-7020-285-6;
 176. Tax Crimes and Tax Misdemeanours in Serbia, Thematic Conference proceedings – Archibald Reiss Days Volume III, Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, тематски зборник радова међународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија и Немачка фондација за међународну правну сарадњу (IRZ), Београд, 2014., стр. 27 – 40, ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020-280-1.
 177. Основни криминалистички и неки кривичноправни/кривичнопроцесни аспекти ангажовања прикривеног иследника, зборник – тематска монографија: „Казнена реакција у Србији, IV део, (прир. Ђ.Игњатовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014., стр. 38 – 69, ISBN 978-86-7630-516-2;
 178. Један поглед на Сарајевски атентат, зборник (ур. Ј.Ћирић и М.Ђорђевић): «Сто година од почетка Првог светског рата», Институт за упоредно право, «Интермекс» и Завод за уџбенике», Београд, 2014., стр. 229 – 248, ISBN 978-86-6411-001-3, COBIS.SR-ID 207561740.
 179. Оптужење и мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење кривичног поступка , зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, LIV редовно годишње саветовање Удружења, Златибор, септембар 2014., стр. 143 – 175, ISBN 978-86-6411-003-7, COBIS.SR-ID 209102860;
 180. Споразуми јавног тужиоца и окривљеног у кривичном поступку и могућност њиховог увођења у поступак одлучивања о привредним преступима, Привредни апелациони суд – радни материјал II, 22. саветовање судија привредних судова Републике Србије, Београд, 2014., стр. 47 – 70.
 181. Основни проблеми у примени новог Законика о кривичном поступку Србије и како „реформисати реформу“ српског кривичног процесног права, «Правни живот», тематски број: „Право и начело савесности и поштења“, Том I, број 9/2014., Београд, 2014., стр. 575 – 595., (YU ISSN 0350-0500).
 182. Право на правично суђење у новом кривичном поступку Србије, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, број /2014, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2014., стр. (ISSN 1840-0272).
 183. Захтев за заштиту законитости у новом Законику о кривичном поступку , „Адвокатска канцеларија“ број 6/2015., Смедерево, 2015., стр. 16 – 22, ISSN 2406-0348, COBIS.SR.ID 209581836.
 184. Споразуми јавног тужиоца и окривљеног у кривичном поступку и могућност њиховог увођења у поступак одлучивања о привредним преступима, „Правни инструктор – часопис за правну теорију и праксу“, „Параграф“, Београд, 2015., стр. 14 – 21., ISSN 2217-7027, COBIS.SR.ID. 186958860.
 185. Однос организованог криминалитета у кривичноправном смислу и саучесништва, „НБП – наука, безбедност полиција – журнал за криминалистику и право“, „Криминалистичко-полицијска академија“, број 3/2014, (наведени број часописа изашао у фебруару 2015. године) Београд, 2014., стр. 1 – 26., ISSN 0354-8872, COBIS.SR.ID. 125217799.
 186. Могуће промене у кривичном поступку Србије , зборник: „Кривично законодавство – de lege lata et de lege ferenda“, Министарство правде Републике Српске, град Приједор, Универзитет у Бањој Луци, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, ЈУ Службени гласник Републике Српске, Приједор, 2015., стр. 101 – 128, ISSBN 978-99938-22-51-6, COBIS.R.S.ID.4957876.
 187. Споразум о признању кривичног дела, Адвокатска канцеларија – стручни часопис за адвокате, „Профисистем“, јун 2015., број 10, Смедерево, 2015., стр. 18 – 23., ISBN 2406-0348,0 COBIS.SR-ID 209581836.
 188. Осврт на историјски развој међународног кривичног правосуђа, зборник Школе права Европске Уније, Универзитет Доња Горица, Факултет Правних наука, Подгорица, 2015., стр. 112 – 142., ISSBN 978-9940-560-05-8, COBIS.CG-ID 27185168.
 189. Докази и доказни поступак на главном претресу, зборник: Главни претрес и суђење у разумном року – регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени (ур. С.Бејатовћ и И.Јовановић), ОЕБС – Мисија у Србији, Београд, 2015., стр. 193 – 217., ISSBN 978-86-6383-025-7.
 190. Реформа малолетничког кривичног права у Србији, зборник: Малолетници као учиниоци и жртве кривичних дела и прекршаја, (ур. И.Стевановић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2015., стр. 39 – 68., ISSBN 978-86-83287-85-7, COBIS.SR-ID 215317516.
 191. Основни институционални облици међународне сарадње у сузбијању организованог криминалитета, зборник Удружења за међународно кривично право, четрнаеста тематска међународна конференција: „Међународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у борби против криминала“, „Intermex“ Тара, јун 2015., стр. 268 – 284., ISSBN 978-86-6411-000-6, COBIS.SR-ID 207523084.
 192. Тајни аудио и видео надзор као посебна доказна радња у Законику о кривичном поступку Србије, „Тужилачка реч“, број.28/2015, Београд, 2015., ISSN 1452-8843, COBIS.SR.ID 14096012., стр. 25 – 49.
 193. Општи појам кривичног дела у Сједињеним Америчким Државама – сличности и разлике у односу на српско кривично право, тематска монографија: „Казнена реакција у Србији“, V део, (ур. Ђ.Игњатовић), Београд, 2015., стр. 47 – 74. ISBN 978-86-7630-516-2;
 194. Кривична дела против привреде – актуелно стање и планиране новеле , Привредни апелациони суд – 23. саветовање судија привредних судова Републике Србије, радни материјал II, Београд, 2015., стр. 83 – 113.
 195. Кривичнопроцесно законодавство Републике Србије – нормативни аспект адекватности или неадекватности државне реакције на криминалитет (уводни реферат), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Зборник: „Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти државне реакције на криминалитет“, LV редовно годишње саветовање Удружења, Златибор, Београд, 2015., стр. 41 – 75. ISSBN 978-86-6411-003-7(Intermex), COBIS.SR.ID209102860.
 196. Однос начела истине и начела правичног вођења кривичног поступка, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, број 44/2015, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2015., стр. 561 – 584, ISSN 1840-0272.
 197. Основне планиране новеле Кривичног законика Србије (коауторски рад са Ј.Лазаревићем), стр. 32 – 74., Билтен Врховног касационог суда, број 2/2015, Врховни касациони суд и „Intermex“ Београд, 2015., стр. 131 – 179. ISSN 2217-3676, COBIS.SR.ID 17980876.
 198. Битне карактеристике малолетничког кривичног права и основне специфичности Нацрта Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, Билтен Врховног касационог суда, број 2/2015, Врховни касациони суд и „Intermex“ Београд, 2015., стр. 131 – 179. ISSN 2217-3676, COBIS.SR.ID 17980876.
 199. Начело опортунитета кривичног гоњења и (не)деловање начела ne bis in idem , стручно информативни часопис, «Intermex» «Правни информатор», број 10, Београд, октобар, 2015., стр. 19 – 28,
 200. Утицај уставног положаја носилаца јавно-тужилачке функције на улогу јавног тужиоца у кривичном поступку, „Тужилачка реч“ – гласило Удружења тужилаца Србије, Београд, број 29, 2015. стр. 12 – 28, ISSN 1452-8843, COBIS.SR.ID 14096012.
 201. Реформа кривичног поступка Србије – нови Законик о кривичном поступку и могуће новеле, зборник „Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“, Том I, Криминалистичко-полицијска академија у Београду и Фондација Ханс Зајдел, Београд, 2015., стр. 39 – 60. ISBN 978-86-7020-322-8 COBIS.SR.ID 216839436.
 202. Концепт кривичног поступка као вид идентитетског преображаја Србије, «Правни живот», тематски број: „Право и аутономија личности“, Том I, број 9/2015., Београд, 2015., стр. , (YU ISSN 0350-0500).
 203. Неурачунљивост и интоксикација у кривичном праву САД – сличности и разлике са неурачунљивошћу и скривљеном неурачунљивошћу у српском кривичном праву, „НБП – наука, безбедност полиција – журнал за криминалистику и право“, „Криминалистичко-полицијска академија“, број 2/2015, Београд, 2015., (објављено почетком 2016. године), стр. 1 – 25, ISSN 0354-8872, COBIS.SR.ID. 125217799.
 204. Захтев за заштиту законитости – законско решење и неки практични проблеми, „Тужилачка реч“ – гласило Удружења тужилаца Србије,, број 30/2016., Београд, 2016., стр. 12 – 21. ISSN 1452-8843, COBIS.SR.ID 14096012.
 205. Злочин против мира као „капитално“ међународно кривично дело, зборник радова са међународног научног скупа: Кривична дела против човјечности – нормативно и стварно“, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, фебруар, 2015, стр. 93 – 140.
 206. Неке практичне тешкоће и основни концептуални проблеми српског кривичног поступка, зборник: „Доминантни правци развоја кривичног законодавства и друга актуелна питања у правном систему Србије“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и „Интермекс“, Копаоник, 2016., стр. 115 – 156. ISBN 978-86-6411-009-9, COBIS.SR.ID 222159116.
 207. Основне новине у Нацрту Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, „Доминантни правци развоја кривичног законодавства и друга актуелна питања у правном систему Србије“, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије и „Интермекс“, Копаоник, 2016., стр. 386 – 419. ISBN 978-86-6411-009-9, COBIS.SR.ID 222159116.
 208. Условни отпуст са становишта кривичног материјалног и процесног права, Међународни научни тематски скуп (Палић, 2-3 јун 2016.): „Кривичне и прекршајне санкције и мере: изрицање, извршење и условни отпуст“, зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016., стр. 363 – 385. ISBN 978-86-83287-90-1, COBIS.SR.ID 223617548.
 209. Посебне доказне радње у функцији сузбијања тероризма, Међународни научни скуп (Теслић, 22. и 23. април 2016.): „Кривичноправни инструменти супростављања тероризму и другим кривичним дјелима насилничког карактера“, зборник Министарства правде Републике Српске, Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и Интернационалне асоцијације криминалиста, Бања Лука, 2016., стр. 94 – 122. ISBN 978-99976-669-2-5, COBIS.SR.ID 5801240.
 210. Основни упоредноправни модели кривичног поступка у Европи, зборник Школе права Европске Уније (VII сесија – Бар, 5 – 9. маја, 2015.), Универзитет у Доњој Горици – Факултет правних наука, Подгорица, 2016., стр. 58 – 83. ISSN 1800-9387, COBIS.SR.ID 20816912.
 211. Жалба као редован правни лек (појам, врсте и основне карактеристике), зборник: „Правни лекови у кривичном поступку – регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени), Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2016., стр. 117 – 146. ISBN 978-86-6383-039-4, COBIS.SR.ID 223837196.
 212. Положај жртве/оштећеног у кривичноправном систему Србије уопште и у односу на Директиву ЕУ 2012-29, тематска монографија „Казнена реакција у Србији VI део, едиција Crimen, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016., стр. 40 – 80. ISBN 978-86-7630639-8, COBIS.SR.ID 224555020.
 213. Основни кривичноправни аспекти стечаја, Привредни апелациони суд – 24. саветовање судија привредних судова Републике Србије, Златибор, септембар, 2016., радни материјал II, Београд, 2016., стр.77 – 105.
 214. Страначки споразуми у кривичном поступку, „нужно зло“ или рационална сумарна кривичнопроцесна форма, „Правна ријеч“ – часопис за правну теорију и праксу, Бања Лука, 2016., стр. 467 – 502. ISSN 1840-0272.
 215. Застарелост кривичног гоњења – законско решење и нека спорна питања, Билтен Првог основног суда у Београду, број 1/2016, Београд, 2016., стр. 118 – 144. ISSN 2217-3676, COBIS.SR.ID 178980876
 216. Основне карактеристике будућег положаја малолетних учинилаца кривичних дела и малолетних оштећених у кривичноправом систему Србије, „Билтен Врховног касационог суда“, број 2/2016., Београд, 2016., стр. 167 – 209. ISSN 2217-3676, COBIS.SR.ID 17980876.
 217. Злочиначко удруживање (удруживање ради вршења кривичних дела) као основно кривично дело организованог криминалитета у кривичноправном смислу, конференција „Сузбијање организованог криминала као предуслов владавине права, 29. – 30. септембар, 2016., Вршац, зборник радова, Институт за упоредно право и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016., стр. 33 – 61. ISBN 978-86-80186-17-7(IUP), COBIS.SR.ID 225846028.
 218. Правна природа и кривичноправни (материјални и процесни) ефекти застарелости кривичног гоњења – Први део, „Анали Правног факултета Универзитета у Београду, број 2/2016., Београд, 2016., стр. 7 – 29. ISSN 0003-2565.
 219. Објективна одговорност у кривичном праву Сједињених Америчких држава, заједнички број – „Ревија за криминологију и кривично право“ и „Crimen“ – часопис за кривичне науке, Српско удружење за кривичниоправну теорију и праксу и Институт за криминолошка и социолошка истраживања», Београд, 2016., стр. 63 – 78., ISSN 1820-2969.
 220. Прогањање и полно узнемиравање – ratio legis нових инкриминација и неки могућ проблеми у будућој пракси, „Тужилачка реч“ – гласило Удружења тужилаца Србије,, број 31/2016., Београд, 2016., стр. 14 – 21. ISSN 1452-8843, COBIS.SR.ID 14096012.
 221. Силовање без принуде, прогањање и полно узнемиравање – нове будуће инкриминације, Билтен Вишег суда у Београду, број 87/2016., Београд, 2016., стр. 101 – 124.
 222. Кривичнопроцесна традиција као вид културног и правног идентитета, «Правни живот», тематски број: „Право и друштвени императиви“, Том I, број 9/2016., Београд, 2016., стр. 611 – 640., (YU ISSN 0350-0500).
 223. Англосаксонска доктрина „одбране замка“ у кривичном праву САД и њене могуће рефлексије на нужну одбрану у српском кривичном законодавству, зборник „Казнена реакција у Србији“ VII део, прир. Ђ.Игњатовић, Правни факултет Универзитета у Београду, едиција Crimen, Београд, 2017., стр. 33 – 77. ISBN 978-86-7630-708-1, COBIS.SR-ID 238053900.
 224. Начело законитости и принцип кривице у кривичном праву као сегменти правне државе, зборник: „Принципи владавине права“, традиционална тематска међународна конференција, Удружење за међународно кривично право, Тара, јун 2017., стр. 78 – 111. ISBN 978-86-6411-000-6, COBIS.SR-ID 207523084.
 225. Мере безбедности и начело кривице у кривичном законодавству Србије, зборник: „Мере безбедности медицинског карактера – правни и медицински аспекти“, ур. С.Бејатовић и И.Јовановић, Регионална конференција (регионална законодавства, искуства у примени и мере унапређења, ОЕБС мисија у Србији, јун, 2017., Београд, 2017., стр. 33 – 63. ISBN 978-86-6383-050-9, COBIS.SR-ID 2355015380.
 226. Дејство претпоставке невиности као елемента правичног кривичног поступка, међународни научни тематски скуп: „Правосуђе и медији“, Палић, 8-9. јун, 2017., зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2017., стр. 307 – 335. ISBN 978-86-83287-97-0, COBIS.SR-ID 235768076.
 227. Нови српски Законик о кривичном поступку као принцип штетног раскида са основним принципима континентално-европског кривичнопроцесног модела, „КоПра“ – Континентално право – часопис за одржив и складан равзој права, број 1/2017,„Досије“ и „Deutsche Stiftung für die Internationale rechtliche Zusammenarbeit“ – „IRZ“, Београд, 2017., стр. 48 – 72. ISSN 2560-4082.
 228. Основни упоредноправни механизми одмеравања казни и условни отпуст, „Македонска ревија за казнено право и криминологија“, број 1/2017, Скопје, 2017, стр. 47 – 68. УДК 343, ISSN 1409-5327.
 229. Улога полиције у заштити права оштећеног кривичним делом, међународна научна конференција, Криминалистичко-полицијска академија, Тара, 2017., тематски зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем, Тара, мај, 2017, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2017., стр. 41 – 66. ISBN 978-86-7020-2 (КПА), COBIS.SR-ID 234302220.
 230. Нове инкриминације против полне слободе у кривичном законодавству Србије (коауторски рад са Ј.Лазаревићем), билтен Врховног касационог суда, Београд, 2017., стр. 122 – 156. ISSN 2217-3676, COBIS.SR.ID 17980876.
 231. Глобалне и систематске/системске превару у привредном пословању – основни кривичноправни аспекти, зборник радова са традиционалног саветовања Привредног апелационог суда, Златибор, 5 – 8. јун, 2017. стр. 65 – 101.
 232. Реформа кривичног процесног законодавства Србије и поглавље 23 (неопходност наставка рада на реформи или завршени процес реформе ?), традиционално саветовање Удружења за кривичноправну теорију и праксу Србије, Златибор, септембар, 2017., стр. 52 – 86. ISSBN 978-86-6411-003-7(Intermex), COBIS.SR.ID209102860.
 233. Основни кривичноправни аспекти кривичних дела пореске утаје, неуплаћивања пореза по одбитку и неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит, Зборник – приручник: „Методе истраге пореских кривичних дела“, Криминалистичко-полицијска академија, Пореска управа Републике Србије и GIZ, Београд, 2017., стр. 13 – 24. ISBN 978-86-7020-380-8.
 234. Злоупотреба положаја одговорног лица – ratio legis и неки недостаци постојеће инкриминације, Зборник: „Привредна кривична дела“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Институт за упоредно право, Београд, 2017., стр. 69 – 94. ISBN 978-86-80756-03-5 (IKSI), ISBN 978-86-80186-26-9, COBIS.SR-ID 247687180.
 235. Начело ne bis in idem – нормативно решење и нека спорна питања, Правнi живот“ број 9/2017, Београд, 2017., стр. 661 – 697. (YU ISSN 0350-0500).
 236. Кућни затвор (самостална казна или начин изршења казне затвора ?) ; зборник: „Алтернативне кривичне санкције, (регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења)“, регионална конференција, Београд, 2018., ур. С.Бејатовић и И.Јовановић, стр. 31 – 57. (ISBN 978-86-6383-074-5);
 237. Организација и надлежност државних органа чија је функција сузбијање коруптивних кривичних дела, зборник Института за упоредно право и Института за криминолошка и социолошка истраживања: „Финансијски криминалитет“ ур. Ј.Костић и А.Стевановић, Београд, 2018., за стр. 11 – 41, (ISBN 978-86-80186-39-9 UP) и (ISBN 978-86-80756-12-7 IKSI).
 238. Пореска утаја – нормативна конструкција и нека спорна питања, зборник Српског Удружења за кривично право и праксу, Министарства правде Републике Српске и Града Требиња: „Кривично законодавство и функционисање правне државе“, Требиње, 20. – 21. април, Требиње, 2018. године, стр. 65 – 80. (ISBN 978-99976-36-22-5);
 239. Улога Уставног суда у кривичноправном систему правног система Републике Србије, Билтен Врховног касационог суда, број 2/2018, Београд, 2018,, стр. 205 – 254. (ISSN0354-4109);
 240. Привредни преступи, прекршаји и кривична дела у светлу начела ne bis in idem, 26. Саветовање судија привредних судова Републике Србије, Привредни апелациони суд, Златибор, септембар, 2018., стр . 63 – 102.
 241. Коментар одлуке Уставног суда Македоније о укидању Закона о одређивању врсте и одмеравању висине казне,
 242. Кривично дело обљубе над немоћним лицем – нормативна конструкција, нека спорна питања и могуће будуће модификације, „Crimen“, број 1/2018, Београд, 2018., стр. 38 – 70.
 243. Теоријска подела кривичних дела против полне слободе и њихово место у кривичноправном систему Србије, Зборник Правног факултет Универзитета у Београду, „Казнена реакција у Србији“, едиција Crimen, VIII део, Београд, 2018., стр. 46 – 88.
 244. Ефикасност судске заштите и кривичноправни инструменти обезбеђења, зборник: „Организација правосуђа и ефикасност судске заштите (европски стандарди и стање у Србији – кривичноправни аспект), LVIII саветовање Удружења за кривично право и праксу, Златибор, септембра, 2018., стр. 18 -46.
 245. Терет доказивања у кривичном поступку, Правни живот број 9/2018, Београд, 2018., стр. 513 – 542.
 246. Кривичноправна конструкција завере у међународном кривичном праву, Зборник Међународног удружења за кривично право: „Одговорност и санкција у кривичном праву – са посебним освртом на међународно кривично право“, Удружење за међународно кривично право и „Intermex“, Београд, Тара, 2019., стр. 46 – 84. ISBN 978-86-6411-015-0, COBISS.SR-ID 264485900.
 247. Притвор као мера обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку (кривичнопроцесно законодавство Србије – норма и пракса), зборник: „Притвор и друге мере обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку“ (међународни правни стандарди, регионална законодавства и примена), ур. С.Бејатовић, ОЕБС, Београд, 2019., стр. 39 – 78. ISBN 978-86-6383-087-5, COBISS.SR-ID 276818956.
 248. Неурачунљивост у кривичном праву, Тематски зборник радова међународног значаја: „Казнено право и медицина“, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић, 2019., стр. 27 – 56. ISBN 978-86—80756-18-9. COBISS.SR-ID 276400396.
 249. Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности као потенцијално основно привредно кривично дело, зборник Привредног апелационог суда – радни материјал, Златибор, 2019., стр. 39 – 70.
 250. Кривичнопроцесно законодавство и (не)адекватност државне реакције на криминалитет (садашње стање и нова решења), зборник Српског Удружења за кривичноправну теорију и праксу: „Измене у кривичном законодавству и статусу носилаца правосудних функцијја и адекватност државне реакције на криминалитет (међународни правни стандарди и стање у Србјији), LIX редовно годишње саветовање Удружења, Златибор, 2019. стр. 42 – 87, ISBN978-86-6411-012-9 (Intermex), COBISS.SR.ID 243538956
 251. Начело ne bis in idem – са становишта норми српског казненоправног система, уставноправне праксе и ставова Европског суда за људска права, Билтен Врховног касационог суда, број 2/2019, Београд, 2019. стр. ISSN 2217-3676, COBISS.SR.ID 178980876.
 252. Кривично дело у погледу којег је кривично гоњење апсолутно застарело – као део конструкције продуженог кривичног дела, „Бранич“, број 1-2/2018, Београд, 2019, (часопис изашао 2019. године), стр. 41 – 88. ISBN 0353-9644, COBISS.SR-ID 20883970.
 253. Ефекат јавне кампање „не значи не“ на модификацију кривичних дела против сексуалног самоопредељења у кривичном законодавству Немачке и могуће рефлексије у српском кривичном праву, зборник Правног факултета Универзитета у Београду: „Казнена реакција у Србији“, IX део, прир. Ђ.Игњатовић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019., стр. 43 – 84. ISBN 978-86-7630-825-5, COBISS.SR-ID 277320972
 254. Основне контроверзе система страначког доказивања на главном претресу према правилима Законика о кривичном поступку Србије , «Континентално право – часопис за одржив и складан развој права – КоПра», година 3, број 3, Београд, 2019., стр. 19 – 37. UDK 34 / ISSN 2560-4082.
 255. Значај Суда правде Европске Уније као сегмента заједничких кривичноправних/кривичнопроцесних механизама ЕУ у контексту дејства начела ne bis in idem , „Правни живот», број 9/2019, Београд, 2019., стр. 521 – 547. (YU ISSN 0350-0500)
 256. „Један погл.ед на појам и структуру међународног кривичног права“,  зборник: Lieber Anicorum Проф. др Миленко Крећа, Удружење за међународно кривично право и „Intermex“, Тара (6-10. септембар), 2020, стр. 64 – 88., ISBN 978-86- 6411- 015-0, COBISS. SR-ID. 264485900
 257. „Кривичнопроцесно законодавство Србије и жртва кривичног дела (Директива 2012/29 ЕУ) и други међународноправни стандарди – степен усаглашености, искуства примене и мере унапређења“, Жртва кривичног дела и кривичноправни инструменти заштите (међународноправни стандарди, регионална кривична законодавства, примена и мере унапређења заштите) (ур. С. Бејатовић), ОЕБС Мисија у Србији, стр. 55 – 78, Београд, 2020, ISBN 978 -86-6383-093-6
 258. „Основне кривичноправне консеквенце употребе забрањених психоактивних супстанци“, тематски зборник радова међународног значаја, Међународни научни тематски скуп: Дрога и наркоманија: правни, криминолошки, социолошки и медицински проблеми, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић, 2 – 3. септембар 2020, стр. 33 – 56, ISBN: 978-86-80756-33-2
 259. „Имају ли будућност међународно кривично право и Међународни кривични суд?“, зборник Правног факултета Универзитета у Београду, едиција: Crimen, Тематска монографија: Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе, Правни факултет Универзитета у Београду,  Београд, 2020, стр. 36 – 82, ISBN 978-86- 7630-885-9, COBISS.SR-ID 14332681
 260. „Oштећено лице и кривичноправни инструменти заштите (појам и криминално – политички разлози неопходности предвиђања посебних инструмената кривичноправне заштите)“, зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу: Оштећено лице и кривичноправни инструменти заштита (Међународни правни стандарди, норма и пракса), LX редовно годишње саветовање Удружења, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и „Intermex“, Златибор, септембар, 2020., стр. 11 – 49, ISBN: 978-86-6411-012-9
 261. „Значај и домет јемства у кривичном поступку“, Зборник радова 33. Сусрета Копаоничке школе природног права – „Слободан Перовић“ – међународна научна конференција, Том I, Београд, 2020, стр. 533 – 565., ISBN 978-86-903009-8-3, COBIS.SR.ID 28128265.
 262. „Вишеструки поврат у Кривичном законику Србије: контроверзне новеле и утицај америчке кривичноправне концепције „три ударца“, КоПра – Континентално право – часопис за одржив и складан развој права бр. 4, Досије студио, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ), Београд, 2020, стр. 20 – 37., ISSN: 2560-4082
 263. „Злочин негирања/одобравања/умањења злочина – историјски контекст; кривично законодавство Србије и „паралеле“ са немачким кривичним правом“, едиција: Crimen, Тематска монографија: Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе, Правни факултет Универзитета у Београду,  Београд, 2021., стр. 34 – 70., ISBN 978-86- 7630-885-9, COBISS.SR-ID 14332681
 264. „Предговор” у публикацији Незванични радни превод Закона о кривичном поступку Савезне Републике Немачке, ИРЗ, Београд, 2020, стр. 17 – 25, ISBN 978-86-6047-345-7
 265. „Предговор” у публикацији Законик о кривичном поступку, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, стр. 13 – 59
 266. „Један поглед на привредни криминалитет и привредно кривично право“, зборник: Liber Amicorum – проф. др Мирко Васиљевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2021, стр. 579 – 605, ISBN978-86-7630-952-8.
 267. „Један поглед на Законик о кривичном поступку у контексту улоге Уставног суда и односа између кривичног процесног права/кривичног права и уставног права“, Зборник радова 34. сусрета Копаоничке школе природног права – „Слободан Перовић“ – међународна научна конференција, Том I, Београд, 2021, стр. 379 – 431, ISBN 978-86-903009-8-3, COBIS.SR.ID 28128265
 268. „Учешће процесних субјеката у кривичном поступку путем техничких средстава за пренос слике и звука“ (коауторски рад са др Иваном Миљуш), Адекватност државне реакције на криминалитет и употреба техничких средстава у кривичном поступку, Дванаеста међународна научностручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Бијељина 2021, стр. 137 – 177, ISBN: 978-99976-36-98-0
 269. „Један поглед на српско малолетничко кривично право – осврт на важеће законске одредбе и анализа предложених/очекиваних/могућих новела“, КоПра – континентално право – часопис за одржив и складан развој права, година 4, број 4, Београд, 2021, UDK 34 / ISSN 2560-4082.
 270. „Неки аспекти улоге кривичног законодавства у сузбијању пандемије“, Удружење за међународно кривично право и „Intermex“, међународни научни скуп, Тара, 2021, ISBN 978-86- 6411- 015-0.
 271. „Кривичнопроцесно законодавство Републике Србије и техничка средства за пренос слике и звука (садашње стање и предлози de lege ferenda)“, зборник: Видеолинк и друга техничка средства као начини предузимања процесних радњи у казненом поступку (норма, пракса и пожељни случајеви ширења могућности примене), међународна регионална конференција ОЕБС-а, Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2021, стр. 23 – 60. ISBN 978-86-6383-112-4, COBIS.SR.ID 49105161.
 272. „Кривичноправни инструменти ефикасности државне реакције на криминалитет (норма и пракса), Кривичнопроцесни инструменти ефикасности државне реакције на криминалитет (норме и пракса) (ур. М. Симовић, С. Бејатовић), зборник радова Центра за едукацију судија и тужилаца Републике Српске, Тринаеста међународна научно – стручна конференција, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Добој, 2022, стр. 83 – 137, ISBN 978-99976-56-18-6
 273. „Основни криминалистички и кривичнопроцесни аспекти неких облика биометријске идентификације”, Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног права Србије (ур. Срето Ного, Александар Гајић), Удружење за међународно кривично право и „ИНТЕРМЕX“, Београд 2022, стр. 55 – 81, међународна научна конференција на тему „Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног законодавства Србије”, у организацији Удружења за међународно кривично право, Златибор 2022, ISBN 978-86-6411-015-0, COBIS.SR.ID 264485900.
 274. Начело ne bis in idem у казненом законодавству Републике Србије”, Начело ne bis in idem и правна сигурност грађана (међународни правни стандарди, регионална законодавства и исукства у примени (ур. Станко Бејатовић, Наташа Новаковић), Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2022, стр. 29 – 95, регионална научна конференција, Београд 2022, ISBN 978-86-6383-119-3
 275. „Кривичноправна реакција на дечију порнографију/порнографију малолетних лица – пласирану кроз/насталу злоупотребом рачунарске мреже/комуникације другим техничким средствима”, Ревија за криминологију и кривично право, бр. 2/2022 – тематски број: „Деца и изазови дигиталног окружења”, стр. 9 – 57, ИССН 1820-2969, COBIS.SR.ID 116488460
 276. „Форензичко рачунарство у кривичном поступку и поступцима чији су предмет привредни преступи“, Двадесет девето саветовање судија привредних судова Републике Србије, Привредни апелациони суд, радни материјал II, Златибор септембар 2022, Београд 2022, стр. 22-66 зборник
 277. „Поједностављене форме поступања и други кривичнопроцесни инструменти реаговања на криминалитет и ЗКП из 2011. године (испуњени циљеви нормирања или не?)“, Ванинституционалне мере, поједностављење форме поступања и други кривичноправни инструменти реакције на криминалитет и позитивно казнено законодавство (испуњена очекивања или не?), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, LXI Редовно годишње саветовање удружења, Златибор, септембар 2022 године, ISBN 978-86-6411-012-9 (Intermex), стр. 34-66 зборник
 278. „Улога полиграфа и других „детектора лажи“ у кривичнопроцесном смислу“, KoПрa – Континентално право – Часопис за одржив и складан развој права,  Година 6, број 6, 2022, Београд, UDK 34/ISSN 2560-4082, стр. 22-42 часопис
 279. „Кривичноправне и уставноправне рефлексије концепта одрживости права“, Зборник радова 35. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић (ур. Јелена Перовић Вујачић), Том I, међународна научна конференција, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд 2022, стр. 371 – 407, ISBN – 978-86-81956 –11 – 3 (серија)/ ISBN – 978 – 86 -81956 – 12-0, зборник
 280. „Кривичноправни ефекти наређења претпостављеног“, књига сажетака, 80 година од погрома у великој рацији – Корак ка заједничкој будућности, 80 years since the pogrom in the great raida step toward the common future, Покрајински заштитник грађана и Матица Српска, 2. фебруар, 2022., Нови Сад, 2022, стр. 14 – 15. ISBN 978-86-7946-375-3., COBIS.SR.ID 56704265., зборник
 281. „Кривичноправни ефекти наређења претпостављеног“, научни скуп, зборник: 80 година од погрома у великој рацији – Корак ка заједничкој будућности, 80 years since the pogrom in the great raid – a step toward the common future, Покрајински заштитник грађана и Матица Српска, Нови Сад, 2022, стр. 15 – 49. ISBN 978-86-89417-16-6 (ПЗГО), ISBN 978-86- 7946-9 (МС), COBIS.SR.ID66766345., зборник
 282. Милан Шкулић, „Кривичноправни и криминалистички аспекти сузбијања нарко – криминалитета“, Зборник радова са 14. међународне научно – стручне конференције: Нарко криминалитет – превенција и репресија (ур. С. Бејатовић, Д. Чворовић), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Вишеград, 2023, стр. 133–174.
 283. Милан Шкулић, „Објективни услов инкриминације/кажњивости код кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја“, Саобраћај криминалитет и урбана безбедност, међународни научни тематски скуп (А. Батрићевић, Д. Обрадовић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Палић, 2023, стр. 35–61.
 284. Милан Шкулић, „Употреба беспосадних летилица/дронова у рату/оружаном сукобу – анализа са становишта међународног кривичног права“, Раскршћа међународног кривичног и кривичног права – реформа правосудних закона Републике Србије (ур. М. Шкулић, И. Миљуш, А. Шкундрић), Удружење за међународно кривично право, Интермеx – Универзитет у Београду – Правни факултет, Палић, 2023. године, стр. 406–427.
 285. Милан Шкулић, „Реформа кривичног процесног законодавства – искуства и поуке“, Две деценије реформе казненог законодавства: искуства и поуке (ур. В. Турањанин, Д. Чворовић), LXII редовно годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу – Intermex, Златибор – Београд 2023, стр. 25–62.
 286. Милан Шкулић, „Уставноправна заштита животне средине“, Екологија и право, Нови Сад, 2023, у поступку објаве у часопису Гласник Адвокатске коморе Војводине.
 287. Милан Шкулић, „Медијска суђења, „суђења“ у медијима, начело јавности и заштита приватности у кривичном поступку“, Медији, казнено право и правосуђе, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2023, у поступку објаве.
 288. Милан Шкулић, „Кривичноправни аспекти употребе ваздухопловних дронова“, КоПра – Континентално правоЧасопис за одржив и складан развој права, Година 7, број 7, 2023, Београд, стр. 25–49.
 289. Милан Шкулић, „Биометријска идентификација са становишта кривичног процесног права и криминалистике“, Зборник радова 36. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић (ур. Ј. Перовић Вујачић), Том I, Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић, Београд 2023, стр. 433–463.

Проф. др Шкулић је у дневном листу „Политика“ објавио и већи број кратких чланака који се тичу кривичног права и правосуђа, а који нису строго научног карактера и писани су за ширу читалачку публику, попут следећих кратких текстова у „Политици“:

Трострука одбрана , 3. март, 2006.,

Tврдње без доказа , 27. април, 2006.,

Злочин и казна у Хагу , 19. јун, 2007.,

О вери, сумњи и истини , 22. август, 2007.,

Добро и зло , 29. септембар, 2007.,

Ne bis in idem, Хрватска и Трибунал, 8. октобар, 2007.,

Код лажног сведока , 19. новембар, 2007.,

Годишњица „случаја Рачак , 14. јануар, 2008.,

Претпоставка невиности и хапшење , 19. фебруар, 2008.,

Косово је Србија , 18. март, 2008.,

Злочин без казне , 5. април, 2008.,.

Хрватске тајне потернице , 14. јул, 2008.,

Јатаци и хајдуци, 29. јул, 2008.,

Др Караџић и мистер Дабић у Хагу , 4. август, 2008.,;

Вози Мишко , 17. септембар 2008.;

Да ли је батина изашла из раја , 1. новембар, 2008.,

Бомбардовање палате правде , 19/11/2008.,

Сезона лова на политичаре није отворена , 19. децембар 2008.,

Ништа ново на Хашком фронту , 28. фебруар 2009.,

Комшијско парничење на високом нивоу , 8. марта 2009.,

Није код „плавих“ све тако црно , 15/04/2009.,

Прејака реч , 28/05/2009.,

Операција успела – пацијент умро , 05/06/2009.,

Не питајте их за први милион , 01/07/2009.,

Филозофија бомбе , 22/07/2009.,

Споразум о признању кривице , 07/10/2009.,

Невин као сведок сарадник , 29.10.2009.,

Медијски линч или линчовање медија , 29/12/2009.

Спор договор и „такнуто-макнуто , 24/02/2010.

Суђење није утакмица , 30/09/2010.

Страх од пороте , 20.05.2011.

Васпитне батине , 21.07.2011.

Реституција и фолсксојчери , 02.09.2011.

Законодавни оптимизам , 29. децембар, 2011.

Тужилац сам, тим се дичим , 18.01.2012.

Злочин, казна и „судијске уши , 30.03.2012.

Штета што чувар установности није раније реаговао, 14. 8. 2012.

Закон у гарантном року , 19.06.2012.

Жртве инцеста и претеривање , 20.03.2013.

Кад истина није циљ кривичног поступка , 13.05.2013.

Принципу из принципа није потребна рехабилитација , 11.02.2014.

Судије, полицајци и законописци , 10.06.2014.

Закон као „чаробни штапић , 21.08.2014.

Хемијска кастрација , 14.10.2014.

Шта зна дете, шта је кривично дело , 22.11.2014.

Границе овлашћења ВБА , 30.01.2015.

У дресу мастера практичне политике , 07.02.2915.

Нова хашка рашомонијада , 18.04.2015.

Насиље у породици, 22.05.2015.

Рехабилитација фолксдојчера, 4.06.2015.

Мигранти и „сигурна кућа“ Србија, 10.09.2015.

Кад језик «сече главу», 2015.

Злочин и казна на судком кантару, 5. новембар, 2015.

Хрватске оптужнице и српска саслушавања, 18. јануар 2016.

За мисли се не одговара, 2. април, 2016.

Универзална принципијелност Хрватске , 27. април, 2016.

Моћ и немоћ казне, 24. јул2016.

Шпијуни међу нама, 7. септембар, 2016.

Бело мучење, 5. октобар, 2016.

Злочин негирања злочина, 17. новембар, 2016.

Невидљива рука тржишта и «драга Ангела», 4. септембар, 2017.

Мигранти и криминалитет – поуке једног немачког случаја, 10. фебруар, 2017.

Ко тебе извињењем, ти њега ревизијом, 22. фебруар, 2017.

Фалсификовање геноцида, 27. март, 2017.

Окидач Вокер, 11. мај, 2017.

Нулта толеранција и хапшење за пример, јун, 2017.

Тодорић или о европском налогу за хапшење прве и треће класе, 10. децембар, 2017.

Генарал Ратко није крив за рат, децембар 2017.

Хапшење као мушење, поруке и наравоученије, 29. март, 2018.

Правда Хашкот механизма, 13. април, 2018.

Карађорђе, Петар и Маринко, 29. август, 2018.

Право и правда – вождово «оцеубиство и «братоубиство», 5. септембар, 2018.

Вожду не треба опроштај, 11. септембар, 2018.

Припремање убиства као посебно кривично дело, 18. фебруар, 2019.

Док га смрт од затвора не раздвоји, 30. април, 2019.

Брутални злочин и хладна глава, 7. август, 2019.

Вербална и «великосрпска» агресија, август, 2019.

Истина о Рачку, 15. децембар, 2019.

Хандке и Србија, децембар, 2019.

Пресуда и издвојено мишљење, 13. јун 2021.

Трговина утицајем и страх који чува „обрез”, 10. децембар 2021.

Наведени кратки текстови проф. др Милана Шкулића су доступни на сајту „Политике“ (рубрика „Погледи“):

Учешћа на конференцијама

Одржана предавања и учешће на саветовањима у Србији

Професор др Милан Шкулић је одржао следећа предавања и учествовао на следећим саветовањима у Србији:

 1. руковођење заједно са проф. др Живојином Алексићем, а касније самостално, радом Катедре „Право на слободу – одељење – кривичнопроцесна заштита личности“, на Копаоничкој школи природног права, децембар, 1996., 1997., 1998., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2013., 2014., 2015., 2016. ,2017., 2018. и 2019. године.
 2. учествовање на саветовањима која су организована од стране Врховног суда Србије, Министарства правде Републике Србије и Југословенског центра за права детета, у Великој Плани, током 1998. године: 1. Делинквенција малолетника и место и улога судије за прекршаје (26. – 28. фебруар 1998.); 2. Делинквенција малолетника и место и улога Тужилаштва (2. – 4. април 1998. године), 3. Делинквенција малолетника и место и улога Центара за социјални рад (23- 25. април 1998 године) и 4. Заједнички састанак судија редовних судија, јавних тужилаца, судија за прекршаје, радника из Центара за социјални рад и полицајаца, који службено контактирају са малолетницима, уз учешће представника Министарства унутрашњих послова Србије, Врховног суда Србије и Министарства правде Србије, јун 1998. године;
 3. предавања у организацији Одбора за људска права из Ваљева о откривању и разјашњавању кривичних дела учињених у оквиру установа за извршавање кривичних санкција (Бања Врујци мај 2003.), те о положају малолетника у кривичном поступку (Крушевац 9 – 10 јуна 2003.), а предавање на исту тему проф. др Милан Шкулић је одржао и у Ваљеву 12. априла 2003. године;
 4. предавање на Очној клиници Клиничког центра Србије на тему: «Вештачење у кривичном поступку и општи правни аспекти вештачења», Београд, 12. мај, 2005.;
 5. предавање о алтернативним кривичним санкцијама на округлом столу који је организовала Канцеларија Савета Европе, Београд, 23. септембар 2005.; (објављена експертиза на сајту Canadian International Development Agency – Legal Expertise by the Councel of Europe Expert on the Systems of Alternative Sanctions and Probation in Serbia).
 6. учествовање на саветовањима Српског удружења за кривично право, Копаоник, 2005., 2006. и 2007. године и излагања на теме радова објављених у зборницима (наведено у списку радова);
 7. учествовање на саветовањима Удружења за међународно кривично право, Тара, 2005., 2006., 2007. и 2008., 2009, 2010., 2011., 2012., 2013. 2014. и 2019. године и излагања на теме радова објављених у зборницима (наведено у списку радова);
 8. учествовање на конференцији о новом Законику о кривичном поступку Србије(у организацији немачке Фондације за међународну правну сарадњу, IRZ Stiftung), те излагање о основним особеностима новог Законика о кривичном поступку Србије, 6. јул 2006. године;
 9. учествовање на саветовању Удружења правника Београд, одржаном од 24. до 27. фебруара на Златибору 2007., на тему «Ново законодавство у Републици Србији», излагање на тему «Нови Законик о кривичном поступку Републике Србије.
 10. учествовање на конференцији Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу: „Кривичноправна питања малолетничке делинквенције“, те излагање на тему: „Основна начела поступка према малолетницима, Београд, 21. и 22. март, 2008.;
 11. Учествовање на међународној конференцији о 60 година Универзалне декларације о људским правима – International Conference Universal Declaration 60 Years After, 27-28 September 2008, Belgrad, Faculty of Law, излагање на тему: „Утицај одлука Међународног суда за људска права на кривичнопроцесни систем Србије“ (припремљен рад са конференције на енглеском језику, који ће почетком 2009. године бити штампан у зборнику међународног издавача).
 12. Учествовање на међународној конференцији „Политика супростављања организованом криминалу“, Београд, 21 – 22. новембар, 2008. године.
 13. предавање на Дипломатској академији „Коча Поповић“, Министарства спољних послова Републике Србије, у школској 2006/2007, на тему: Развој међународног кривичног правосуђа.

Одржана предавања и учешће на саветовањима у иностранству

Професор др Милан Шкулић је одржао следећа предавања и учествовао на следећим саветовањима и конференцијама у иностранству:

1. предавање у Макс Планк институту за међународно и компаративно кривично право у Фрајбургу у СР Немачкој (Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strarecht, Freiburg) на тему „Утицај Римског статута на национално кривично право“, 28. новембар 2003.;

2. предавање у Бону на годишњем саветовању Хумболтове фондације (Jahrestagung der Humboldt Stiftung) на тему: „Die Wissenschaft als die Brücke zwischen Nationen und Staaten“ 15. јун 2004.,

3. Учествовање на међународној конференцији о реформи судских поступака са аспеката европских стандарда («Reform of the Judical Procedures from the Aspects of European Standards« – Working Session I – Criminal Procedure, одржане од 22 – 24. септембра 2003. године у Скопљу, где је проф. др Милан Шкулић одржао три предавања: 1) Delivery service – basic precondition for efficient criminal procedure, 2) Special investigation measures and the protection of human rights, 3) Protection of witnesses;

4. учествовање на међународној конференцији у Сарајеву, 21 – 23. септембар, 2005, „Како побољшати сигурност у заједници: Истраживање нових могућности у кривичној области и систему затвора“, те излагање на тему објављену у зборнику (наведено у списку радова),

5. Учествовање на конференцији о малолетничком кривичном правосуђу у Европи – 1st conference on juvenile justice in Europe – JLS/2006/AGIS/168 – organized by Department for Criminology, University of Greifswald, Greifswald, Germany, 21-24 June 2006;

6. учествовање на међународној конференцији у Дубровнику, 13. – 16. новембар, 2006., на тему: „Unabhängigkeit der Justiz in Europa“, те излагање на тему: „Richterliche Unabhängigkeit und die Situation der Justiz am Beispiel Serbiens»;

7. Учествовање на конференцији о малолетничком кривичном правосуђу у Европи – Juvenile Justice System in Europe – current situations, reform developments and good practices, 21 – 24 June, 2007, Greifswald, Germany, International Conference, organized by Department for Criminology, University of Greifswald;

8. учествовање на међународној конференцији у Дубровнику, 30 октобар – 2. новембар, 2007., на тему: „Strafverfahrensrecht in einem zusammewachsenden Europa“, те излагање на тему: „Untersuchungshaft und Wahrheitsermittlung“;

9. учествовање на међународној конференцији у Букурешту – Conference – “The concepts of separation of powers and checks and balances – what do they hold for justice”, те излагање на тему реформе правосуђа у Србији, Румунија, Букурешт,новембар, 2007.;

10. учествовање на округлом столу „Споразум о признању кривице у БиХ и у Србији“, Сарајево, 27. до 28. март 2008.;

11. учествовање на округлом столу у Црној Гори – Public Discussion on Draft Criminal Procedure Code, 21 April, Human Resource Agency Hall, Podgorica, 2008, те излагање о „анализи финансијског утицаја новог Законика о кривичном поступку Црне Горе;

12. учествовање на округлом столу у Црној Гори о Нацрту Законика о кривичном поступку Црне Горе, Котор, 11. и 12. јун 2008.;

13. учествовање на конференцији: „Забрана мучења и незаконитог лишења слободе према Европској Конвенцији о људским правима“, Колашин, 4. и 5. јул, 2008., те излагање на теме: 1) Домаће право и пракса: лишавање слободе на основу сумње о учињеном кривичном делу, 2) Домаће право и пракса: извођење пред судију; јемство, жалба на одлуку о одређивању притвора и надокнаде;

14. Учествовање на конференцији о малолетничком кривичном правосуђу у Европи – Juvenile Justice System in Europe – current situations, reform developments and good practices, 13 – 15 March, 2008, Verona, International Project, co-ordinated by the Department of Criminology (University of Greifswald), Don Calabria Institute (Verona), Foundation Diagrama (Murcia), the International Juvenile Justice Observatory (Brussels)

15. учествовање на конференцији: „Нови црногорски Законик о кривичном поступку и Европска конвенција о људским правима, те излагања на теме: 1) „Црногорски Законик о кривичном поступку – нови концепт“, 2) споразум о признању кривице по ЗКП-у“, 3) Одузимање имовине по ЗКП-у, те 4) Одузимање имовине – упоредна искуства и међународна пракса, уз модерирање расправе о новом црногорском Законику о кривичном поступку., Бечићи, 3. до 4. октобар, 2008.;

16. предавање на Данима Државног тужилаштва Црне Горе на тему: „Проширено одузимање имовине проистекле из кривичних дела, према одредбама Нацрта Законика о кривичном поступку Црне Горе“, Бар, 1. и 2. новембар, 2008. године;

17. учествовање на међународној конференцији: „Juvenile Justice Systems in Europe – current situation, reform developments and good practices“,International Conference organized by the Instituto don Calabria, Verona, Foundation Diagrama, International Juvenile Justice Observatory (IJJO)and the Department of Criminology, University of Greifswald, 13 – 15 March, Verona, Italia;

18. учествовање на међународној конференцији: „Witness Protection in Europe”, ( Opferrechte in den Staaten der EU und benachbarten Staaten), те излагање на тему: „The Position of the victims and injured persons in the criminal procedure of Serbia“, Правосудна академија Мађарске и немачка Фондација на међународну правну сарадњу (IRZ), Будимпешта, 6. – 9. октобра, 2008.;

19. учествовање на међународној конференцији: „Juvenile Justice Systems in Europe – current situation, reform developments and good practices“,International Conference organized by the International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Foundation Diagrama, Psicosocial Intervention, Instituto don Calabria, Verona and the Department of Criminology, University of Greifswald, 20 – 22 October 2008, Valencia, Spain.

20. учествовање на семинару о организованом криминалу, Подгорица, 2. и 3. јун, 2009, излагање на тему: „Нацрт Законика о кривичном поступку Црне Горе – преткривични поступак/организовани криминал;

21. учествовање на округлом столу у Берлину (Freie Universität) – „Aktuelle Fragen der Rechtsentwicklung in Deutschland, Südosteuropa und im Europarecht“ ,предавање: „Zum Verhältnis von internationalem und nationalem Strafrecht“, 24. новембар 2011. године.

21. учествовање на конференцији о ресторативном правосуђу: Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in Europe, 3 -6 Mai, 2012, Greifswald, Germany, organized by Department for Criminology, University of Greifswald.

22. учествовање на конференцији о ресторативном правосуђу:Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in Europe, 9 – 12 Mai, 2013, Gdansk, organized by Department for Criminology, University of Greifswald and the Faculty of Law, University of Gdansk.

23. учествовање на конференцији у Роштоку у Немачкој, Justice Cooperation Network (JCN) – European treatment and transition management of high risk offenders – Final Conference -“Re-Integration of High Risk Offenders”, Рошток, од 3. до 5. септембра 2014. године.

24. учествовање на „Дунавској министарској конференцији“ у Улму у Немачкој, у организацији Министарства правде Баден-Виртемберга – „Donau Justizministerkonferenz“, од 11. до 12. септембра 2019. године, у оквиру које је проф. др Милан Шкулић учествовао на панелу о утицају немачког кривичног права на правне системе држава западног Балкана, те одржао предавање на немачком о позитивном Законику о кривичном поступку Србије као бизарној мешавини адверзијалних и инквизиторских процесних елемената, чиме се драстично одступа како од српске кривичнопроцесне традиције, тако и од кривичнопроцесне традиције континенталне Европе.

Учешће на научним пројектима

Професор др Милан Шкулић је учествовао у следећим научним пројектима:

 1. „Положај осумњиченог у преткривичном поступку“ – Институт за упоредно право у Београду (2000),
 2. „Заштита деце и малолетника од алкохола, дроге и деструктивних секти“ – Институт за упоредно право у Београду (2000),
 3. „Правосуђе за малолетнике“ – Југословенски центар за права детета (1997.),
 4. „Спречавање трговине људима“ – Виктимолошко друштво Србије (1998.),
 5. „Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“, подржан од стране Министарства науке Републике Србије (бр. 149033);
 6. Пројекти Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије: 1) Израда Јавно-тужилачког приручника (рецензент), 2) Израда монографије о Удружењу јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије: (аутор дела текста),3) израда монографије о ресторативној правди и положају оштећеног у кривичном поступку Србије (аутор дела текста;
 7. Међународни пројекат који подржава Европска комисија: „AGIS“- „Juvenile Justice Systems in Europe – current situation, reform developments and good practices“ (аутор је дела монографије на енглеском језику (део који се односи на малолетничко кривично право у Србији), која је објављена и наводи се у списку радова.
 8. Alternative Sanctions and Probations in Serbian Criminal Law, Counsel of Europe expert, Belgrade (2007).
 9. Juvenile Justice Systems in Europe – Actual Situation, Reform development and well Practical Models, The Project of the University of Greifswald in Germany and Institute Don Calabria in Verona in Italia, supported by the European Commission, 2010/1011.
 10. Restorative Justice Systems in Europe, The Project of the University of Greifswald in Germany, supported by the European Commission, 2012/2013.
 11. „Казнена реакција у Србији и правна средства реаговања“  – Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011  – данас);
 12. „Идентитетски преображај Србије“ – Правни факултет Универзитета у Београду (2015 – 2020);
 13. „Епидемија. Право. Друштво“ – Правни факултет Универзитета у Београду (2021 – 2022);
 14. „Савремени проблеми правног система Србије“ Правни факултет Универзитета у Београду (2022 – данас).

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Чланство у радним групама за израду нацрта закона

Професор др Милан Шкулић је био члан више радних група за израду нацрта закона, где између осталог спадају следеће радне групе:

 1. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника (2005. године);
 2. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о државним органима у поступку за кривична дела организованог криминала (2006. године);
 3. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о надлежности у поступцима за кривична дела организованог криминала и друга посебно сложена кривична дела (2007. године);
 4. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о надлежности у поступцима за кривична дела против међународног хуманитарног права (2007. године);
 5. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку Србије (2005. године);
 6. радна група Министарства правде Републике Србије за израду новог Законика о кривичном поступку Србије (2005/2006.);
 7. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Законика о кривичном поступку (2008. године);
 8. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о одузимању имовине стечене кривичним делима (2009);
 9. радна група Министарства правде Републике Србије за израду закона о међународној правној помоћи у кривичним стваримa (2008. године);
 10. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о сарадњи са Међународним кривичним судом (2009.)
 11. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о јавном тужилаштву и Закона о Државном већу јавних тужилаца (2008. године);
 12. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама КЗ-а (2008. године);
 13. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о сарадњи са Међународним кривичним судом (2008. године).
 14. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Кривичног законика (2011.)
 15. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника (2011.).
 16. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку (2012.)
 17. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о одузимању имовине проистекле из кривичних дела (2013.)
 18. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Закона о привредним преступима и прекршајима (2013.)
 19. радна група Министарства правде Републике Србије за израду Закона о изменама и допунама Кривичног законика (2014/2015).
 20. радна група Министарства правде Републике Србије за израду новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку (2014/2015.)

Експертско ангажовање

Професор др Милан Шкулић је у више наврата био ангажован као експерт за научне и стручне области којима се бави:

 1. Израда експертског мишљења: «Усклађеност законодавства Црне Горе у односу на кривичноправни положај деце и малолетника», коауторска експертиза са др И.Стевановић и др Н. Вучковић-Шаховић, Београд, 2006.,
 2. Учествовање у својству експерта Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање Републике Србије у едукацији судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, полицајаца и адвоката за малолетнике, уз одржавање предавања широм Србије, тј. на територијама окружних/виших судова (2005/2015);
 3. Учествовање у својству експерта Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање Републике Србије у едукацији судија, јавних тужилаца и адвоката у односу на нови концепт Законика о кривичном поступку, а посебно у односу на: 1) споразум о признању кривице и 2) специјалне истражне технике (2007. године);
 4. учествовање у својству страног експерта-консултанта (пројекат Светске банке који је спроводила немачка фондација – IRZ) у Комисији Министарства правде Румуније, за израду Нацрта новог Закона о кривичном поступку Румуније (2007/2008);
 5. учествовање у својству страног експерта-консултанта ОЕБС-а и UNPD-a у раду радне групе Министарства правде Црне Горе, за израду Нацрта новог Законика о кривичном поступку Црне Горе (2008. године).
 6. учествовање у својству страног експерта-консултанта Unicef-a у раду радне групе Министарства правде Црне Горе, за израду Нацрта новог Закона о правосуђу за малолетнике Црне Горе (2010. године).

Детаљна биографија

Професор др Милан Шкулић, од оца Зорана, је рођен 4. маја 1968. године у Панчеву. У месту рођења је са одличним успехом завршио основну и средњу школу. У звање редовног професора за ужу научну област Кривично право – предмети Кривично процесно право и Криминалистика на Правном факултету Универзитета у Београду биран је 2009. године. На Правном факултету Универзитета у Београду осим Кривичног процесног права и Криминалистике, предаје и Међународно кривично право, Организовани криминалитет, као и Малолетничко кривично право.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. октобра 1992. године, са просечном оценом 9,74.Током студија је био уписан на кривичноправни смер. Просечна оцена из групе кривичних предмета му је била 10. Неколико месеци по дипломирању волонтирао је у Општинском суду у Панчеву, а у њему је од 1. фебруара 1993. године, па до 31. јануара 1995. године радио као судијски приправник. На Правном факултету Универзитета у Београду је запослен од 1. фебруара 1995. године. 5. априла 1996. године је на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио магистарску тезу – “Увиђај и криминалистичке верзије”, а 24. марта 1999. године је на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио докторску дисертацију под насловом: “Делинквенција деце и малолетника – кривичнопроцесни и криминалистички аспекти”. Као студент треће године остварио је право на стипендирање од стране Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Обављао је дужност секретара Специјалистичких последипломских студија за правнике из области социјалног рада и социјалне заштите. Вршио је дужност секретара “Архива за правне и друштвене науке”. На свим анонимним евалуацијама како студената редовних студија, тако и полазника курса за правосудни испит, увек је добијао највише оцене.

Током школске 2003/04 године, обављао је дужност продекана за наставу на Правном факултету Универзитета у Београду, а у току школске 2009/2012. био је продекан за науку. Током школске 2006/07. године проф. др Милан Шкулић је водио Правну клинику на Правном факултету Универзитета у Београду. У току школске 2008/09. године вршио је функцију Управника курса о сузбијању организованог криминалитета, који се на Правном факултету Универзитета у Београду, спроводи у сарадњи са ОЕБС-ом, као вид додатне наставе за најбоље студенте, а неколико година је био управник курса из међународног кривичног права који се на Правном факултету у Београду реализовао у сарадњи са ОЕБС-ом..

Проф. др Милан Шкулић је обављао функцију потпредседника Виктимолошког друштва Србије, био члан Редакције «Темиде», часописа Виктимолошког друштва Србије, а вршио је и дужност члана Извршног одбора тог стручног удружења. Члан је Управног одбора Удружења за међународно кривично право Србије. Годинама је сарађивао са Комитетом Владе СР Југославије за прикупљање података о злочинима против човечности и међународног права, тако што је написао неколико извештаја о ратним злочинима учињеним у некадашњим југословенским републикама – у Хрватској и у Босни и Херцеговини.

Почасни је члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије.

Био је главни уредник „Архива за правне и друштвене науке“, најстаријег часописа из области друштвених наука у Србији (основан 1906. године), а од 2019. године је члан Издавачког савета тог часописа.

Члан је председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу. Члан је редакције „Ревије за криминологију и кривичну право“. Члан је редакције „Анала Правног факултета у Београду, а од новембра 2015. године је вршилац је дужности главног уредника тог часописа. Члан је Редакције и неколико других часописа: „Правни живот“, „Ревија за кривично право и криминологију“ „Crimen“ и „Наука, безбедност, полиција“. Један је од два ко-уредника часописа „Континентално право“ („КоПра).

Био је председник је Удружења правника Србије од 2011. до 2019. године, а од 2019. године је члан Извршног одбора Удружења правника Србије. Био је шеф Катедре за кривично право Правног факултета Универзитета у Београду од 2016. до 2019.

Проф. др Милан Шкулић је од јуна 2006. године, па до краја 2007. године, обављао дужност Генералног секретара Секретаријата за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Републике Србије и током обављања те функције, учествовао је на бројним округлим столовима и конференцијама на тему правосуђа и законодавних активности повезаних са правосуђем.

Био је члан је Савета Владе Србије за права детета и Етичког одбора Министарства здравља.

Био је члан Државног већа тужилаца Републике Србије у периоду од априла 2009. до априла 2014. године, као и члан Високог савета судства Републике Србије (новембар 2015. – децембар 2016. године).

Судија је Уставног суда Србије од децембра 2016. године.

Професор др Милан Шкулић говори енглески и немачки језик, а тим страним језицима влада на нивоу који омогућава да на њима држи предавања и пише стручне радове.

Ожењен је и отац два детета.

Материјали за наставу и испите

Кривично процесно право

Литература – Кривично процесно право

Милан Шкулић, Кривично процесно право, 12. измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022.

Литература – Криминалистика

Милан Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022.

Литература – Међународно кривично право

Милан Шкулић, МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО, Правни факултет – Универзитета у Београду, 2. издање, Београд 2022.

Литература – Организовани криминалитет

Ђорђе Игњатовић, Милан Шкулић, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ (најновије издање), Правни факултет Универзитета у Београду. За испит није неопходно спремити целокупан садржај књиге, већ само следеће делове:

     1. Део који је писао проф. Игњатовић који је криминолошког садржаја спрема се у целини;

     2. Део који је писао проф. Шкулић спрема се само делимично, и то у односу на појам организованог криминалитета у кривичноправном смислу и кривична дела која спадају у организовани криминалитет

Литература – Малолетничко кривично право

Алтернативно:

     1. Милан Шкулић, МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО, Правни факултет Универзитета у Београду (најновије издање). За испит није неопходно спремити целокупан садржај књиге, већ само следеће делове:

        а) Део који се односи на појам малолетничког кривичног права;

        б) Део који се односи на упоредноправне моделе малолетничког кривичног права и поступка према малолетницима;

        ц) Део који се односи на старосу границу одговорности за кривично дело;

        д) Део који се односи на кривичне санкције према малолетницима;

        е) Део који се односи на кривични поступак према малолетницима;

        ф) Део који се односи на кривични поступак у којем се као оштећени појављује малолетно лице

     2. Љиљана Радуловић, МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. НАПОМЕНА: уколико се за спремање испита користи књига проф. Радуловић, потребно је да се процесни део малолетничког кривичног права спреми из књиге проф. Шкулића

ТЕМЕ ИЗ КРИМИНАЛИСТИКЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Литература за припремање испита из Криминалистике

Милан Шкулић, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2022.

Милан Шкулић, Организовани криминалитет – појам, појавни облици, кривична дела и кривични поступак, 2. измењено и допуњено издање, „Службени гласник“, Београд, 2020. (део књиге) Садржај који је потребно научити:

 • Индиције које указују на организовано криминално деловање
 • Криминалистички аспекти ангажовања прикривеног иследника
 • Откривање и доказивање кријумчарења (криминалистички аспекти)
 • Откривање о доказивање прања новца (криминалистички аспекти)

Упутство за израду мастер рада – Кривично-правни модул (проф Др Милан Шкулић и доцент Вања Бајовић)

Под-модул сузбијање организованог криминала и корупције

 1. Међународноправна сарадња у сузбијању организованог криминалитета – power point презентација, pdf презентација
 2. Међународноправна сарадња у сузбијању организованог криминалитета – power point презентација, pdf презентација

Литература – Међународноправна сарадња у сузбијању криминалитета

      I) Милан Шкулић, Организовани криминалитет , Службени гласник, 2. издање, Београд, 2018. Из наведене књиге за испит се спремају следеће целине:

           1. Транснационални организовани криминалитет

           2. Неки међународни органи и организације који се баве сузбијањем организованог криминалитета

           3. Међународноправна основа за примену специјалних истражних техника

           4. Заштита сведока у Конвенцији УН против транснационалног организованог и основни правни механизми на нивоу ЕУ и Савета Европе намењени заштити сведока

           5. Заштита сведока у поступку пред сталним Међународним кривичним судом

           6. Међународна сарадња у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела

II) Милан Шкулић, Међународно кривично право: просторно важење кривичног права, кривично право међународног порекла, међународна кривичноправна помоћ, зачеци кривичног права ЕУ , Службени гласник, Београд, 2022. Из наведене књиге за испит се спремају следеће целине:

           1. Појам, основна начела и извори Међународног кривичног права

           2. Правила просторног важења кривичног законодавства

           3. Међународна кривичноправна помоћ

           4. Основни европски кривичнопроцесни/кривичноправни механизми

      III) Милан Шкулић, Основи кривичног права Сједињених Америчких Држава, Универзитет у Београду – Правни факултет, 2. издање, Београд, 2022. Из наведене књиге за испит се спрема целина под насловом „Основне разлике између кривичног поступка САД и континентално-европског кривичног поступка“.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

 1. Кривично процесно право – power point презентација, pdf презентација
 2. Кривично процесно право – power point презентација, pdf презентација
 3. Кривично процесно право – power point презентација, pdf презентација
АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве