др Миодраг Јовановић, редовни професор

Шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију права

кабинет 202 (види на мапи зграде)
011 3027 631
miodrag@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 11:00 - 12:30
Четвртак 11:30 - 13:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУвод у право
Мањинска права

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

 • од 15. јула до 15. септембра 2005. године, као гостујући истраживач на Институту за федерализам (Фрибур, Швајцарска), где је обавио истраживање на тему TheRoleofFederalisminTransitionCountriesofEasternEurope;
 •  од 15. марта до 15. септембра 2007. године и од 10. јула до 25. августа 2010. године боравио је, као корисник пост-докторске стипендије Хумболт фондације, на Правном факултету Универзитета у Хајделбергу и Макс Планк Институту за упоредно јавно и међународно право, где је обавио истраживање на тему Legal Theory of Collective Rights;
 • од 25. јуна до 25. јула 2014. је боравио на Макс Планк институтуту за упоредно јавно и међународно право, где је обавио истраживање на тему RevisitingtheConceptofInternationalLaw
 • од 15. јула до 15. септембра је боравио у Лаутерпахт центру за међународно право Универзитета у Кембриџу, као добитник Брандон стипендије (Brandon Fellowship)

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

Објављене књиге(самостално)

 1. Колективна права у мултикултурним заједницама, Службени гласник, Београд, 2004.
 2. Constitutionalizing Secession in Federalized States: A Procedural Approach, Eleven, Utrecht, 2007. (Law&Courts Review RuddinAnnals Review, Book review Publius, Book review Yale Journal of International Law 522-528)
 3. Transition and Federalism – East European Record (стр. 1-167.), Miodrag Jovanović and Slobodan Samardzić (eds.), Federalism and Decentralisation in Eastern Europe: Between Transition and Secession, PIFF Etudes et Colloques no. 48, Institut du Fédéralisme, Fribourg/LIT Verlag, Zurich and Vienna, 2007.
 4. Collective Rights – A Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. (Oxford Journal of Legal Studies Newman ReviewAnnals Review)
 5. Косово и Метохија – Четири правно-политичка есеја (са предговором Т. Варадија и поговором Т. Флајнера), Издавачки центар Правног факултета у Београду, 2013.
 6. The Nature of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2019. (Anali PF)

Објављене књиге (коауторски)

 1. са Dragica Vujadinović, Rodoljub Etinski, Democracy and Human Rights in the European Union, Maribor and Belgrade, 2009 (pp. 23-93)
 2. са Радмила Васић, Горан Дајовић, Увод у право, Издавачки центар Правног факултета у Београду, 2014.

Објављене књиге (самосталан приређивач)

 1. Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије, Службени гласник и Правни факултет, Београд, 2009.
 2. Constitutional Review and Democracy, Eleven, Utrecht, 2015.
 3. Pravo na obrazloženu sudsku presudu – Praksa Evropskog suda za ljudska prava (urednik izdanja, autori Bojan Spaić i Goran Dajović), Podgorica, 2016.

Објављене књиге (ко-приређивач)

 1. са Kristin Henrard (eds.), Sovereignty and Diversity, Eleven, Utrecht, 2008.
 2. with Ivana Krstić (eds.), Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration, Eleven, Utrecht, 2010.
 3. са Bojan Spaić (eds.), Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century: Reassessing Legacies, Peter Lang, Frankfurt, 2012.
 4. са Đorđe Pavićević (eds.), Crisis and Quality of Democracy in South East European States, Eleven, Utrecht, 2012.
 5. са Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013.
 6. са Kenneth Einar Himma, Courts, Interpretation, the Rule of Law, Eleven, Utrecht, 2014.
 7. са Kenneth Einar Himma and Bojan Spaić, Unpacking Normativity – Conceptual, Normative and Descriptive Issues, Hart Publishing, Oxford, 2018.

Објављени радови (чланци, поглавља, прикази) у домаћим публикацијама

 1. Цртица о Келзеновом виђењу правде, Правни живот, број 3-4, 1996, стр. 155-168.
 2. Anthropological Roots of Law and Politics, M. Damjanović, S. Vračar & Lj. Madžar (eds.), Democracy to come, Timit, Belgrade, 1997, стр. 205-220;
 3. Методолошки аспекти тзв. претходног дефинисања права, у зборнику Држава и право, политика и наука (прилози пројекта конституисања Србије као правне државе), књ. 13, изд. Правни факултет, Београд, 1997, стр. 33-39;
 4. Наша правна теорија на истеку другог миленијума – јуснатурализам, правна деонтологија или нешто треће, у зборнику Југословенска теорија, филозофија и социологија права у прошлости и данас (прилози са научног скупа), изд. Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Савет пројекта Конституисање Србије као правне државе, Београд, 1997, стр. 151-172;
 5. Еволуција права, наука и политика – осврт на социологизам у правно-теоријским текстовима Живана Спасојевића, Правни зборник, бр. 1-2, 1997, стр. 69-86;
 6. Теорија хаоса и правна теорија – моделовање и рачунарска симулација у праву (приказ књига Драгана М. Митровића), Правни зборник, бр. 1-2, 1998, стр. 289-292;
 7. Приказ зборника радова О демократији, Српска политичка мисао, бр. 3-4, 1997, стр. 238-253;
 8. Ханс Келзен поново међу Србима, Културни додатак Политике, субота, 21. март 1998, стр. 26.
 9. Јавно мњење и владавина права, Правни живот, број 12, том IV, 1997, стр. 1185-1216.
 10. Еутаназија – правно-филозофски изазов савременој јуриспруденцији, у зборнику Теорија, филозофија и социологија права у свету – стање, проблеми, изазови (прилози са научног скупа), изд. Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Савет пројекта Конституисање Србије као правне државе, Београд, 1998, стр. 235-254.
 11. О неопходности васпитавања  за демократију, у, Божидар Јакшић (ур.), Интеркултуралност и толеранција, Република, Београд, 1999, стр. 355-363.
 12. Стеван К. Врачар – Социјална садржина функције државно-правног поретка, Анали Правног факултета, бр. 1-3, 1998.
 13. Ново читање класика политичке филозофије (осврт на књигу, ThomasHobbes – ThreeDiscoursesACriticalModernEditionofNewlyIdentifiedWorkoftheYoungHobbes), Нова српска политичка мисао, Vol. VI, no. 3-4, 1999, str. 330-342.
 14. Приказ књиге – Коста Чавошки (ур.) Уставност и владавина права, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2, 2000, стр. 255-259.
 15. О филозофским разматрањима међународноправног признања држава и влада, Филозофија и друштво, XVII, 2000, str. 115-133.
 16. Унилатерална сецесија у федералним државама – примена унутрашњег и међународног јавног права у случајевима бивше СФРЈ, Квебека и Чеченије, у Остваривање права, Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права и Правни факултет, Београд, 2001, стр. 113-161.
 17. О либерализму Гиге Гершића у Јовица Тркуља, Драгољуб Поповић (ур.), Либерална мисао у Србији (прилози историји либераилзма од краја 18. до краја 20. века), Центар за унапређивање правних студија и Friedrich Naumann Stiftung, Београд, 2001, стр. 213-245.
 18. Дебата – правилима уређен облик аргументоване расправе, у Обрад Станојевић, Сима Аврамовић, Arsrhetorica – вештина беседништва, Службени лист СРЈ, Београд, 2002, стр. 368-383.
 19. О једној могућој примени принципа правног превладавања прошлости, Нова српска политичка мисао, Vol. VII, No. 3-4 (2000), str. 241-251.
 20. Мултикултурализам – “путујућа теорија” на пропутовању кроз Србију, у Мирјана Тодоровић (ур.), Култура људских права, Београдски центар за људска права, 2002, стр. 64-87 (верзија на енглеском језику, стр. 176-199)
 21. О правно-политичкој природи устројства Европске Уније, Међународна политика, Но. 1110, Април-Јун 2003, стр.. 36-40.
 22.  Конститутиционализација сецесије у државној заједници Србије и Црне Горе, у Оливера Вучић, Коста Чавошки (ур.), Уставне промене, Правни факултет, Београд, 2003, стр. 191-214.
 23. Европски идентитет као основа “Европског комонвелта” – немогућа мисија?, у Јовица Тркуља (ур.), Искушења глобализације – Глобализација, еврпоеизација и национални идентитет, Скупштина оптине Кикинда и Народна библиотека Јован Поповић, Кикинда, 2004, стр. 177-190.
 24. Политичка корупција и приватизација, Право и привреда, Vol. XLI, број 5-8, 2004, стр. 229-239.
 25. Нестанак бивше Југославије у светлу међународног права (осврт на књигу PeterRadanaTheBreakupofYugoslaviaandInternationalLaw), Нова српска политичка мисао, Vol. IX, no. 1-4, 2004, str. 311-320.
 26. Приказ књиге Roger B. Dworkin, Limits (The Role of the Law in Bioethical Decision Making), Анали Правног факултета, бр.1, 2005, стр. 216-222.
 27. О “клаузули о повлачењу” Европског устава, Гласник Адвокатске коморе Војводине, Књ. 65, бр. 7-8, јул-август 2005, стр. 397-401.
 28. Политичка корупција: појам, узроци и типологија, с посебним освртом на посткомунистичке земље, у Добривоје Радовановић, Александра Булатовић (ур.), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 405-427.
 29.  Србија у огледалу: политичка корупција на почетку 21. века, у Добривоје Радовановић, Александра Булатовић (ур.), Корупција, Центар за менаџмент и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005, стр. 479-500.
 30. Парламентарно представљање мањина и природа посланичког мандата, у Јовица Тркуља (ур.), Држава и транзиција, Скупштина оптине Кикинда и Народна библиотека Јован Поповић, Кикинда, 2005, стр. 72-86.
 31. Предговор – Игњатијеф и култура људских права у Србији, у Мајкл Игњатијеф, Људска права као политика и идолопоклонство (превели Миодраг и Вања Јовановић), Сл. гласник, Београд, 2006, стр. 7-13.
 32. Мањинска права и друштвено јединство, у Вукашин Павловић (ур.), Политичке институције и демократија, изд. Факултет политичких наука, Београд, 2006, стр. 135-161.
 33. Демократска консолидација и политичка корупција – случај Србије, у Горан Илић (ур.), Корупција – Основни појмови и механизми за борбу, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, стр. 29-44.
 34. Мањине и уставна дефиниција Србије, у  Војислав Становчић (ур.), Положај националних мањина у Србији, САНУ, Београд, 2007, стр 283-298.
 35. Безбедност и приватност, Ревија за безбедност, Vol. 2, Бр. 4, 2008, стр. 5-18.
 36. Постоје ли колективна права (I део), Анали Правног факултета, Vol. LVI, Бр. 1, 2008, стр. 89-107.
 37. Постоје ли колективна права? (II део), Анали Правног факултета, Vol. LVI, Бр. 2, 2008, стр. 25-46.
 38. Устав и сецесионистички сукоб, Вукашин Павловић (ур.), Савремена држава, Београд, 2008, стр.
 39. Шта је мерило позитивности права?, Правни живот, Том 6, 2009, стр.
 40. Друштвени идентитет и правни субјективитет – колективитети као субјекти права?, Етноантрополошки проблеми, Vol. 4, Бр. 3, 2009, стр. 225-239.
 41. Људска права у XXIвеку: између кризе и новог почетка, Анали Правног факултета, Vol. LVII, Бр. 4, 2009, стр. 3-13.
 42. Колективна права и позитивна дискриминација – концептуална разјашњења, у Миодраг Јовановић (ур.), Колективна права и позитивна дискриминација у уставноправном систему Републике Србије, Службени гласник и Правни факултет, Београд, 2009, стр. 11-24.
 43. Демократија без државе? Случај Европске Уније, у Милан Подунавац (ур.), Демократија и држава, Сл. гласник и ФПН, Београд, 2010, стр. 459-475.
 44. Правна теорија и антропологија – о неким дисциплинарним тачкама додира, Антропологија, Vol. 11, св. 3, 2011, стр. 33-50.
 45.  О уставном идентитету – случај Србије, у Милан Подунавац (ур.), Устав и демократија у процесу трансформације, изд. ФПН, Београд, 2011, стр. 9-30.
 46. Има ли ‘борбена демократија’ алтернативу? Поглед из перспективе транзиционог друштва, у Виолета Беширевић (ур.), Милитанта демократија – некада и сада, изд. Правни факултет Универзитета Унион и Службени гласник РС, 2013, стр. 185-206.
 47. Преиспитивање појма међународног права – о методолошким аспектима, Revus – Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law, 22, 2014, стр. 121-144.
 48. Konstitucionalizam i kolektivna prava – pitanje konceptualne kompatibilnosti, uBojan Spaić i Damir Banović(ur.), Problemi savremene pravne i političke filozofije, Šahinpašić, Sarajevo, 2016, str. 147-164.
 49. Jedno opravdanje “borbene demokratije”: moralne istine i demokratija kao igra, u Bojan Spaić i Damir Banović (ur.), Problemi savremene pravne i političke filozofije, Šahinpašić, Sarajevo, 2016, str. 267-286.
 50. 2006–2016: ImaliSrbijanoviustavniidentitet?, u Bojan Vranić i Goran Dajović (ur.), Demokratska tranzicija Srbija – (Re)kapitulacija prvih 25 godina, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2016, str. 11-29.
 51. Osvrt na knjigu – Tibor Varadi “Spisiiljudi– priče iz advokatske arhive, Pravni zapisi, Vol. 7, br. 1, 2016, str. 154-161.
 52. Prikaz knjige – Goran Dajović “Ogled o metajurisprudenciji”, Anali Pravnog fakulteta, Vol. 64, br. 2, 2016, str. 215-222.  

Објављени радови (чланци, поглавља, прикази) у међународним публикацијама

 1. ‘Between Constitutional Change and Secession – The Case of Serbia and Montenegro’, Journal of East European Law, Vol. 8, No. 1, 2002, pp. 85-102.
 2. ‘Federal Republic of Yugoslavia – Multiethnic Challenges’Institute for Federalism, Fribourg, Switzerland, 2002, pp. 12
 3. ‘National Self-determination as a Legitimate Way Towards European Union’, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 9, No. 1, 2002, pp. 71-79.
 4. ‘Territorial Autonomy in Eastern Europe – Legacies of the Past’, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Special Focus, Issue 4/2002
 5. ‘On Obstacles to Building a Culture of Human Rights in the South East Europe Region’, Human Rights Tribune, Vol. 9, No. 3, 2003, pp. 11-13.
 6.  ‘International and Regional Action with Regard to Conflicts in Multicultural Societies’(with S. Bindebir, M. Handshin and C. E. Rieck), in Ursula Abderhalden and Raoul Blindenbacher (eds.), Future Challenges for Federalism in a Changing World – Learning from Each Other – The Youth`s Perspective, International Conference on Federalism 2002, St. Gallen, 2003, pp. 180-202.
 7. ‘Serbia and Montenegro: Enhancing Constitutionalism through Constitutional Judiciary?’, in Ralf Alleweldt et. al. (eds.), Human Rights and the Rule of Law, Zakamyzca, Krakow, 2004, pp. 63-84.
 8. ‘Recognizing Minority Identities through Collective Rights’, Human Rights Quarterly, Vol. 27, No. 2, 2005, pp. 625-651.
 9. ‘Serbia: From Ethic Nationhood to Multicultural Citizenship’, in Linas Eriksonas and Leos Müller (eds.), Statehood Before and Beyond Ethnicity – Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600-2000, Brussels: P.I.E. – Peter Lang Publishers, 2005, 319-339.
 10. ‘Linguistic Legitimacy for a Majority in Multicultural Society: The Case of the Serbian Cyrillic Alphabet’, Indian Journal of Federal Studies, Vol. 7, No. 1, 2006, pp. 1-11.
 11. ‘Final Status for Kosovo – Should We Really Be Petrified With the “Partition Option”’, in Miodrag Jovanović and Kristin Henrard (eds.), Sovereignty and Diversity, Eleven, Utrecht, 2008, pp. 157-179.
 12. ‘Consensual Secession of Montenegro – Towards a Good Practice’, in Aleksandar Pavkovic and Peter Radan (eds.), On the Way to Statehood: Secession and Globalization, Ashgate, Aldershot, 2008, pp. 133-148.
 13. ‘EU and the Recognition of Kosovo – A Brief Look Through the Legitimacy Lenses’, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 3, 2008, pp. 72-84.
 14. ‘Buchbesprechung: (Susanne Boshammer, Gruppen, Rechte, Gerechtigkeit – Die moralische Begrundungder Rechte von Minderheiten, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 2003)‘, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 3, 2008, pp. 266-269
 15. ‘How Important is Language Policy as a Conflict-Resolution Tool? The Cases of India and Serbia’ (with Anshu Srivastava), in Paul Morton and Rupak Chattopadhyay (eds.), Policy Issues in Federalism – International Perspectives, Forum of Federations, Viva Books, New Delhi, 2008, pp. 30-50.
 16. ‘Can Constitution Be of Use in Solving Secessionist Conflicts?’, Journal of International Law and International Relations, Vol. 5, No. 2, 2009, pp. 59-89.
 17. ‘Are There Universal Collective Rights?’, Human Rights Review, Vol. 11, No. 1, 2010, pp. 17-44.
 18. ‘Human Rights in the 21st Century: Between Crisis and a New Beginning’ (with Ivana Krstić), in Miodrag Jovanović and Ivana Krstić (eds.), Human Rights Today – 60 Years of the Universal Declaration, Eleven, Utrecht, 2010, pp. 3-17.
 19.  ‘Democracy without State? The Case of the European Union’, Milan Podunavac (ed.), State and Democracy, Službeni glasnik, FPN, Belgrade, 2011, pp. 538-557.
 20. ‘Is Kosovo and Metohija Indeed a “Unique Case”?’, in James Summers (ed.), Kosovo: A Precedent? The Declaration of Independence, the Advisory Opinion and Implications for Statehood, Self-Determination and Minority Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2011, pp. 345-374.
 21. ‘To Constitutionalize or Not? Secession as Materiae Constitutionis’, in Aleksandar Pavković and Peter Radan, The Ashgate Research Companion to Secession, Ashgate, Aldershot, 2011, pp. 345-364.
 22. ‘Collective Rights – A Case Study of Interdisciplinary Approach in Jurisprudence’, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie – Beiheft 127, 2012, pp. 111-127.
 23. ‘Constitutionalism and Collective Rights: The Question of Conceptual Compatibility’, in Violeta Beširević (ed.), Public Law in Serbia – Twenty Years After (European Public Law Series), Esperia Publications Ltd, London, May 2012, pp. 167-183.
 24. ‘Introduction: On the Crisis and Quality of the Contemporary Democracy’ (with Biljana Đorđević), in Miodrag Jovanović and Đorđe Pavićević (eds.), Crisis and Quality of Democracy in South East European States, Eleven, Utrecht, 2012, pp. 1-15.
 25. ‘Introduction’ (with Bojan Spaić), in Miodrag Jovanović and Bojan Spaić (eds.), Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century: Reassessing Legacies, Peter Lang, Frankfurt, 2012, pp. 1-8.
 26.  ‘Squaring the Circle: Identity, Political and Human Rights Culture in Constitutional Democracy’, in Miodrag A. Jovanović and Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013, pp. 3-14.
 27. ‘Minority Territorial Autonomy in Eastern Europe – A Closed Chapter?’, in Milan Podunavac (ed.), Challenges of Multiculturalism, Heinrich Böll Stiftung, Belgrade, 2013, pp. 47-62.
 28. ‘Book Review (C. Bisaz, The Concept of Group Rights in International Law – Groups as Contested Right-Holders, Subjects and Legal Persons, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012)’, International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 20, pp. 577-583.
 29. ‘Human Rights Culture in Serbia – The Case of Sexual Minorities’, in Miodrag A. Jovanović and Dragica Vujadinović (eds.), Identity, Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, Eleven, Utrecht, 2013, pp. 133-148.
 30. ‘Legal Validity and Human Dignity: On Radbruch’s Formula’, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie – Beiheft 137, 2013, pp. 145-167.
 31. ‘Interpretation in International Law and International Rule of Law  – Any Lesson for Jurisprudence?’, in Miodrag A. Jovanović and Kenneth Einar Himma, Courts, Interpretation, the Rule of Law, Eleven, Utrecht, 2014, pp. 33-55.
 32. ’Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Relativism?’, Problema – Anaurio de Filosofía y Teoría del Derecho, Vol. 9, 2015, pp. 185-244. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/FilosofiaDerecho/9/dis/dis8.pdf
 33. ‘Dworkin on International Law: Not Much of a Legacy?’, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 28, No. 2, 2015, 443-460.
 34. ‘Responsibility to Protect and the International Rule of Law’, Chinese Journal of International Law, Vol. 14, 2015, 757-776.
 35. ‘Sovereignty – Out, Constitutional Identity – In: The “Core Areas” Controversy of the EU Membership’, Acta Juridica Hungarica, Vol. 56, No. 4, 2015, 249-267.
 36. ‘The Quest for International Rule of Law and the Rise of Global Regulatory Regimes – Some Theoretical Preliminaries’, e-Publica, No. 6, 2015, 1-20.
 37. ‘Constructing Legal Personality of Collective Entities – The Case of “Peasants”’, in Tomasz Pietrzykowski and Brunello Snacioli (eds.), New Approaches to the Personhood in Law – Essays in Legal Philosophy (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2016), 93-109.
 38. ‘Human Rights – Between Universality and Context-Sensitive Interpretation’, in Kenneth Himma and Bojan Spaić (ed.), Fundamental Rights – Justification and Interpretation (The Hague: Eleven Publsihing, 2016), 7-26.
 39. ‘Cultural Rights as Collective Rights’, in Andrzej Jakubowski (ed.), Cultural Rights as Collective Rights – An International Law Perspective (Leiden and Boston: Brill Nijhoff, 2016), 15-35.
 40. ‘How to Justify Militant Democracy: Meta-Ethics and the Game-Like Character of Democracy’, Philosophy and Social Criticism, Vol. 42, No. 8, 2016, 745–762.
 41. ‘Conceptualizing Collective Rights – Philosophical and Sociological Methodological Inputs’, in Stephan Kirste (ed.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften – Ein interdisziplinärer und internationaler Dialog, Duncker & Humblot, Berlin, 2016, 391-412.
 42. ‘How to Normatively Theorize Immigration? Demographic Politics in a Constitutional Democracy’, in Tibor Varady (ed.), Migrants in 21st Century Europe, Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad 2017, 7-35.
 43. ‘Theorising “Unidentified Normative Objects” of Global Regulatory Regimes’, in Himma, Jovanović and Bojan Spaić (eds.), Unpacking Normativity – Conceptual, Normative, and Descriptive Issues, Hart Publishing Oxford, 2018,  227-250.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним скуповима

Учествовао је на бројним научним скуповима, од којих се издвајају следећи:

 1. Vertrauen in den Rechtstaat: Rechtstraditionen und Rechtsgarantien in Europa nach 1989”, одржаном у октобру 2000. и организованом од стране Гете института и Пакта за стабилност у југоисточној Европи, где је представио рад Transformation of Political Culture in Serbia (1990-2000);
 2. Law and Justice under Fire: The Legal Lessons of the Yugoslav Wars”, који је одржан у Дубровнику од 15. до 20. јула 2002, где је представио рад The “Badinter Commission” Report – Ten Years After;
 3. Federalism in a Changing World – Learning from Each Other”, који је одржан у Санкт Галену (St. Gallen) од 27. до 30. августа 2002, где је са још троје колега представио рад Federalism, Decentralization and Conflict Management in Multicultural Societies: International Community;
 4. Workshop on Human Rights and Human Security”, који је организовао Human Rights Centres Network in the SEE, Свети Стефан, Црна Гора, 26–29. септембар, 2002, где је представио рад On Obstacles to Building a Culture of Human Rights in the SEE Region;
 5. EuropeBeyondtheUnion”, организованом на Europa Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 27-30 март 2003, где је представио рад SerbiaandMontenegroEnhancingConstitutionalismthroughConstitutionalJudiciary?;
 6. Уставне промене“, организованом на Правном факултету Универзитета у Београду, 22-23. април 2003, на којем је представио рад  Конститутиционализација сецесије у државној заједници Србије и Црне Горе;
 7. StatehoodBeyondEthnicityComparativeandTransNationalPerspectivesinEurope”, на SödertörnsUniversityCollege, у Штокхолму, 13-14 јун, 2003, где је представио рад SerbiaFromEthicNationhoodtoMulticulturalCitizenship;
 8. CollectiveIdentitySovereigntyandMinorityRights”, организованом од стране Српског филозофског друштва у сарадњи са Center for Philosophical Education (CPE), Santa Barbara City College, CA, и Conflict Resolution Graduate Program, Portland State University, OR. Конференција је одржана на Универзитету у Београду, 27-29 јун, 2003, а на њој је представио рад RecognizingMinorityIdentitiesthroughCollectiveRights;
 9. Глобализација, европеизација и национални идентитет“, који је организован у оквиру циклуса конференција Кикиндски дијалози, 2-3 октобра 2003, на којем је представио рад Европски идентитет као основа “Европског комонвелта” – немогућа мисија?;
 10. Држава и транзиција”, који је организован у оквиру циклуса конференција Кикиндски дијалози, 23-24 септембра 2004, на којем је представио рад Парламентарнопредстављањемањинаиприродапосланичкогмандата;
 11. The Evolving Basis of European Norms of Minority Rights: Rights to Culture, Participation and Autonomy”, панел, који је организовао Department for Nationalism Studies (Central European Univerisity), Будимпешта, 9. фебруара 2005. Као позвани панелист је изложио коментаре на уводно предавање Вила Кимлике. Наслов излагања је био Rejoinder on Kymlicka`s Cultural Rights and Minority Rights: A European Experiment;
 12. LegalandPoliticalSolutiontoDisputesoverSovereignty – FromKosovotoQuebec”, организованом на Правном факултету, Универзитета у Београду, 8-9 јула 2005, где је представио рад FinalStatusforKosovo – ShouldWeReallybePetrifiedwiththe “PartitionOption”?;
 13. Положај нацоналних мањина у Србији”, који је у организацији Српске академије наука и уметности одржан од 24-26 новембра 2005. у Београду, на којем је представио рад Мањине и уставна дефиниција Србије;
 14. SovereigntySecessionandtheRighttoSelfDeterminationFurtherchallengestotheInternationalLaw”, који је организовао Међународни институт за социологију права, Oñati, Шпанија, 15–16 јуна 2006, на којој је представио рад ConsensualSecession – BeyondVeniceCommissionsOpiniononMontenegrosReferendum;
 15. Политичке институције и демократија”, одржаном октобра 2006. на Факултету политичких наука у Београду, на којем је представио рад Мањинска права и друштвено јединство;
 16. VII Congress of the International Association of Constitutional Law, Aтина, 11-15 јуна 2007, где је представио рад Can Constitution Be of Any Use in Solving Secessionist Conflicts?
 17. Joint Annual Meeting of the Law and Society Association (LSA) and the Research Committee on Sociology of Law (RCSL of ISA), Хумболт Универзитет, Берлин, 25-28 јул, 2007, где је представио рад Are There Universal Minority Rights?;
 18. 23rd IVR Congress Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity, Kраков, 1-6 август, 2007, где је представио рад Collective Rights – A Case Study of Interdisciplinary Approach in Jurisprudence;
 19. Регионални округли сто (Салцбург, 13-15 октобар 2007) и 4. Међународна конференција о федерализму, (Њу Делхи, 4-7 нобембар 2007), где је, у коауторству са Аншу Шривастава (Faculty of Political Sciences, University of New Delhi) представио рад HowImportantisLanguagePolicyasaConflict– ResolutionToolThe Cases of India and Serbia;
 20. KosovoandMetohijaasaGlobalProblem“, који је од 15-18 новембра 2007. организован на Правном факултету у Београду у организацији Студентског парламента Правног факултета, на којем је изложио рад IsKosovoandMetohijaIndeedaUniqueCase?
 21. Конференција InterdisziplinaritätindenRechtswissenschaften –
  Innen– undAußenperspektiven, која је од 15 до 17 априла 2009. организована на Zentrum für Interdisziplinairtät, Bielefeld, где је изложио рад ZurkonzeptualisierungderKollektivrechte – philosophischeundsoziologisheProbleme (ConceptualizingCollectiveRights – PhilosophicalandSociologicalIssues)
 22. 24th IVR Congress, који је од 14 до 20 септемра 2009. одржан у Пекингу, представио је рад LegalValidityandHumanDignity – OntheRelevanceofRadbruchsFormula
 23. Семинар AuthorityofConstitution, који је у организацији Српског удружења за правну и социјалну филозофију одржан на Правном факултету 21. марта 2010, на којем је представио рад OntheAuthorityoftheEULaw
 24. SecondCentralEastEuropeanForumofYoungLegalPoliticalandSocialTheorists, одржан на Правном факултету Петер Пазмањи Универзитета у Будимпешти, од 21. до 22. маја 2011, на којем је изложио рад NaturalNecessity’, MoralObjectivismand ‘TheSeparationThesis
 25. У оквиру пројекта ConstitutionalDecentralisationinEuropeProblemorSolution?, 14. маја 2010. године је на Правном факултету Универзитета у Кардифу одржан семинар, на којем је представио рад ConstitutionalismandCollectiveRightsTheQuestionofConceptualCompatibility
 26. Од 4. до 5. јуна 2010 је у Доналд Гордон Центру, Универзитета Квинс у Кингстону (Онтарио, Канада) одржан семинар на темуTerritorialRights, на којем је представио рад JuraModelAJustDistributionofTerritorialClaims?
 27.  ThirdCentralEastEuropeanForumofYoungLegalPoliticalandSocialTheorists, одржан на Правном факултету у Београду, од 25 до 26. марта 2011, на којем је одржао Уводно слово
 28. Annual Conference of the Association for the Study of Nationalities, одржана на Колумбија Универзитету, Њујорк, од 14. до 16. априла 2011, на којем је представио рад After the International Court of Justice’s Advisory Opinion on Kosovo: The Future of Self-Determination Conflicts
 29. Семинар The Many Faces of Citizenship, који је од 1. до 4. јуна 2011 одржан на Охриду, на којем је имао излагање на тему What IMeans to be a Citizen?
 30. Конференција Multi-level Governance in the Wider Europe: Taking ‘Governance’ Seriously, која је од 7. до 8. јула 2011. одржана на Правном факултету Универзитета у Кардифу, на којој је представио рад Minority Territorial Autonomy in Eastern Europe –A Closed Chapter?
 31. XXV IVR Congress, који је од 15. до 20. августа 2011. одржан на Гете Универзитету у Франкфурту, на којем је изложио рад Do Theories of Law and State Need Anthropology?
 32. Конференција ImplementationoftheRightofPeoplestoSelfdetermination – AvoidingConflict, коју је од 18. до 19. новембра 2011. организовао Београдски центар за људска права, на којој је представио рад TheFutureoftheRighttoSelfDeterminationaftertheKosovoAdvisoryOpinion
 33. Fourth CentralEastEuropeanForumofYoungLegalPoliticalandSocialTheorists, који је одржан 23-24. марта 2012 у Цељу, Словенија, на којем је представио рад Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Non-Cognitivism?
 34. Конференција Twenty YearsofDemocraticTransitionandConsolidationintheNewStatesofSouthEastEurope, која је 4-5 априла 2012. одржана на Правном факултету у Скопљу, на којој је представио рад Constitutional Identity in the Post-Communist Eastern Europe – Towards a Distinctive Constitutional Model
 35. International Association of Constitutional Law Round Table Keydevelopmentsinconstitutionalismandconstitutionallaw: 1981 — 2011, која је у организацији Српског удружења за уставно право одржана 4-5. маја 2012. у Београду, на којој је заједно са Мишелом Розенфелдом председавао уводном сесијом Constitutional Democracy Challenged by Globalisation and Multiculturalism
 36. Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) Annual Conference The Challenges of the Contemporary Jurisprudence, која је 14-15. септембра 2012. одржана на Правном факултету у Сарајеву, на којој је представио рад Is Legal Positivism Tenable Beyond Moral Relativism?
 37. Annual conference of the Serbian Association for Legal and Social Philosophy Courts, Interpretation, the Rule of Law, која је одржана 19. октобра 2012. на Правном факултету у Београду, на којој је представио рад Interpretation in International Law and International Rule of Law
 38. Конференција Political and Human Rights Culture as Prerequisites of Constitutional Democracy, која је 24-25. новембра 2012. одржана на ФПН-у, на којој је заједно са проф. др Иваном Крстић представио рад Human Rights Culture in Serbia – The Case of Sexual Minorities
 39. Конференција Administrative Law and Reform in Eastern Europe: A Socio-Legal Perspective, која је 30. новембра 2012. одржана на Правном факултету у Софији, на којој је представио коауторски рад (са Вуком Цуцићем) Administrative Law Reform in Serbia and the Rise of Regulatory State
 40. Конференција International Corporate Governance and Public International Law, која је 7-8. марта 2013. одржана на Билги Универзитету у Истанбулу, на којој је представио рад ‘Individual and Collective Rights – Friends or Foes?’
 41. Fifth CEE Forum of Young Legal, Political Social Theorists, Alfred Krupp Wissencshaftkolleg, University of Greifswald, 2-3. мај 2013, на којој је изложио рад ‘Is the Abstract Case Against Constitutional Review Defensible?’
 42. The Impact of Collective Cultural Rights on General International Law – Relocating the Third-Generation Human Rights, 25-26 јун 2013, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, на којој је изложио рад, ‘Cultural Rights as Collective Rights’
 43. 26th Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Federal University of Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 21-26. јун 2013, на којој је представио рад ‘Natural Law Theory and Legal Positivism in the 21st Century – Have the Hatchets Been Buried?’
 44. Democracy and Truth, Филозофски факултет Београд, 5-6. октобар 2013, на којој је представио рад ‘A Justification of ‘Militant Democracy’: Moral Truths and the Game-like Character of Democracy’
 45. Methodology of Legal Theory, Правни факултет у Загребу, 29-30. октобар 2013, на којој је представио рад ‘Revisiting the Concept of International Law – Methodological Aspects’
 46. Constitutional Review and Democracy, Правни факултет у Београду, 23-24. новембар 2013, на којој је представио рад ‘Is the Abstract Case Against Constitutional Review Defensible?’
 47. The Legacy of Ronald Dworkin, McMaster University, Hamilton, Canada, 30. мај – 1. јун 2014, на којој је представио рад ‘Dworkin on International Law: Not Much of a Legacy?’
 48. IX World Congress of Constitutional Law – Constitutional Challenges: Global and Local, University of Oslo, 16-20. јун 2014. на којој је представио рад ‘Sovereignty Out, Constitutional Identity In – The ’Core Areas’ Controversy in the EU’
 49. Fundamental Rights – Justification and Interpretation, Правни факултет у Београду, 24-25. октобар 2014, на којој је представио рад ‘Human Rights – Between Universality and Culturally Sensitive Interpretation’
 50. Global Administrative Law and the Concept of Law, Institute for the Public Law Research, Faculty of Law, University of Lisbon, 28. новембар 2014, на којој је представио рад ‘The Rise of Global Regulatory Regimes and the Quest for the International Rule of Law’
 51. 27th Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 27. јул – 1. август 2015, Washington, где је представио рад ‘Is Legality like Virginity? An Essay on the Normativity of International Law’; такође је са Давидом Дуартеом (David Duarte) организовао workshop Rules and Principles Theory
 52. Legal Normativity and Language, Правни факултет, Универзитет у Београду, 19. октобар 2015, где је представио рад ‘Is Legality like Virginity? An Essay on the Normativity of International Law’
 53. Unity and Diversity of Global Administrative Regimes, Centre for Research in Public Law, Faculty of Law, University of Lisbon, 4. децембар 2015, где је представио рад ‘Theorizing “Unidentified Normative Objects” of the Global Regulatory Regimes’
 54. Validity and Public Trust, University of Groningen, 16-18. децембар 2015, где је представио рад ‘Is Legality like Virginity? An Essay on the Normativity of International Law’
 55. Annual Meeting of the International Society of Public Law – Borders, Otherness and Public Law, који је одржан у Берлину (Humboldt University), 17-19 јун 2016, где је представио рад ‘Handling Massive Immigration Inflows – Between Liberal-Democratic Constitutional Identity and Illiberal Demographic Politics’
 56. Philosophy of Bordersкоју је у Будимпешти организовао Централноевропски универзитет (CEU) и Мађарска академија наука од 3. до 4. фебруара 2017, на којој је представио рад ‘How to Normatively Theorize Immigration? Demographic Politics in a Constitutional Democracy’
 57. Migrants in 21st Century Europe, која је одржана у организацији САНУ у Новом Саду, 5-6. маја 2017, на којој је представио рад ‘How to Normatively Theorize Immigration? Demographic Politics in a Constitutional Democracy’
 58. Legitimacy of Global Institutions and International Representation, која је одржана 4. децембра 2017. на Правном факултету Универзитета у Љубљани, на којој је представио рад ‘Challenges to Theorizing about Transnational Law’
 59. Challenges and Ways Forward: Critical Assessment of the International Minority Protection Regime, која је одржана у Будимпешти од 2. до 3. марта 2018. у организацији Том Лантош института, на којој је представио рад ‘Minority Rights and Essentializtion of Culture’
 60. Annual Conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ), која је одржана на Правном факултету Универзитета у Загребу од 13. до 14. септембра 2018, на којој је представио рад ‘Beyond Conceptual Analysis? Towards the Prototype Theory of Law’
 61. Human Rights in the 21st Century, која је у организацији САНУ и Правног факултета одржана од 9. до 10. новембра 2018. у Београду, на којој је заједно са Иваном Крстић представио рад ‘Human Rights and the Constitutionalization of International Law’
 62. Making Social Groups Visible to Law, која је одржана на Корк универзитету (University College Cork), 1. марта 2019, на којој је представио рад ‘Making Social Groups Visible to and in Law: Essentialization and Law’s Generality’
 63. III Lisbon Meeting on Legal Theory – Uncertainty in Law, која је одржана 28. јуна 2019, на Правном факултету Универзитета у Лисабону, на којој је коментарисао рад ‘A Few Notes Concerning the Use of Generics In Law and Legal Science’
 64. IVR World Congress 2019, који је од 8. до 13. јула 2019. године одржан на Универзитету у Луцерну, на којем је, у оквиру радионице Philosophical Foundations of Constitutional Reasoning, представио рад ‘Jus Cogens Norms: Constitutional Reasoning in International Law?’
 65. Annual CEENJ Conference, која је од 12. до 13. септембра 2019. одржана на Комениус универзитету у Братислави, на којој је представио рад ‘Jus Cogens Norms: Constitutional Reasoning in International Law?’

Учешће на стручним скуповима

 1. TowardsCreatingtheBolognaCurricula, у организацији Правног факултета, Универзитета у Љубљани, 13-15. јануара 2005.
 2. Импликације Болоњског процеса за развој високог образовања у Југоисточној Европи – Искуства и дилеме, у организацији Правног факултета, Универзитета у Београду, 18-19. април 2005. године
 3. Preparing for Practice: A Conference on Legal Skills Training in Central and Eastern Europe, у организацији CEELI Institute, Праг, 17-20 мај 2005.
 4. Towards Creating Bologna Curricula – How to Define the Core Legal Subjects and Reduce the Contact Hours?, у организацији Правног факултета, Уиверзитета у Љубљани, 29. октобар – 1. новембар 2005.
 5. Strengthening the European Dimension of Legal Education, у организацији ELFA (European Law Faculties Association), Барселона, 23-24 фебруар 2007.
 6. The Role of Lаw Schools in Continuing Legal Education (CLE), у организацији ELFA (European Law Faculties Association), Хамбург, од 28. фебруара до 1. марта 2008. године
 7. Annual New Silk Road Law School Alliance Meeting, који је одржан од 27. до 28. септембра 2018. године на RUDN универзитету у Москви

Учешће на научним пројектима

Поред учешћа на факултетским пројектима, од 2006 је био учесник пројекта Факултета политичких наука, Универзитета у Београду, Подизање капацитета политичких установа у Србији, који је финансирало Министарство за науку Републике Србије. Од 2011. године руководи интердисциплинарним истраживачким пројектом Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије, у којој учествују аутори са Правног факултета и Факултета политичких наука.

Био је један од сарадника на међународном пројекту Global Administrative Law: From Reality to Theoretical Reconstruction Центра за изучавање јавног права Правног факултета Универзитета у Лисабону, (http://www.icjp.pt/cidp/investigacao/4465/projectos/4518?language=en), као и један од екстерних сарадника на пројекту “Initiative For Open Judiciary”, IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME, који финансира ЕУ.

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Стипендиста је Александар фон Хумболт Фондације

Добитник је Brandon Research Fellowship за 2016. годину, коју додељује Lauterpacht Centre for International Law (University of Cambridge)

Остало

Предавања по позиву (гостујући предавач)

 • у септембру 2006. године одржао је на Летњој школи Института за федерализам једнонедељни семинар на тему FederalismandSecession;
 • 23. и 24. фебруара 2009. године је у оквиру International Speakers Series Центра за међународно и упоредно право Правног факултета Универзитета Емори (Атланта) одржао два предавања: CanConstitutionsBeofAnyUseinSolvingSecessionistConflicts? и StatehoodUnderInternationalLaw: KosovoandRelatedCases
 • по позиву Центра за јуриспруденцију Правног факултета Карлтон Универзитета (Отава), 8. јуна 2010. је одржао предавање на тему CollectivesasRight-Holders?
 • 13. августа 2010. је у оквиру Дискусионе групе за људска права (GesprächskreisMenschenrechte) Макс Планк Института за упоредно јавно и међународно право одржао предавање на тему IndividualandCollectiveRights – FriendsorFoes?
 • на позив декана Факултета за упоредне државно-правне науке (Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaft), Андраши Ђула Универзитета на немачком језику(Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität), у Будимпешти, одржао је 24. новембра 2010. предавање на тему WassindkollektiveRechte?
 • на позив продекана Факултета за право и политику, Кинеског универзитета геонаука у Вухану, одражао је од 12. до 17. септембра 2011. године мини курс IntroductionintoPhilosophyofInternationalLaw, који се састојао од следећа три предавања: 1. State sovereignty in the 21st century – Counterweighed with the ‘responsibility to protect’ doctrine?; 2. Right to self-determination as the minority right to independent statehood? The Kosovo case and beyond 3. Human rights – Universal or particularistic?
 • 28. октобра 2013. је на Правном факултету Универзитета у Загребу одржао предавање на тему Сувереност – Од политичког до правног појма
 • 25. и 26. септембра 2014. је на Универзитету Деусто (Билбао) одржао два предавања – за студенте основних студија On Constitutional Identity – The Case of Serbia, а за студенте постдипломских студија Challenges to Constitutional Democracies: Managing Secessionists’ Requests
 • 26. фебруар 2015. је на Институту за правне студије Мађарске академије наука одржао предавање на тему ‘Sovereignty Out, Constitutional Identity In – The ’Core Areas’ Controversy in the EU’
 • од 27. до 31. маја 2015. је на Универзитету Катовице одржао мини курс  Philosophy of International Law: 1. International Law as a Subject of Legal Philosophy; 2. Constructing Legal Personality of Collective Entities; 3. Is There an International Right to Secession?
 • од 14. до 18. септембра 2015. године је на Универзитету Луцерн (Lucernaiuris Institute) одржао два предавања: Was sind kollektive Rechte? и International Law as a Subject of Legal Philosophy
 • од 23. до 29. априла 2017. је, у оквиру Erasmus+ програма, на Универзитету у Грацу држао предавања у оквиру Graz Jurisprudence Lectures Series: 1. International Law as a Subject of Legal Philosophy; 2. What (If Anything) Is Special about Legal Reasoning?; 3.  Theories of Legal Interpretation; 4. Theorizing Immigration – Ethico-Political Aspects;
 • од 1. до 5. априла 2019. је, у оквиру Erasmus+ програма, на Универзитету ЛУМСА у Палерму одржао предавања: 1.  International Law as a Subject Matter of Legal Philosophy; 2. The Constitutionalisation of International Law; 3. To Constitutionalize or Not? Secession as Materiae Constitutionis
 • 2. маја 2019. је у оквиру Centre for Global Public Law Colloquium Series Коч (Koç) универзитетa из Истанбула одржао за студенте докторског курса из међународног права предавање ‘Nature of Law and International Law: (Beyond) Natural Law and Positivism’

Ван-наставни ангажман

Од 2004. до 2009. године обављао је дужност продекана за науку Правног факултета Универзитета у Београду. Био је члан бројних радних тела на Универзитету у Београду (радне групе за Правилник о дисциплинској одговорности студената, радне групе Већа групација друштвених наука за утврђивање критеријума за изборе у виша звања, Радне групе за припрему предлога листе звања, итд.). Од 2009. до 2013. године био је члан Дисциплинске комисије Универзитета у Београду. Поред основних наставних активности на факултету, руководио је радом Дебатног клуба Правног факултета, био је коуправник Општег семинара Правног факултета, а у протеклом периоду учествовао и у пројектима различитих невладиних организација (Београдска отворена школа, Центар за менаџмент, Београдски центар за људска права, Група 484).

Уредник је едиције DemocracyandRuleofLaw издавачке куће Eleven Publishers International из Утрехта, Холандија. Члан је међународног уређивачког одбора часописа EstudiosdeDeustoLawReview (Шпанија), Acta Juridica Hungarica (Мађарска), као и Lisbon Law Review (Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) (Португал). Члан је уредничког тима пројекта – Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy (Springer), који се одвија под покровитељством Светског удружења за филозофију права и социјалну филозофију (IVR).

Председник је Српског удружења за правну и социјалну филозорију, које је српски огранак IVR-а. Члан је Управe Српског удружења за уставно право и председник Управног одбора Центра за правосудна истраживања (ЦЕПРИС). Коуправник је Центра за конституционализам Факултета политичких наука Универзитета у Београду. Члан је Међуодељенског одбора за проучавање људских и мањинских права Српске академије наука и уметности.

Уредник је издања Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду, Правни факултет, Београд, 2006.

Био је члaн уређивачког одбора који је припремио објављивање Изабраних списа Миодрага Јоваичића, Службени гласник, Београд, 2006.

Са Вањом Јовановић превео је књиге: Мајкл Игњатијеф, Људска права као политика и идолопоклонство, Службени гласник, Београд, 2006; Александар Павковић и Петар Радан, Теорија и пракса отцепљења, Службени гласник, Београд, 2008; Драгољуб Поповић, Постанак европског права људских права – Есеј о судској креативности, Службени гласник, Београд, 2013.

Екстерни линкови

ACADEMIA

ResearchGate

SSRN

Wikipedia

Mixcloud

Детаљна биографија

Миодраг А. Јовановић је рођен 21. јула 1971. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу, правно-биротехничку школу. Правни факултет Универзитета у Београду је уписао академске 1990/91 године, а завршио новембра 1994. године, са просечном оценом 9,79. На Правном факултету ради од 1. јуна 1995. године, као асистент-приправник на предмету Увод у право. Пошто је магистрирао новембра 1999. године, одбранивши рад под називом Антрополошки корени права, 11. фебруара 2000. године је изабран за  асистента на истом предмету. Докторску дисертацију Колективна права у мултикултурним заједницама одбранио је с одликом 8. новембра 2002. године, а од 28. марта 2003. године је био у статусу доцента на предмету Увод у право. 14. маја 2008. бива промовисан у ванредног, а 17. јануара 2013. године у  редовног професора на истом предмету.

На основним студијама још предаје опциони предмет Мањинска права (са проф. др Иваном Крстић). На мастер студијама (правно-теоријски смер) учествује у извођењу наставе из Опште теорије државе и права, а држи и изборни курс Теорије о субјективним правима. На студијама Master in European Integration изводи наставу на предмету Introduction into Political System of the European Union (са проф. др Драгицом Вујадиновић). На докторским студијама учествује у извођењу наставе из предмета Методи научноистраживачког рада и вештина. На Европском мастеру из правне теорије, на Гете универзитету у Франкфурту предаје на модулу Legal Methods.

Материјали за наставу и испите

Основне студије – Увод у право

Увод у право

Мањинска права

Политичка корупција (мастер)

MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Материјали:

Примери методолошких приступа

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве