др Мирјана Дреновак Ивановић, редовни професор


кабинет 418 (види на мапи зграде)
011 3027 705
mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеЕколошко право
Право климатских промена
Право интернета
Правна клиника за еколошко право
Правна информатика (вештина)
Мастер студијеЕколошко право
Еколошко право и еколошка политика ЕУ
Приступ правди у еколошким управним стварима
Докторске студијеЗаштита права на здраву животну средину у управном поступку и управном спору

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2017
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Еколошко право (управноправна ужа научна област)
Докторат
Година2012
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Приступ правди у еколошким управним стварима
Магистратура/мастер
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Дискрециона оцена у управном праву Србије са освртом на упоредно право и европске стандарде
Диплома
Година2005
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Крагујевцу

Стручна и научна усавршавања

Током 2010. године, као Chevening стипендиста British Council- a, на позив проф. др Елизабет Фишер борави на Правном факултету Универзитета у Оксфорду где обавља истраживање за израду докторске дисертације и похађа курс Comparative and Global Environmental Law.

У периоду јул/август 2011. године, на позив проф. др Армина Дитмана, борави у Институту за правне и друштвене науке – одсек за јавно право Универзитета Хоенхајм у Штутгарту (Universität Hohenheim – Institut für Rechts- und Sozialwissenschaften). Током боравка обавља истраживање на тему „Еколошко право Немачке и Еколошко право ЕУ“.

У периоду октобар/новембар 2011. године, на позив проф. др Алана Пикмала у оквиру програма BASILEUS III (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in Cooperation with EU Universities) борави на Факултету за међународно право Универзитета у Ници (Faculté de droit international et européen de l’Université Nice – Institut du Droit de la Paix et du Développement, University of Nice-Sophia Antipolis). Током боравка обавља истраживање на теме „Еколошко право Француске“ и „Суд правде Европске уније и заштита животне средине“.

Као Фулбрајтов стипендиста на позив проф. др Ричарда Лазаруса, септембра 2013. године, наставља последокторско усавршавање на Правном факултету Харвард Универзитета.

На позив проф. др Патрише Естел, новембра 2012. године, као гостујући професор оджала је низ предавања на тему Access to Justice in Environmental Matters in the Law of the European Union – Court of Justice of the European Union на Правном факултету Универзитета у Канбери (University of Canberra, Australia’s Capital University).

На позив проф. др Сање Богојевић, у оквиру програма Erasmus+, боравила је на Правном факултету Универзитета у Лунду у периоду од 29. септембра до 5. октобра 2016. год. и од 7. децембра до 14. децембра 2016. год., где је као гостујући предавач одржала низ предавања.

На позив проф. др Јање Хојник, децембра 2017. и новембра 2019. године борави на Правном факултету Универзитета у Марибору, где као гостујући предавач изводи предавања на тему Архуска конвенција: Приступ правди у еколошким стварима.

Познавање страних језика

говориенглески, француски, немачки

Библиографија

M. Drenovak-Ivanović, Standing in environmental law after Urgenda, Juliana and Covid-19 crises. EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 4 (2020), 3-20.

M. Drenovak-Ivanović, Zelena Agenda za Zapadni Balkan: Smernice za noveliranje ekološkog zakonodavstva, Perspektiva implementacije evropskih standarda u ptavni sistem Srbije, 10. knjiga. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, 2020, 133-144.

M. Drenovak-Ivanović, Obaveštavanje o stanju životne sredine: između stavova Komiteta za usklađenost sa Arhuskom konvencijom i preporuka Zaštitnika građana, Pravni život 2020, 202-217.

M. Drenovak-Ivanović , Rights od individuals and obligations of the state in protecting air quality, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 89/2020, 35-50.

S. Bogojević, M. Drenovak-Ivanović, Environmental Protection Through the Prism of Enlargement: Time for ReflectionCommon Market Law Review56(4), 2019, 949-977.

M. Drenovak-Ivanović, Ekološko pravo između javnog i privatnog prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 84/2019, 119-134.

M. Drenovak-Ivanović, Recent changes of Serbian public law and its impact on environmental protection, International scientific conference Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019, 419-427.

M. Drenovak-Ivanović, Modeli ograničavanja emisija sa efektom staklene bašte: načela klimatskog acquis-a u nacrtu Zakona o klimatskim promenama Srbije, (ed. S. Lilic) ,, Perspektiva implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, 9. knjiga. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu“, 2019, 122-137.

M. Drenovak-Ivanović, Udruženja građana kao tražioci ekološke informacije: postupak pred Poverenikom za informacije od javnog značaja v. prekršajni postupak, Pravni život, 2019, 387-400.

M. Drenovak-Ivanović, The right to water and the right to use hydropower: the case of Serbia and lessons learned from the EUEU and comparative law issues and challenges series (ECLIC)3, 2019, 214-230.

M. Drenovak-Ivanović , Indemnity for non-material damage due to negative environmental impact of industrial and adjacent facitities: the Serbian case and ECtHR case Law, South Eastern Europe and the European Union – Legal Perspectives (Series of Papers, Volume 3), 2018, pp. 71-83.

M. Drenovak-Ivanović, The public’s right of access to information on climate change and transposition of the environmental acquis into Serbian legislation, vol. 2 (2018): EU law in context – adjustment to membership and challenges of the enlargement, 153-168.

M. Drenovak-Ivanović , Uticaj ekološkog acquis-a i pregovora o Poglavlju 27 na razvoj prava klimatskih promena u Srbiji, Pravni život, 2018, 335-350.

M. Drenovak-Ivanović , Uticaj novije prakse Evropskog suda pravde na raзvoj pravne zaštite u ekološkim stvarima u upravnom postupku i upravnom sporu u Srbiji, (ed. S. Lilic) “Perspektiva implementacije evropskih standarda u ptavni sistem Srbije,“ 8. knjiga. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, 2018, 251-262.

M. Drenovak-Ivanović, Ekološko pravo EU – načela i karakteristike posebnih upravnih postupaka, Beograd, 2017, pp. 167, ISBN 978-86-7630-674-9.

M. Drenovak-Ivanović, Povrede osnovnih ljudskih prava kao posledica klimatskih promena, Pravni život, 2017, 153-173.

M. Drenovak-Ivanović, Les Négociations d’adhésion de la Serbie à l’union Européenne : Le Chapitre 27. Le Rôle des Administrations Locales et de la Société Civile (Y. Petit, B. Rakić, M. Lukić Radović) L’idée d’union Européenne de 1929 a 2016 :Du Projet d’aristide Briand au Retrait du RoyaumeUni, University of Belgrade Faculty of Law, 2017, p. 319-329. ISBN 978-86-7630-726-5.

M. Drenovak-Ivanović, Ustavnopravna zaštita prava na zdravu životnu sredinu i izmene ustavnog okvira, (ed. S. Lilic) “Perspektiva implementacije evropskih standarda u ptavni sistem Srbije,“ 7. knjiga. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu, 2017, 225-240.

M. Drenovak-Ivanović, Environmental impact assessment in Serbian legal system: current issues and prospects for revision, Annals of the Faculty of Law University of Belgrade, 3/2016, 126-139.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПерспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије , Правни факултет Универзитет у Београду
Идентитетски преображај Србије , Правни факултет Универзитета у Београду
МеђународниJean Monnet Chair in European Environmental Law

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета извођења наставе Правног факултета Универзитета у Београду

International Union for Conservation of Nature – IUCN

Академија инжењерских наука

Радна група за израду Закона о штети према животној средини

Радна група за израду Закона о Процени утицаја на животну средину

Радна група за израду Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве