др Рајко Јелић, ванредни професор у пензији


Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско право – општи део и стварно право
Стварно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Објавио је око тридесет чланака који разматрају проблематику својинских односа и око десет приказа књига и стручних скупова.

Написао је и следеће књиге:

  1. Државна и друштвена својина, Номос, Београд 1995, око 100 страна,
  2. Посебни облици права својине, Номос, Београд 1998, 180 страна.

Припрема монографију о експропријацији.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 1955. године у Београду. Правни факултет завршио 1978. године. Магистарски рад Основно имовинско право на стварима у друштвеној својини одбранио јуна 1988. године с одликом. Докторску тезу Правни промет друштвених средстава успешно одбранио 1993. године. Боравио је у Лондону где је прикупљао грађу о својини са посебним освртом на англосаксонски концепт својине.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве