др Слободан Марковић, редовни професор

кабинет 330 (види на мапи зграде)
011 3027 682
slobodanmarkovic0227@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 12:00 - 13:00
Среда 12:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПраво интелектуалне својине
Мастер студијеИнтелектуална својина и информационо друштво
Ауторско право и сродна права
Патентно право
Право знакова разликовања
Докторске студијеПраво интелектуалне својине

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2000
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Крагујевцу
Докторат
Година1988
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Крагујевцу
Област (тема)„Заштита рачунарских програма патентом, ауторским правом и правом sui generis
Магистратура/мастер
Година1985
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Крагујевцу
Област (тема)„Заштита проналазака и парапроналазака биљних сорти патентом, ауторским правом и правом sui generis
Диплома
Година1979
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

1983 – 1991. четири пута уживалац истраживачке стипендије Макс Планк Института за иновације и конкуренцију у Минхену (СР Немачка)

Познавање страних језика

говориенглески, немачки

Библиографија

Заштита рачунарских програма патентом, ауторским правом и правом sui generis, Centar za mednarodno sodelovanje in razvoj, Љубљана 1989;

Корисни модел – упоредноправна анализа и југословенско право de lege ferenda, Савезни завод за патенте, Југословенско проналазаштво, Београд 1992;

Основи ауторског права и суседних права, Научна књига, Београд 1992;

Патентно право, Номос, Београд 1997;

Ауторско право и сродна права, Службени гласник, Београд 1999;

Право интелектуалне својине и информационо друштво, Службени гласник, Београд 2014;

Право интелектуалне својине (коаутор проф. др Душан Поповић), Правни факултет Универзитета у Београду, 3. издање, Београд 2015;

“Телевизијско емитовање спортских догађаја – правни аспекти”, Архив за правне и друштвене науке, 3/2002, 375;

“Грађанскоправни аспекти посете позоришној представи”, Зборник радова Факултета драмских уметности, Београд, 6-7/2003, 121;

“Copyright Contracts Law – Creativity on the Market”, Зборник хрватског друштва за ауторско право, Загреб, 6/2005, 51;

“Глобална административна криза патентног система”, Анали Правног факутета у Београду, 2/2006, 93;

“The Patent System – Not More Тhan an Instrument of Public Policy”, Patents and Technological Progress in a Globalized World, MPI Studies on IP, Competition and Tax Law, Munich, 2008, стр.829;

„Начело специјалности жига и забрана разводњавања чувеног жига – правноекономско тумачење“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2011, 35;

„Мали патент у патентном праву Србије“ – Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању, књига 2 (уредник Влашковић, Б.), Крагујевац 2013, стр. 65;

„Право ранијег корисника патентираног проналаска као ограничење патента“, Право и привреда, 7-9/2014, 13.

Учешћа на конференцијама

33. Конгрес о интелектуалној својини, Међународно удружење за интелектуалну својину (AIPPI), Лондон, 8-14.06.1986.

7. Саветовање о ауторском и сродним правима, Хрватско друштво за ауторско право, Загреб, 25.11.2005.

Симпозијум о едукацији у области права интелектуалне својине на Универзитетима, Краков, Пољска, 18-19.06.2009.

Симпозијум о едукацији у области права интелектуалне својине у земљама у транзицији, Софија, Бугарска, 10-11.05.2010.

14. Саветовање о ауторском и сродним правима, Хрватско друштво за ауторско право, Загреб, 11.12.2013.

„Имплементација и примена одређених флексибилности у патентном систему“, Светска организација за интелектуалну својину (WIPO), Астана, Казахстан, 16-18.10.2013.

Међународна конференција у част проф. Јозефа Штрауса „Улога интелектуалне својине у наступу држава Западног Балкана на глобалном тржишту“, Београд, 14.11.2015.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије“

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење правника у привреди

Удружење правника Србије

Награде и признања

1999. добитник награде Удружења универзитетских професора и научних радника Србије “Проф. др Војислав К. Стојановић” за постигнуте резултате у научно-педагошком раду

Остало

1988 – 1992. самостални саветник за правна питања патената у Савезном заводу за патенте у Београду;

1989. члан југословенске делегације на дипломатској конференцији за закључење Међународне конвенције о заштити интелектуалне својине на интегрисаним колима, одржаној у Вашингтону (САД);

1996 – 2007. професор Ауторског права на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду;

1998 – 2007. професор Ауторског права и права индустријске својине на Правном факултету Универзитета Источно Сарајево;

2003 – 2006. директор Завода за интелектуалну својину СЦГ/ Републике Србије;

2006. шеф делегације СЦГ на дипломатској конференцији за усвајање Ревидираног уговора о жиговном праву у Сингапуру;

2006. изабран за председавајућег тима експерата у области права интелектуалне својине Уједињених Нација – Економске Комисије за Европу у Женеви, са двогодишњим мандатом;

2007 – 2009. руководилац ЕУ пројекта „Изградња капацитета за заштиту интелектуалне својине у БиХ“

2008 и 2012. предавач на Летњој школи права интелектуалне својине Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Дубровник

Детаљна биографија

Рођен 1956. у Београду. Похађао основну школу у Београду, гимназију у Штутгарту (СР Немачка).

Материјали за наставу и испите

Право интелектуалне својине

Сви релевантни прописи из области права интелектуалне својине доступни су на сајту Завода за интелектуалну својину: www.zis.gov.rs

МАСТЕР ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Интелектуална својина и информационо друштво

Презентација предмета доступна је на: lms.ius.bg.ac.rs

Патентно право

Презентација предмета доступна је на: lms.ius.bg.ac.rs

Ауторско право

Презентација предмета доступна је на: lms.ius.bg.ac.rs

Право знакова разликовања

Презентација предмета доступна је на: lms.ius.bg.ac.rs

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Право интелектуалне својине

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве