др Јасминка Хасанбеговић, редовни професор у пензији

кабинет 162 (види на мапи зграде)
011 3027 622

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

1956. рођена у Београду (од мајке др Браниславе Јојић, универзитетске професорке, и оца дипл. ец. Газе Хасанбеговића, привредника-директора банке),

1962-1970. основно школовање у Београду (ОШ „Војислав Илић“ и „Вељко Дугошевић“) и основно музичко школовање (1968-1971. у ОМШ „Владимир Ђорђевић“, а потом приватно),

1970-1974. гимназијско школовање, природно-математичког смера, у Београду и Мостару (септембар 1970-новембар 1973. у VI београдској гимназији и децембар 1973-мај 1974. у гимназији „Алекса Шантић“ у Мостару),

  1. уписала Правни факултет Универзитета у Београду,

1974-1979. током студија награђивана како за успех тако и за рад „Ауторитарне тенденције нашег доба“,

1979. дипломирала с просечном оценом 9,79,

1979. уписала постдипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, теоријскоправи смер,

1980. израдила – под менторским руководством академика проф. др Јована Ђорђевића и проф. др Стевана Врачара – и одбранила (а потом делимично и објавила) запажени семинарски рад „Класификације савремених политичких система Мориса Дивержеа и Гебријела Амонда“, чијим је поновним излагањем обновљен рад Општег семинара Правног факултета Универзитета у Београду; тај рад је академик проф. др Радомир Лукић оценио као рад нивоа магистарске тезе,

1980. (1. децембра) изабрана за асистента-приправника за предмет Увод у право на Правном факултету Универзитета у Београду,

1981. у октобру, у наставку последипломских студија положила с оценом десет (10) Методологију правних и друштвених наука пред академиком проф. др Радомиром Лукићем и проф. др Мирославом Печујлићем,

1982. у новембру положила с одликом усмени магистарски испит теоријскоправног смера пред Комисијом коју су чинили: академик проф. др Радомир Лукић, проф. др Стеван Врачар и проф. др Будимир Кошутић,

1984. у марту реизабрана у звање асистента-приправника,

1986. у мају одбанила с одликом магистарску тезу „Перелманова правна логика као нова реторика“ (стр. 309) пред Комисијом коју су чинили: академик проф. др Радомир Лукић, проф. др Стеван Врачар, проф. др Будимир Кошутић и проф. др Данило Баста; ту тезу је Комисија, на челу с председником академиком проф. др Радомиром Лукићем, оценила као рад нивоа одличне докторске тезе,

1987. у јуну изабрана у звање асистента за Увод у право,

1991. у новембру реизабрана у звање асистента за Увод у право,

1996. у јулу одбранила с одликом докторску дисертацију „Топика и право – Значај обнове мисли о топици за одређење природе и особености правног расуђивања“ (стр. 559), пред Комисијом коју су чинили: проф. др Стеван Врачар, проф. др Коста Чавошки, проф. др Данило Баста, проф. др Здравко Гребо (Првни факултет Универзитета у Сарајеву, Босна и Херцеговина) и проф. др Жарко Пуховски (Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска), који је дисертацију оценио као животно дело, а проф. др Божидар С. Марковић као рад који садржи неколико дисертација,

1997. у априлу изабрана у звање доцента за предмете Увод у право и Филозофија права,

2002. у јулу изабрана у звање ванредног професора за предмете Увод у право и Филозофија права,

2007. изабрана у звање редовног професора за предмете Увод у право и Филозофија права, на предлог Комисије коју су чинили академик проф. др Љубомир Тадић, проф. др Будимир Кошутић, проф. др Коста Чавошки и проф. др Данило Баста,

2011. заједно с проф. др Данилом Бастом одређена за руководиоца на новоуведеном предмету Право и правда.

Материјали за наставу и испите

ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА

Обавештење о настави и активностима на Филозофији права

ПРАВО И ПРАВДА

ПРАВО И ПРАВДА – стручна група
План предавача и тема

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве