Tag: оглас

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића дана 6. септембра 2022. године расписује О г л а с За прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана Даје се у закуп стан број 15 површине 47м2 на четвртом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

    З А Д У Ж Б И Н А АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА   11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 112287097, Матични број: 28832559 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Задужбина Александра Котуровића дана 28. априла 2022. године расписује О Г Л А С ЗА...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА

    З А Д У Ж Б И Н А ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885062, Матични број: 17247778, Рачун: 265-1760310000352-58 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Задужбина Ђоке Влајковића дана 28. марта 2022. године, расписује О Г Л А С...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Александра Котуровића дана 9. марта 2022. године расписује О г л а с За прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана Даје се у закуп стан број 1, површине 72,40м2 у приземљу зграде у Ул. Светогорска број 46 у Београду, прва зона, у виђеном стању. Почетни износ закупнине...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

З А Д У Ж Б И Н А ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА 11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 101885062, Матични број: 17247778, Рачун: 265-1760310000352-58 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Задужбина Ђоке Влајковића дана 18. фебруара 2022. године, расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке 10. фебруара 2022. године расписује ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине: Даје се у закуп стан број...

„Design For Change“ тим тражи појачање!

Позивамо те да се прикључиш нашем тиму и кроз праксу стекнеш и усавршиш потребна знања и вештине! Уколико те занима сфера образовања, ово је права прилика да развијаш своју креативност и идеје! 👥 Пракса је отворена за следеће позиције: 1) ПР+маркетинг асистент – Од тебе се очекује следеће: писање текстова,...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Ђоке Влајковића дана 15. децембра 2021. године, расписује О Г Л А С ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА Даје се у закуп стан број 25/1, површине 49м2 на првом спрату дворишног објекта Задужбине Ђоке Влајковића у Београду, у Ул. Влајковићева број 5А, прва зона, у...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве