Tag: оглас

Задужбина Веселина Лучића расписује оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Оглас Пријава Списак обавезне докумнетације уз пријаву Изјава 1 физичко лице Изјава 2 физичко лице Изјава 3 физичко лице Изјава 4 физичко лице Изјава 5 физичко лице Изјава 1 правно лице Изјава 2 правно лице Изјава 3 правно лице Изјава 4 правно лице Изјава 5 правно лице Изјава 1 предузетник...

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића – Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пословног простора

Оглас Пријава Списак документације уз пријаву Изјава 1 Изјава 2 Изјава 3 Изјава 4 Изјава 5 Изјава 6 Изјава 7 Изјава 8 Изјава 9 Изјава 10 Изјава 11 Изјава 12 Изјава 13 Изјава 15

Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Оглас за закуп пословног простора Презентација пословног простора Пријава Списак обавезне документације уз пријаву Изјава физичког лица о прихватању услова из огласа Изјава физичког лица о спремности улагања Изјава физичког лица о плаћању трошкова Изјава физичког лица о достави доказа Изјава физичког лица о обезбеђивању потраживања

Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке дана 13. jануара 2023. године расписује О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЛА Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду,...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића дана 6. септембра 2022. године расписује О г л а с За прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана Даје се у закуп стан број 15 површине 47м2 на четвртом спрату у стамбено-пословној згради Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у Београду, Андрићев...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп стана

    З А Д У Ж Б И Н А АЛЕКСАНДРА КОТУРОВИЋА   11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 112287097, Матични број: 28832559 Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486 Задужбина Александра Котуровића дана 28. априла 2022. године расписује О Г Л А С ЗА...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве