Библиотека

Претраживање библиотечког фонда је могуће преко ISIS-а или преко Узајамног каталога COBIB.SR (за публикације пристигле у библиотеку од 2010. године)

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је једна од најстаријих високошколских библиотека и најбогатија правна библиотека на овим просторима, а њени корени сежу до библиотеке Лицеја и средине 19. века. Осамосталила се крајем 19. века, али су у њој први стручни библиотекари почели да раде тек након Другог светског рата, јер су до тада поједини професори и асистенти Факултета обављали и библиотекарски посао. Библиотека је увек била у служби студија права и представљала важан центар правних истраживања, не само за наставнике, сараднике и студенте Правног факултета у Београду, него и за правнике и научнике из других установа из земље и иностранства.

У фонду Библиотеке данас је похрањено 100.001 наслова, односно 156.098 примерака монографских и 2.753 наслова, односно 34.827 годишта у 358.868 свезака серијских публикација, укупно 516.258 библиотечка јединица. Књижни фонд се континуирано попуњава куповином, поклоном и разменом која се одвија са свим правним факултетима и институцијама у земљи, као а и бројним у региону и свету. Публикације на нашем и страним језицима омогућавају истраживања различитих правних система, од античког и средњовековног, до модерног, нарочито европског и англосаксонског.

Велику олакшицу при коришћењу богатог библиотечког фонда представља свестрани начин његове обраде, мноштво разноврсних каталога и других информационих инструмената. Читаоцима су поред електронског каталога доступни и лисни ауторски и предметни каталог, каталог Међународних правних конвенција, као и каталог чланака, док су докторске дисертације и магистарски радови издвојени и у посебном предметном и ауторском каталогу. Тромесечно се објављује и билтен приновљених монографских публикација (ускоро и серијских публикација) – Билтен Библиотеке. Од 2010. године Правни факултет је укључен у Виртуелну библиотеку Србије, систем са јединственим електронским каталогом највећих библиотека Србије, чије је претраживање могуће преко Народне библиотеке Србије.

Укупна површина Библиотеке је 2.338 метара квадратних. Услуживање корисника се одвија у квалитетно опремљеној, лепо дизајнираној и  функционалној корисничкој читаоници која има 75  места са компјутерским прикључцима. Сам простор је подељен у две читаонице, студентску, у којој се и дају публикације на послугу  и читаоницу намењену наставницима и докторандима,  у којој је смештена  и даје се на коришћење и текућа периодика. Библиотеку користи око осам хиљада наших активних студената, којима стоје на располагању 4 сале за учење са око 400 места, као и наставници и сарадници Факултета. Њени фондови су приступачни, под посебним условима, и свим другим корисницима. У читаоницама Библиотеке се поред давања публикација на послугу  корисницима пружа стручна помоћ у претраживању нашег електронског и лисних каталога, као и у претраживању електронских правних база, изналажењу и избору литературе, изради библиографија, мастер и магистарских радова и докторских теза. Информације о службама, радном времену и контактима наћи ћете овде.

Запослени на Факултету, као и сви корисници академске мреже, имају преко интернета могућност приступа највећим електронским сервисима са 35.000 часописа и 40.000 књига – КОБСОН (упутство). Рад библиотеке је регулисан Правилником о раду Библиотеке. Библиотеком управља Библиотечки одбор. Изван Библиотеке, у Семинару за међународно право чува се књижни фонд који садржи документацију везану за рад међународних организација и ОУН.

ПРАВИЛНИК

Рад библиотеке је регулисан Правилником о раду Библиотеке.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве