Студентски живот

Живот студената на Правном факултету у Београду није сведен само на предавања и испите. Постоји и мноштво других студентских активности разноврсног садржаја, од којих су неке везане за стручна и научна интересовања студената и такмичења, друге за учешће у раду факултета, за студентске организације, за информативне, спортске и књижевне садржаје, као и за друштвени и забавни живот. То је посебно важно када је у питању овако масован факултет на коме свакодневно борави више хиљада студената, па студентски живот у разноврсним облицима доприноси развијању блиских међусобних односа, као и свестранијих веза са Факултетом.

 1. Студентски парламент
  1. Студентски парламент
 2. Такмичења и симулације
  1. Moot Court
  2. Такмичење у беседништву
  3. Дебатни клуб
  4. Међуфакултетска такмичења
 3. Клуб „Forvm Romanvm“
  1. Клуб „Forvm Romanvm“
 4. Студентске организације
  1. Регистар студентских организација
 5. Студентски часописи
  1. Студентска ревија за привредно право
  2. Весник правне историје / Herald of Legal History
 6. Студентске конференције
  1. Студентска конференција из теорије и филозофије права
  2. Iustoria – међународна студентска конференција из правне историје
 7. Фондације, задужбине и награде
  1. Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића
  2. Фондација „Радомир Д. Лукић“
  3. The Alan Watson Foundation
  4. Награда „Професор др Драгољуб Атанацковић“
  5. Фондација „Професор др Мирко Васиљевић“
  6. Фонд „Радивој Б. Васовић, виши правни саветник, и његова породица“
  7. Задужбина др Љубице Шкара Видојевић и др Обрада Видојевића
  8. Награда „Гашо Кнежевић“
 8. Остале активности
  1. Фондација „Осмех на дар“
  2. Спортско друштво „Victoriа“
  3. Студентски клуб „Bona fides“

Студентски парламент

Студентски парламент

Студентски парламент, представнички орган студената Правног факултета са 25 посланика, конституисан је са циљем да заступа и остварује интересе студената, уређује питања значајна за студенте, унапређује студијске и социјалне односе, и развија студентске активности у разним областима.

Такмичења и симулације

Кроз вежбање и надметање у говорништву, симулацијама суђења и дебатама, студенти развијају свој јавни наступ и аргументацију, правничку логику, писање поднесака, брзо размишљање и реаговање, као и тимски рад – вештине које ће им бити од непроцењивог значаја за бављење праксом у будућности.

Moot Court

Посебан изазов за студенте права представља учешће на међуфакултетским и moot court такмичењима домаћег и међународног карактера у разним стручним областима. Уз девизу да је важно учествовати али и победити, тимови наших студената се савесно припремају уз ангажовање наставника и сарадника, тако да резултати не изостају.

Такмичење у беседништву

Такмичење у беседништву као део факултетске традиције (која је била прекинута 1972-1993), прерасло је у годишњи догађај који превазилази границе факултета због интересовања целокупне универзитетске и шире јавности. Инспирисани примером Правног факултета у Београду и неки други факултети организују своја такмичења, а завршно такмичење свих победника се одржава средином маја на Правном факултету у Београду.

Дебатни клуб

Студенти стичу занимљиво знање и лепо искуство кроз рад Дебатног клуба Правног факултета који годинама ради у оквиру универзитетске дебатне мреже и организује припреме за домаће и међународне дебатне турнире, школе и кампове, као и европско и светско универзитетско дебатно првенство.

Међуфакултетска такмичења

Студенти стичу занимљиво знање и лепо искуство кроз рад Дебатног клуба Правног факултета који годинама ради у оквиру универзитетске дебатне мреже и организује припреме за домаће и међународне дебатне турнире, школе и кампове, као и европско и светско универзитетско дебатно првенство.

Клуб „Forvm Romanvm“

Клуб „Forvm Romanvm“

Forvm Romanvm, Клуб пријатеља Римског права и антике, постоји од 1970. године као специфичан облик наставе, у чијем се оквиру сваког петка у 19 часова одржи неко занимљиво предавање везано пре свега за римско право и антику, али и за друге области које могу занимати овај пробрани аудиторијум добрих студената – правну и политичку историју, културу, митологију…

Студентске организације

На нашем Факултету делује велики број студентских клубова, удружења и других стручних организација, које имају за циљ да окупе студенте који деле иста интересовања. Поред занимљивих окупљања, предавања и радионица, те нових знања која се тамо могу стећи, чланство у овим организацијама често доведе и до нових пријатељстава и контаката који се не прекидају ни по окончању студија, у наставку је и Регистар студентских организација.

Студентски часописи

Бављење научним радом и академско истраживање права није резервисано само за људе са дипломама и научним звањима. Студентски часописи омогућавају студентима посебно заинтересованим за одређену област права да усаврше своје вештине истраживања и писања и да објаве своје чланке, приказе књига и друге стручне и научне радове, било да су изворно настали у оквиру наставе или не.

Студентска ревија за привредно право

Студентска ревија за привредно право је стручно – научна публикација у уредништву студената пословно – правног смера Правног факултета Универзитета у Београду. СЕЛР годишње објављује два издања, једно редовно и једно специјално.

Весник правне историје / Herald of Legal History

Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

Студентске конференције

Још један важан аспект академског рада и друштвеног живота будућих правника јесу конференције на којима могу иступати са излагањима на одређене стручне теме, слушати наступе својих колега из земље и иностранства и учествовати у аргументованим дискусијама. Излагање на конференцији често је први корак ка каснијем објављивању рада.

Студентска конференција из теорије и филозофије права

Студентска конференција из теорије, филозофије и социологије права је покренута 2014. године, као одговор на недостатак прилика за студенте у Србији да јавно презентују свој рад у области правне и друштвене теорије и филозофије. Конференција је замишљена као пројекат којим ће руководити сами студенти и који ће им омогућити да унапреде критичко размишљање, аналитичке способности и аргументовано писање.

Iustoria – међународна студентска конференција из правне историје

Организовање студентске конференције Iustoria започето је 2019. године са циљем промовисања студентских истраживања у области правне историје. Радни језици конференције су српски и енглески, а право учешћа имају студенти основних и постдипломских студија како правних, тако и других факултета друштвених наука.

Фондације, задужбине и награде

Награде представљају важан стимуланс за најамбициозније и најталентованије студенте. Из фондова и задужбина се студенти награђују за стручне радове, постигнути успех из појединих предмета, општи успех на студијама, итд. Поред тога, Универзитет у Београду и Правни факултет сваке године награђују студенте који су постигли највише просечне оцене у својој генерацији. Ове награде, поред моралног и престижног значаја, доносе и важну предност студентима приликом запошљавања.

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Основана 1933. године, ова задужбина је после дуже паузе обновила свој рад 1995. године. Награда Задужбине додељује се сваке године за најбоље студентске стручне радове из области правних и економских наука.

Фондација „Радомир Д. Лукић“

Фондација „Радомир Д. Лукић“ основана је 2005. године ради успомене на академика проф. Радомира Лукића, а првенствено у циљу развоја правне и других друштвених наука и подстицања младих научних нараштаја који стварају и објављују научна дела из области правних и других друштвених наука на српском језику.

The Alan Watson Foundation

Основана 2005. године на иницијативу самог професора Вотсона, стручњака за упоредно право светског гласа, познатог по теорији правних транспланата. Према његовим речима, одлуку о формирању Фондације је донео имајући у виду квалитет наших студената, а нарочито њихово опште образовање и способност да право тумаче у историјском и друштвеном контексту (у шта се лично уверио приликом већег броја посета нашем Факултету), са жељом да стимулише њихово бављање научним радом. Фондација награђује најбоље студентске радове посвећене правним трансплантима.

Награда „Професор др Драгољуб Атанацковић“

Ова награда додељује се сваке године једном дипломираном правнику који је завршио у року основне академске студије на Правном факултету Универзитета у Београду са одличним успехом (просечна оцена виша од 8,50) и који је постигао најбољи успех из предмета Катедре за кривично право.

Фондација „Професор др Мирко Васиљевић“

Проф. др Мирко Васиљевић основао је Фондацију 2010. године ради помоћи најбољим студентима и студентима са социјалним потребама који похађају основне студије на Правном факултету Универзитета у Београду, као подстицај за даљи наставак академског образовања, пре свега у областима трговинског, компанијског, стечајног, берзанског и саобраћајног права.

Фонд „Радивој Б. Васовић, виши правни саветник, и његова породица“

Фонд је основан 2011. године на иницијативу самог г. Васовића, који је целокупну своју имовину завештао Правном факултету Универзитета у Београду у ове сврхе. Фонд додељује награде студентима слабијег материјалног стања који са одличним успехом заврше основне и мастер академске студије.

Задужбина др Љубице Шкара Видојевић и др Обрада Видојевића

Основана од стране проф. др Љубице Шкара Видојевић, ова Задужбина сваке године додељује награде најуспешнијим студентима Правног и Економског факултета Универзитета у Београду.

Награда „Гашо Кнежевић“

Успостављена 2015. године у знак успомене на професора Гашу Кнежевића, а у сарадњи са Удружењем за арбитражно право, ова награда се додељује сваке године за један или више студентских радова из области алтернативног решавања трговинских спорова (арбитража и медијација).

Остале активности

Наши студенти баве се и хуманитарним радом, спортским активностима или, наравно, просто дружењем и забавом!

Фондација „Осмех на дар“

Фондација Осмех на дар је основана фебруара 2009. године као продужетак истоимене традиционалне новогодишње акције помоћи деци на Косову и Метохији, од стране Правног факултета Универзитета у Београду и групе студената нашег факултета.

Спортско друштво „Victoriа“

Спортско друштво „Victoria“ организује такмичења у разним спортовима, проналази спонзоре за тимове студената са Правног факултета ради учешћа у спортским такмичењима универзитетске лиге, и обезбеђује повластице студентима за коришћење разних спортских могућности изван факултета.

Студентски клуб „Bona fides“

Студентски клуб „Bona fides“ је место на коме се студенти окупљају преко целог дана, а које у вечерњим сатима постаје једна од најпопуларнијих дискотека у граду. Ту се организују и разне уметничке вечери, прославе и сличне забаве.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве