Студентски парламент

Студентски парламент, представнички орган студената Правног факултета са 25 посланика, конституисан је са циљем да заступа и остварује интересе студената, уређује питања значајна за студенте, унапређује студијске и социјалне односе, и развија студентске активности у разним областима.

Свој статус, деловање и организацију Студентски парламент је уредио Пословником о раду студентског парламента.

Сваке године се организују избори за Студентски парламент Правног факултета, као и за Студентски парламент Универзитета у Београду, а Студентски Парламент ПФ бира студента-продекана и студентске представнике у Савету Факултета.

ПОСЛОВНИК

Пословник о раду студентског парламента

Званичници Студентског парламента

Председник Студентског парламента: Урош Мијатовић

Заменик председника Студентског парламента: Огњен Дабетић

Секретар парламента: Матија Бурић

Активности Студентског парламента

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве