Студије

По броју студената Правни факултет Универзитета у Београду је један од највећих у региону, са око 8.000 студената на основним студијама, око 1.280 студената на мастер академским студијама и око 260 студената на докторским академским студијама. На студијама за иновацију – специјализацију знања из различитих области сваке године се упише око 50 полазника. 

Информације о свим облицима студија, од уписа до диплома свих степена можете сазнати избором одговарајућег студијског програма у продужетку, док је списак дипломираних студената доступан овде.

Основне академске студије

Основне студије на Правном факултету трају 4 године (осам семестара) а њихов успешан завршетак доноси диплому високе школске спреме и звање дипломирани правник.

Мастер академске студије права

Од школске 2006/2007. године Правни факултет Универзитета у Београду организује мастер академске студије права које трају два семестра, завршавају се израдом и одбраном завршног рада, доносе 60 ЕСПБ бодова и академски назив мастер правник из одговарајуће уже научне области.

Мастер европских интеграција

Основан 2005. године, MEI је престижни мастер програм на енглеском језику који похађају и домаћи и страни студенти – имали смо студенте са свих континената! Акредитован је и као једногодишњи и као двогодишњи програм (60 или 120 ЕСПБ), а његовим завршавањем се стиче титула Master of Laws in European Integration.

Менаџмент јавних набавки – MPPM

Master in Public Procurement Management (Менаџмент јавних набавки – MPPM) реализује ce на основу споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Департмана за економију и финансије „Тор Вергата“ Универзитета у Риму.

Докторске студије

Докторске академске студије се изводе на основу акредитованог студијског програма, трају три школске године (шест семестара) са обимом од 180 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче научни назив доктор наука.

Интердисциплинарни курсеви из креирања и анализе јавних политика

Кратки курсеви из области креирања и анализе јавних политика намењени су студентима, државним службеницима, стручњацима, активистима из невладиних организација, новинарима и свима које занима процес настанка јавних политика и методе њихове анализе. У извођењу курсева учествују професори са различитих факултета Универзитета у Београду, стручњаци са вишегодишњим искуством у области јавних политика. Курсеви су настали у оквиру пројекта „Интердисциплинарни програми кратких циклуса из области анализе и креирања јавних политика“ који је суфинансиран средствима Европске уније Еразмус +

Специјалистички курс из Међународног избегличког права

Од 2022. године, Правни факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Институтом за хуманитарно право из Сан Рема и Канцеларијом УНХЦР-а у Србији организује специјалистички курс из „Међународног избегличког права“. Имплементација специјалистичког курса део је активности које Правни факултет спроводи у оквиру „Sergio Vieira de Mello“ иницијативе, а који је представљен на Глобалном форуму за избеглице у Женеви, организованом у децембру 2023. године.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве