Студије за иновацију (специјализацију) знања – „Усклађеност пословања“

Почетна

Усклађено пословање (енг. Compliance) као један од пословних принципа и стратешких циљева у пословању привредних субјеката, као и функција контроле усклађености пословања, у смислу организационог дела система унутрашњих контрола задужена да идентификује и надзире ризике који настају као последица неусклађеног пословања, препознати су као неопходни предуслови за одрживо и успешно пословање привредних субјеката и напредак друштва у целини. У упоредној пракси, подстицање пословне етике, културе и усклађености пословања представља не само део регулаторне стратегије органа јавне управе, већ и нову димензију у раду тужилаштава и судова у сузбијању привредног криминалитета.

У савременим условима, усклађено пословање подразумева различите аспекте одговорног пословања и различите тематске области, као што су: транспарентност у пословању, заштита потрошача, спречавање корупције, спречавање сукоба интереса, заштита података о личности, спречавање прања новца, итд. Такође, усклађеност пословања је кључна за адекватно управљање ризицима у новим областима као што су ЕSG (Environmental, Social and Governance), дигитализација пословања, употреба блокчејн технологије итд. Овим темама функција усклађености пословања се бави кроз методологију и различите активности које би требало да омогуће правовремено препознавање ризика који настају у пословању привредног субјекта, његову елиминацију или смањење на прихватљиву меру. Главни задатак функције контроле усклађености пословања је да спречи негативне ефекте по компанију, у смислу њене репутације, пословног резултата и административних казни, али и да заштити интересе појединаца (корисника роба и услуга).

Како је реч о младој пословној функцији, чији развој још није завршен, а теме још нису исцрпљене, Правни факултет Универзитета у Београду препознао је потребу за додатном и специјализованом едукацијом на тему усклађености у пословању и тако постао прва високообразовна установа у региону која има студијски програм на тему усклађености у пословању.

Потреба за додатном едукацијом у овој области је јасно исказана на многим скуповима професионалаца који се баве усклађеним пословањем, као и од стране Удружења за усклађеност у пословању, које окупља велики број стручњака из праксе из различитих компанија и сектора пословања. Имајући у виду богато практично искуство чланова, ово професионално удружење од самог почетка подржало је реализацију студија за иновацију знања „Усклађеност пословања“, кроз учешће у креирању програма предавања и укључивање предавача из струке.

НАСТАВА

Иако свака појединачна тематска област усклађености пословања може представљати специјализовану тематску едукацију, циљ Факултета је да заинтересованима понуди један програм општег карактера у форми студија за иновацију знања, који ће обухватити све најзначајније аспекте ове функције, али и објаснити разлоге за њено постојање и експанзију.

Настава у 2024. години обухвата 60 часова предавања, тематске радионице и припрему за полагање испита. Укупни фонд часова је 75.

Предавачи на студијама су универзитетски професори, стручњаци из праксе, као и представници регулаторних тела.

По завршетку Студија полазници добијају Уверење (Сертификат) Правног факултета Универзитета у Београду о похађању Студија, а кад положе завршни испит добијају Уверење о положеном завршном испиту.

За више информација о тематским целинама и предавачима кликните ОВДЕ.

ШКОЛАРИНА

Школарина за студије износи 84.000 динара и плаћа се у целости пре почетка наставе.

Школарином су обухваћени сви часови наставе (предавања, радионице и припрема за испит), пропратни материјали и полагање завршног испита, уз могућност једног поновног полагања.

Чланови Удружења за усклађеност у пословању, учлањени до краја 2023. године, остварују попуст.

Уплата школарине се врши на следећи начин, уз обавезну назнаку позива на број одобрења.

Правни факултет Универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67, 11000 Београд

Број текућег рачуна: 840-1439666-55

poziv na broj odobrenja: 90

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ПОЛАЗНИКА ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Поступак пријаве за похађање студија у 2024. години је окончан 20.02. 2024. године. Очекивани почетак пријаве за похађање треће генерације Студија за иновацију знања „Усклађеност пословања“ је 09. јануар 2025. године и трајаће до 18. фебруара 2025. године.

Пријаве се врше електронским путем, попуњавањем и достављањем уписнице на адресу: compliance@ius.bg.ac.rs

Уписницу на студије можете преузети овде: ОВДЕ 

УПРАВНИК СТУДИЈА

Управница студија је проф. др Татјана Јованић.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о студијама могу се добити преко следеће адресе електронске поште: compliance@ius.bg.ac.rs

Архиве