др Добросав Миловановић, редовни професор

кабинет 336 (види на мапи зграде)
011 3027 696
bata@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Понедељак 17:00 - 18:30
Уторак 10:00 - 11:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУправно право
Управно процесно право
Право локалне самоуправе

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен у Београду, 31. маја 1964. године, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1988, а за асистента приправника на предмету Управно право и Правна информатика изабран 1989. Магистрирао на Правном факултету у Београду, на тему Правно устројство локалне (само)управе у Србији 1993. и изабран за асистента 1994. на предмету Управно право. Докторирао на тему Улога права у регулисању финансијског тржишта 2001. године, а за доцента на предмету Управно право и Банкарско и берзанско пословање и право изабран 2002.

За правног и финансијског саветника на Београдској берзи постављен 1991, где је учествовао у изради регулативе берзе и у успостављању сарадње Београдске берзе са Бечком и Атинском берзом у периоду од 1998. до 2000. године; учествовао у програму Владе САД-а „Финансијска тржишта у САД-а“, јуни-јули 1997. Учествовао је у припреми „Лексикона о берзама“, Београд, 1995. Од 1998. до 2000. водио је експертски тим за реформу локалне самоуправе у Црној Гори. Учествује у изради „Закона о тржишту капитала“, „Закона о инвестиционим фондовима“ и других закона у области управе, односно финансијског тржишта. Предавач на Курсу за брокере и дилере у организацији Комисије за хартије од вредности и на специјалистичким последипломским студијама „Менаџмент јавне управе“ на Факултету организационих наука.

У периоду од 2001. до 2003. био заменик Министра за економске везе са иностранством Републике Србије, од септембра 2003. вршилац дужности Председника Комисије за хартије од вредности Републике Србије. Стипендију Аустријске Владе за докторске студије користио 1997-1998. године. Говори енглески и служи се немачким језиком.

Материјали за наставу и испите

УПРАВНО ПРАВО

Организационо управно право

Управно материјално право 23.3.2020

Управно процесно право питања 55-63

Првостепени управни поступак и појам жалбе

Поступање по жалби, ванредна правна средства и управни спор – питања 74-83

Управни спор II део

ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Литература за мастер студије Управно право

Докторске студије

Аудио предавање о управном спору

Предавање о управном спору садржи Power Point презентацију пропраћену аудио снимком предавања. Презентација садржи кључне тезе. Аудио снимак активира се покретањем презентације од почетка (Slide Show – Play from Start).

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве