др Снежана Дабић Никићевић, доцент

кабинет 32A (види на мапи зграде)
011 3027 692
snezana.dabic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеГрађанско право – општи део и Стварно право
Мастер студијеСтварноправно обезбеђење потраживања
Земљишнокњижно право
Докторске студијеОпшти део грађанског права
Стварно право
Право обезбеђења потраживања
Право регистра непокретности

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско право
Докторат
Година2018.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Дужност обавештавања при закључењу уговора
Магистратура/мастер
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правне последице закључења зеленашких уговора
Диплома
Година2010.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Europa-Institut у Сарбрикену, Универзитет Сарланд (Немачка), август 2017. године

Max Planck Институт за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), јун 2017. године

Max Planck Институт за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), јун 2016. године

Летња школа арбитражног права у Дизелдорфу (Немачка), септембар 2010. године

Летња школа пореског права у Бечу (Аустрија), јул 2010. године

Познавање страних језика

говориенглески
користифранцуски, немачки, шпански

Библиографија

 • О реду првенства различитих заложних права на покретним стварима“, чланак прихваћен за објављивање у зборнику Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2021. године;
 • Делимична ништавост уговора“, чланак објављен у зборнику Liber Amicorum Mirko Vasiljević, 2021. године (коауторски са К. Доловић Бојић), 727-746;
 • О пуноважности уговора код отуђења туђе ствари и вишеструког отуђења ствари“, чланак објављен у зборнику Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2020. године, 542-568;
 • Утицај преваре која потиче од сајемца на пуноважност уговора о јемству и права јемца-жртве преваре“, чланак објављен у часопису Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2020, 126-145 и у зборнику радова Одабране теме облигационог права с Друге регионалне конференције из облигационог права одржане 14. и 15. новембра 2019. године на Правном факултету Универзитета у Београду, Марија Караникић Мирић, Марко Ђурђевић (уредници), Београд 2020, 72-91;
 • Дејства одрицања сауговарача од услова на положај трећих лица“, чланак објављен у зборнику Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2019. године, 502-520;
 • Располагање једног (ван)брачног друга непокретношћу у заједничкој својини“, чланак објављен у часопису Право и привреда, бр. 7-9/2019, 407-436 (коауторски са К. Доловић Бојић);
 • Дужност обавештавања при закључењу уговора“, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету Универзитета у Београду, септембра 2018. године;
 • Схватања о односу заблуде и одговорности за недостатке у упоредноправној судској пракси“, чланак објављен у зборнику Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2018. године, 486-502;
 • Предуговорна дужност обавештавања јемаца“, чланак објављен у часопису Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2018, 220-243;
 • Дејства преваре која потиче од трећег при закључењу теретних уговора“, чланак објављен у часопису Право и привреда бр. 10-12/2017, 80-107;
 • Могућност одрицања од дејстава остварења раскидног услова“, чланак објављен у часопису Правни живот, бр. 10/2016, 675-692;
 • Могућност одрицања од дејстава осујећења одложног услова“, чланак објављен у часопису Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 2016, 48-66;
 • О могућности одрицања од услова“, семинарски рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду (26 стр.);
 • Могућност вансудског поништења уговора у српском праву“, чланак објављен у часопису Право и привреда, бр. 4-6/2015, 139-153 (коауторски са К. Доловић);
 • О дејствима модификације уговора потестативним условом“, чланак објављен у часопису Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 1/2014, 26-41;
 • О дејствима модификације уговора одложним условом“, чланак објављен у часопису Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2014, 197-214;
 • Појам родитеља у домену грађанскоправне одговорности за штету“, чланак објављен у часопису Правни живот, бр. 10/2013, 693-707;
 • Правне последице закључења зеленашких уговора“, мастер рад одбрањен на Правном факултету Универзитета у Београду 2012. године

Учешћа на конференцијама

 • Међународни научни скуп, Друга регионална научна конференција из облигационог права, 14. и 15. новембар 2019. године, „Утицај преваре која потиче од сајемца на пуноважност уговора о јемству и права јемца-жртве преваре“, сажетак објављен у Књизи сажетака, Међународни научни скуп, Друга регионална научна конференција из облигационог права, 11-12, Београд 2019;
 • XXVIII Сусрет правника у привреди Србије, „Располагање једног (ван)брачног друга непокретношћу у заједничкој својини“, Право и привреда, бр. 7-9/2019, 407-436 (коауторски са К. Доловић Бојић), Златибор, 27-29. мај 2019;
 • Копаоничка школа природног права „Право и друштвени императиви“, „Могућност одрицања од дејстава остварења раскидног услова“, Правни живот, бр. 10/2016, Копаоник, 2016;
 • XI Harmonius-ова школа права – „(Не)моћ права у односу на (све)моћ законодавца / The Controversy of Legislator’s “Omnipotence” and “Weakness” of the Law“, „Могућност одрицања од дејстава осујећења одложног услова“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 2016, Београд, 2016;
 • XXIV Мајски сусрети правника у привреди, „Могућност вансудског поништења уговора у српском праву“, Право и привреда, бр. 4-6/2015, Врњачка бања, 2015;
 • IX Harmonius-ова школа права – „Правни оптимизам – нови талас у тумачењу односа права и правде“, „О дејствима модификације уговора потестативним условом“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, бр. 1/2014, Златибор, 2014;
 • Копаоничка школа природног права „Право и достојанство“, „Појам родитеља у домену грађанскоправне одговорности за штету“, Правни живот, бр. 10/2013, Копаоник, 2013.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије, 2013-2020;
Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, 2018-данас;
Епидемија. Право. Друштво., 2021-данас;
МеђународниLaw and Gender – LAWGEM, 2019-данас;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење за арбитражно право

Награде и признања

 • Награда Привредне коморе Србије за један од најбољих доктората одбрањених у школској 2017/2018. години;
 • Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) за истраживачки боравак на Europa-Institut-у у Сарбрикену, Универзитет Сарланд (Немачка), августа 2017. године;
 • Стипендија Немачке службе за академску размену (DAAD) за истраживачки боравак Max Planck Институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), јуна 2017. године;
 • Награда из Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“ за најбољег студента у генерацији
 • Стипендиста Фонда за младе таленте за школску 2009/2010 и 2010/2011 годину
 • Похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех за школску 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008 и 2006/2007 годину студија

Остало

 • Секретар Управног одбора Удружења за арбитражно право у Београду, новембар 2016-данас;
 • члан Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић, јануар 2016-данас;
 • Секретар Катедре за грађанско право (за постдипломске студије), мај 2013.-септембар 2018;
 • Координатор (за докторске студије) у Комисији за припрему документације за акредитацију – реакредитацију Правног факултета Универзитета у Београду, октобар 2018-данас;
 • члан Комисије за спровођење пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Београду 2015. године;
 • члан Комисије за припрему документације за акредитацију – реакредитацију Правног факултета Универзитета у Београду, 2012-2013;
 • Помаже у организацији међународне конфереције из арбитражног права (Belgrade Arbitration Conference) и организацији међународног студентског такмичења Belgrade Open Pre-moot на коме учествује и као један од арбитара, 2012-данас;

Детаљна биографија

Снежана Дабић је рођена 20. фебруара 1988. године у Скопљу. Основну и средњу школу је завршила у Лесковцу са одличним успехом и носилац је Вукове дипломе. Правни факултет Универзитета у Београду је уписала 2006. године, а завршила у року 2010. године као најбољи студент у генерацији са просеком 9,86. Као студент четврте године, похађала је летњу школу пореског права у Бечу, као и летњу школу арбитражног права у Дизелдорфу.

Након основних студија, 2010. године уписује мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, Пословно-правни смер, које је завршила са просечном оценом 9,75. Мастер рад Правне последице закључења зеленашких уговора одбранила је са оценом 10. Током мастер студија учествовала је на међународном такмичењу из области Арбитражног права и Права међународне продаје робе као део тима који је, у укупном пласману, освојио пето место. Упоредо са мастер студијама радила је у адвокатској канцеларији „Harrisons“.

Докторске студије уписује 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду, Грађанско-правна ужа научна област I. Током докторских студија положила је испите из предмета Методи научноистраживачког рада, први усмени докторски испит из предмета Општи део Грађанског права, Стварно право и Облигационо право, као и други део усменог докторског испита из предмета Закључење уговора и Право обезбеђења потраживања, све са оценом 10, а израдила је и одбранила семинарски рад, као и пројекат докторске дисертације. Септембра 2018. године, одбранила је са одликом докторску дисертацију под насловом Дужност обавештавања при закључењу уговора.

У звање сарадника у настави за грађанскоправну ужу научну област – предмет Грађанско право – Општи део и Стварно право изабрана је у новембру 2011. године, у звање асистента на истом предмету у марту 2013. године, а у звање доцента на истом предмету у априлу 2019. године. Од првог избора у звање изводила је вежбе из предмета Грађанско право – општи део и Стварно право, Облигационо право, учествовала у извођењу наставе на вештини Номотехника (Писање правних аката), као и вежбе на мастер студијама на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (предмет: Право у управљању непокретностима, модул: Управљање непокретностима, Катедра за геодезију).

У циљу истраживања за докторску дисертацију, током јуна 2016. и јуна 2017. године боравила је на Max Planck Институту за упоредно и међународно приватно право у Хамбургу (Немачка), а у августу 2017. године на Europa-Institut у Сарбрикену, Универзитет Сарланд. За оба истраживачка боравка у 2017. години добила је стипендију Немачке службе за академску размену (DAAD).

Када је реч о осталим ангажовањима и достигнућима, корисно је поменути: да је учествовала на домаћим и међународним конференцијама (Друга регионална научна конференција из облигационог права 2019. године, Копаоничка школа природног права – 2013. и 2016. године, Мајски сусрети правника у привреди – 2015. године у Врњачкој бањи и 2019. године на Златибору, Хармониусова школа права – 2014. и 2016. године); да је од маја 2013. године до септембра 2018. године обављала функцију секретара за постдипломске студије Катедре за грађанско право; да је 2015. године је учествовала у раду Комисије за спровођење пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Београду; да је током 2012. и 2013. године била део Комисије за припрему документације за акредитацију – реакредитацију Правног факултета Универзитета у Београду; да од 2012. године помаже у организацији међународног студентског такмичења Belgrade Open Premoot, организацији међународне конфереције из арбитражног права (Belgrade Arbitration Conference), те да на истом такмичењу учествује и као један од арбитара; јануара 2016. године именована је за члана Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић; од новембра 2016. године, обавља функцију секретара Управног одбора Удружења за арбитражно право у Београду чији је уједно и члан; као и да је током студија више пута била награђивана за свој успех (награда из Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“ за најбољег студента у генерацији; стипендиста Фонда за младе таленте за школску 2009/2010 и 2010/2011 годину; похвалнице Правног факултета Универзитета у Београду за одличан успех за сваку годину студија, итд.). Добитник је награде Привредне коморе Србије за један од најбољих доктората одбрањених у школској 2017/2018. години.

Када је реч о ангажовањима на пројектима, од 2021. године ангажована је на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду под називом Епидемија. Право. Друштво., од 2019. године на пројекту Law and Gender – LAWGEM, од 2018. године на пројекту Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, а од 2013. до 2020. године на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду под називом Идентитетски преображај Србије. Говори енглески језик, а служи се француским, немачким и шпанским језиком.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве