Зборници

Зборници са факултетских пројеката

Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ

Десетогодишњи стратешки пројекат под називом Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ Правног факултета Универзитета у Београду окончан је 2014. године. Објављене колективне монографије у оквиру пројекта представљају својеврсно сведочанство о преображају савремене правне, економске и политичке историје Србије.

Идентитетски преображај Србије

Радови објављени у серији зборника под називом Идентитетски преображај Србије представљају резултате истраживања спроведених у оквиру стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду. Континуиран процес који подразумева промену из постојећег у жељено стање, преображај у правним, политиколошким, социолошким, економским, историјским и другим елементима идентитета Републике Србије представља предмет интересовања стручне јавности.

Зборници са пројеката које финансира Министарство науке

Стање криминалитета у Србији (I-IV)

Зборници радова са пројекта „Стање криминалитета у Србији (I-IV)“

Казнена реакција у Србији (I-IX)

Зборници радова са пројекта „Казнена реакција у Србији (I-IX)“

Зборници са курса „Право и правда“

Право и правда

Зборници предавања са предмета Право и правда, уведеног 2010. године. По најбољим европским и светским узорима – пошто проблеми правде и неправде те права и неправа далеко превазилазе уске правничке оквире – замисао је да се сваке године на Праву и правди организује низ предавања који бар донекле осликава сву комплексност и контингенцију тих појава, па као предаваче подразумева не само правнике него и економисте, социологе, лекаре, лингвисте, филозофе, теологе, психологе, уметнике и др., али и потпуне лаике, који би говорили о оним темама или случајевима које најбоље познају. Сваки предавач на Праву и правди говори само једанпут, а после курса објављује се зборник ауторизованих излагања.

Тематски зборници

Српски грађански законик – 170 година

Пре 170 година, после деценије лутања и припремања, 1844. године донет је Грађански законик за Кнежевину Србију. Уредници ове публикације су тај јубилеј схватили као нову прилику за подсећање на јединствени и драгоцени споменик наше правне културе према коме је постојао, и још увек постоји, амбивалентан однос у нашој научној и стручној јавности.

Наслеђе политичке и правне филозофије Роналда Дворкина

Овај зборник је резултат једнодневног научног скупа који је одржан 12. октобра 2013. на Факултету политичких наука у Београду, а био је посвећен преиспитивању политичкофилозофског и правнотеоријског наслеђа Роналда Дворкина. Реч је о једном од најпризнатијих и најутицајнијих политичких и правних филозофа друге половине XX и почетка XXI века, који је преминуо 14. фебруара 2013.

Зборници студентских радова

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве