др Светислав Костић, ванредни професор

Заменик шефа Катедре за правно-економске науке

кабинет 141 (види на мапи зграде)
011 3027 618
skostic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 17:00 - 18:00
Среда 12:00 - 14:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПореско право
Право међународних пореских уговора
Мастер студијеЈавне финансије и пореско право
Право међународних пореских уговора
European Tax Law

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2015
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право/Пореско право
Докторат
Година2014
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право/Забрана дискриминације у међународном опорезивању дохотка и имовине
Магистратура/мастер
Година2008 LL.M in International Taxation
ИнституцијаNew York University School of Law
Област (тема)International Taxation
Магистратура/мастер
Година2009 магистар правних наука
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и финансијско право/Појам сталне пословне јединице у пореском праву држава Југоисточне Европе

Стручна и научна усавршавања

WU Institute for Austrian and International Tax Law, Беч, Аустрија, месец дана, 2010.

Познавање страних језика

говориенглески, руски
користинемачки

Библиографија

 • Уговори Србије о избегавању двоструког опорезивања – правни оквир и тумачење , Цекос-ИН, Београд 2009, (коаутор са проф. др Дејаном Поповићем).
 • Појам сталне пословне јединице у пореском праву држава Југоисточне Европе , магистарска теза, Правни факултет Универзитета у Београду, 2009.
 • Забрана дискриминације у међународном опорезивању дохотка и имовине докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014.
 • Резидентство физичких лица у српском пореском праву , Анали Правног факултета, бр. 2/2008.
 • (Зло)употреба страних правних лица за избегавање плаћања пореза у Србији , Анали Правног факултета, бр. 2/2010 (коаутор са проф. др Дејаном Поповићем).
 • Трансферне цене у Србији , Индустрија, бр. 4/2011 (коаутор са проф. др Горданом Илић Попов).
 • Serbian national report, in M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer (eds.), The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 • Serbian national reportin M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (eds.), Tax Rules in Non-Tax Agreements, IBFD, Amsterdam 2012.
 • The Construction Permanent Establishment under Serbian Domestic and Tax Treaty Law, European Taxation , Vol. 53, no. 6/2013 (коаутор са проф. др Горданом Илић-Попов).
 • The New Serbian Transfer Pricing Rules , Tax Notes International, Vol 71, no. 4/2013.
 • The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective Part I (Peer-Reviewed Article), Intertax, Vol. 41, no. 10/2013 (коаутор са проф. др Дејаном Поповићем).
 • The EU Integration Process and Direct Taxation from a Southeast European Perspective Part II (Peer-Reviewed Article), Intertax, Vol. 41, no. 11/2013 (коаутор са проф. др Дејаном Поповићем).
 • Serbian National Report – The Taxation of Foreing Passive Income for Groups of CompaniesCahiers de droit fiscal international , Vol 98a, 2013 (коаутор са Тијаном Мачар).
 • Serbian National Report, in E. Kristoffersson, M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck (eds.), Tax Secrecy and Tax Transparency – The Relevance of Confidentiality in Tax Law, Part II, Peter Lang GmBH, 2013 (коаутор са проф. др Горданом Илић-Попов).
 • Nationality Non-Discrimination in Serbian Tax Treaty Law , Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition, no. 3/2014.
 • Depicting National Tax Legislation: Serbia , in W. Nzkiel, M. Sek (eds.), Tax Legislation – Standards, Trends and Challenges, Wolters Kluwer SA, Warsaw, 2015 (коаутор са проф. др Горданом Илић-Попов).

Учешћа на конференцијама

 • Rust 2010 – The impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties (WU Institute for Austrian and International Tax Law)
 • Rust 2011 – Tax Rules in Non-Tax Agreements (WU Institute for Austrian and International Tax Law)
 • Rust 2012 – Tax Secrecy and Tax Transparency (WU Institute for Austrian and International Tax Law)
 • Rust 2013 – Trends and Players in Tax Policy (WU Institute for Austrian and International Tax Law)
 • Lodz 2013 – Tax Legislation: Standards, Trends, Challenges (Centre for Tax Documentation and Studies of the University of Lodz)
 • Rust 2015 – The Relationship between Taxation and Bilateral Investment Treaties (WU Institute for Austrian and International Tax Law)
 • Lodz 2015 – Transformation of the Tax Systems in the CEE and BRICS Countries

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат МН 179001 “Организациона и информациона подршка систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште”
Пројекат МН 179077 “Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније”
Пројекат Правног факултета Универзитета у Београду “Идентитетски преображај Србије”

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Српског фискалног друштва и Међународне фискалне асоцијације (IFA).

Члан савета мастер програма из међународног пореског права на Правном факултету Њујоршког универзитета (Practice Council of the International Tax LL.M Program at New York University).

Награде и признања

Остало

Порески саветник у Deloitte Београд од 2004 до данас.

Детаљна биографија

Рођен 6. јуна 1979. године

Материјали за наставу и испите

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДУЛ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2023/24

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2021/22

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2019/20

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2017/18

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2015/16. и 2016/17

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2014/15

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

Програм мастер студија

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2013/14

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2013/14

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве