др Филип Бојић, доцент

кабинет 36A (види на мапи зграде)
011 3027 718
filip.bojic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеРадно право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

А) Радови објављени у часопису међународног значаја који је верификован посебном одлуком (М24)

 1. Changes in the Social Protection of Surviving Spouse – A Comparative Legal Analysis, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2014/3, стр. 103-118.

Б) Радови објављени у водећем часопису националног значаја (М51)

 1. Право на штрајк у европском и домаћем законодавству, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2010, стр. 516-527.
 2. Заштита права радника инфицираних ХИВ-ом, Правни живот, 11/2010, стр. 835-847.
 3. Европски кодекс социјалне сигурности, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2011, стр. 500-512.
 4. Изазови политике запошљавања младих: упоредна искуства и реалност у Србији, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2012, стр. 510-521.
 5. Концепт социјалних давања преживелих (ван) брачних партнера: сукоб традиционалног и модерног, Правни живот, 11/2012, стр. 533-546.
 6. Посебна признања за заслужне уметнике: савремене дилеме и будућа решења, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2013, стр. 568-586.
 7. Право на новчану накнаду за случај незапослености – актуелни проблеми и могућа решења, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2014, стр. 527-545.
 8. Уговор о приправничком раду вс уговор о стручном оспособљавању – криза института приправништва у савременом друштву, Право и привреда, часопис за привредноправну теорију и праксу, бр. 7-9/2015, стр. 383-399.

В) Остали објављени радови

 1. Право на накнаду погребних трошкова, Радно и социјално право, часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, бр. 2/2013, стр. 163-183. М53
 2. Положај жена на тржишту рада и у системима социјалне сигурности – историјско компаративна анализа, Радно и социјално право, часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, бр. 2/2015, стр. 119-135. М53
 3. Чиновничке пензије у српској легислативи XIX века, Правна ријеч, часопис за правну теорију и праксу, бр. 31/2012, стр. 741-755,
 4. Закон о радњама и идеја социјалног осигурања у Србији почетком XX века, Правна ријеч, часопис за правну теорију и праксу, бр. 35/2013, стр. 663-674.
 5. Реформа права на старосну пензију у Србији, Свеске за јавно право, 19/2015, стр. 76-83. (Зборник радова Центра за јавно право са седиштем у Сарајеву)
 6. Почеци обезбеђивања и први облици заштите особа са инвалидитетом у Србији, Забрана дискриминације особа са инвалидитетом – Зборник радова са Летње школе одржане на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године, април, 2012, стр. 195-211.

Г) Прикази

 1. Colin Lindsay and Donald Houston, Disability Benefits, Welfare Reform and Employment Policy – Book Review, European Journal of Social Security, Intersentia, Vol. 16 (2014), No. 3, стр. 277-279.
 2. Giuliano Bonoli, The Origins of Active Social Policy, Labour Market and Childcare Policies in a Comparative Perspective – Book Review, European Journal of Social Security, Intersentia, Vol. 16 (2014), No. 4, стр. 393-395.
 3. Actualités Juridiques Internacionales-Serbie, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2012/1, стр. 143-145.
 4. Actualités Juridiques Internationales – Serbie, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2013/1, стр. 136-137.
 5. Actualités Juridiques Internationales – Serbie, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu, Bordeaux IV 2014/1, стр. 170-171.
 6. Actualités Juridiques Internationales – Serbie, Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2015/1, стр. 164-165.
 7. Хумано поступање према особама са инвалидитетом (приказ о Летњој школи Забрана дискриминације особа са инвалидитетом), Право и друштво, часопис за правну и политичку културу, бр. 4/2010, стр. 203-205.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Филип Бојић је рођен 18. јуна 1986. године у Београду, где је завршио Основну школу „Жикица Јовановић Шпанац“ и Девету београдску гимназију „Михајло Петровић Алас“. На Правни факултет Универзитета у Београду уписао се школске 2005/06. године и на њему је дипломирао 20. октобра 2009. Исте године уписује дипломске академске (мастер) студије, смер за Радно и социјално право, које завршава октобра 2011. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Настанак и развој социјалног права у Србији до почетка Првог светског рата“.

Школску 2011/12 проводи на Католичком Универзитету у Лувену (Белгија) где у јуну 2012. са успехом завршава Master advance program (MA) Master of European Social Security.

Школске 2012/13 уписује докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду – радноправна ужа научна област.

Током основних студија награђен је наградом Правног факултета Универзитета у Београду за постигнут одличан успех у школској 2008/09. години. На такмичењу студената права у беседништву, које организује Правни факултет Универзитета у Београду, 2006. године освојио је другу награду жирија у категорији задата тема, док је 2009. године освојио награду стручног жирија за укупног победника такмичења, прву награду стручног жирија у категорији слободна тема и прву награду публике за најбољу беседу.

Учествовао је у организацији Летње школе „Роми, правно-политичка димензија“ и Летње школе „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“. Обе организоване на Правном факултету.

До избора у звање асистента учествовао је и излагао на две међународне конференције (Annual Conference of the European Institute of Social Security (EISS) organized in cooperation with the Law Faculty of the University of Ljubljana on “Changing Social Security”, излагање на тему „Development of social security law in Serbia until the beginning of the Second World War“, septembar, 2011 i na 5th Seminar for young researchers on “European Labour Law and Social Law” in Graz, Austria, излагање на тему „Beginnings and first forms of protection of persons with disabilities in Serbia and present state„, април, 2012).

По избору у звање асистента учествовао је и излагао реферате на међународној конференцији „Social Integration Though Social Security: Policies, Outcomes and Rights“, Лувен, Белгија, 9-10. Октобар 2014 и на „6th Seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law“ на тему „Survivors’ pension for cohabitants and same-sex couples, present state in European Union and Serbia“, Wittenberg, Germany, мај 2013.

Учествовао је и на бројним домаћим конференцијама: Копаоничка школа природног права (2008, 2009, 2010 и 2012-излагао реферате); Мајски сусрети правника у привреди у Врњачкој Бањи (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – сваке године излагао реферат); Хармониусова школа права на Златиботу где је три године за редом држао предавања (2009- Мобилност радника у ЕУ; 2010-Дискриминација на раду; 2011-Европски стандарди у социјалном законодавству); Саветовање Удружења за Радно право и социјално осигурање на Златибору (2010,2012 и 2013 и 2015- излагао реферате), и Октобарски правнички дани у Бања Луци (2012-излагао реферат).

Похађао је Летњу школу Савета Европе „Social Security Coordination and Social Security Reform“, организовану 2010. у Маврову (Македонија) где је положио завршни тест са Magna cum Laude. Узео је учешће и у National Training Course on Social Security Co-ordination (Београд, септембар, 2010) и Regional Training Course on Social Security Co-ordination (Загреб, новембар, 2010). На основу наведених учешћа, награђен је од стране Савета Европе, седмодневим путовањем у оквиру којег је посетио најважније институције социјалног осигурања у Стразбуру, Бриселу и Амстердаму (мај 2011). Септембра 2012. учествује на тренингу „Harmonisation of South East European States Legislation with the EU Law“ (Драч, Албанија) у организацији СЕЕЛС, ГИЗ и Institut für Europäische Politik. Фебруара 2016. године борави у Лувену и учествује на International Seminar/Workshops and Teamwork on blended learning u okviru EFESE (European Format for Exchange of Social Security Education) пројекта.

Заједно са проф. др Бранком Лубардом и доц. др Љубинком Ковачевић, припремао је и предводио екипу студената мастер и основних студија Правног факултета Универзитета у Београду на Студентском семинару у организацији РЕГЕС-а одржаном у Антверпену априла 2011 и Ђирони априла 2014. године, на којем је наша екипа са успехом представила извештај о методама решавања колективних радних спорова и положају радника миграната у домаћем законодавству. Учествовао је и у припреми студената за Семинар у Бордоу, (децембар 2012. године).

Од школске 2010/11 године изводи вежбе на предмету Радно право, а од школске 2013/14 и на предмету Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects у оквиру Мастера европских интеграција.

Од јануара 2013. године, обавља дужност секретара Катедре за јавно право, а од октобра 2014. године и дужност секретара Мастера европских интеграција. Такође, учествује и у организацији и извођењу наставе на вештини Писање правних аката. Секретар је часописа Harmonius, Journal of Legal and Social Studies in South East Europe.

Узео је учешће на факултетском пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“, као и на факултетском пројекту „Идентитетски преображај Србије“.

Члан је Европског института за социјално осигурање (EISS-European Institute of Social Security) и скупштине Удружења Правника у привреди Србије. Од јула 2014. године, члан је радне групе Министарства правде за унапређење положаја судијских и тужилачких помоћника. 2015. године изабран је за члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду

Говори енглески језик, служи се руским језиком. Започео је учење немачког језика на Гете Институту у Београду (децембра 2015 године са успехом завршио ниво Б1-2). Добро познаје рад на рачунару: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Интернет.

Добитник је стипендије Мax Planck Institute for Social Law and Social Policy за 2016. годину, те је током јула 2016. боравио у Минхену ради прикупљања литературе за докторску дисертацију.

Септембра 2010. године изабран је у звање сарадника у настави за радноправну ужу научну област- предмет Радно и социјално право на Правном факултету Универзитета у Београду, а 24. децембра 2012. изабран је у звање асистента за радноправну ужу научну област – предмети Радно право и Социјално право. 26 октобра 2015, реизабран је у звање асистента.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве