др Гордана Илић Попов, редовни професор

кабинет 220 (види на мапи зграде)
011 3027 642
gordana@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеПореско право
Право међународних пореских уговора
Мастер студијеЈавне финансије и Пореско право
Докторске студијеПореско право
Порески систем Србије
Пореско право Европске уније

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2005.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Јавне финансије и Пореско право
Докторат
Година1994. (са одликом)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Тема: Основица пореза на добит корпорација
Магистратура/мастер
Година1991. (са одликом)
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Тема: Активна фискална политика и синтетичко опорезивање дохотка грађана
Диплома
Година1987. (студент генерације) општа просечна оцена: 10/10
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

 • Јапанска “Sasakawa Peace Foundation” (једногодишња стипендија, 1991)
 • Interuniversity Centre (IUC), Дубровник, Хрватска (Курс “Economy and Democracy”), март 1991.
 • International Bureau of Fiscal Documentation, Амстердам, Холандија, тромесечна стипендија, јул-септембар 1992.
 • International Tax Academy, Амстердам, Холандија (тромесечна стипендија), август-октобар 1993.
 • Двогодишња стипендија Research Support Scheme (RSS), Фонд за отворено друштво, Праг, Чешка Република, индивидуални пројекат “Environmental Tax Reform – An Option for CEE Countries” (јун 1999 – јун 2001)
 • Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Сент Андреја, Мађарска, јун 2000.
 • Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Вупертал, Немачка, јун 2001.

Познавање страних језика

говориенглески (C1)
користифранцуски (B1)

Библиографија

 1. (with Dejan Popović and Lidija Živković) Cahiers de Droit Fiscal International, Vol. 105A, eds. David Duff, Daniel Gutmann, International Fiscal Association, 2020, pp. 691-709.
 2. Tax Treaty Arbitration: Chapter 32: Serbia (with Dejan Popović and Lidija Živković), eds. Michael Lang, Jeffrey Owens, Pasquale Pistone et al., IBFD, Amsterdam, 2020, pp. 699-719.
 3. Претходно пореско мишљење: Пледоаје за његово преобликовање у српском пореском праву (коауторски са Дејаном Поповићем), Анали Правног факултета у Београду, Вол. 68, бр. 3/2020, стр. 7-35.
 4. Слобода вероисповести и црквени порез, Међународна научна конференција „Државно-црквено право кроз векове“, 11-13. октобар 2019. године, Будва, Црна Гора, Штампано у целини: Државно-црквено право кроз векове, ур. Владимир Чоловић, Велибор Џомић et al., Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско-приморска, Београд – Будва, 2019, стр. 879-889.
 5. Self-imposed Contribution in Slovenian and Serbian Legislation: Concept and Legal Nature (with Jernej Podlipnik), Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Vol. 16, No. 3, July 2018, pp. 613-630.
 6. Transformation of tax system in Serbia ‒ 25 years of experience and future challenges (with Svetislav Kostić), in Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries, eds. Wlodzimierz Nykiel, Ziemowit Kukulski, Centre of Tax Documentation and Studies, Lodz, 2018, pp. 261-281.
 7. Одлагање плаћања пореског дуга у српском пореском систему, Право и привреда, 7-9/2017, стр. 642-654.
 8. Пореска кривична дела у српском пореском законодавству, НБП – Журнал за криминалистику и право, Вол. 21, бр. 1/2016, стр. 40-56.
 9. The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation, Serbia (Gordana Ilić-Popov, Svetislav V. Kostić, Dejan Popović), International Fiscal Association, 2016 Madrid Congress, Cahiers de droit fiscal international, Vol. 101B, pp. 701-720.
 10. Финансирање цркава и верских заједница, у: Религија, политика, право (приредили Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јефтић), Институт за упоредно право, Православна Митрополија Црногорско приморска, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2015, стр. 269-286.
 11. Пореска структура и корупција (коауторски са Дејаном Поповићем), Анали Правног факултета у Београду, 1/2014, стр. 5-22.
 12. Начело савесности и делатност пореских саветника, Правни живот, 11/2014, стр. 23-32.
 13. Подаци и информације у пореском поступку и правна сигурност у Републици Србији, у: Владавина права и правна држава у региону (Тематски зборник радова са Међународнoг научног скупа одржаног 26. октобра 2013. године на Палама), ур. Горан Марковић, Универзитет у Источном Сарајеву Правни факултет, Источно Сарајево, 2014, стр. 871-891.
 14. The Construction Permanent Establishment under Serbian Domestic and Tax Treaty Law (with Svetislav Kostić), European Taxation, 6/2013, pp. 265-275.
 15. Еколошки порези, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2000, стр. 267

Детаљна листа свих објављених радова доступна je на захтев.

Учешћа на конференцијама

 • Конференција Опорезивање добити предузећа, Институт за јавне финанције, Сплит, Хрватска, април 1990.
 • International Conference Young Leadership at the Challenges of the 21st Century, Beijing, People’s Republic of China, август 1993.
 • International Conference Issues in Social Security, Foundation for International Studies on Social Security (FISS) and Swedish Federation of Social Security Offices, Sigtuna, Sweden, 17‒20. јун 1995.
 • Међународна конференција Yugoslavia, Transition and Global Economy, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 10. децембар 1999.
 • Радионица Ecological Strategy for Sustainable Development of Municipalities in Serbia in 2001, Европски покрет у Србији, Београд, децембар 2000.
 • International Eco-Conference Environmental Protection of Urban Areas, Нови Сад, СР Југославија, 26‒29. септембар 2001.
 • Међународна конференција The Fiscal Decentralization Initiative, Fiscal Decentralization Initiative for Central and Eastern Europe и PALGO Центар, Београд, 9‒10. новембар 2001.
 • Радионица Financing of the Local Communities, Европски покрет у Србији, Кикинда, 9. мај 2002.
 • Конференција Порески систем у Србији: Олакшице и порески поступак, Центар за либерално-демократске студије (ЦЛДС), Београд, октобар 2002.
 • Technical Conference on Intergovernmental Finance Reform in Serbia, Open Society Institute, USAID, PALGO Centar and Serbia Local Government Reform Program, Beograd, 24. jun 2003.
 • Конференција Јавне финансије у Уставу Републике Србије, Институт за економску дипломатију, Београд 2006.
 • Међународна конференција Правна сигурност и транзиција, Правни факултет Универзитета у Београду, 5‒6. новембар 2013.
 • 18th IOTA General Assembly Be There on Time – Best Impact with Right Timing: Engaging Taxpayers and Using Information, Data and Interventions to Influence Compliance Behaviors, Београд, 3‒4. јул 2014.
 • Међународна конференција Религија, политика, право, Институт за упоредно право, Митрополија Црногорско-приморска Српске православне цркве и Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Будва, Република Црна Гора, 2‒5. октобар 2015.
 • Међународна научна конференција Sustainable Growth in Small Open Economies, Институт за економске науке, Београд, 26. октобар 2017.
 • Међународна научна конференција Право пред изазовима савременог доба, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 13‒14. април 2018.
 • International Conference Exploiting IT at universities: European progress conference 2018, European Patent Agency, Athens, Greece, 18‒19 October 2018
 • International Conference of University Rectors: What is the Mission of the University Today?, Roma, Italy, 8‒9 November 2018
 • Научна конференција Идентитетски преображај Србије, Универзитет у Београду Правни факултет, 18‒19. април 2019.
 • International Scientific Conference Responsabilty in the Legal and Social Context ‒ панелиста, Универзитет у Нишу Правни факултет, 18. септембар 2020 (Zoom).
 • IX међународни научни скуп Изазови правном систему (модератор Секцијe Јавноправна област 2: Управно право, Међународно јавно право, Финансијско право и Радно право) – панелиста Фактор успешног опорезивања ‒ интегритет пореских службеника и пореских обвезника, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 24. октобар 2020 (Zoom).
 • 2020 Annual International Conference 70 years of the European Convention on Human Rights (Session 2: Business Law, Tax Law and Human Rights under the ECHR) – panelist Dignity as a Taxpayer Right, Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Law Iustinianus Primus, Skopje, North Macedonia, 6 November 2020 (Cisco Webex).
 • Експертски панел Пореска култура у Србији и како је побољшати (панелиста), НАЛЕД, 10. новембар 2020.
 • Inaugural Conference for the KHAS (Kadir Has Universitesi) Law and Information Technologies Laboratory (LitLab): Taxing Robots by Prof. Dr. Havier Oberson, 18 January 2021 (Meeting ID 81805955359) (active participant)
 • IFA European Region/EATLP Webinar: Reshaping the EU own resources and its impact on third countries, 27 January 2021 (Zoom, Webinar ID 84672334924, Passcode 620298) (participant)
 • Webinar Taxing Profits in a Global Economy, 1 February 2021 (Webinar ID 91928119107, Passcode 301719) (participant)
 • Конференција Интернет дијалог 2021, Правни факултет Универзитета у Београду и Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (онлајн), 3. јун 2021. (председавајућа)
 • Конференција Идентитетски преображај Србије 2021 (Десети панел: Право и привреда), Правни факултет Универзитета у Београду: Институт за правне и друштвене науке, Београд, 24. септембар 2021.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиУсклађивање Пословног права Србије са правом Европске уније, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 179077
Организациона и информациона подршка систему управљања квалитетом као кључни фактори повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 179001
Епидемија. Право. Друштво. (подтема: Правно-економска анализа преображаја привреде и јавних финансија Србије у условима епидемије)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 • Члан International Institute of Public Finance (IIPF), Saarbrücken, Немачка
 • Члан International Fiscal Association (IFA)
 • Члан European Association of Tax Law Professors (EATLP)
 • Члан ATINER-а (Athens Institute for Education and Research, World Association of Academics and Researchers)
 • Члан Српског фискалног друштва и члан Управног одбора тог друштва
 • Члан Удружења правника Србије
 • Члан Удружења правника у привреди Републике Србије
 • Члан Editorial Board of the Journal of Economics and Public Finance (editor Rachel Ding), USA (2015‒)
 • Члан Редакције часописа Право и привреда (2017‒)
 • Члан Уређивачког одбора часописа Финансије, Министарство финансија Републике Србије (2005‒)
 • Члан Научног савета часописа Зборник радова Правног факултета у Нишу (2019‒)
 • Заменик главног и одговорног уредника часописа Revija Kopaoničke škole prirodnog prava (2019‒)
 • Члан Редакције часописа Анали Правног факултета у Београду (2007‒2009; 2016‒2018)
 • Члан Издавачког савета часописа Међународни проблеми (2009‒2017)
 • Члан Издавачког савета часописа Буџетско рачуноводство, Образовни информатор (2005‒2012)

Награде и признања

 • Награда Привредне коморе града Београда за најбољу докторску дисертацију у календарској години (1995)
 • Награда из Фонда „Ненад Ефтимовски“, Правни факултет Универзитета у Београду за одлично урађену магистарску тезу (1992)
 • Награда Универзитета у Београду за студента генерације 1983/84, са општом просечном оценом 10,00 (1987)
 • Октобарска награда града Београда из области матерматике (1982)

Остало

Учешће на домаћим и међународним пројектима

 • PRIS Thesaurus (Министарство правде Републике Србије, 1990);
 • Основе (правне и економске) приватизације и дерегулације привреде (Економски институт, 1991);
 • Фискална реформа у СР Југославији (Министарство финансија Републике Србије, 1991);
 • Грађевинарство у Србији (Порески аспекти) (Економски институт, 1995);
 • UN-EDIFACT стандарди у платном промету у СР Југославији (Служба за платни промет, 1996);
 • Социјално осигурање у Србији (Министарство науке Републике Србије);
 • Правни аспекти запошљавања у Србији (Министарство науке Републике Србије);
 • Конституисање Србије као правне државе (Министарство науке Републике Србије, 1995‒2000);
 • Развој правног система у Србији (Правни факултет Универзитета у Београду, 1997);
 • Успостављање законодавног оквира за лизинг (Агенција за мала и средња предузећа Републике Србије, 2002);
 • Хармонизација југословенског правног система са правом Европске уније (директни порези, индиректни порези, акцизе) (Институт за упоредно право, 2002‒2003);
 • Подизање капацитета локалних самоуправа (PALGO центар, 2002);
 • Изградња транспарентног система јавних набавки у јединицама локалне самоуправе у Србији (Европски покрет Србија и Transparency International Serbia, 2002);
 • Управљање финансијама на нивоу јединица локалне самоуправе (Konrad Adenauer Stiftung, GTZ и Економски институт, 2002);
 • Транзиција у Србији и Црној Гори (GTZ, 2004);
 • Human Rights Action (заједнички пројекат Црне Горе, Хрватске и Србије, септембар 2005‒јун 2006);
 • Reform of Tax Administration, World Bank, 2006.
 • TEMPUS, POGESTEI (2006‒2009);
 • Поступак усклађивања српског правног система са правом Европске уније (Министарство наука Републике Србије, 2006–2010);
 • Technical Assistance to Support the State Aid System in Serbia (EU funded project implemented by consortium led by GIZ, 2011);
 • Развој правног система у Србији: економски, правни, социјални и остали проблеми (Правни факултет Универзитета у Београду, 2010‒2014);
 • Идентитетски преображај Србије, Правни факултет Универзитета у Београду (2015‒2020).

Рецензентски рад

 • Рецензент радова у следећим страним и домаћим научним часописима: Journal of Economics and Public Finance, Hrvatska i komparativna javna uprava, Pravni vjesnik, Анали Правног факултета у Београду, Теме, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Зборник Матице српске за друштвене науке, Zbornik Kopaoničke škole prirodnog prava ‒Slobodan Perović, Право и привреда, Журнал за криминалистику и право, Правни записи.
 • Члан Жирија ‒ Студентско такмичење „Штап или шаргарепа“, НАЛЕД и Универзитет у Београду, децембар 2020.

Остале активности

 • Проректорка за финансије Универзитета у Београду (2018‒2021)
 • Редовни сарадник International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Amsterdam, The Netherlands (1992‒)
 • Члан Комитета Токио фонда Универзитета у Београду (2018‒2021)
 • Члан Сената Универзитета у Београду (2018‒2021)
 • Председник Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2015‒2018)
 • Председник Већа научних области правно‒економских наука Универзитета у Београду (2016‒2018)
 • Члан Већа групације друштвено‒хуманистичких наука Универзитета у Београду (2007‒2012)
 • Управник Студија за специјализацију (иновацију) знања из области Пореско саветовање, Правни факултет Универзитета у Београду (2006‒2020)
 • Управитељ следећих задужбина и фондација Универзитета у Београду: Задужбина Веселина Лучића, Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Нови добротвори, Задужбина Светозара Видаковића и жене Магдалене и Задужбина Гашић др Живана (2019‒2021)
 • Члан Одбора пројекта Савета Европе “Education for All” (2019‒)
 • Члан Организационог одбора међународне научне конференције Tax Aspects of the Brain Drain, која је одржана 11. октобра 2019. године на Правном факултету Универзитета у Београду.
 • Члан Комисије за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавр- шавање за овлашћене ревизоре, Комора овлашћених ревизора Србије (2008‒)
 • Рецензент за оцену испуњености стандарда за акредитацију студијских програма на високошколским установама у Републици Српској (2018)
 • Управник студија за иновацију знања из области трансферних цена, Правни факултет Универзитета у Београду и Привредни саветник (2013‒2014)
 • Члан Управног одбора Института за упоредно право (2010‒2014)
 • Директор Центра за Европско право Института за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у Београду (2004‒2007)
 • Координатор Правног тима SCEPP (Policy and Legal Advice Center), European Agency for Restructuring (2001‒2004)
 • Члан Инвестиционог тима за Југославију, OECD (2002)
 • Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду (2004–2006; 2013‒2015)
 • Заменик управника специјалистичких последипломских студија „Буџетски поступак и буџетска контрола“, Правни факултет Универзитета у Београду (2002/2003; 2003/2004)
 • Порески консултант Deloitte & Touche, Београд (1995‒1996)
 • Порески консултант BC Excel (касније BDO) (август 1997‒2003).

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Приручник за Студије за специјализацију (иновацију) знања из области „Пореско саветовање“

МАСТЕР СТУДИЈЕ

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДУЛ

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2023/24

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2021/22

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2019/20

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ПОРЕСКО ПРАВО 2013/14

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНОПРАВНИ МОДУЛ – ПОДМОДУЛ ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

ПОРЕСКО ПРАВО

Програм и литература за спремање испита из предмета Пореско право

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПРАВНОЕКОНОМСКИ МОДУЛ, генерација 2012/2013.

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПРАВНОЕКОНОМСКИ МОДУЛ, генерација 2011/2012.

Програм и литература за спремање испита из предмета Јавне финансије и пореско право
ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ 3 – уз тематску јединицу број 5, под насловом Појам и врсте јавних расхода, теорија јавних добара – Скенирани текст из књиге Х. Росен, Т. Гаyер, Јавне финансије (Напомена: Треба уцити само основно из текстуалног дела текста, а не и графиконе, формуле и криве садр зане у тексту). ПРИЛОГ 4 – уз тематску јединицу 4 и 5

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНОПРАВНИ МОДУЛ, генерација 2011/2012.

Програм и литература за спремање испита из предмета Пореско право

Програм и литература за спремање испита из предмета Пореско право
ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2

Уставна решења у сфери јавних финансија

Литературе на мастер студијама из предмета Јавне финансије и будзетско право
ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНОПРАВНИ МОДУЛ, Под-модул Право привредних друштава, генерација 2012/2013

Програм и литература за спремање испита

Порески аспекти ликвидације

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве